Nær kontakt

Her finder du information om, hvornår du betragtes som en nær kontakt til en smittet med COVID-19, og hvordan du skal forholde dig til test og isolation. Vær opmærksom på, at der gælder særlige anbefalinger for børn i grundskole og dagtilbud mv.

Opdateret: 7. oktober 2021

Kontakt med en smittet – hvad skal du gøre?

Guide ved smitte i skole/dagtilbud

Har dit barn været i kontakt med en smittet? Se hvornår og hvordan barnet bør testes – og om det er nødvendigt at holde barnet hjemme.

Følg denne guide for børn


Guide ved kontakt med en smittet

Har du været i kontakt med en smittet? Så bør du muligvis blive testet og måske skal du også gå i isolation.

Følg denne guide og se, hvad du bør gøre

Hvornår er man nær kontakt?

Du er en nær kontakt, hvis du kan sige ja til mindst én af følgende tre muligheder:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt – for eksempel krammet en smittet person, eller en smittet person har hostet eller nyst på dig.
 • Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen.

Børn i grundskolen og dagtilbud mv. anses desuden for nær kontakt, hvis der er smitte på stuen/gruppen/klassen/holdet.

Hvis du er nær kontakt, bør du – uanset vaccine eller tidligere smitte – være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring.

Du behøver ikke at gå i selvisolation, hvis du som færdigvaccineret får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19. Vi anbefaler dog, at du bliver testet. Brug ovenstående ”Guide ved kontakt med en smittet” og find ud af, hvornår du skal testes. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du altid gå i selvisolation, selvom du er færdigvaccineret.

Du behøver ikke at gå i selvisolation, hvis du har været testet positiv for COVID-19 inden for de sidste 12 måneder og efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt. Vi anbefaler, at du bliver testet. Brug ovenstående ”Guide ved kontakt med en smittet” og find ud af, hvornår du skal testes. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du altid gå i selvisolation, også selvom du er tidligere smittet.

Du bør gå i selvisolation, hvis du ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder. Vi anbefaler, at du bliver testet. Brug ovenstående ”Guide ved kontakt med en smittet” og find ud af, hvornår du skal testes.  

Anbefalinger for børn

For børn gælder andre anbefalinger mht. test og isolation, hvis de er nær kontakt til en smittet person i skolen, fritidsaktiviteten, dagtilbuddet mv. Du kan se dem her:

For elever på grundskoleniveau

For børn i dagtilbud mv.

Er du 'anden kontakt' til en smittet?

Der kan ofte opstå situationer, hvor du har været sammen med en smittet person, men hvor du ikke er nær kontakt. Det kan fx være

 • Du har siddet til møde eller haft undervisning på en uddannelsesinstitution med en smittet person, som du regelmæssigt omgås, og er usikker på om du har holdt tilstrækkelig afstand.
 • Du har været til stede ved en begivenhed, hvor der efterfølgende er konstateret mange smittede, og der er mistanke om ’superspredning’.
 • Du er på en arbejdsplads, hvor der er mere end ét påvist tilfælde af smitte, fx på et kontor eller i en fabrikshal.

Hvis du er anden kontakt, bør du blive testet hurtigst muligt. Du behøver ikke gå i selvisolation, og kan godt gå på arbejde eller i skole, så længe du ikke har symptomer på COVID-19.

Få mere at vide om at være 'anden kontakt' hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Få hjælp af Coronaopsporingen

Hvis du bliver nær kontakt til en smittet, bør du ringe til Coronaopsporingen og få hjælp til, hvornår og hvor mange gange du skal testes. Når du ringer til Coronaopsporing, bliver du prioriteret som nær kontakt og får mulighed for at bestille dine tests samtidigt og blive testet hurtigt.

Hotlines for smitteopsporing og spørgsmål om COVID-19:

 • Smittet med COVID-19: Ring 32 32 05 11. Åbningstider: Alle dage kl. 8:00 – 22:00.
 • Nær kontakt til en smittet: Ring 32 32 05 11. Åbningstider: Alle dage kl. 8:00 – 22:00.
 • Anden kontakt til en smittet, for gode råd: Ring 70 20 02 33. Åbningstider: Alle dage kl. 6:00 – 24:00.
 • Spørgsmål til behandlingen af din sygdom: Ring til egen læge.
 • Generelle spørgsmål om COVID-19: Ring på 70 20 02 33. Åbningstider: Alle dage kl. 6:00 – 24:00.

Hent appen smitte|stop

Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på, hvis du tester positiv for COVID-19.

Du giver besked til andre app-brugere, uden at de kan se, hvem du er, eller hvor og hvornår de har været tæt på dig.

Hvis du tester positiv, er det vigtigt, at du ringer til Coronaopsporingen på tlf: 32 32 05 11, tast 2, så der kan foretages smitteopsporing. Åbningstider: Alle dage kl. 8:00 - 22:00.

Hent appen smitte|stop

Spørgsmål og svar

Opdateret: 7. oktober 2021

Gå i isolation:

 • Bliv hjemme – lad være med at mødes med andre personer, isoler dig fra dem, du bor sammen med, gå ikke på arbejde, undgå indkøb og gåture, og hvis du har hund, så få andre til at lufte den.
 • Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som måske kan bevilge et isolationsophold et andet sted.
 • Anvend et CE-mærket mundbind, og hold 2 meters afstand til andre, hvis du er nødsaget til at gå ud, fx hvis du skal testes.
 • Er du færdigvaccineret, skal du testes. Brug denne guide for at finde ud af hvornår du skal testes: Nære kontakter-guide. Hvis du ikke har symptomer, kan du undlade selvisolation.
 • Hvis du er færdigvaccineret og udvikler symptomer inden for 14 dage efter du potentielt har været udsat for smitte, skal du dog gå i selvisolation og PCR-testes hurtigst muligt. Er testen negativ, kan du ophæve selvisolationen, da det må formodes, at du fejler noget andet. Du bør stadig blive testet. brug denne guide til at finde ud af hvornår du skal testes Nære kontakter-guide.

Ring for vejledning og henvisning til test:

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11, tast 2. Her får du vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og hvor mange gange du skal testes. Når du ringer til Coronaopsporingen, bliver du prioriteret som nær kontakt og får henvisning til test. Det betyder, at du hurtigere får tid til test, og du kan bestille begge dine test på coronaprover.dk med det samme.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i:

Er du nær kontakt eller anden kontakt? (stps.dk)

Vaccineret mod COVID-19 (stps.dk)

De fleste, som bliver syge med COVID-19, udvikler symptomer mellem 1 og 14 dage efter de har været udsat for smitte, men de fleste får symptomer efter 5-6 dage.

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive PCR-testet to gange. Den dag, du kan have været udsat for smitte, regnes for dag 0. Den første test tages tidligst på 4. dagen, da virus skal have tid til at udvikle sig i kroppen, før den kan påvises i en test. Samtidig giver testen på 4. dagen mulighed for at igangsætte en hurtig smitteopsporing af nære kontakter, hvis testen viser sig at være positiv. Er testen på 4. dagen negativ, er det stadig vigtigt at tage testen på 6. dagen – i nogle tilfælde har virus ikke nået at udvikle sig tilstrækkeligt i kroppen, og testen viser derfor først positiv på 6. dagen.

Får du et positivt svar ved første test, skal du ikke møde op til flere test. Husk at afbestille den efterfølgende tid til test. Hvis din test på 4. dagen er negativ, skal du forblive i selvisolation, til du har fået et negativt testsvar på 6. dagen.

Husk, at der findes forskellige testforløb, som afhænger af, hvor tæt du har været på den smittede og hvor længe. Derfor kan antallet af test variere mellem 1-3 gange.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i:

Er du nær kontakt eller anden kontakt? (stps.dk)

Vaccineret mod COVID-19 (stps.dk)

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du ikke bruger offentlig transport, når du skal testes.

Nej, det er kun PCR-test, der kan be- eller afkræfte, om du er smittet, hvis du er nær kontakt. Kun med en negativ PCR-test fra 6. dagen, kan du som nær kontakt afslutte din selvisolation.

Nej. Du er først nær kontakt, hvis personen, som du har været tæt på, testes positiv.

Nej. Den øvrige husstand skal først testes og gå i isolation, hvis den nære kontakt testes positiv. Derfor kan den øvrige husstand godt gå på arbejde, i skole, ud for at handle osv., hvis den nære kontakt kan holde sig isoleret fra resten af familien. Den nære kontakt skal være særlig opmærksom på at overholde de generelle råd om smitteforebyggelse, og om der udvikles symptomer.

Hvis den nære kontakt er et mindre barn, og isolation af barnet ikke er muligt, anbefales det, at fx den ene forælder går i isolation med barnet. Er det vanskeligt for forælder og barn at isolere sig fra resten af familien, kan hele husstanden vælge at gå i isolation sammen. I den situation bør man stadig forsøge at undgå tæt kontakt med barnet, så vidt det er muligt. Det anbefales også at være ekstra opmærksom på god hygiejne, udluftning og rengøring. Børn, der er nære kontakter, kan muligvis også bevilges et isolationsopkald uden for hjemmet sammen med en forælder.

Forælderen eller husstanden, som isolerer sig med barnet, kan først bryde isolationen og gå i skole og på arbejde, når barnet har fået negativt testsvar på 6. dagen eller har overstået sin isolationsperiode.

Du skal testes med det samme, da du løbende har været udsat for smitte.

Hvis din første test er negativ, skal du blive i isolation med dit smittede barn, indtil barnet er smittefri. Dvs. hvis barnet har symptomer, er barnet smittefri 48 timer efter symptomophør, og hvis barnet ikke har symptomer, er barnet smittefri 7 dage efter barnets positive test. Når barnet er smittefri, skal du testes igen hurtigst muligt.

Hvis du har været udsat for smitte gennem længere tid, fx i din husstand, men den smittede nu har isoleret sig, skal du testes tre gange med PCR-test: Hurtigst muligt samt på 4. og 6. dagen.