Coronapas-appen

Her kan du læse spørgsmål og svar om coronapas-app'en.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 21. september 2021

Alle borgere med et NemID og en Apple eller Android smartphone kan bruge coronapas-appen. Skal du ud at rejse, kan du se dine børns testsvar (eller vaccination, hvis de er ned til 12 år gamle) i det europæiske coronapas.

Coronapas-appen kan bruges til rejser både i EU og i resten af verden. Vær opmærksom på, at de enkelte lande kan have forskellige krav til indrejse, som du selv er ansvarlig for at overholde.

Se spørgsmål og svar om coronapas på rejsen

Der er ikke længere krav om coronapas i Danmark, men da erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner kan vælge at stille et krav om det, vil der stadig i coronapas-appen fremgå et gyldigt coronapas, som følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til et gyldigt coronapas er følgende: 

Vaccination

Du skal være vaccineret med en af de vaccinetyper, som EU anerkender. Det betyder, at Johnson & Johnson samt Astra Zeneca-vaccinerne vil udløse et gyldigt coronapas, selv om de ikke indgår i det danske vaccineprogram. Coronapasset vil være gyldigt fra 14-42 dage efter den første vaccination.

Coronapasset vil derudover være gyldigt umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret (har fået den anden vaccination i et flerdosisforløb).  Når du er færdigvaccineret, vil coronapasset være gyldigt i 12 måneder, hvilket gælder for alle de EU-godkendte vaccinetyper (hvis du skifter vaccinetype, er det seneste gennemførte vaccinationsforløb gældende).

Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis som fx Johnson & Johnson, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Passet suspenderes i 14 dage i tilfælde af positiv test under vaccinationsperioden (hvis positiv hurtigtest (antigentest) efterfølges af negativ PCR, ophæves suspenderingen dog igen).

Test

Du skal have en negativ COVID-19-test, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammel. Seneste testresultat er som hovedregel gældende.

En negativ hurtigtest (antigentest) er dog IKKE gyldig, hvis du inden for de seneste 14 dage har en positiv PCR-test. I så fald er det stadig PCR-testen, der gælder.

Coronapasset er gældende fra straks efter det negative prøvesvar er tilgængeligt og for PCR-test indtil 96 timer efter prøvetagning og for hurtigtest indtil 72 timer efter prøvetagning.

Immunitet

Hvis du har overstået påvist COVID-19-infektion, vil dit coronapas være gyldigt fra 14 dage efter den positive test og 12 måneder frem. Infektionen skal være påvist med en positiv PCR-test.

Hvis du igen tester positiv inden for de første 12 uger af din immunitetsperiode, betragtes det som udtryk for inaktiv sygdom (forudsat at du ikke udviser symptomer), og den positive test vil derfor ikke ændre din immunitetsperiode.

En ny positiv test efter de første 12 uger suspenderer derimod passet. Det er dog muligt at få udstedt coronapas baseret på immunitet mere end én gang, og du vil derfor få et nyt pas 14 dage efter den nye positive test.

Coronapas-appen kan downloades i Apple App Store eller i Google Play. Appen kan installeres på Android-telefoner (med styresystem Android 5 eller højere) og iPhones (med styresystem iOS 9 eller højere).

Du opretter dig i appen med dit NemID. Herefter skal du vælge en 4-cifret pinkode, og du kan vælge, om du vil anvende telefonens fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, når du fremover skal logge ind i dit coronapas.

Hvis du skal vise coronapas, kan du bruge coronapas-appen, certifikater fra sundhed.dk eller MinSundhed-appen til at dokumentere, at du er testet negativ eller vaccineret.

Der anvendes to typer test i det offentlige testsystem – PCR-test og hurtigtest (antigentest). Begge tests indgår i coronapas-appen. Der indgår også svar på spyttest.

Du kan finde dit nærmeste COVID-19 testcenter her

Test foretaget på uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser, der indberettes af professionelt personale, vil også blive registreret og indgå i coronapasset. Hjemmetest foretaget af den enkelte borger vil på nuværende tidspunkt ikke indgå i coronapasset og vil ikke kunne udløse et gyldigt coronapas. Hvis du har symptomer på COVID-19, bør du lade dig teste.

Der findes to måder, som du kan vise din coronapas-app på. Det varierer fra sted til sted.

  • Visuel inspektion: Du viser dit coronapas (der vil lyse grønt) til kontrolløren.
  • Scanning: Du viser dit coronapas (der vil lyse grønt), og kontrolløren scanner QR-koden.

Med coronapas-appen må du ikke gøre brug af screenshot ved kontrollen. Du skal logge ind på appen, hver gang dit coronapas skal kontrolleres. Det kan gøres nemt med pinkode, fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse.

Dit coronapas forsvinder automatisk, når du ikke længere opfylder kriterierne for et gyldigt coronapas.

Testresultater indberettes løbende, og du vil kunne bruge coronapas-appen, når dit testresultat er indberettet.

  • Hvis du har fået foretaget en PCR-test, vil du kunne se dit prøvesvar senest to dage efter, du har fået foretaget testen. Ofte vil du kunne se svaret allerede dagen efter.
  • Hvis du har fået taget en hurtigtest (antigentest) kan der gå fra under 1 time til 1 døgn til du kan se svaret, afhængigt af din testudbyder. Der går normalt 1-1,5 time.
  • Hvis du har fået taget en hurtigtest (antigentest), kan du i mellemtiden bruge den dokumentation, du modtager fra testudbyderen, som coronapas, fx en sms.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man se, hvilke testleverandører, der indberetter testsvar til SSI og coronapasset.

Gå til Statens Serum Instituts hjemmeside

Hvis du tidligere er blevet testet positiv for COVID-19 ved en PCR-test, kan du få et coronapas for immunitet. Du vil først kunne se dit coronapas for immunitet 14 dage efter prøvetagningstidspunktet for din positive COVID-19 test.

Du har adgang til dit coronapas for immunitet, hvis du har en positiv PCR-test, der er mellem 14 dage og 12 måneder gammel.

Efter din første vaccination, skal der gå 14 dage, før du kan bruge din påbegyndte vaccination som gyldigt coronapas. Du skal i de 14 dage derfor fortsat have et negativt testresultat for at få et gyldigt coronapas.

Når du er færdigvaccineret, vil din vaccination være gyldig som coronapas umiddelbart efter, at du er blevet færdigvaccineret.

Hvis du mener, der er fejl i oplysningerne om din vaccination, skal du kontakte de regionale hotlines på:

  • Region Hovedstaden: 38 66 00 00
  • Region Sjælland: 70 20 42 22
  • Region Syddanmark: 99 44 07 17
  • Region Nordjylland: 97 64 84 63
  • Region Midtjylland: 70 23 24 15

Hvis du 42 dage efter din første vaccination i et flerdosisforløb, ikke har fået anden vaccination, vil du ikke længere have et gyldigt coronapas. Du skal derfor testes for at have et gyldigt coronapas, indtil du får din anden vaccination.

Hvis du har spørgsmål om brugen af coronapasset, kan du kontakte Den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33.

Hvis du oplever fejl eller problemer i appen, kan du kontakte Sundhed.dk’s support ved at skrive en e-mail til [email protected] eller ved at ringe på telefon 32 42 03 03.

Oplysningerne i coronapasset gemmes i coronapas-appen på selve telefonen. Sundhedsoplysningerne vil derudover alene være lagret i centrale sundhedsregistre.

Scanningsresultater gemmes ikke i appen eller hos den kontrollør, der scanner QR-koden i appen. Kontrolløren kan på sin scannerenhed kortvarigt se, om dit coronapas er gyldigt eller ej (kontrolløren kan maksimalt se oplysningerne i 120 sekunder). Hvis du har valgt at vise navn og fødselsdato (kan slås til i appen), vil kontrolløren ligeledes kunne se disse oplysninger på scannerenheden.

Oplysningerne gemmes ikke på kontrollørens mobil eller anden scannerenhed.

Coronapas-appen er sikker at bruge. Der har i udviklingen af appen været et stort fokus på sikkerhed. Der er bl.a. gennemgået en omfattende sikkerhedstest af appen, som er udført af et internationalt anerkendt sikkerhedsfirma.

Derudover er der i forbindelse med lanceringen udarbejdet en konsekvensanalyse af de registreredes rettigheder (Data Protection Impact Assesment, (DPIA)), som indeholder en beskrivelse af risici i forhold til brugernes data og de foranstaltninger, der anvendes for at imødegå disse risici.

Statens Serum Institut er dataansvarlig for appen, da styrelsen har myndighedsansvaret for Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og Mikrobiologidatabasen (MiBA), som leverer data til løsningen.

Sundhedsdatastyrelsen varetager opgaven omkring udvikling, drift og vedligehold af coronapas-appen og er således databehandler for appen.

Læs om appens behandling af personoplysninger her

Læs konsekvensanalysen vedr. databeskyttelse for behandling af personoplysninger i coronapas-app (pdf)

Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet har i fællesskab udviklet coronapas-appen, som en del af myndighedernes indsats mod COVID-19.

It-leverandøren Netcompany har på vegne af sundhedsmyndighederne og Digitaliseringsstyrelsen udviklet appen. Derudover har it-leverandøren Trifork udviklet den webservice, der forbinder de relevante databaser med appen.

Scannerfunktionen i coronapas-appen kan fungere, uden at du logger ind. Den kan bruges til at aflæse og kontrollere andre coronapas ved at du scanner QR-koden. Appen fungerer på mobiltelefoner, der har et kamera eller en professionel scanner, der bruger billedgenkendelse.

Er du allerede logget ind på din app, er det i øjeblikket ikke muligt at scanne andres coronapas uden at være logget ind, da appen ikke har en log ud-funktion.

Ja. Coronapas-appen kan bruges både online og offline. Du behøver som udgangspunkt ikke internetforbindelse for at fremvise eller scanne et coronapas i coronapas-appen. Du kan dog være opmærksom på, at din QR-kode opdateres af sikkerhedshensyn, hvorfor du skal have internetforbindelse for at kunne opdatere din QR-kode. Hvis du ikke har internet over en længere periode, kan du risikere ikke at kunne fremvise en gyldig QR-kode.

Indhold på siden: