Vaccinationsindsatsen i tal

Her på siden bringer vi løbende aktuelle og udvalgte tal og grafikker på vaccinationsindsatsen.

I Danmark er det Statens Serum Institut, der overvåger COVID-19-vaccinationsindsatsen. Hver dag registrerer regionerne, hvor mange borgere, sundhedspersonalet har vaccineret.

Antal nyindlæggelser

Antal nyindlæggelser af borgere fordelt efter vaccinationsstatus fra uge 39 (2021) - uge 2 (2022)

Kilde: SSI, opdateret 18. januar 2022

Indlagte på intensiv

Antal borgere på intensiv pr. 100.000 indby. fordelt efter vaccinationsstatus fra uge 39 (2021) - uge 2 (2022)

Kilde: SSI, opdateret 18. januar 2022

24. januar 2022

3.493.649 personer i Danmark har fået 3. stik

Borgere der har fået 3. stik

Så stor en andel af befolkningen i forskellige aldersgrupper er revaccineret i de fem regioner.

10-39 år

40-69 år

70+ år

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, opdateret 24. januar 2022

Borgere der har fået 3. stik i de enkelte regioner

Overblik over andelen af borgere der har fået 3. stik i hver region. 

Kilde: Statens Serum Institut, opdateret 24. januar 2022

Andel af borgere der har fået 3. stik

Så stor en andel af befolkningen i aldersgrupperne fra 10 år og op har fået 3. stik

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, opdateret 24. januar 2022

24. januar 2022

4.843.435 personer i Danmark har fået første vaccination

4.729.727 personer har fået anden vaccination

Vaccination i Europa

Antal vaccinedoser givet i forhold til befolkningen

Antallet af COVID-19-vaccinedoser givet pr. 100 indbyggere. Sammenligning på tværs af EU-landene.

Overvågning af vaccinationsprogrammet

Statens Serum Institut (SSI) har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives. Desuden overvåger Statens Serum Institut, hvor mange, der bliver vaccineret i vaccinationsprogrammerne, og hvor hyppige de vaccineforebyggelige sygdomme er i Danmark. 

Hos Statens Serum Institut finder du daglige opgørelser over COVID-19-vaccinationstilslutningen i Danmark og opgørelser over personer, der har påbegyndt eller færdiggjort et COVID-19-vaccinationsforløb.

Se flere aktuelle tal om vaccinationsindsatsen hos Statens Serum Institut (ssi.dk)

Vaccination

Få indsigt i hvordan vaccinationen forløber, hvornår det bliver din tur, og hvad du skal være opmærksom på.