Nær kontakt

Hvis du får en besked om, at du er nær kontakt eller anden kontakt til en smittet med COVID-19, skal du testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt du har været på den smittede og hvor længe.

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder:

 • bor sammen med en smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har været tæt på en smittet person inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx ved samtale)
 • har været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af følgende situationer:
  • aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
  • aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
  • ophold i lukkede rum med dårlig ventilation
 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med sekreter fra en person, som er smittet, fx hvis du er blevet hostet eller nyst på.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i (stps.dk)

Nær kontakt - sådan gør du

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet ved at:

 • Gå i selvisolation.
 • Vær særlig opmærksom på hygiejne og rengøring.
 • Sørg for at blive testet.
 • Identificere dine nære kontakter, som også skal testes. De nære kontakters nære kontakter skal dog ikke isolere sig. De nære kontakters nære kontakter skal testes på 4. og 6. dagen. Færdigvaccinerede skal kun testes én gang hurtigst muligt.

Når du får besked om, at du er nær kontakt til en smittet person, skal du som udgangspunkt testes to gange.

Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet. Selvom din første test er negativ, skal du fortsat være i selvisolation.

I særlige tilfælde skal du som nær kontakt testes tre gange, fx hvis du løbende er udsat for smitte, fx i en husstand eller, hvis du passer et barn, som er smittet. For at bestille tid til test, skal du kontakte Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed. Her får du hjælp til, hvornår og hvor mange gange du skal testes. Når du ringer til Coronaopsporing, bliver du prioriteret som nær kontakt. På den måde får du hurtigere tid til test og får mulighed for at bestille dine tests samtidigt.

Hent plakat med hvad du gør, når du er nær kontakt eller anden kontakt (sst.dk)

Hent pjecen COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter fra Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Nær kontakt og færdigvaccineret

Er du vaccineret mod COVID-19 og nær kontakt til en smittet, skal du stadig testes, men du skal ikke isolere dig. Du skal være opmærksom på, om du får symptomer. Får du symptomer, betragtes du som smittet med corona, og du skal derfor isolere dig. Hvis du kun har fået 1. stik af vaccinen, betragtes du som nær kontakt på lige fod med andre nære kontakter, som ikke er vaccineret.

Hvad du skal gøre som vaccineret og nær kontakt - læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk) 

Er du 'anden kontakt' til smittet

Der kan ofte opstå situationer, hvor du har været sammen med en smittet person, men hvor du ikke er nær kontakt. Det vil sige, at du fx har været opmærksom på at holde den anbefalede afstand. Du er således ikke i ligeså høj risiko for at være blevet smittet, som hvis du havde været nær kontakt.

Men der kan være andre forhold eller situationer som gør, at du alligevel er i en vis risiko for at være blevet smittet. Så vil du være en såkaldt ’anden kontakt’.

Det kan være, du har siddet til møde eller haft undervisning på en uddannelsesinstitution med en smittet person, som du regelmæssigt omgås på det pågældende sted. Du har forsøgt at holde god afstand, men du er alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand til den smittede person.

Det kan også være, at du som udgangspunkt har holdt den anbefalede afstand, men du har siddet i et tæt lukket lokale uden udluftning eller ventilation sammen med den smittede person til møde eller på din uddannelsesinstitution.

Bliv testet hurtigst muligt

Du kan få taget en hurtigtest, eller du kan også bestille tid til en PCR-test i det offentlige testsystem på coronaprover.dk.

Du behøver ikke gå i selvisolation, og kan godt gå på arbejde eller i skole, hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19, eller på anden måde har fået at vide, at du er nær kontakt.

Dog skal du være ekstra opmærksom på, om du udvikler symptomer, huske god håndhygiejne og at holde afstand samt bruge mundbind i påkrævede situationer.

Få mere at vide om at være 'anden kontakt' hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Sådan bliver du testet

Kort over COVID-19 testcentre

Hotline for smitteopsporing og spørgsmål om COVID-19

Smittet med COVID-19: Ring 32 32 05 11. Åbningstider: Alle dage kl. 8:00 – 22:00.

Nær kontakt til en smittet: Ring 32 32 05 11. Åbningstider: Alle dage kl. 8:00 – 22:00.

Anden kontakt til en smittet, for gode råd: Ring 70 20 02 33. Åbningstider: Alle dage kl. 6:00 – 24:00.

Spørgsmål til behandlingen af din sygdom: Ring til egen læge.

Generelle spørgsmål om COVID-19: Ring på 70 20 02 33. Åbningstider: Alle dage kl. 6:00 – 24:00.

Hent appen smitte|stop

Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på, hvis du testes positiv for COVID-19.

Du giver besked til andre app-brugere, uden at de kan se, hvem du er, eller hvor og hvornår de har været tæt på dig.

Hvis du testes positiv, er det vigtigt, at du ringer til Coronaopsporing på 32 32 05 11, så der kan foretages smitteopsporing. Åbningstider: Alle dage kl. 8:00 – 22:00.

Hent appen smitte|stop

Spørgsmål og svar

Opdateret: 25. juni 2021

Gå i isolation:

 • Bliv hjemme – lad være med at mødes med andre personer, isoler dig fra dem, du bor sammen med, gå ikke på arbejde, undgå indkøb og gåture, og hvis du har hund, så få andre til at lufte den.
 • Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som måske kan bevilge et isolationsophold et andet sted.
 • Anvend et CE-mærket mundbind, og hold 2 meters afstand til andre, hvis du er nødsaget til at gå ud, fx hvis du skal testes.
 • Er du færdigvaccineret, skal du fortsat PCR-testes på 4. og 6. dagen, men du kan undlade at gå i selvisolation, hvis der er gået 14 dage siden andet vaccinationsstik (uanset vaccine), og du ikke har symptomer.
 • Hvis du er færdigvaccineret og udvikler symptomer inden for 14 dage efter du potentielt har været udsat for smitte, skal du dog gå i selvisolation og PCR-testes hurtigst muligt. Er testen negativ, kan du ophæve selvisolationen, da det må formodes, at du fejler noget andet. Du bør stadig blive testet på 4. og 6. dagen.

Ring for vejledning og henvisning til test:

 • Ring til Coronaopsporingen på 32 32 05 11. Her får du vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og hvor mange gange du skal testes. Når du ringer til Coronaopsporingen, bliver du prioriteret som nær kontakt og får henvisning til test. Det betyder, at du hurtigere får tid til test, og du kan bestille begge dine test på coronaprover.dk med det samme.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i:

Er du nær kontakt eller anden kontakt? (stps.dk)

Vaccineret mod COVID-19 (stps.dk)

De fleste, som bliver syge med COVID-19, udvikler symptomer mellem 1 og 14 dage efter de har været udsat for smitte, men de fleste får symptomer efter 5-6 dage.

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive PCR-testet to gange. Den dag, du kan have været udsat for smitte, regnes for dag 0. Den første test tages tidligst på 4. dagen, da virus skal have tid til at udvikle sig i kroppen, før den kan påvises i en test. Samtidig giver testen på 4. dagen mulighed for at igangsætte en hurtig smitteopsporing af nære kontakter, hvis testen viser sig at være positiv. Er testen på 4. dagen negativ, er det stadig vigtigt at tage testen på 6. dagen – i nogle tilfælde har virus nemlig ikke nået at udvikle sig tilstrækkeligt i kroppen, og testen viser derfor først positiv på 6. dagen.

Får du et positivt svar ved første test, skal du ikke møde op til flere test. Husk at afbestille den efterfølgende tid til test. Hvis din test på 4. dagen er negativ, skal du forblive i selvisolation, til du har fået et negativt testsvar på 6. dagen.

Husk, at der findes forskellige testforløb, som afhænger af, hvor tæt du har været på den smittede og hvor længe. Derfor kan antallet af test variere mellem 1-3 gange.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i:

Er du nær kontakt eller anden kontakt? (stps.dk)

Vaccineret mod COVID-19 (stps.dk)

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du ikke bruger offentlig transport, når du skal testes.

Nej, det er kun PCR-test, der kan be- eller afkræfte, om du er smittet, hvis du er nær kontakt. Kun med en negativ PCR-test fra 6. dagen, kan du som nær kontakt afslutte din selvisolation.

Der kan dog gælde andre anbefalinger, hvis der er tale om smitte med en særlig variant.

Nej. Du er først nær kontakt, hvis personen, som du har været tæt på, testes positiv.

Der kan dog gælde andre anbefalinger, hvis der er tale om smitte med en særlig variant.

Nej. Den øvrige husstand skal først testes og gå i isolation, hvis den nære kontakt testes positiv. Derfor kan den øvrige husstand godt gå på arbejde, i skole, ud for at handle osv., hvis den nære kontakt kan holde sig isoleret fra resten af familien. Den nære kontakt skal være særlig opmærksom på at overholde de generelle råd om smitteforebyggelse, og om der udvikles symptomer.

 Hvis den nære kontakt er et mindre barn, og isolation af barnet ikke er muligt, anbefales det, at fx den ene forælder går i isolation med barnet. Er det vanskeligt for forælder og barn at isolere sig fra resten af familien, kan hele husstanden vælge at gå i isolation sammen. I den situation bør man stadig forsøge at undgå tæt kontakt med barnet, så vidt det er muligt. Det anbefales også at være ekstra opmærksom på god hygiejne, udluftning og rengøring. Børn, der er nære kontakter, kan muligvis også bevilges et isolationsopkald uden for hjemmet sammen med en forælder.

Forælderen eller husstanden, som isolerer sig med barnet, kan først bryde isolationen og gå i skole og på arbejde, når barnet har fået negativt testsvar på 6. dagen eller har overstået sin isolationsperiode.

Hvis der er tale om smitte med en særlig variant, kan der gælde andre anbefalinger.

Du skal testes med det samme, da du løbende har været udsat for smitte.

Hvis din første test er negativ, skal du blive i isolation med dit smittede barn, indtil barnet er smittefri. Dvs. hvis barnet har symptomer, er barnet smittefri 48 timer efter symptomophør, og hvis barnet ikke har symptomer, er det smittefri 7 dage efter barnets positive test. Når barnet er smittefri, skal du testes igen hurtigst muligt.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Smitte over længere tid (stps.dk)

Hvis du har været udsat for smitte gennem længere tid, fx i din husstand, men den smittede nu har isoleret sig, skal du testes tre gange med PCR-test: Hurtigst muligt samt på 4. og 6. dagen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Udsat for smitte i husstand (stps.dk)

Indhold på siden: