Generelt om coronapas

Her kan du læse generelle spørgsmål og svar om coronapas.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 21. september 2021

Et coronapas er en app eller et dokument, som dokumenterer om en borger er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar.

Coronapas er kun et krav i forbindelse med rejser. De enkelte lande har forskellige krav til coronapas, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i landets regler inden afrejse. I Danmark er coronapas ikke længere et krav fra myndighederne bortset fra ved indrejse. Private virksomheder mv. kan dog selv vælge at stille krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Hvis du skal rejse, er det vigtigt at læse op på de COVID-19-regler for børn, der gælder for det land, som du rejser til. Ved udlandsrejser kan forældre se deres børns coronapas i EU visningen i coronapas-appen. Derudover kan man også bruge print-selv-løsningen på sundhed.dk foruden anden testdokumentation, hvis dette er påkrævet af det givne land.

Coronapas er kun et krav i forbindelse med rejser. Reglerne for et gyldigt coronapas kan variere fra land til land – eksempelvis er det ikke alle lande, hvor coronapas er gyldigt efter første vaccination. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, inden du rejser.

Der er ikke længere krav om coronapas i Danmark, men private virksomheder mv. kan dog selv vælge at stille krav om fremvisning af gyldigt coronapas. I den danske visning i coronapas-appen gælder følgende regler for, hvornår du har et gyldigt coronapas.

  • Efter vaccination: Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Derudover vil du have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver flere doser. Hvis dit vaccinationsforløb alene består af én dosis, vil dit coronapas være gyldigt efter 14 dage. Når du er færdigvaccineret vil dit coronapas være gyldigt i 12 måneder.
  • Efter negativ test: Du vil også have et gyldigt coronapas, hvis du har fået foretaget en negativ test, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammel.
  • Efter tidligere smitte: Er du tidligere smittet med COVID-19 og har fået taget en positiv PCR test, der er højest 14 dage til 12 måneder gammel, vil du også have et gyldigt coronapas.

Dokumentation for vaccination mod COVID-19:

  • COVID-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.
  • COVID-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination. og når borgeren er færdigvaccineret.

 Dokumentation for COVID-19-test:

  • Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos de private udbydere. Det er et krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det.
  • Hvis du har været smittet med COVID-19, kan du få fysisk dokumentation for en positiv PCR-test ved at ringe til sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. 
  • Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19 testpas og COVID-19 immunitetspas.

Se hvor du kan blive testet

Indhold på siden: