Risikovurdering

Som en del af det nationale varslingssystem for COVID-19 udarbejdes der en gang om ugen under pandemien en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko COVID-19 på det givne tidspunkt udgør i Danmark.

En risikovurdering er en analyse udarbejdet af Statens Serum Institut, som beskriver den aktuelle udbredelse af COVID-19 i Danmark.

Der udarbejdes både en risikovurdering for hele landet og én for hver af de fem regioner.

De enkelte risikovurderinger indeholder en kvantitativ del, hvor faktorer som antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere (den såkaldte incidens), gennembrudsinfektioner, andelen af positive prøver ud af det samlede antal prøver (den såkaldte positivprocent), antallet af nye indlagte patienter på sygehusene samt antallet af patienter på sygehusenes mv. indgår.

På samme måde indeholder vurderingen en kvalitativ del, hvor faktorer som antal og størrelse på bestemte udbrud i landet, aldersfordelingen blandt de smittede, borgernes adfærd samt udviklingen ift. nye virus varianter indgår. På baggrund heraf foretages en samlet risikovurdering på såvel nationalt som regionalt niveau.

Læs mere:

Aktuelt risikoniveau og nationalt varslingssystem