Råd og regler

Få gode råd og kend tiltag og anbefalinger. Du kan også vælge din kommune, og se hvad der gælder lokalt for dig.

Hvad gælder?

Oversigt over gældende restriktioner og tiltag samt deres udfasning.

 • Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.
 • Til og med september 2021 opfordres der kraftigt til to ugentlige test i grundskolen, efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.

Læs mere om tiltag for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser

 • De videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
 • Der er ikke længere krav om at kunne fremvise en negativ coronatest på videregående uddannelser.

Læs mere om tiltag for uddannelse

 • Dagtilbud er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test. Der er fortsat fokus på hygiejne, rengøring og udluftning.
 • Personalet opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret. Opfordringen ophæves den 1. september 2021, idet der dog fortsat vil gælde en opfordring til test for ansatte i relevant omfang, der ikke er vaccineret.

Læs mere om tiltag for dagtilbud

 • Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag og restriktioner i indendørs bade- og legelande mv.
 • Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag og restriktioner i spillehaller og kasinoer mv.

Læs mere om tiltag for kultur

 • Der må sælges alkohol frem til kl. 02:00 i detailhandlen.
 • Der er indtil den 1. september 2021 krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv – fx frisører.

Læs mere om tiltag for dagligvarer, butikker og service

 • Man kan lovligt forsamles op til 500 personer indendørs og udendørs. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Læs mere om tiltag for forsamlinger

 • Der er krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. Der er ikke krav om coronapas ved udendørsservering.
 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent samt udskænke alkohol frem til kl. 02:00. Restauranter og cafeer mv. kan holde længere åbent for visse private arrangementer.
 • Der gælder arealkrav på 2 m2 – dog ingen afstandskrav på serveringssteder, hvis gæsterne i det væsentlige er siddende.
 • Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket. 

Læs mere om tiltag for café, restaurant og natteliv

 • Der er krav om coronapas i fitnesscentre, der skal foretage daglig stikprøvekontrol. Coronapas er ikke længere et krav ved anden indendørs eller udendørs idræt.
 • Større udendørs motionsevents skal afvikles med klart adskilte grupper på maks. 500 personer. Der må maksimalt være 10.000 deltagere til stede samtidig.

Læs mere om tiltag for sport og fritid

 • Der er krav om coronapas ved større kulturarrangementer med 500 eller flere tilskuere. Ved udendørs arrangementer, hvor man sidder ned, gælder kravet dog først ved 2.000 eller flere tilskuere.
 • Du behøver ikke længere have coronapas til teatre, spillesteder, biografer mv. med færre end 500 tilskuere eller på museer, i forlystelsesparker, akvarier og zoologiske anlæg.
 • Der er fortsat krav om coronapas i indendørsbade- og legelande mv. samt indendørs spillehaller og kasinoer.

Læs mere om tiltag for kultur

 • Gudstjenester og religiøse handlinger i folkekirkens og andre trossamfunds lokaler er undtaget fra det indendørs forsamlingsforbud på 100 personer.
 • Der er – med coronapas – mulighed for også større menighedsaktiviteter, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Læs mere om på Kirkeministeriets hjemmeside (km.dk) 

 • Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er normaliseret. Alle kan nu møde ind på arbejde igen.
 • Det anbefales, at alle, der møder fysisk ind på arbejde og omgås andre, testes én gang ugentligt. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede, færdigvaccinerede eller personer, der har opnået beskyttelse 14 dage efter det første vaccinestik. Dog opfordres ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og visse botilbud fortsat at lade sig teste to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.

Læs mere om tiltag for arbejdsliv

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende, når du står op.
 • Sidder du ned, er der ikke krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik.
 • Fra den 1. september 2021 ophæves kravet om mundbind/visir også for stående i den kollektive trafik.

Læs mere om tiltag for transport

Tiltag og testcentre i din kommune

Se, hvad der gælder, hvor du bor:

Information om COVID-19

Information

Test for COVID-19

Information

Vaccination

Information

Virusvarianter