Signalgruppen

Signalgruppen medvirker til at skabe overblik over konkrete smitteudbrud og sikre tæt kobling fra detektion af signaler på smitte til implementering af forebyggende tiltag på lokalt niveau. Signalgruppens observationer kan danne grundlag for fastlæggelsen af risikoniveauet, som sker i Indsatsgruppen. Signalgruppen består bl.a. af repræsentanter fra de sundhedsfaglige myndigheder og infektionshygiejniske enheder i regionerne.

Læs mere om processen for indførelse af tiltag