Forebyg smitte

Der skal være kontrol med epidemien. Derfor er det vigtigt både at følge gældende regler og sundhedsmyndighedernes råd om at begrænse smittespredningen af COVID-19.

Forsamlinger

Man kan lovligt forsamles op til 250 personer indendørs. Udendørs gælder et forsamlingsforbud på 500 personer.

Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private hjem.

Mundbind eller visir

I Danmark er der i øjeblikket krav om brug af mundbind eller visir for stående personer (12 år eller derover) i den kollektive trafik. Det anbefales dog fortsat at bære mundbind eller visir i en række situationer:

 • Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
 • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et coronapas.
 • I venteværelset ved almen praksis, akutmodtagelser, akutklinikker, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.
 • Hvis du deltager i store og ukontrollerbare forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde 2 meters afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde minimum 2 meters afstand
 • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde 2 meters afstand.

Test og coronapas

Der er en række situationer, hvor du enten bør eller skal lade dig teste. Se her, hvornår du bør lade dig teste:

Test for COVID-19

Derudover er der flere steder krav om, at du skal have et gyldigt coronapas, fx ved frisøren, i fitnesscenteret, biografen, ved indendørsservering eller på et fodboldstadion. Et coronapas er en dokumentation for, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer (antigentest) eller 96 timer (PCR-test). Se her, hvor du skal bruge coronapas, og hvordan du bruger det:

Coronapas - hvor og hvordan

Sundhedsmyndighedernes råd til at forebygge smitte

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Smitte gennem host, nys, råb, sang mv. kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser. Ved at holde afstand og begrænse tæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå både dråbesmitte og kontaktsmitte.

Hold derfor mindst 1 meters afstand til andre i det offentlige rum og gerne 2 meters afstand, når det er muligt.

Hold mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smittespredning eller hvor der kan være særlige hensyn, som fx:

 • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos én selv eller den anden, fx hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, eller hvis man synes en anden person ser syg ud.
 • Hvis du er sammen med en person i øget risiko og denne ikke er færdigvaccineret.
 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, fysisk anstrengelse mv.
 • Ved ophold i rum hvor der fx er dårlig ventilation

Vi anbefaler også, at du begrænser fysisk kontakt til andre, fx håndtryk, kindkys og kram, også selvom du ikke har symptomer.

Der kan gælde andre anbefalinger, hvis du er færdigvaccineret:

Anbefalinger til dig, der er vaccineret (sst.dk)

Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og testes med en PCR-test. Er din test positiv, skal du forblive i selvisolation. Dette gælder også, hvis du er vaccineret.

At du skal gå i selvisolation betyder:

 • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
 • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du skal være særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

Hvis du er testet positiv for ny coronavirus eller er nær kontakt til en smittet person, og ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Det kan fx være, hvis din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

 • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
 • Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen. 
 • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
 • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

God hosteetikette forebygger både dråbesmitte og kontaktsmitte.

Derfor er anbefalingerne:

 • Host ned i dit ærme eller i et papirlommetørklæde. Vask eller afsprit hænderne bagefter.
 • Hvis du kommer til at hoste ned i dine hænder, så vask eller afsprit hænderne bagefter.

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Håndvask og håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.

Læs mere om håndhygiejne (sst.dk)

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og evt. desinfektionsmiddel.

Læs mere om rengøring (sst.dk)

Indhold på siden: