For udlændinge med fast bopæl i grænselandet

På denne side kan du læse om de gældende retningslinjer for udlændinge med fast bopæl i Slesvig-Holsten i Tyskland, Sydsverige (Blekinge og Skåne len) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands len) samt relevant dokumentation i forbindelse med indrejse med et anerkendelsesværdigt formål.

Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in einer Grenzregion

Stramninger af indrejseregler for indrejsende fra grænselandet fra den 17. februar

Danske statsborgere med fast bopæl i grænselandet må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test. 
Alle, der rejser ind i Danmark, skal dog som udgangspunkt testes efter indrejse og efterfølgende isolere sig i 10 dage. Der gælder en række undtagelser, der kan findes via linket forneden. 

Læs mere om krav om test og 10 dages isolation ved indrejse i Danmark

Generelt for indrejse i Danmark

 

Gyldig rejselegitimation

Læs om gyldig rejselegitimation i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark

Læs om rejselegitimation på politi.dk

Anden relevant dokumentation

Relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inkl. land og evt. region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

 

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som fx feber, hoste, ol., vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark. Rigspolitiet har udarbejdet et dokument med information om netop dette, der kan være en hjælp til boarding på fly. Bemærk, at dette ikke er en garanti for boarding. 

Att. airline companies operating routes to or from Denmark (PDF)

Indrejse og landgang for passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og som ikke sejler på en fast rute med regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn, kræver konkret tilladelse fra epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, jf. bekendtgørelse nr. 1708 af 27. november 2020 om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Særligt for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Udlændinge med fast bopæl i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne len) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands len), som har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test, der er taget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark. Udlændinge med fast bopæl i grænselandet, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, kan stadig indrejse uden et anerkendelsesværdigt formål, men vil så i stedet skulle kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højst 24 timer inden indrejsetidspunktet.

Krav om dokumentation for negativ COVID-19-test

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat (dokumentation for en negativ COVID-19-test).

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet.

Politiet afviser udlændinge med fast bopæl i grænselandet, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Download certifikat til brug for negativ COVID-19-test

Krav til testtidspunkt

Hvis du rejser med et anerkendelsesværdigt formål, skal du kunne vise et testcertifikat for en negativ COVID-19-test, der er taget maksimalt 72 timer før indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter den fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du rejser uden et anerkendelsesværdigt formål, skal du kunne vise et testcertifikat for en negativ COVID-19-test, der er taget maksimalt 24 timer før indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16.00. Efter onsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser

Kravet om negativ COVID-19 test gælder ikke for personer i en eller flere af nedenstående persongrupper:

  • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport, med mindre de pågældende udlændinge har fast bopæl i Sydafrika, hvor de i så fald skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget senest 24 timer før indrejsetidspunktet.
  • Børn til og med 12 år. 
  • Udlændinge, der udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), som indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit.
  • Udlændinge, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit.
  • Udlændinge, der indrejser i udrykningskøretøjer anvendt til aktiv tjeneste.*
  • Udlændinge, som kan fremvise en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger før indrejsen , er undtaget fra kravet om at skulle fremvise en negativ test, da personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA.

    *Det bemærkes, at udlændinge der indrejser i ”pensionerede” redningskøretøjer anvendt til eksempelvis studenterkørsel, veteranbilskørsel eller hobbybrug ikke er omfattet af undtagelsen til testkravet 

Bemærk, at personer der rejser med fly til Danmark skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test i forbindelse med ombordstigning på flyet til Danmark. 

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal i ulønnet praktik i Danmark og er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Relevant dokumentation

Du skal kunne dokumentere, at du er indskrevet som aktiv studerende på en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du skal desuden kunne dokumentere, at du er i ulønnet praktik i Danmark. Endeligt skal du kunne dokumentere bopæl i grænselandet.
 
Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 72 timer inden indrejsen.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark. 

Find de øvrige anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark på denne side.

Myndighedernes hotlines

Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø, anbefaler vi, at du ringer senere.

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte vores hotline på:

tlf. (+45) 3232 0511

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

Læs mere, hvis du er smittet eller er nær kontakt til en smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark.

Ring på telefon (+45) 7020 6044

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 3392 1112

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.

Ring på telefon (+45) 7020 0233 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00
Indhold på siden: