Yderligere genåbning af Danmark

Udmelding 12. marts 2021

Yderligere genåbning af undervisningsområdet, efterskoler og højskoler samt justeringer af restriktioner i detailhandlen fra 15. marts.

Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Fra 15. marts 2021 sker en yderligere genåbning af Danmark. Det omfatter bl.a. en række lempelser ift. højskoler og efterskoler mv. i hele landet. Den geografisk afgrænsede genåbning i Nordjylland og Vestjylland pr. 1. marts 2021 for skoler og uddannelse udvides til at gælde Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland. Der åbnes desuden for udendørs undervisning én gang om ugen for 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelserne over hele landet samt afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor de ikke allerede er tilbage. Derudover sker der en yderligere genåbning af grundskoler på ikke brofaste øer. Der foretages en justering af adgangsrestriktioner for udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover.

Med afsæt i denne politiske forståelse og efter indstilling fra Epidemikommissionen iværksættes følgende pr. 15. marts:

Nationale lempelser:

  • Genåbning af alle efterskoler mv. og højskoler (lange kurser) under forudsætning af smitteforebyggende foranstaltninger og krav om to ugentlige test.
  • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan have op til 250 kunder. For butikker på 10.000 m2 eller derover vil der fortsat være krav om tidsbestilling (alternativer er under afklaring).
  • Elever i 5.-8. klasse (inkl. SFO og klubtilbud mv.) og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele, og afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelser i de landsdele, hvor der ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde for afgangselever, kan møde til udendørs undervisning én dag om ugen. Personale og elever fra og med 12 år i grundskolen opfordres kraftigt til at møde nytestet op på grundskoler. På ungdomsuddannelser stilles krav om at fremmøde nytestet.

Geografisk afgrænsede lempelser for Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland:

  • Afgangsklasser i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen pr. 1. marts 2021 i Nordjylland og Vestjylland (inkl. SFO og klubtil-bud m.v.). Personale og elever fra og med 12 år i grundskolen opfordres således kraftigt til to ugentlige test, mens et tilsvarende testkrav gør sig gældende for personale og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Geografisk afgrænsede lempelser for ikke brofaste øer:

  • Grundskoler (inkl. SFO og klubtilbud mv) kan vende tilbage med 100 pct. fremmøde. Personale og elever fra og med 12 år opfordres kraftigt til to ugentlige test.

Se hvad der gælder for dig i din kommune 

Sundhedsfaglig baggrund for genåbningen

Antallet af tilfælde med COVID-19 er mellem uge 8 og uge 9 steget med ca. 4 pct. Den daglige PCR-positivprocent var i gennemsnit på 0,4 pct. for uge 9, hvilket er samme niveau som i de to foregående uger. Antallet af nyindlagte patienter med positivt prøvesvar er stabilt, ligesom det samlede antal indlagte patienter med COVID-19 både generelt og for patienter med behov for intensiv behandling. 

Det vurderes samtidig, at de gældende tiltag og restriktioner, som ikke lempes, er vigtige for at nedbringe den samlede samfundssmitte med COVID-19 og for at fastholde epidemikontrollen. Den smitsomme virusvariant B.1.1.7 er nu det dominerende virus, og det samlede kontakttal vil dermed i stigende grad vil blive drevet af kontakttallet for B.1.1.7. Aktuelt er smitteniveauet højest i Hovedstaden, hvor risikoniveauet er på 5 ud af 5. 

Smitteudviklingen følges meget nøje. Det gælder bl.a. smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter mv. samt lokale smitteudbrud. Det kan i den kommende tid på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne blive nødvendigt at foretage nedlukninger på nationalt og lokalt niveau, herunder vurderes, om enkelte kommuner med høj incidens undtages for en lempelse af restriktioner, og om der eventuelt skal iværksættes særlige foranstaltninger.  

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen, som har været forelagt forslagene til genåbningstiltag, har afgivet indstilling til de involverede ministerier. 

Resterende tiltag og restriktioner

Resterende tiltag og restriktioner, herunder rejserestriktioner, gælder til og med 5. april 2021.

Se hvad der gælder for dig i din kommune

Politisk forståelse

Den Faglige Referencegruppe (herefter Referencegruppen) anbefalede i januar 2021 en prioriteret rækkefølge for genåbning indenfor hhv. uddannelser, erhverv og arbejdspladser, kultur og idræt samt forsamlinger. Et flertal af Folketingets partier (regeringen, SF, RV og EL) nåede den 24. februar 2021 til en politisk forståelse om en markant og ansvarlig genåbning af Danmark, herunder en yderligere genåbning fra den 15. marts 2021, hvis smittesituationen tillader det.

Epidemikommissionen, som har været forelagt forslagene til genåbningstiltag, har afgivet indstilling til de involverede ministerier Der er samtidig igangsat en bredere proces med inddragelse af alle Folketingets partier for at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet både på kort og længere sigt.

Indhold på siden: