For danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark eller opholdstilladelse til Danmark

På denne side kan du læse om de gældende retningslinjer for danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark samt relevant dokumentation i forbindelse med indrejse.

Danske statsborgere må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test - dette gælder uanset, hvilket land du har fast bopæl i, eller hvilket land du indrejser fra.

Udlændinge med fast bopæl i Danmark eller gyldig opholdstilladelse til Danmark må også rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test.


Særligt for færdigvaccinerede

Alle færdigvaccinerede danske statsborgere kan rejse ind og ud af Danmark uden at være omfattet rejserestriktionerne. Færdigvaccinerede udlændinge, herunder turister, med fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gule tredjeland er også undtaget. Det indebærer, at man ikke er omfattet af krav om test forud for ombordstigning på et fly til Danmark og forud for indrejse i Danmark, ligesom man heller ikke er omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. For udlændinge med fast bopæl i orange OECD-lande indebærer det også, at man er fritaget fra krav om anerkendelsesværdigt formål ved indrejse. Dette gælder dog ikke, hvis du har fast bopæl i et rødt land, og hvis indrejse sker fra lande eller regioner, som på indrejsetidspunktet er kategoriseret som røde.

Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se nedenfor.

Læs mere om undtagelserne fra krav om test og isolation efter indrejse

For at blive betragtet som færdigvaccineret ifm. rejserestriktionerne gælder følgende krav: 

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Der skal være gået minimum 2 uger og maksimalt 8 måneder siden vaccinationsforløbet blev gennemført.
 • AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Moderna eller Pfizer/BioNTech) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb. 
 • Du skal have fast bopæl i et gult eller orange EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et gult eller orange OECD-land eller et gult tredjeland og have gennemført vaccinationen i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland. Danske statsborgere kan dog også have fast bopæl i og/eller være vaccineret i tredjelande, som ikke er gule eller OECD-lande. 

EMA har indtil videre godkendt følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer BioNtech (Comirnaty) (kræver 2 stik)
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (COVID19 Vaccine Janssen). (OBS! For Janssen-vaccinen kræves kun 1 stik)
 • Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna) (kræver 2 stik)
 • AstraZeneca (Vaxzevria, tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca) (kræver 2 stik)

Færdigvaccinerede indrejsende skal kunne dokumentere et gennemført vaccinationsforløb i forbindelse med indrejse i Danmark for at blive undtaget fra rejserestriktionerne.

Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Målsygdom/”vaccination imod”
 • Vaccinenavn
 • Vaccinestatus
 • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendig)

Børn og unge under 18 år, der indrejser sammen med en forælder, som er færdigvaccineret, er undtaget fra krav om at have et anerkendelsesværdigt formål (kun relevant, hvis man har bopæl i et orange tredjeland eller rødt land eller region) samt kravet om isolation efter indrejse med henblik på at kunne indrejse i Danmark sammen med sin forælder.

Børn og unge fra og med 15 år er fortsat omfattet af kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved ombordstigning på et fly til Danmark, hvis man rejser fra orange og røde lande eller regioner, samt kravet om at kunne fremvise en negativ test forud for indrejse uanset om de rejser med en færdigvaccineret forælder.

Læs mere om krav om negativ COVID-19-test forud for indrejse længere nede på denne side.

Læs mere om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Læs mere om krav om test forud for ombordstigning på fly

Danske statsborgere, herunder udlandsdanskere, der kan dokumentere at have gennemført et vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine i Danmark eller i udlandet er ikke omfattet af de danske rejserestriktioner. Det betyder, at de undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark, medmindre de indrejser fra et rødt land eller region. 

En udlænding med fast bopæl i og færdigvaccineret i et orange EU- eller Schengenland og indrejser fra et orange land. Vedkommende vil i dette tilfælde være fritaget fra kravet om fremvisning af en negativ COVID-19-test forud for indrejse i Danmark. Vedkommende vil ligeledes være undtaget fra krav om fremvisning af en negativ COVID-19-test forud for ombordstigning på fly samt krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

En udlænding med fast bopæl i og færdigvaccineret i et orange EU- eller Schengenland og indrejser fra et rødt land. Den pågældende udlænding vil i så fald være omfattet af krav om test forud for ombordstigning på fly til Danmark og omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, idet vedkommende indrejser fra et rødt land. Da vedkommende har fast bopæl i et orange EU- eller Schengenland er vedkommende dog undtaget fra kravet om test foretaget 48 timer før indrejsetidspunktet. 

Andre regler du også skal være opmærksom på

Test og isolation efter indrejse

Alle, der rejser ind i Danmark, skal som udgangspunkt testes efter indrejse og isolere sig i 10 dage. Der gælder dog en række undtagelser.

Læs mere om krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark

Test før ombordstigning på fly

Alle, der rejser ind i Danmark med fly, dvs. også danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark, fra orange og røde lande eller regioner skal som udgangspunkt kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved ombordstigning på flyet. Det gælder dog ikke, hvis du er omfattet af reglerne for vaccinerede eller tidligere smittede med COVID-19.

Læs mere om krav om test forud for ombordstigning på fly

Relevant dokumentation for:

Som dansk statsborger kan du altid rejse ind i Danmark – uanset hvor du har fast bopæl og formålet med din indrejse.

Relevant dokumentation

Dansk pas som dokumentation for statsborgerskab.

 

Hvis du er udlænding med fast bopæl i (som udgangspunkt folkeregisteradresse) og gyldig opholdstilladelse til Danmark, kan du altid rejse ind i Danmark – uanset formålet med din indrejse.

Relevant dokumentation

Gyldigt pas, sygesikringsbevis, opholdstilladelse, opholdskort, EU-registreringsbevis eller legitimation med adresse.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har en gyldig opholdstilladelse til Danmark.

Relevant dokumentation

Gyldig opholdstilladelse, opholdskort eller EU-registreringsbevis.

Indhold på siden:

Myndighedernes hotlines

Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø, anbefaler vi, at du ringer senere.

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte vores hotline på:

tlf. (+45) 32 32 05 11

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

Læs mere, hvis du er smittet eller er nær kontakt til en smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark.

Ring på telefon (+45) 70 20 60 44

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Hotlinen er lukket i weekender og helligdage.
 

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 33 92 11 12

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.

Ring på telefon (+45) 70 20 02 33 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00

Hvis du et par dage efter din sidste vaccination stadig ikke kan se dit Coronapas for COVID-19 vaccination på sundhed.dk, kan det skyldes, at dine vaccinationer er registreret forkert i systemet. 

Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og du skal derfor henvende dig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen.
 
Du kan finde telefonnr. for de enkelte regioner herunder: 

 • Region Hovedstaden: 38 66 00 00 
 • Region Sjælland: 70 20 42 22 
 • Region Syddanmark: 99 44 07 17
 • Region Nordjylland: 97 64 84 63
 • Region Midtjylland: 78 41 48 40

Hvis du ikke har NemID 

Hvis du har afsluttet dit COVID-19 vaccinationsforløb og er fritaget fra digital post, vil du automatisk få tilsendt et Coronapas for COVID-19 vaccination med fysisk post.