Brug af mundbind eller visir

Det anbefales at du anvender mundbind eller visir i en række situationer. I Danmark er der ikke længere krav om brug af mundbind eller visir - heller ikke i den kollektive trafik.

 Opdateret: 14. september 2021

Krav om mundbind eller visir ved flyrejser

Den danske luftfartsbranche følger de europæiske retningslinjer for luftfart. Alle passagerer skal derfor bære mundbind eller visir på hele rejsen, både i lufthavnene og på flyet. Dette gælder også, hvis man flyver indenrigs i Danmark. De europæiske retningslinjer er til for, at man som passager kan følge et samlet sæt regler på hele sin rejse.

Anbefalinger om mundbind eller visir 

Det anbefales fortsat at bære mundbind eller visir i b.la. følgende situationer:

  • Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling
  • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas
  • I venteværelset ved almen praksis, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer
  • Hvis du deltager i store og ukontrollerbar forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation
  • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind
  • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand.
  • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand.

Mulighed for frivilligt at fastsatte restriktioner

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger kan som udgangspunkt selv fastsætte restriktioner - fx krav om coronapas eller brug af mundbind - også selv om restriktionerne ikke længere er bestemt ved lov. Læs mere her:

Mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner

Spørgsmål og svar

Opdateret: 31. august 2021

I lufthavne og på fly gælder de europæiske retningslinjer om at anvende mundbind eller visir fortsat. I sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor personale og patienter fortsat bør bruge mundbind.

Ja. Den danske luftfartsbranche følger de europæiske retningslinjer for luftfart. Det betyder blandt andet, at alle passagerer skal bære mundbind eller visir på hele rejsen, både i lufthavnene og på flyet. Dette gælder også, hvis man flyver indenrigs i Danmark.

De europæiske retningslinjer er til for, at man som passager kan følge et samlet sæt regler på hele sin rejse.

Der er ikke længere krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik mv.

Nej, der er ikke længere krav om brug af mundbind eller visir i forbindelse med taxikørsel.

Det anbefales fortsat at bære mundbind eller visir, når du skal testes for coronavirus. Dette gælder både ved PCR-test og antigentest, og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.

Ja, det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du bærer mundbind eller visir, hvis du er smittet, har symptomer eller er nær kontakt, og du helt undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test.

Ja, det er Sundhedsstyrelsens anbefaling at bære mundbind eller visir ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Indhold på siden: