Forebyg smitte

For at begrænse smittespredningen af COVID-19 er det vigtigt at følge myndighedernes regler og anbefalinger.

Opdateret: 16. januar 2022

For at mindske smittespredningen er der krav om brug af mundbind eller visir flere steder i landet. Derudover er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Her er der krav om mundbind

Du skal bruge mundbind eller visir følgende steder. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal du i stedet bruge visir. Du er kun fuldt undtaget, hvis du hverken kan bære mundbind eller visir.

Kollektiv transport

Du skal bruge mundbind eller visir i kollektiv transport, herunder bus, tog, letbane, metro, færge samt taxi. Kravet gælder også i turistbusser og indenrigsfly samt ved bus- og togstationer, metrostationer, og ved letbanestoppesteder og -stationer, færgeterminaler og i lufthavne.

Kravet om mundbind eller visir gælder også for ansatte i transportsektoren med kundekontakt. Uanset om de kan forevise coronapas.

Kultur, idræt, forlystelser mv.

Du skal bruge mundbind eller visir de steder, hvor der er offentlig adgang, og som ikke er lukket i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det betyder, at du skal bruge mundbind eller visir på biblioteker og arkiver samt på musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet. Derudover skal du bruge mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.

Kravet om mundbind eller visir i svømmehaller gælder ikke, når det sker som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter. Derudover gælder kravet ikke, når man udøver idræts- eller foreningsaktiviteterne det pågældende sted.

Der er krav om mundbind eller visir ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Der er krav om mundbind eller visir ved indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Der er krav om mundbind eller visir indendørs i zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker, omrejsende tivolier, museer, videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller, biografer, teatre, kulturhuse og lokaler, hvor der afholdes foredrag, konferencer, scenekunst, koncerter og forevisninger og storskærmsarrangementer mv.

Butikker og erhverv

Der er krav om mundbind eller visir i liberale personrelaterede serviceerhverv samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver. Personale i liberale personrelaterede serviceerhverv kan undtages krav om mundbind eller visir, hvis de kan fremvise et coronapas.

For personale med kundekontakt er der krav om mundbind eller visir i engroshandlen, detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, indendørs markeder, arkader.

Der gælder en række undtagelser for sociale tilbud og plejehjem. Se mere her:

Nye restriktioner påvirker ikke social- og ældreområdet (sm.dk).

Serveringssteder, cafeer, takeaway mv.

Du skal bruge mundbind eller visir på indendørs restauranter, cafeer samt steder med udskænkning, og på take-awaysteder. Både gæster og ansatte skal bruge mundbind eller visir. Gæster behøver ikke mundbind, når de sidder ned. Krav om mundbind eller visir for ansatte gælder uanset, om de ansatte kan forevise coronapas.

Der gælder en række undtagelser fra mundbindskravet til serveringssteder for sociale tilbud og plejehjem. Se mere her:

Nye restriktioner påvirker ikke social- og ældreområdet (sm.dk).

Kirker og trossamfund

Du skal bruge mundbind eller visir i lokaler, som folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken råder over – bl.a. ved gudstjenester, menighedsarrangementer og religiøse handlinger bortset fra, når du sidder ned.

Grundskoler og dagtilbud mv.

Forældre og besøgende skal bruge mundbind eller visir indendørs i dagtilbud m.v. og grundskoler. Medarbejdere i dagtilbud m.v. og grundskoler har ret til at bære visir. Medarbejdere i grundskolen har ligeledes ret til at bære mundbind , undtagen i undervisningen og i situationer med kontakt med elever af hensyn til, at elever skal kunne aflæse medarbejdernes mimik.

Ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og folkeoplysende aktiviteter

Forældre, besøgende og elever og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) skal bære mundbind eller visir indendørs, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer – men ikke i forbindelse med undervisning og eksamen. Medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser samt på folkehøjskoler i folkeoplysningen mv. har ret til at bære mundbind eller visir.

For folkehøjskoler (korte og lange kurser) er der krav om mundbind eller visir for besøgende der ikke er ansat på skolen, dog ikke ved undervisning i klasse- og holdlokaler mv.

Institutioner, der gennemfører danskuddannelse til voksne udlændinge (sprogskoler)

Kursister, undervisere, og besøgende på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen mv. Kursister skal dog ikke bære mundbind eller visir  i forbindelse med undervisning mv. og eksamen. Personale har ret til at bære mundbind eller visir.

Videregående uddannelser

Elever, studerende, ansatte og besøgende mv. på de videregående uddannelsesinstitutioner skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på indendørs fællesarealer – dog ikke i forbindelse med bl.a. undervisning og eksamen.

Sundhedssektoren

Besøgende, patienter, der ikke er indlagt, og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud skal bruge mundbind eller visir. Sundhedsstyrelsen opfordrer til at bruge godkendte mundbind med dokumenteret høj filtreringsgrad. Dette gælder særligt, hvis man har kontakt med særligt sårbare personer.

Hoteller

På fællesområder på hoteller, vandrerhjem og lignende skal du bruge mundbind eller visir.

Træningscentre

Du skal bruge mundbind eller visir i træningscentre, bortset fra når du udøver idrætsaktiviteter i træningscentret.

Køreskoler og køreprøver

Krav om brug af mundbind og/eller visir gælder ligeledes på kørekortområdet. Kravet betyder, at der skal bæres mundbind eller visir ved ophold på køreskolen, til teoriundervisning, til praktisk køreundervisning og til selve køreprøven.

Sociale tilbud og plejehjem m.v.

Besøgende over 12 år og derover samt medarbejdere på sociale tilbud og plejehjem m.v. skal bruge mundbind eller visir i fælleslokaler, hvortil offentligheden har adgang. Sundhedsstyrelsen opfordrer til at bruge godkendte mundbind med dokumenteret høj filtreringsgrad. Dette gælder særligt, hvis man har kontakt med særligt sårbare personer.

Beboere og brugere er ikke omfattet af kravet, ligesom kravet heller ikke gælder i beboerens eget værelse/lejlighed.

Derudover gælder en række undtagelser, som kan findes her:

Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område (retsinformation.dk)

Rejser

Der gælder krav om brug af mundbind eller visir ved indenrigsflyvninger i Danmark. Der gælder herudover krav om brug af mundbind eller visir i lufthavnen.

Den danske luftfartsbranche følger de europæiske retningslinjer for luftfart. Alle passagerer skal derfor bære mundbind eller visir på hele rejsen, både i lufthavnene og på flyet.

De europæiske retningslinjer er til for, at man som passager kan følge et samlet sæt regler på hele sin rejse inden for Europa.

Borgerservice og myndigheder

Du skal bruge mundbind eller visir på kommunale borgerservicecentre på Beskæftigelsesministeriets, Indenrigs- og Boligministeriets og Skatteministeriets områder. Kravet gælder også for ansatte med borgerkontakt.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i et borgerservicecenter på udlændingeområdet. Der kan ske bortvisning af personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir

Krav om mundbind eller visir gælder også for jobcentre.

Ejendomsmæglere og pengeinstitutter

Der er krav om mundbind eller visir for ejendomsmæglere og på ekspeditionsområder hos pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder.

Her anbefales mundbind

 • Hvis du undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
 • Hvis du deltager i store og ukontrollerbare forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig.

Er du undtaget krav om mundbind og visir?

Du er undtaget fra at bruge mundbind eller visir i følgende tilfælde: Hvis du er under 12 år eller du har med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan herudover fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der gælder særlige regler for visse ansattes brug af mundbind eller visir. Der gælder herudover undtagelser på de enkelte områder.

Se også undtagelser for krav om coronapas

Sundhedsmyndighedernes råd til at forebygge smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, fordi den giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien.

Husk at det er vigtigt at få både 1. 2. og 3. vaccinedosis for at få den fulde beskyttelse af vaccinerne fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax).

Læs mere om vaccination mod COVID-19 (sst.dk)

Hvis du har symptomer på COVID-19, bør du gå i selvisolation og testes med en PCR-test. Er din test positiv, bør du forblive i selvisolation. Dette gælder også, hvis du er vaccineret.

At gå i selvisolation betyder:

 • At du bliver hjemme og lader være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
 • At du undgår tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du er særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

Hvis du er testet positiv for ny coronavirus eller er nær kontakt til en smittet person, og ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Det kan fx være, hvis din bolig er meget lille eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Smitte med ny coronavirus kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser. Ved at holde afstand og begrænse tæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå smitte. Hold derfor afstand til andre i det offentlige rum, når det er muligt.

Efterhånden som størstedelen af den danske befolkning er vaccinerede, kan man igen give hånd, og give kram og kindkys til sine venner og familie. Vær dog opmærksom på personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 – særligt hvis de eller du ikke er vaccineret.

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser, vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

 • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
 • Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen. 
 • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
 • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Håndvask og håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.

Husk at god hosteetikette forebygger både dråbesmitte og kontaktsmitte – host derfor i dit ærme eller et papirlommetørklæde og vask eller afsprit hænderne bagefter. Vær opmærksom på håndhygiejne, når du giver hånd.

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og eventuelt med desinfektionsmiddel. 

Test for COVID-19

Bliv testet ved symptomer og nær kontakt

For at forebygge smitte er det vigtigt, at du bliver PCR-testet i forbindelse med symptomer på COVID-19 eller hvis du er nær kontakt til en smittet.

Coronapas

Her skal du vise coronapas

Et coronapas er din dokumentation for, at du enten er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ inden for de seneste 72 timer (PCR-test) eller 48 timer (antigen-test).

Nær kontakt

Hvis du har været i kontakt med en smittet

Har du været i kontakt med en smittet? Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til test og isolation, hvis du er nær kontakt til en smittet.