Dagtilbud mv.

Der er ikke længere nogen restriktioner for dagtilbud mv.

Der er nogle generelle anbefalinger om smitteforebyggelse.

 • Dagtilbud mv. opfordres til at have fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19 – herunder:
  • afstand mellem medarbejdere
  • hyppig udluftning fx en gang i timen
  • undgå sammenstimling indenfor
  • fastholde gode rutiner med god håndhygiejne
  • hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. Læs mere om Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse på denne side: Forebyg smitte
 • Som en tryghedsskabende foranstaltning anbefales det, at man lokalt giver mulighed for, at personale i dagtilbud mv. kan anvende visir, hvis de ønsker det.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 11. maj 2022

Der er ikke et krav om, at forældre og andre besøgende anvender mundbind eller visir. Dagtilbud mv. må dog opfordre forældre og andre besøgende på 12 år og derover til at bruge mundbind eller visir, når de opholder sig i dagtilbuddet mv., hvis der lokalt er truffet beslutning herom.

Dagtilbud mv. opfordres til at have fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning fx en gang i timen, undgå sammenstimling indenfor, fastholde gode rutiner med god håndhygiejne, hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. 

Se de generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Nej, alle aktiviteter, der omfatter interaktion med børn i dagtilbud mv., er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.