Forebyg smitte

Der skal være kontrol med epidemien. Derfor er det vigtigt både at følge gældende regler og sundhedsmyndighedernes råd om at begrænse smittespredningen af COVID-19.

Husk forsamlingsforbuddet indendørs

Man kan lovligt forsamles op til 100 personer på offentlige indendørs steder. Udendørs er der ikke noget forsamlingsforbud.

Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private hjem.

Læs mere om regler om forsamlinger, anbefalinger om private hjem og hvad der i øvrigt gælder for dig:

Råd og regler

Enkelte steder er der krav om brug af mundbind eller visir

Kravet om mundbind eller visir er ophævet bortset fra, når du stiger på og står op i kollektiv transport (fx tog, bus, metro, letbane, færger og lign.). Der gælder særlige regler for transport med fly og i lufthavne. Desuden anbefales det fortsat at bruge mundbind eller visir i visse situationer.

Læs mere: Her skal du fortsat bruge mundbind 

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til brug af mundbind her:

Brug af mundbind (sst.dk)

Vær desuden opmærksom på steder, hvor der fortsat er krav om brug af mundbind eller visir.

Råd og regler

Mange steder er der krav om test eller coronapas

Der gælder en række situationer, hvor du bør eller skal lade dig teste. Se her, hvornår du altid bør blive testet:

Du kan læse mere om test her:

Test for COVID-19

Derudover er der flere steder krav om, at du skal have et gyldigt coronapas, fx ved frisøren, i fitnesscenteret, biografen, ved indendørsservering eller til en fodboldkamp. Et coronapas er en dokumentation for, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer. Se her, hvor du skal bruge coronapas, og hvordan du bruger det:

Coronapas - hvor og hvordan

Husk sundhedsmyndighedernes råd til at forebygge smitte:

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Smitte gennem host, nys, råb, sang mv. kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser. Ved at holde afstand og begrænse tæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå både dråbesmitte og kontaktsmitte.

Hold derfor mindst 1 meters afstand til andre i det offentlige rum og gerne 2 meters afstand, når det er muligt.

Hold mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smittespredning eller hvor der kan være særlige hensyn, som fx:

 • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos én selv eller den anden, fx hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, eller hvis man synes en anden person ser syg ud.
 • Hvis du er sammen med en person i øget risiko og denne ikke er færdigvaccineret.
 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, fysisk anstrengelse mv.
 • Ved ophold i rum hvor der fx er dårlig ventilation

Vi anbefaler også, at du begrænser fysisk kontakt til andre, fx håndtryk, kindkys og kram, også selvom du ikke har symptomer.

Der kan gælde andre anbefalinger, hvis du er færdigvaccineret:

Anbefalinger til dig, der er vaccineret (sst.dk)

Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og testes med en PCR-test. Er din test positiv, skal du forblive i selvisolation. Dette gælder også, hvis du er vaccineret.

At du skal gå i selvisolation betyder:

 • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
 • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du skal være særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

Hvis du er testet positiv for ny coronavirus eller er nær kontakt til en smittet person, og ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Det kan fx være, hvis din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

 • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
 • Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen. 
 • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
 • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

God hosteetikette forebygger både dråbesmitte og kontaktsmitte.

Derfor er anbefalingerne:

 • Host ned i dit ærme eller i et papirlommetørklæde. Vask eller afsprit hænderne bagefter.
 • Hvis du kommer til at hoste ned i dine hænder, så vask eller afsprit hænderne bagefter.

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Håndvask og håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.

Læs mere om håndhygiejne (sst.dk)

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og evt. desinfektionsmiddel.

Læs mere om rengøring (sst.dk)

Indhold på siden: