Indsatsgruppen

Indsatsgruppen har ansvaret for at fastlægge det nationale og regionale risikoniveau på baggrund af den aktuelle risikovurdering. Gruppen anbefaler tiltag og restriktioner samt justeringer heri i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det sker typisk med udgangspunkt i listen af tiltag og restriktioner i varslingssystemet.

Læs mere om Nationalt varslingssystem

Indsatsgruppen består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Justitsministeriet og Rigspolitiet. Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Nationalt Kommunikationscenter – COVID-19 deltager som observatører.

Indsatsgruppen har ansvaret for én gang om ugen at fastlægge det nationale og regionale risikoniveau. Ved stigende samfundssmitte og alvorlig risikovurdering vil Indsatsgruppen typisk mødes flere gange ugentligt eller dagligt og drøfte COVID-19-situationen i Danmark, herunder mulige anbefalinger til tiltag og restriktioner.

Læs ugentlige risikovurderinger og se det aktuelle risikoniveau 

Indsatsgruppen træffer ikke endelig beslutning om indførelse af tiltag og restriktioner. Det er typisk regeringsudvalg med relevante ministre, der på baggrund af et oplæg fra Indsatsgruppen, træffer beslutning om iværksættelse af tiltag på både regionalt og nationalt niveau. Regeringen konsulterer løbende Folketinget i håndteringen af COVID-19.

Læs mere om processen for tiltag og restriktioner