Myndighedernes fælles hjemmeside om covid-19

Coronasmitte.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan finde aktuel information, vejledning og viden om covid-19.

På coronasmitte.dk får du et overblik over den aktuelle covid-19-situation. Du finder de seneste anbefalinger, nyheder og udmeldinger fra myndighederne samt aktuel information om råd og regler for covid-19.

For at sikre både det brede overblik og adgang til dybere faglig viden om covid-19 er der links og henvisninger til de relevante myndigheders hjemmesider.

Om Nationalt Kommunikationscenter covid-19

Nationalt Kommunikationscenter – covid-19 (NKC) blev oprettet i 2020 og understøtter koordination af den samlede kommunikation om covid-19. NKC er indtil videre organiseret som et midlertidigt center under Udenrigsministeriet og betjener derfra en lang række ministerier og myndigheder.

Øvrige ministerier og myndigheder deltager i partnerskabet efter behov, ligesom partnerskabet samarbejder med andre offentlige aktører som for eksempel kommuner og regioner m.fl.

Coronasmitte.dk er også på Twitter. Her kan du finde aktuel information om covid-19.

Coronasmitte.dk på Twitter