Generelt om coronapas

Her kan du læse generelle spørgsmål og svar om coronapas.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 4 august 2021

Et coronapas viser dokumentation for, om en borger er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt.

Regeringen har sammen med aftalepartierne bag rammeaftalen om genåbning af 22. marts besluttet at indføre krav om coronapas, der skal bidrage til at fastholde epidemikontrollen i Danmark i takt med at samfundet genåbner. Coronapasset giver mulighed for, at store dele af erhvervs- og kulturlivet har kunnet genåbne tidligere, end hvad der ellers var muligt.

Kravet om coronapas gælder ikke for:

 • Børn under 16 år.
 • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test. Dog er der krav om, at man skal kunne fremvise dokumentation for undtagelsen.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 • Børn og unge under 18 år, når de udøver idræts- og fritidsaktiviteter.

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse.

Du kan læse mere om, hvordan du får udleveret dokumentationen fra Borgerservice, og om de gyldige årsager til undtagelse her.

Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021 (pdf)

Børn under 16 år er fritaget fra kravet om coronapas i Danmark.

Hvis man skal rejse, er det dog vigtigt at kontrollere de COVID-19-regler, der gælder for de pågældende destinationer, herunder hvilke regler der gælder for børn. Ved udlandsrejser kan forældre se deres børns coronapas i EU visningen i coronapas-appen. Derudover kan man også bruge  print-selv-løsningen på sundhed.dk foruden anden testdokumentation, hvis dette er påkrævet af det givne land.

Regeringen og aftalepartierne bag genåbningen har den 10. juni 2021 lavet en aftale om at udfase restriktioner mv. Det betyder, at coronapasset løbende udfases forskellige steder i samfundet og på forskellige tidspunkter. Læs mere her:

Råd og regler

Du kan have et gyldigt coronapas på flere måder:

 • Efter vaccination: Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Derudover vil du have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver flere doser. Hvis dit vaccinationsforløb alene består af én dosis, vil dit coronapas først være gyldigt efter 14 dage. Når du er færdigvaccineret vil dit coronapas være gyldigt i 12 måneder.
 • Efter negativ test: Du vil også have et gyldigt coronapas, hvis du har fået foretaget en negativ test, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammel.
 • Efter tidligere smitte: Er du tidligere smittet med COVID-19 og har fået taget en positiv PCR test, der er højest 14 dage til 12 måneder vil du også have et gyldigt coronapas.

Du kan vise, at du har et gyldigt coronapas via coronapas-appen.

Det vil dog også fortsat være muligt at vise gyldigt coronapas fra MinSundhed og sundhed.dk, ligesom negative testsvar fra de private udbydere af hurtigtest også fortsat kan bruges.

Det kommer an på, hvordan du viser dit gyldige coronapas.

Hvis du bruger coronapas-appen eller MinSundhed, er der ikke krav om også at fremvise ID. Det skyldes, at der er bevægelige elementer i de to apps, der minimerer risikoen for snyd.

Du skal derimod fortsat fremvise ID, hvis du viser pas fra sundhed.dk, bruger et printet coronapas, eller bruger dokumentation fra de private testudbydere af hurtigtest.

Dokumentation for vaccination mod COVID-19:

 • COVID-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination og når borgeren er færdigvaccineret.
 • COVID-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination og når borgeren er færdigvaccineret.

 Dokumentation for COVID-19-test:

 • Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos de private udbydere. Det er et krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det.
 • Hvis du har været smittet med COVID-19, kan du få fysisk dokumentation for en positiv PCR-test hos egen læge. Dokumentationen kan bruges som coronapas. Det er ikke muligt at få fysisk dokumentation for hurtigtest hos egen læge. 
 • Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19 testpas og COVID-19 immunitetspas.

Hvis din dokumentation for coronapas er fra udlandet, gælder der samme regler, som hvis din dokumentation er fra Danmark. Det gælder fx for restaurationsbesøg (indendørs), besøg på museer, forlystelsesparker, zoologiske anlæg deltagelse ved koncerter, idrætsbegivenheder, konferencer, messer, biografen, teateret, besøg ved frisører, fitnesscentre osv.

Dit udenlandske coronapas kan dokumenteres såvel elektronisk som ved fysiske dokumenter.

Dokumentation af vaccination

Har du fået din vaccination i udlandet, skal den opfylde følgende krav:

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Du vil derudover have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret.
 • AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Spikevax (fra Moderna) eller Comirnaty (fra Pfizer-BioNTech)) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb.

Hvis du har fået en EMA-godkendt vaccine i udlandet og har et dansk CPR-nr. og NemID, kan du på sundhed.dk registrere dit vaccinationsforløb, hvorefter det skal attesteres af en læge. Når det er sket, vil vaccinationsoplysninger fremgå elektronisk, og du vil have et gyldigt coronapas.

EMA har indtil videre godkendt følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (COVID-19 Vaccine Janssen)
 • Spikevax (tidligere COVID-19 Vaccine Moderna) fra Moderna
 • AstraZeneca (Vaxzevria, tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Hvordan dokumenteres tidligere smitte?

Er du tidligere, med en PCR-test, påvist smittet med COVID-19, kan du efter 14 dage bruge det som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive test. Dokumentationen vil være gyldig i 12 måneder.

Negativ test

Både svar fra PCR-test og hurtigtest kan bruges som dokumentation for, at du er blevet COVID19-testet, for PCR-test indenfor de sidste 96 timer og for hurtigtest (antigentest) indenfor de sidste 72 timer. (f.eks. ved din indrejse til Danmark). Sådanne test kan du efterfølgende regelmæssig få foretaget i forbindelse med dit ophold i Danmark.

Her kan du blive testet

Nej, ikke på selve dagen. Hvis vaccinationsforløbet kræver én dosis, som vaccinen fra Johnson & Johnson, vil coronapasset først være gyldigt 14 dage efter, at du er blevet vaccineret.

Det er muligt at købe hurtigtest (antigentest) i Danmark, der er CE-mærket til selvtest. Et negativt testresultat fra en selvtest, som er taget og udført af dig selv familie eller venner i privat regi, er ikke gyldigt som coronapas.

Private og offentlige virksomheder m.fl. kan indkøbe og tilbyde hurtigtest (antigen) og få testresultatet vist i coronapasset, hvis følgende betingelser er på plads:

 • Der skal være tilknyttet en autoriseret sundhedsperson til testindsatsen.
 • Virksomheden skal være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed som et behandlingssted.
 • Virksomheden skal sørge for, at resultaterne indberettes til den nationale overvågningsdatabase, MIBA, hos Statens Serum Institut.

Indhold på siden: