Myndighedernes fælles hjemmeside om COVID-19

Coronasmitte.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan finde aktuel information, vejledning og viden om COVID-19.

Coronasmitte.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan finde aktuel information, vejledning og viden om COVID-19.

For at sikre opdateret og relevant information under sundhedskrisen har en række af de mest centrale aktører i epidemihåndteringen etableret et kommunikationspartnerskab. Nationale kommunikationspartnerskab – COVID-19 udvikler og drifter coronasmitte.dk, ligesom partnerskabet blandt andet er ansvarlig for afholdelse af de ugentlige presse- og myndighedsbriefinger i Eigtveds Pakhus. 

På coronasmitte.dk får du et overblik over den aktuelle COVID-19-situation, du kan finde de seneste nyheder, rapporter, analyser og udmeldinger fra myndighederne samt aktuel information om de råd og regler for COVID-19, der gælder i din kommune, som myndighederne har indført for blandt andet at bryde smittekæderne og bevare epidemikontrollen i Danmark.

For at sikre både det brede overblik og adgang til dybere faglig viden om COVID-19 er der links og henvisninger de relevante myndigheders hjemmesider.

Kommunikationspartnerskabet består af: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Lægemiddelsstyrelsen, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Øvrige ministerier og myndigheder deltager i partnerskabet efter behov, ligesom partnerskabet samarbejder med andre offentlige aktører som for eksempel kommuner og regioner m.fl.

Kommunikationspartnerskabet og coronasmitte.dk drives af Nationalt Kommunikationscenter – COVID-19 (NKC), der er organiseret som et midlertidigt center i Eigtveds Pakhus under Udenrigsministeriet.