Risikoniveau  

Regeringen og myndighederne har udviklet et nationalt varslingssystem, som anvendes under pandemien. Som en del af systemet, udarbejdes hver uge en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko COVID-19 på det givne tidspunkt udgør i Danmark.

På baggrund af den aktuelle risikovurdering fastsætter den såkaldte Indsatsgruppe det nationale og regionale risikoniveau. Med udgangspunkt heri anbefaler Indsatsgruppen, hvilke indsatser, tiltag og restriktioner, der bør gælde, for at kontrollen med epidemien i Danmark bevares.

Risikoniveauet i Danmark vurderes på en skala fra 1-5. Risikoniveau 1 afspejler, at smitteniveauet er lavt, og at smitten typisk ses lokalt. Risikoniveau 5 afspejler, at der er udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og at der er risiko for at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Risikoniveauet i regionerne kan være forskelligt, ligesom tiltag og restriktioner ikke nødvendigvis iværksættes geografisk ens, fordi smitteudbrud og smitteudvikling kan være forskellig lokalt og regionalt.

Læs mere om de ugentlige risikovurderinger 
Læs mere om det aktuelle risikoniveau