Råd og regler

Få gode råd og kend tiltag og anbefalinger. Du kan også vælge din kommune, og se hvad der gælder lokalt for dig.

Hvad gælder?

Oversigt over nuværende anbefalinger og tiltag. 

 • Når der er smitte i institutionen, skal børn som er nære kontakter til den smittede, ikke sendes hjem, med mindre de har symptomer på COVID-19. For børn fra tre år anbefales det at de testes hurtigst muligt samt derefter på 4. og 6. dagen.

Læs mere om tiltag i dagtilbud

 • Personer med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive testet med PCR-test.
 • Personer med symptomer på COVID-19 holdes adskilt fra de øvrige elever og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes.
 • Nære kontakter til smittede i skolen skal ikke sendes hjem men anbefales test hurtigst muligt samt PCR-test på 4. og 6. dagen.
 • Sundhedsmyndighederne anbefaler, at elever, fra og med 1. klasse, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen, der ikke er færdigvaccinerede eller tidligere smittet, i forbindelse med fysisk fremmøde til at blive testet én gang om ugen (screeningstest).
 • I kommuner eller sogn med høj smitte opfordres der til to ugentlige test.

Læs mere om tiltag på grundskoler

 • Der er krav om coronapas på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre
 • Følgende personer og områder er undtaget for coronapas: Børn under 15 år og personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.

Læs mere om uddannelsessteder

 • På plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale botilbud er der krav om coronapas for besøgende på 15 år og derover. Værger, personlige repræsentanter, advokater mv. er undtaget. Der er herudover muligt for institutionen at dispensere fra kravet i særlige tilfælde.
 • Personale, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder, opfordres til én ugentlig PCR-test.
 • Personale, der ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet, opfordres til to ugentlige PCR-test. Beboere med symptomer på COVID-19 bliver testet.
 • Ved smitte på et plejehjem vil alle blive testet for at bryde smittekæder og begrænse smitte.

Læs mere om tiltag for plejehjem og hjemmeplejen

 • Der er krav om coronapas for ansatte og for alle besøgende på sygehuse (dog ikke børn under 15 år, værger, personlige repræsentanter, advokater mv.)
 • Der er krav om mundbind eller visir i sundhedssektoren – det gælder for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud
 • Akut indlagte patienter bliver opfordret/anbefalet at tage en test uanset vaccinationsstatus.

Læs mere om sundhedssektoren

 • Fra den 26. november 2021 kan private og kommunale arbejdsgivere kræve, at deres medarbejdere fremviser coronapas. Arbejdsgiverne kan også under visse betingelser kræve, at medarbejderne bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Arbejdsgiverne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona.
 • For ansatte i staten og regionerne vil der fra den 26. november 2021 være krav om, at medarbejdere foreviser coronapas.
 • Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er udgangspunktet med mindre andet aftales med arbejdsgiveren. Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte.
 • Du skal bruge coronapas, hvis du deltager i en konference, med mindre arrangøren sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs og 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs.
 • Der gælder særlige anbefalinger for test af personale i ældreplejen samt medarbejdere i grundskolen, der ikke er vaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 6 måneder).

Læs mere om arbejdsliv

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og taxi. Kravet gælder også i turistbusser og indenrigsfly samt på bus- og togstationer, metrostationer, og ved letbanestoppesteder og -stationer samt færgeterminaler og i lufthavne.
 • Ansatte i den kollektive trafik m.v. kan være undtaget, såfremt de kan forevise et gyldigt coronapas.
 • Du bør ikke rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

Læs mere om transport

 • Der er krav om coronapas i liberale serviceerhverv, der indebærer tæt fysisk kontakt (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.), bemandede solarier samt køreskoler og køreprøver
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i detailhandelen, herunder i udvalgsbutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder – samt takeaway-steder som ligger i førnævnte. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen. Ansatte vil dog være undtaget for kravet, hvis virksomheden stiller krav om, at de ansatte har gyldigt coronapas.

Læs mere om dagligvarer, butikker og service

 • Du skal bruge coronapas på indendørs serveringssteder, fx restauranter og caféer m v. (gælder ikke take-away og servering på sociale tilbud som varmestuer, herberger, plejehjem mv.).
 • Du skal bruge coronapas på natklubber og diskoteker samt partybusser i mv. med alkoholservering.
 • Du skal bruge coronapas ved koncerter og lignende medmindre arrangøren sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs og 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs. Kravet gælder både for stående og siddende deltagere/tilskuere.

Læs mere om café, restaurant og natteliv

 • Du skal bruge coronapas i bl.a. svømmehaller, legelande og badelande medmindre arrangøren mv. sikrer, at der er 100 eller færre besøgende indendørs eller 1.000 eller færre besøgende udendørs. Kravet gælder for personer på 15 år og derover.
 • Ud over krav om coronapas gælder der ingen restriktioner for sport- og fritidsaktiviteter.

Læs mere om sport og fritid

 • Der gælder krav om coronapas i visse dele af kulturlivet.
 • Du skal vise coronapas for at få adgang til steder/arrangementer, hvor der udøves kultur. Dette gælder, med mindre arrangøren sikrer, at der er 100 eller færre besøgende, tilskuere, kursister og lignende indendørs og 1.000 eller færre besøgende, tilskuere, kursister og lignende udendørs.
 • Kravet gælder for personer fra 15 år og derover – og uanset om der er tale om siddende eller stående deltagere/tilskuere.

Læs mere om kultur

 • Der er krav om coronapas ved menighedsarrangementer, gudstjenester og religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, medmindre det sikres, at der er 100 eller færre deltagere indendørs eller 1.000 eller færre deltagere udendørs.

Læs mere om folkekirken og andre trossamfund

 • Besøgende i fængsler og arresthuse skal kunne forevise et coronapas for at få adgang til et lokale eller en lokalitet tilknyttet kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Læs mere om coronapas

 • Der er ikke nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.
 • Inden for bl.a. kultur, sport og fritid, folkekirken og andre trossamfund er der dog krav om coronapas, med mindre arrangøren sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs og 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs.

Forsamlinger og socialt samvær

For dig der skal rejse

Tiltag og testcentre i din kommune

Se, hvad der gælder, hvor du bor: