Coronapas - hvor og hvordan?

Et coronapas dokumenterer, at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ. Coronapas skal bruges en lang række steder i Danmark samt på rejser.

Opdateret: 16. januar 2022

I Danmark skal personer fra 15 år og opefter kunne fremvise coronapas på en lang række områder.

Du kan få et coronapas, hvis du er vaccineret, hvis du er tidligere smittet (inden for de seneste fem måneder) eller testet negativ med en PCR-test der er højst 72 timer gammel og for hurtigtest (antigentest) der er højst 48 timer gammel.

Når du har gennemført dit primære vaccinationsforløb vil dit coronapas for personer over 18 år være gyldigt fem måneder frem. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver vaccinationsforløbet alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Ved revaccination bliver coronapasset herefter gyldigt igen.

Dokumentation for et coronapas kan ske både i papirformat og elektronisk. Coronapas kan fx fås i form af appen coronapas, som aktiveres med NemID, via sundhedsmyndighedernes app ”minSundhed” eller et printet dokument. Hvis du benytter printet dokumentation, skal du huske at medbringe gyldigt ID som pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Her skal du bruge coronapas

Kollektiv transport

Der er krav om pladsbillet og coronapas i DSBs InterCity- og InterCityLyn, således at periodekort, rejsekort eller billet ikke er gyldig uden en pladsbillet og coronapas.

Der er krav om siddeplads og coronapas i fjernbusser

Uddannelser

Videregående uddannelser, forberedende uddannelsestilbud, ungdoms- og voksenuddannelser, efteruddannelser, folkehøjskoler og sprogcentre (gældende for elever, kursister, deltagere og besøgende).

Arbejdspladser

Offentlige og private arbejdsgivere kan kræve af sine medarbejdere, at de skal kunne fremvise coronapas. For ansatte i regionerne og i staten er der krav om coronapas.

Restauranter, caféer og udskænkningssteder

Serveringssteder som restauranter og caféer mv. samt udskænkningssteder.

Takeaway-steder og servering på sociale tilbud som varmestuer, herberger, plejehjem mv. er dog undtaget krav om coronapas.

Liberale personrelaterede serviceerhverv

Liberale personrelaterede serviceerhverv (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.), bemandede solarier samt køreskoler og køreprøver.

Kultur og fritid

Der er krav om coronapas i svømmehaller og træningscentre. 

Der er endvidere krav om coronapas ved udendørs og indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg

Der er ligeledes krav om coronapas i forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier, omrejsende tivolier, museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller har krav om coronapas

Krav om coronapas gælder også i biografer, teatre, kulturhuse, foredrag, konferencer, scenekunst, koncerter og forevisninger og storskærmsarrangementer mv.

Endelig er der krav om coronapas i musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområder, og lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.

Folkekirken og andre trossamfund

Hvis arrangøren ikke sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs, skal du bruge coronapas til gudstjenester, religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt menighedsarrangementer.

Krav om coronapas, uanset antal personer, gælder også for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner.

Fængsler og arresthuse

Besøgende i fængsler og arresthuse skal kunne forevise et coronapas for at få adgang til et lokale eller en lokalitet tilknyttet kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Kravet om coronapas gælder ikke for væger og for personer, hvor kriminalforsorgen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.

Det bemærkes, at kriminalforsorgen i visse tilfælde kan afskære en indsats ret til besøg.

Sårbare og udsatte personer

Alle besøgende på sociale tilbud og plejehjem.

På sygehuse gælder også krav om coronapas for besøgende (dog ikke for nære pårørende mv.). 

Derudover er følgende personer undtaget kravet: Børn under 15 år, værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for beboere og andre personer, hvor institutionen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til undtagelse.

På rejser

Den danske coronapas-app bruges som europæisk coronapas på rejser. Når du vender tilbage fra en udlandsrejse, kan du blive bedt om at vise dit coronapas, afhængigt af hvilket land du indrejser fra.

Når det kræves

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind og visir. Reglerne må dog ikke være diskriminerende. Læs mere:

Er du undtaget for coronapas?

Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.

Der kan herudover gælde undtagelser på de enkelte områder.

Se også undtagelser for krav om mundbind

Coronapas på rejsen

Det danske coronapas er en del af samarbejdet om det europæiske coronapas, og alle EU- og Schengenlande accepterer det danske coronapas som dokumentation for vaccination, testresultat eller tidligere smitte.

Du kan bruge den danske coronapas-app eller det printede coronapas fra sundhed.dk som gyldigt europæisk coronapas, når du rejser. Hvis du er fritaget fra digital post, får du tilsendt dit vaccinepas direkte via fysisk post. Du kan også bede om at få tilsendt et vaccinepas til rejsebrug ved at ringe til sundhed.dk på telefon 44 22 77 74.

Du skal være opmærksom på, at alle lande kan fastsætte egne krav om fx test eller isolation. Derfor skal du altid tjekke de lokale rejseregler for din destination.

Spørgsmål og svar om coronapas

Hvad er et coronapas?

Her kan du læse mere om, hvordan du får coronapas, hvordan det fungerer, hvem der skal bruge det osv.

Om coronapas-appen

Brug coronapas-appen til at dokumentere testsvar, vaccination eller immunitet – og tag den med på din rejse.

Coronapas på rejsen

Her kan du læse mere om det europæiske coronapas, og hvordan du dokumenterer test og vaccinestatus på rejsen.

Coronapas ikon

Coronapas-appen

Med coronapas-appen kan du nemt vise dine testsvar eller vaccinations- eller immunitetspas.

Hent i App Store Hent i Google Play

EU støtter udviklingen af den danske coronapas-app.

Sådan virker coronapas-appen

Sådan opretter du dig i coronapas-appen

Digitale coronapas

Se her, hvordan du digitalt kan dokumentere, at du er enten vaccineret, testet for nylig eller tidligere smittet med coronavirus:

Dit vaccinationspas er gyldigt 14 døgn efter første stik og udløber fem måneder efter andet stik. Andet stik skal foretages senest 42 dage efter første stik for fortsat at være gyldigt som coronapas.

Efter 3. stik har du igen gyldigt coronapas uden tidsbegrænsning.

For personer under 18 år er gyldigheden af coronapasset ikke begrænset efter andet stik.

Her kan du finde dit vaccinationspas (coronapas):

 • Som coronapas i coronapas-appen.
 • I appen MinSundhed.
 • Som download fra sundhed.dk. via browseren på din smartphone.
 • Andre apps, der viser din vaccination, fx MinLæge.

Se svar på spørgsmål om coronapas og vaccination på sundhed.dk

Du kan bruge et negativt testsvar som dokumentation, der for PCR-test er højst 72 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 48 timer gammelt.

Du kan se dit negative svar (coronapas) følgende steder:

 • Du kan se dit negative svar i coronapas-appen.
 • Du kan også finde din negative test på appen MinSundhed.
 • Downloade og printe et testpas fra sundhed.dk, hvis du er testet negativ med en PCR-test.
 • Se dit negative svar (både PCR- og hurtigtest (antigentest)) på sundhed.dk under ”Se dit COVID-19-prøvesvar” (også via browseren på din smartphone).
 • Bruge det testsvar, fx en sms, du modtager fra de private testudbydere, som dokumentation for en negativ hurtigtest (antigentest).
 • Bruge andre apps, der viser dine testresultater, fx MinLæge.

Find COVID-19 testcenter

Læs om test for COVID-19

Er du tidligere smittet med coronavirus, kan du bruge det som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive PCR-test. En positiv hurtigtest (antigentest) kan ikke bruges som dokumentation i dette tilfælde.

Din positive PCR-test skal være mindst 11 dage gammel og højst 5 måneder gammel for at være gyldig som dokumentation.

 • Du kan se dit immunitetspas (coronapas) følgende steder: Du kan se dit immunitetspas i coronapas-appen.
 • Du kan finde dit immunitetspas i appen MinSundhed.
 • Se dit positive testresultat på sundhed.dk under ”Se dit COVID-19 prøvesvar” (også via browseren på din smartphone).

Gå til sundhed.dk

Coronapas for ikke-digitale borgere

Du kan også dokumentere dit coronapas som ikke-digital borger:

Dokumentation for vaccination mod COVID-19:

 • COVID-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination og når borgeren er færdigvaccineret.
 • COVID-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination og når borgeren er færdigvaccineret.

Se svar og spørgsmål om coronapas og vaccination på sundhed.dk

Dokumentation for COVID-19-test:

 • Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos de private udbydere. Det er et krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det.
 • Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19 testpas og COVID-19 immunitetspas.

Læs om test for COVID-19

Find COVID-19 testcenter

Hvis du har været smittet med coronavirus, kan du få fysisk dokumentation for en positiv PCR-test hos egen læge. Dokumentationen kan bruges som coronapas efter mindst 11 dage og højest fem måneder. Det er ikke muligt at få fysisk dokumentation for hurtigtest hos egen læge.

Nyheder om coronapas

Indlæs flere

For virksomheder

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger skal dog være opmærksomme på, at der ikke må være tale om diskrimination.

Læs mere om mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner

Coronapas til virksomheder og institutioner

Support

Oftest stillede spørgsmål om Coronapas - COVID-19 vaccination på sundhed.dk

Har du flere spørgsmål om coronapasset, så kontakt den myndighedsfælles coronahotline på 70 20 02 33.

Hvis du oplever fejl eller problemer med coronapas-appen, kan du kontakte sundhed.dk's support. Du kan ringe på telefon: +45 32 42 03 03 eller skrive en e-mail til: [email protected] 

Tilgængelighedserklæring for coronapas-app

Tilgængelighedserklæring iOS-app Tilgængelighedserklæring Android app