Det europæiske coronapas

Her kan du læse spørgsmål og svar om det europæiske coronapas.

Fra den 1. juli 2021 træder lovgivningen om det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate) i kraft. Det betyder, at alle EU- og Schengenlande fra denne dato kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Dog har hvert enkelt land ret til at selv at fastsætte krav om fx isolation ved indrejse. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge.

Sådan virker coronapas-appen på rejsen

Tag din coronapas-app med på rejsen og brug den til at dokumentere testsvar, vaccination eller immunitet. Se hvordan i denne video. 

Spørgsmål og svar om det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate)

Opdateret: 7. juli 2021

Det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate) er en fælles europæisk løsning, der sikrer, at du kan dokumentere negative testresultater, vaccination eller tidligere smitte, når du rejser til EU- og Schengenlande.

Du finder det europæiske coronapas, når du vælger udlandsvisningen i coronapas-appen.

Se videoen ”Sådan virker coronapas-appen”

Du kan også i mange tilfælde bruge printede coronapas fra fx sundhed.dk eller det vaccinepas, som du har modtaget med fysisk post, hvis du ikke bruger digitale løsninger. Det vil fremgå af certifikatet fra Sundhed.dk, at det kan bruges til rejser i EU. Du kan rekvirere et nyt vaccinationscertifikat på sundhed.dk eller kontakte Sundhed.dk’s support. 

Nej. Det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate) dokumenterer din vaccination, testresultat eller tidligere smitte på en sikker og troværdig måde. Alle EU- og Schengenlande har dog fortsat ret til at fastsætte krav om f.eks. test eller isolation efter indrejse i landet. Det kan de f.eks. gøre på baggrund af smittesituationen i det land, du rejser fra. Du skal derfor altid tjekke de lokale regler i det land, du rejser til.

Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde:

Udenrigsministeriet: Find os i verden (um.dk)

Læs mere om rejser til udlandet

Hvis du allerede har downloadet den danske coronapas-app, har du i en og samme app også det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate). Du klikker i øverste højre hjørne i appen og vælger udlandsvisningen, og dermed kan du se dit europæiske coronapas.

Se video: Sådan virker coronapas-appen

Her kan du hente coronapas-appen: 

Find Coronapas i App Store 

Find Coronapas i Google Play 

Du kan også printe og medbringe europæiske coronapas fra sundhed.dk. Det vil fremgå af certifikatet, at det kan bruges til rejser i EU. Hvis du ikke kan bruge digitale løsninger, har du andre muligheder for at få et europæisk coronapas, som du kan bruge til at rejse med. Læs mere nedenfor. 

Både coronapas-appen og coronapas-løsningen på sundhed.dk er gyldige som europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate). Du kan derfor rejse med både appen og et udskrevet dokument. Appen og papirløsningen skal accepteres på samme vilkår og betingelser.

Hvis du har NemID, kan du printe og medbringe dit europæiske coronapas fra sundhed.dk. Det vil fremgå af certifikatet, at det kan bruges til rejser i EU- og Schengenlande .

Hvis du ikke har NemID, kan du få tilsendt et europæisk coronapas som dokumentation for din vaccination ved at kontakte sundhed.dk’s support på telefon 44 22 77 74. Hvis du har modtaget et fysisk print af dit vaccinationscertifikat, skal du sørge for at få tilsendt en ny udgave af det fra den 1. juli 2021, hvis du vil rejse, da der efter denne dato vil være bestemte oplysninger med i passet, som er nødvendige i forhold til at skulle rejse i EU- og Schengenlande.

Hvis du skal bruge en negativ hurtigtest (antigentest) til at rejse med, kan du få et fysisk print af et europæisk coronapas ved test hos et af de teststeder, som det offentlige samarbejder med (Falck, Carelink og Copenhagen Medical). Det vil fremgå af dit testcertifikat, at det kan bruges til rejser i EU- og Schengenområdet.

Læs mere om det danske coronapas her:

Coronapas - hvor og hvordan

Forældre kan se deres børns test- eller tidligere smitte-certifikat i det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate, udlandsvisningen i den danske coronapas-app), som er gyldigt som et europæisk coronapas, når du rejser. Hvis dit barn bliver vaccineret (fra 12-15 år), kan vaccinationscertifikatet ligeledes ses der.

Man kan også hente sine børns test- og tidligere smitte-certifikater på sundhed.dk eller MinSundhed. Dog bør du være opmærksom på, at coronapassene i MinSundhed ikke er officielle europæiske coronapas (EU Digital COVID certificate), og derfor anbefales det, at du undersøger, om de kan bruges som dokumentation i forbindelse med rejser. Det kan du gøre under 'Indrejserestriktioner i Europa for danske turister' på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan ligeledes benytte det testcertifikat, som børnene får adgang til via de private leverandører. Her skal du ligeledes sikre, om børnene kan rejse på det ved fx at kigge på 'Indrejserestriktioner i Europa for danske turister'.

Hvorvidt børn er fritaget fra indrejserestriktioner afhænger af det land, de rejser til. Du skal derfor altid tjekke de lokale regler i det land, du rejser til.

Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde:

Udenrigsministeriet: Find os i verden (um.dk)

Læs mere om danske indrejsereglerne for børn her:

Rejser til udlandet

Der kan være flere grunde til, at du ikke kan dine børn (under 15 år) i udlandsvisningen (EU’s Digital COVID certificate) i den danske coronapas-app:

  1. Hvis dine børn har hemmelig adresse dvs. er registreret med navne- og adressebeskyttelse i cpr-registret, kan deres coronapas ikke vises i coronapas-appen på udlandsvisningen. Eneste mulighed for at ændre dette er at få ophævet adressebeskyttelsen, hvis den ikke er nødvendig. Dog kan du på MinSundhed tilgå dine børns prøvesvar og coronapas. Dog bør du være opmærksom på, at coronapassene i MinSundhed ikke er officielle europæiske coronapas (EU Digital COVID certificate), og derfor anbefales det, at du undersøger, om de kan bruges som dokumentation i forbindelse med rejser. Det kan du gøre under 'Indrejserestriktioner i Europa for danske turister' på Udenrigsministeriets hjemmeside. Du kan ligeledes benytte det testcertifikat, som børnene får adgang til via de private leverandører. Her skal du ligeledes sikre, om børnene kan rejse på det ved fx at kigge på 'Indrejserestriktioner i Europa for danske turister'.
  2. Hvis barnet er blevet testet på sin skole, og det er indberettet af professionelt personale, vil det blive registreret og indgå i det danske coronapas, men det vil ikke kunne ses og dermed bruges i det europæiske coronapas. Her skal dit barn have en test fra et af de officielle teststeder, for at det indgår i det europæiske coronapas. Find et teststed her:
    Kort over COVID-19 testcentre

Hvis du bliver testet i et andet EU- eller Schengenland end Danmark, fremgår dit testresultat af vedkommende lands europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate). Det bliver med andre ord ikke vist i din danske coronapas-app.

Du har ret til at få udstedt et europæisk coronapas af det land, der har foretaget din test. Testcertifikatet bliver udstedt til dig enten digitalt eller på papir.

Når oplysningerne om test ikke overføres til dit danske coronapas, skyldes det, at man ikke må sende dine sundhedsdata på tværs af grænser og nationale myndigheder.

Lovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2021, og fra denne dato har alle EU- og Schengenlande skullet udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate).

Som udgangspunkt kan du kun bruge det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate), når du rejser, dvs. når du krydser landegrænser. EU opfordrer dog medlemslandene til også at acceptere hinandens coronapas til indenrigsbrug i tilfælde, hvor der stilles krav om dette i det pågældende land. Derfor er det nødvendigt at tjekke de lokale regler, inden du rejser.

Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde:

Udenrigsministeriet Find os i verden (um.dk)

Alle EU- og Schengenlande kan scanne dit danske coronapas. Det er dog ikke et krav, at dit coronapas skal scannes, når du krydser grænser i EU- og Schengenområdet.

Hvis din test i dit coronapas er udløbet, har du ikke længere et gyldigt coronapas. Det er landet, du rejser til, der bestemmer, hvor længe en test er gyldig. Du kan tage en ny test i det land, du opholder dig i.

Find testcentrene på dit rejsemål på de danske ambassaders hjemmesider: Find os i verden (um.dk).

Hvis du fx er rejst til Italien med testcertifikatet i dit danske coronapas, og du efter en uge skal bruge dit coronapas til at rejse videre, vil du skulle tage en test i Italien. Testudbyderen vil udstede det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate) til dig, som bliver udstedt til dig enten digitalt eller på papir. Det kan du fremvise i lufthavnen eller ved øvrige grænser som dokumentation for din test. Denne test vises ikke i dit coronapas.

Det er medlemslandene selv, der bestemmer, hvornår vaccinerede kan indrejse. I flere lande, der fritager vaccinerede for rejserestriktioner, kræver de, at du er færdigvaccineret. Det forstås typisk som 14 dage efter anden dosis (eller 14 dage efter første og eneste dosis, hvis du er vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen).

Der kan dog være forskellige regler fra land til land, så tjek rejsereglerne på dit rejsemål.

Ambassadernes hjemmesider på Udenrigsministeriets hjemmeside er et godt sted at begynde:

Find os i verden (um.dk)

Læs mere: Rejser til udlandet

Det er de nationale myndigheder, der vurderer, hvor længe man er immun efter tidligere smitte. Derfor kan du møde forskellige gyldighedsperioder alt efter hvilket land, du rejser til. I Danmark anses du på nuværende tidspunkt som immun efter tidligere smitte fra dag 14 efter en positiv PCR-test og otte måneder frem. Fra og med den 7. juli anses du for immun efter tidligere smitte med COVID-9 eller færdigvaccination i 12 måneder. Ændringen sker på baggrund af anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Vær opmærksom på, at andre lande opererer med kortere gyldighedsperioder. Du har ret til at få udstedt et europæisk coronapas, der dokumenterer din tidligere smitte, allerede fra dag 11 efter din første positive PCR-test. Certifikatet udløber efter seks måneder. Du kan i mellemtiden dokumentere din tidligere smitte efter sjette måned med danske tidligere smitte-certifikater fra Sundhed.dk eller MinSundhed.

Reglerne kan variere fra land til land. Du skal derfor altid tjekke de lokale regler i det land, du rejser til.

Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde: 

Udenrigsministeriet: Find os i verden (um.dk)

Det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate) kan ikke udstedes på baggrund af en selvtest (antigentest). Det europæiske coronapas udstedes kun baggrund af test, som er udført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale. Hvis du har fået et negativt svar på en superviseret selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner, vil du have et gyldigt dansk coronapas, men du vil ikke få udstedt et europæisk coronapas, som kan bruges til rejser. Hvis du har brug for et europæisk coronapas, skal du testes på et offentligt testcenter af trænet personale.