Stor genåbning fra 11. juni

Pressemøder den 10. juni 2021

Nu kommer en yderligere udfasning af restriktioner. Alle restriktioner – med undtagelse af coronapas – er udfaset den 1. september 2021. Krav om mundbind eller visir samt krav om coronapas udfases gradvist. Nattelivet kan genåbne fra 1. september 2021.

Natten til torsdag blev en række partier enige om en langsigtet plan for yderligere udfasning af mundbind, visir, coronapas og andre restriktioner. Aftalen betyder blandt andet, at restauranter og cafeer kan holde åbent til kl. 24:00. Børn kan igen afleveres og hentes indendørs i daginstitutionerne. Hverdagen i skoler, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser normaliseres. Antallet af tilskuere til EURO 2020-kampene i Parken kan øges til 25.000 tilskuere.

Partierne er enige om, at coronapasset og en effektiv smitteopsporing samt et system for lokale nedlukninger er de bærende elementer i at sikre, at Danmark bevarer epidemikontrollen frem til, at alle, der ønsker det, er vaccineret.

Fra 1. juli 2021 vil en negativ PCR-test være gyldigt som coronapas i 96 timer.

Flere og flere bliver hver dag vaccineret, smittetrykket er faldende og færre bliver indlagt. Det går rigtig godt i Danmark lige nu, og derfor kan samfundet åbne en del mere op. Men epidemien er her stadig. Derfor giver det god mening at fastholde de gode vaner og nogle af restriktionerne, når der bliver lempet på andre restriktioner.

Opfordring

På dagens pressemøde blev der opfordret til at holde fast i de gode vaner, bliv ved at passe på hinanden og tag imod vaccinen, når du bliver inviteret.

Hvad gælder?

Oversigt over gældende restriktioner og tiltag samt deres udfasning.

 • Fra 14. juni 2021 vil der ikke længere være krav om brug af mundbind/visir på grundskoler, efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser. Det gælder ligeledes SFO, klubtilbud mv.
 • Fra 14. juni 2021 vender grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser tilbage til en normal hverdag, dog med undtagelse af en fortsat kraftig opfordring til to ugentlige test i grundskolen, frie fagskoler og på folkehøjskoler i august og september 2021. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinestik.

Læs mere om tiltag for skoler

 • Fra 14. juni 2021 vil der ikke længere være krav om brug af mundbind/visir på videregående uddannelser.
 • Fra 14. juni 2021 vender de videregående uddannelser tilbage til en normal hverdag.

Læs mere om tiltag for uddannelse

 • Fra 14. juni 2021 kan aflevering og afhentning af børn igen foregå indendørs. Der er fortsat fokus på hygiejne og rengøring.
 • Fra 14. juni 2021 bliver samling/aktiviteter på tværs af stuer/grupper igen muligt både for børn og personale.
 • Fra den 14. juni 2021 skal forældre og andre besøgende på 12 år eller derover ikke længere bære mundbind eller visir indendørs.

Læs mere om tiltag for dagtilbud

 • Der er krav om smitteforebyggende tiltag herunder coronapas i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer og bade- og legelande mv.
 • Fra 14. juni 2021 vil der ikke længere være krav om brug af mundbind/visir.
 • Fra 1. august 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i forlystelsesparker, Zoo mv

Læs mere om tiltag for kultur

 • Der er arealkrav og krav om brug af mundbind eller visir i supermarkeder, butikker og detailhandlen for handlende og ansatte.
 • Fra 11. juni 2021 må der sælges alkohol frem til kl. 24:00 i detailhandlen.
 • Fra 14. juni 2021 vil der ikke længere være krav om mundbind eller visir i supermarkeder, butikker og detailhandlen.
 • Der er krav om coronapas og brug af mundbind eller visir for kunder i liberale serviceerhverv – fx frisører. Fra 14. juni 2021 vil der ikke længere gælde krav om mundbind eller visir for kunder i liberale serviceerhverv. Fra den 1. september vil der ikke længere være krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv.
 • Fra den 1. august 2021 ensrettes arealkravene til 2 m2 pr. person alle steder. Fra den 1. september 2021 bortfalder kravene.

Læs mere om tiltag for dagligvarer, butikker og service

 • Der er indendørs forsamlingsforbud på 50 personer på offentligt tilgængelige steder. Fra den 11. juni 2021 hæves det indendørs forsamlingsforbud til 100 personer. Fra den 1. juli hæves det til 250 personer. Fra den 1. august 2021 afskaffes det.
 • Der er udendørs forsamlingsforbud på 100 personer. Det udendørs forsamlingsforbud afskaffes fra den 11. juni 2021.
 • Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning.

Læs mere her:

Forebyg smitte

 • Der er krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. Der er ikke krav om coronapas ved udendørsservering.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv.
 • Fra den 14. juni 2021 vil der ikke længere gælde krav om mundbind eller visir ved indendørsservering.
 • Fra 11. juni 2021 må restauranter og caféer mv. holde åbent samt udskænke alkohol frem til kl. 24:00. Visse private arrangementer kan holde længer åbent.
 • Fra 15. juli 2021 må restauranter og caféer mv. holde åbent samt udskænke alkohol frem til kl. 02:00.
 • Fra den 1. september 2021 ophæves restriktionerne på åbningstider for restauranter og caféer mv.
 • Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket. Fra 1. september 2021 kan nattelivet genåbne med krav om coronapas. Fra 1. oktober 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas

Læs mere om tiltag for café, restaurant og natteliv

 • Der er krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, dog er børn og unge under 18 år undtaget. I foreningslivet sker kontrollen af coronapas via stikprøvekontrol.
 • Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.
 • Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag for udendørs motionsevents, herunder klart adskilte grupper à op til 150 personer og i alt 3.000 personer til stede i forbindelse med det enkelte motionsevent.
 • Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs motionsevents eller idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i fitnesscentre.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas ved udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.

Læs mere om tiltag for sport og fritid

 • Der er krav om coronapas, og indendørs er der arealkrav og krav om mundbind eller visir for lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, biblioteker, teatre, spillesteder, biografer, aftenskoler, Folkeuniversitet, musik- og kulturskoler mv.
 • Fra den 14. juni 2021 vil der ikke længere gælde krav om mundbind eller visir for indendørs kulturaktiviteter og på biblioteker og arkiver samt ved andre fritids- og foreningsaktiviteter end idræt.
 • Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved teatre, spillesteder, biografer mv. med færre end 500 tilskuere eller på museer mv.
 • Udendørs koncerter, festivaler og andre udendørs kulturarrangementer, hvor publikum er stående må afholdes opdelt i sektioner à maksimalt 500, med et loft på 2000 tilskuere tilstede. Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs arrangementer med mindre end 2000 siddende personer. Fra 1. oktober 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs arrangementer med mere end 2000 siddende personer.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas ved større udendørs arrangementer med stående publikum.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved større indendørs arrangementer med siddende publikum. Fra den 1. oktober 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved større indendørs arrangementer med stående publikum, herunder ved koncerter.

Læs mere om tiltag for kultur

 • Gudstjenester og religiøse handlinger i folkekirkens og andre trossamfunds lokaler er undtaget fra det lille forsamlingsforbud.
 • Der er – med coronapas - mulighed for også større menighedsaktiviteter, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Læs mere :

COVID-19 information (Kirkeministeriet) 

 • Det anbefales, at alle, der møder fysisk ind på arbejde og omgås andre, testes én gang ugentligt. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinestik. Dog opfordres ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og visse botilbud fortsat at lade sig teste to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.
 • Anbefaling om fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme, på 20 pct.

Læs mere om tiltag for arbejdsliv

 • Fra 14. juni 2021 vil krav om mundbind/visir i den kollektive trafik bortfalde på rejser, hvor man sidder ned.
 • Fra 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om mundbind/visir i den kollektive trafik, hvor man ikke sidder ned.

Har rådgivet regeringen

I forbindelse med forhandlingerne har Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen rådgivet Regeringen og Folketinget om genåbningen af landet.

Sundhedsministeriet havde således forud for forhandlingerne blandt andet bedt SSI om at foretage en samlet vurdering af status på epidemien og en sundhedsfaglig vurdering af risikoen for smittespredning og påvirkning af testaktivitet, hvis man udfaser brugen af coronapasset for en række aktiviteter.

Læs mere

Læs her dokumenter vedr. genåbning og udfasningen af restriktioner:

Faglig vurdering af udviklingen i COVID-19 pandemien i forbindelse med genåbningsplan frem mod 9. juni 2021 (ssi.dk)

Vurdering af effekten af udfasning af coronapas 7. juni 2021 (ssi.dk)

Ekspertrapport af den 4. juni 2021 - Prognoser for udviklingen af epidemien henover sommeren 2021 (ssi.dk)

Indhold på siden: