Råd og regler

Få gode råd og kend tiltag og anbefalinger. Du kan også vælge din kommune, og se hvad der gælder lokalt for dig.

Hvad gælder?

Oversigt over gældende restriktioner og tiltag samt deres udfasning.

 • Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.
 • Til og med september 2021 opfordres der kraftigt til to ugentlige test i grundskolen. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.
 • Til og med juli 2021 gælder der fortsat krav om to ugentlige test på andre skoler og uddannelser end grundskolen (fx efterskoler, daghøjskoler, frie fagskoler, folkehøjskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser).
 • Fra august 2021 til og med september 2021 omfattes efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler af en kraftig opfordring til to ugentlige test.

Læs mere om tiltag for skoler

 • De videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.
 • Indtil den 1. august 2021 er der krav om at kunne fremvise negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt (fra 1. juli 2021 vil en PCR-test være gældende i 96 timer). Kravet om test gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.

Læs mere om tiltag for uddannelse

 • Dagtilbud er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test. Der er fortsat fokus på hygiejne, rengøring og udluftning.
 • Personalet opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret. Opfordringen ophæves den 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.

Læs mere om tiltag for dagtilbud

 • Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag og restriktioner i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier samt bade- og legelande mv.
 • Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag og restriktioner i spillehaller og kasinoer mv.

Læs mere om tiltag for kultur

 • Der må sælges alkohol frem til kl. 24.00 i detailhandlen.
 • Der er indtil den 1. september 2021 krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv – fx frisører.

Læs mere om tiltag for dagligvarer, butikker og service

 • Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger. Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning.

Læs mere her:

Forebyg smitte

 • Der er krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. Der er ikke krav om coronapas ved udendørsservering.
 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent samt udskænke alkohol frem til kl. 24.00. Restauranter og cafeer mv. kan holde længere åbent for visse private arrangementer.
 • Der gælder fortsat arealkrav på 4 m2 – dog 2 m2 hvis gæsterne i det væsentlige er siddende.
 • Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket. 

Læs mere om tiltag for café, restaurant og natteliv

 • Der er krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, dog er børn og unge under 18 år undtaget. I foreningslivet sker kontrollen af coronapas ved stikprøvekontrol.
 • Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag for udendørs motionsevents, herunder klart adskilte grupper à op til 500 personer. Derudover må der maksimalt være 5.000 deltagere i gang samtidig.
 • Der gælder ikke krav om coronapas for fritids- og foreningsaktiviteter (undtaget idræt) samt folkeoplysning, herunder Folkeuniversitet og aftenskoler.

Læs mere om tiltag for sport og fritid

 • Der er krav om coronapas. Det omfatter dog ikke musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, biblioteker, arkiver, aftenskoler og Folkeuniversitetet.
 • Der gælder et arealkrav for lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, teatre, spillesteder, biografer mv.
 • Udendørs koncerter, festivaler og andre større udendørs kulturarrangementer, hvor publikum er stående, må afholdes opdelt i sektioner à maksimalt 500 publikummer og med maksimalt 2.000 tilskuere tilstede. Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag. Fra den 1. juli 2021 må udendørs arrangementer for stående opdeles i sektioner à maksimalt 1.000 personer.

Læs mere om tiltag for kultur

 • Gudstjenester og religiøse handlinger i folkekirkens og andre trossamfunds lokaler er undtaget fra det indendørs forsamlingsforbud på 100 personer.
 • Der er – med coronapas – mulighed for også større menighedsaktiviteter, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Læs mere om på Kirkeministeriets hjemmeside (km.dk) 

 • Det anbefales, at alle, der møder fysisk ind på arbejde og omgås andre, testes én gang ugentligt. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede, færdigvaccinerede eller personer, der har opnået beskyttelse 14 dage efter det første vaccinestik. Dog opfordres ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og visse botilbud fortsat at lade sig teste to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.
 • Der gælder en anbefaling om fysisk fremmøde på 50 pct. på arbejdspladser for medarbejdere, der har arbejdet hjemme, dog altid adgang for fremmøde for mindst 50 medarbejdere.

Læs mere om tiltag for arbejdsliv

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende, når du står op.
 • Sidder du ned, er der ikke krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik.
 • Fra den 1. september 2021 ophæves kravet om mundbind/visir også for stående i den kollektive trafik.

Læs mere om tiltag for transport

Find din kommune

Vælg kommune og se, hvilke regler og restriktioner der gælder, hvor du bor:

Læs mere information om:

Information om COVID-19