Rejser til eller via Danmark

Der gælder forskellige regler for at rejse ind i Danmark. Hvilke regler der gælder for dig, afhænger blandet andet af, om du rejser med en negativ test, om du er færdigvaccineret eller tidligere smittet med COVID-19. Derudover har farven på det land, som du rejser fra og farven på det land du har fast bopæl i også betydning.

Selvom de nationale COVID-19 restriktioner blev ophævet den 10. september, vil de gældende indrejserestriktioner forblive uændret.

I Danmark kategoriseres verdens lande og regioner i fire kategorier som henholdsvis grøn, gul, orange og rød. Farvekategorierne bestemmer, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om test før ombordstigning ved indrejse med fly. Testkravet før ombordstigning kan genetableres, såfremt der på et senere tidspunkt igen vil være lande, der klassificeres som røde.

Rejserestriktioner 

Der kan være krav om, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål og krav om, at man skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test ved ankomst til Danmark.

Se, hvad der gælder for: 

Udlændinge med fast bopæl i udlandet
Udlændinge med fast bopæl i grænselandet
Udlændinge, der vil rejse via Danmark
Dansk statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark

Test og isolation

Færdigvaccinerede rejsende skal ikke testes før eller efter ankomst i Danmark, medmindre de har opholdt sig i et rødt land eller region de sidste 10 dage.*

Personer, der ankommer fra gule og orange lande eller regioner, er påkrævet at tage en test efter ankomst, hvis ikke de er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Personer, der ankommer fra røde lande eller regioner, er påkrævet at tage en test efter ankomst, medmindre de er tidligere smittet.

Isolation er et krav for personer, der ankommer fra orange lande eller regioner, hvis ikke de er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Isolation er også påkrævet for personer, der har opholdt sig i et rødt land eller region de sidste 10 dage.

Isolationen kan afbrydes ved negativ PCR test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Børn under 16 år er ikke omfattet af krav om test eller isolation efter ankomst. Det samme gælder børn under 18 år, hvis de rejser med en forælder, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet med COVID-19.

* Dette gælder kun for danske statsborgere, personer med et europæisk coronapas eller personer med permanent opholdstilladelse i et EU- eller Schengenland eller i Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland. I Danmark er du færdigvaccineret to uger efter andet vaccinationsstik. Vaccinationen er gyldig i 12 måneder. Vaccinen skal være godkendt at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).