Vaccinationsindsatsen i tal

I Danmark er det Statens Serum Institut, der overvåger COVID-19-vaccinationsindsatsen. Hver dag registrerer regionerne, hvor mange borgere, sundhedspersonalet har vaccineret.

23-07-2021

4.042.805 personer i Danmark har fået første vaccination

2.872.380 personer er færdigvaccineret 

Antal vaccinedoser givet i forhold til befolkningen

Antallet af COVID-19-vaccinedoser givet pr. 100 indbyggere. Sammenligning på tværs af EU-landene.

Andel af vaccinerede over 40 år

Så stor en andel af aldersgrupperne fra 40 år er påbegyndt vaccination mod COVID-19 i hver region.

Kilde: Statens Serum Institut, opdateret 23. juli 2021

23. juli 2021

47.415 personer er begyndt på vaccination via tilvalgsordningen

Af dem er 37.283 mænd og 10.132 kvinder.

Overvågning af vaccinationsprogrammet

Statens Serum Institut (SSI) har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives. Desuden overvåger Statens Serum Institut, hvor mange, der bliver vaccineret i vaccinationsprogrammerne, og hvor hyppige de vaccineforebyggelige sygdomme er i Danmark. 

Hos Statens Serum Institut finder du daglige opgørelser over COVID-19-vaccinationstilslutningen i Danmark og opgørelser over personer, der har påbegyndt eller færdiggjort et COVID-19-vaccinationsforløb.

Se flere aktuelle tal om vaccinationsindsatsen hos Statens Serum Institut (ssi.dk)

Vaccination

Få indsigt i hvordan vaccinationen forløber, hvornår det bliver din tur, og hvad du skal være opmærksom på. 

Tema om vaccination