Forebyg smitte

For at begrænse smittespredningen af COVID-19 er det vigtigt at følge myndighedernes regler og anbefalinger.

Opdateret: 14. september 2021

Sundhedsmyndighedernes råd til at forebygge smitte

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, fordi den giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien.

Husk at det er vigtigt at få både 1. og 2. vaccinedosis for at få den fulde beskyttelse af vaccinerne fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax).

Læs mere om vaccination mod COVID-19 (sst.dk)

Hvis du har symptomer på COVID-19, bør du gå i selvisolation og testes med en PCR-test. Er din test positiv, bør du forblive i selvisolation. Dette gælder også, hvis du er vaccineret.

At gå i selvisolation betyder:

 • At du bliver hjemme og lader være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
 • At du undgår tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du er særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

Hvis du er testet positiv for ny coronavirus eller er nær kontakt til en smittet person, og ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Det kan fx være, hvis din bolig er meget lille eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Smitte med ny coronavirus kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser. Ved at holde afstand og begrænse tæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå smitte. Hold derfor afstand til andre i det offentlige rum, når det er muligt.

Efterhånden som størstedelen af den danske befolkning er vaccinerede, kan man igen give hånd, og give kram og kindkys til sine venner og familie. Vær dog opmærksom på personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 – særligt hvis de eller du ikke er vaccineret.

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser, vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

 • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
 • Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen. 
 • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
 • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Håndvask og håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.

Husk at god hosteetikette forebygger både dråbesmitte og kontaktsmitte – host derfor i dit ærme eller et papirlommetørklæde og vask eller afsprit hænderne bagefter. Vær opmærksom på håndhygiejne, når du giver hånd.

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og eventuelt med desinfektionsmiddel. 

Mundbind eller visir

I Danmark er der ikke længere krav om brug af mundbind eller visir. Det anbefales dog fortsat at bære mundbind eller visir i en række situationer:

 • Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
 • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et coronapas.
 • I venteværelset ved almen praksis, akutmodtagelser, akutklinikker, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.
 • Hvis du deltager i store og ukontrollerbare forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand
 • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde  afstand.

Læs mere: 

Mundbind og visir

Test for COVID-19

Der er en række situationer, hvor du bør lade dig teste. Se her, hvornår du bør lade dig teste:

Test for COVID-19

Coronapas

Et coronapas er en dokumentation for, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer (antigentest) eller 96 timer (PCR-test). Se her, hvordan du bruger coronapas:

Coronapas - hvor og hvordan

Indhold på siden: