Delvis udfasning af restriktioner

Pressemøde 12. januar 2022

Epidemiudvalget har tiltrådt regeringens forelæggelser om at udfase en række restriktioner – særligt på kulturområdet. Der er også opbakning til at forkorte varigheden af coronapasset efter andet stik med vaccinen.

På dagens pressemøde var der fokus på udfasning af en række restriktioner på kulturområdet. Det betyder, at bl.a. biografer, teatre, zoologiske haver, akvarier, folkehøjskoler, daghøjskoler, museer, koncerter med siddende publikum og tilskuer til idræt og meget mere kan åbne fra og med på søndag d. 16. januar. Der vil stadig være krav om coronapas og mundbind flere steder, og på en række områder vil der også være publikumsbegrænsning.

Gå ned til overblikket over de steder, der genåbner 16. januar

Coronapassets gyldighed forkortes

Epidemiudvalget har i dag også bakket op om en forkortelse af coronapassets gyldighed. Fra på søndag vil coronapasset kun gælde i fem måneder efter andet stik. Det vil sige, at man efter de fem måneder skal testes eller have et tredje stik for at få et gyldigt coronapas. Sundhedsministeren opfordrede på pressemødet kraftigt til, at folk hurtigt får det tredje stik.  

Smitte- og indlæggelsestal

Smittekurven er ifølge sundhedsministeren begyndt at flade ud. Det gælder både for smitte og indlæggelser. Det står i skarp kontrast til andre lande. Epidemien er under kontrol. Omikron står for 96 procent af epidemien. Der er i dag registreret yderligere 24.343 smittede. I alt er der 751 indlagte med COVID-19.

De seneste Hope-rapporter viser, at hele samfundet har taget gode råd og restriktioner til sig. Det har betydet, at vi har kunnet påbegynde lempelse af restriktioner. Børnene er tilbage i skole, og her sidst på ugen kan vi så også åbne for meget af kulturen igen.

Danmark ligger helt i top, når det gælder vaccinetilslutningen. Derfor står vi ikke i det worst case scenario, som vi havde frygtet, hvorfor vi kan begynde at genåbne. Og der er håb om yderligere genåbning på en række områder i slutningen af januar.

Da der stadig er høj smitte, kan vi ikke bare løsne tøjlerne og lade smitten løbe løbsk. Det mener både eksperter og WHO ville være dybt uansvarligt. Smitten kan eskalere hurtigt, og derfor skal det være en kontrolleret gradvis genåbning. Der er stadig behov for at passe på vores sårbare. Jo større smitte i samfundet desto større er risikoen for, at den finder frem til vores sårbare.

Derfor vil der også forsat være restriktioner. Fx vil der ikke kunne afholdes store koncerter og nattelivet vil forsat være lukket, og der vil formentlig stadig være behov for restriktioner efter 31. januar.

Uvaccinerede har større risiko for intensiv indlæggelse

Vi har set høje smittetal denne vinter, da samfundet har været mere åbent og der har været to smitsomme varianter med Delta og Omikron. I januar har vi set en afdæmpning i smitte, hvilket skyldes vacciner, indførte tiltag og ansvarlighed.

Vaccinerne beskytter mod alvorlig sygdom, og Omikron giver ikke så meget sygdom som Delta-varianten. Blandt de indlagte med corona - der ikke er på intensiv - er over halvdelen smittet med Omikron. Men langt størstedelen af de indlagte på landets intensivafdelinger er smittet med Delta-varianten. 

Langt de fleste på intensivafdelingerne er ikke vaccineret. 

Fjerde vaccination til sårbare

Selvom Omikron giver mindre sygdom, så er den stadig meget smitsom, og den er ikke ufarlig. Et fjerde stik med vaccinen vil derfor blive tilbudt særligt sårbare grupper. I denne uge og starten af næste vil fjerde stik blive udrullet til en fokuseret gruppe af dem, der er i størst risiko så som kræftpatienter og immunsvækkende patienter. Det overvejes kraftigt, om fjerde stik også skal udrulles til plejehjemsbeboere og samfundets ældste. Det er endnu ikke besluttet. 

Test er afgørende

Der er behov for, at folk bliver testet, hvis kulturlivet skal åbne, lød det fra sundhedsministeren på pressemødet. Det er afgørende for, at vi kan holde kontrol med smitten. Test hjælper med til at beskytte sårbare og ældre.

Testkapaciteten skal tilpasses efter behov og sæson. Den skal kun opretholdes, så længe der er behov for det. Selvtest vil komme til at fylde mere i vores hverdag. 

Gradvis udfasning af restriktioner samt ændringer i coronapas

De gældende restriktioner står til at udløbe den 16. januar 2022. Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen den 12. januar 2022 fået opbakning fra Epidemiudvalget til at forlænge en række restriktioner frem til den 1. februar 2022.

Regeringen lægger dog op til, at flere af de gældende restriktioner kan lempes - særligt på kulturområdet.

Følgende steder genåbnes pr. 16. januar 2022:

 

Folkehøjskoler og folkeoplysende voksenundervisning

 • Folkehøjskoler og den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) åbner med krav om coronapas og krav om brug af mundbind indendørs.

Kultur og forlystelser

 • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier, museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller åbner med krav om coronapas og krav om brug af mundbind indendørs.

Biografer

 • Biografer åbner med krav om coronapas og brug af mundbind indendørs samt en deltagerbegrænsning på 500 siddende publikummer pr. biografsal. Der kan afholdes koncerter, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende med op til 1.500 publikummer, hvis salen er opdelt i klart adskilte sektioner med maksimalt 500 publikummer i hver sektion.

Teater, koncerter, foredrag, konferencer mv. med publikum

 • Indendørs lokaler åbner for koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende for publikummer, som i al væsentlighed er siddende og med krav om coronapas og brug af mundbind mv. samt deltagerbegrænsning på 500 personer.
 • Der kan afholdes indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende med op til 1.500 publikummer, hvis lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med maksimalt 500 publikummer i hver sektion.
 • Udendørs lokaliteter åbner for koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende for publikummer, som i al væsentlighed er siddende og med krav om coronapas. Der skal bruges mundbind mv. ved eventuelle indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs lokaliteter.

Sport og idrætsarrangementer med betalende publikum

 • Udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, åbner med krav om coronapas og krav om, at tilskuere i al væsentlighed skal være siddende. Der skal bruges mundbind mv. ved eventuelle indendørs faciliteter i tilknytning til de udendørs lokaliteter.
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, åbner med krav om coronapas, krav om mundbind og deltagerbegrænsning på 500 tilskuere til arrangementet. Tilskuerne skal i al væsentlighed være siddende. Der kan afholdes indendørs idrætsarrangementer med op til 1.500 publikummer, hvis lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med maksimalt 500 publikummer i hver sektion.

Folkekirken og andre trossamfund

 • I folkekirken og andre trossamfund bortfalder arealkravet desuden.

Coronapas gyldighed

 • Gyldigheden af coronapas ændres til fem måneder efter 2. stik for personer over 18 år.
 • Coronapasset bliver gyldigt igen umiddelbart efter revaccination.
 • For de 15-17 årige er der ikke noget udløb af coronapasset efter 2. stik.
 • Hvis du har været tidligere smittet, vil dit coronapas blive gyldigt efter 11 dage frem for de tidligere 14 dage. Det betyder, at man vil have gyldigt coronapas fra 11 dage og op til 5 måneder efter positiv PCR-test.

Bemærk

For punkterne biografer, teater, foredrag, idræt mv. gælder, at det ikke vil være tilladt at stå op, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes.

Regler for udskænkning af alkohol følger regler for serveringssteder mv.

Indhold på siden: