For personer, der vil rejse via Danmark i transit

Du må rejse gennem Danmark i transit med et anerkendelsesværdigt formål uden for Danmark, for at tage på ferie uden for Danmark, Færøerne og Grønland eller som en del af din hjemrejse. Dette gælder, uanset hvor du har bopæl og hvilket transportmiddel du rejser ind og ud af Danmark med.

Testkrav forinden transit gennem Danmark

Hvis du rejser gennem Danmark i transit, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden indrejse i Danmark. Dette gælder også, hvis du, som udlænding, har fast bopæl i grænselandet og ønsker at være rejse i transit gennem Danmark. 
 
Hvis du er i transit via Danmark, men ikke indrejser i Danmark, eksempelvis i forbindelse med flytransit, hvor du ikke forlader transitområdet, er du ikke omfattet af kravet om at skulle præsentere en negativ COVID-19-test i forbindelse med ankomst til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at du stadig skal leve op til kravet om en negativ COVID-19 test taget højst 24 timer inden ombordstigning på flyet til Danmark.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Undtagelser fra kravet om negativ COVID-19-test

  • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport, med mindre de pågældende udlændinge har fast bopæl i Sydafrika, hvor de i så fald skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget højst 24 timer før indrejsetidspunktet
  • Børn til og med 12 år.
  • Udlændinge, der udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), som indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit.
  • Udlændinge, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit.
  • Udlændinge, der indrejser i udrykningskøretøjer anvendt til aktiv tjeneste.*
  • Udlændinge, som kan fremvise en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger før indrejsen , er undtaget fra kravet om at skulle fremvise en negativ test, da personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA.

    *Det bemærkes, at udlændinge der indrejser i ”pensionerede” redningskøretøjer anvendt til eksempelvis studenterkørsel, veteranbilskørsel eller hobbybrug ikke er omfattet af undtagelsen til testkravet 

Alle personer, der rejser ind i Danmark, skal som udgangspunkt testes efter indrejse og efterfølgende isolere sig i 10 dage. Der gælder dog en række undtagelse, der kan findes via linket forneden 

Information om krav om test og 10 dages isolation ved indrejse i Danmark

Generelt for indrejse i Danmark

 

Gyldig rejselegitimation

Læs om gyldig rejselegitimation i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark

Læs om rejselegitimation på politi.dk

Anden relevant dokumentation

Relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inkl. land og evt. region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

 

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som fx feber, hoste, ol., vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark. Rigspolitiet har udarbejdet et dokument med information om netop dette, der kan være en hjælp til boarding på fly. Bemærk, at dette ikke er en garanti for boarding. 

Att. airline companies operating routes to or from Denmark (PDF)

Indrejse og landgang for passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og som ikke sejler på en fast rute med regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn, kræver konkret tilladelse fra epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, jf. bekendtgørelse nr. 1708 af 27. november 2020 om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Særligt for udlændinge med fast bopæl i Sydafrika

Fra den 6. januar 2021 kl. 00.00 indføres der skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med fast bopæl i Sydafrika.

Udlændinge med fast bopæl i Sydafrika, som ikke har et af nedenstående særlige anerkendelsesværdige formål med deres indrejse, vil ikke tillades indrejse i Danmark - heller ikke med henblik på at være i transit. 

Du skal foruden dokumentation på et af de særlige anerkendelsesværdige formål, kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen.

Særlige anerkendelsesværdige formål

Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan fx være plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien). Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer eller kærester i Danmark.

Personer, der foretager godstransport

Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som rejser gennem Danmark (transit) som en del af deres hjemrejse.

Diplomater, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, samt diplomatiske kurerer eller personer, der indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse

Du må rejse gennem Danmark (transit), hvis du:

Du må rejse gennem Danmark med henblik på et ferieophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland uden unødigt ophold i Danmark. Dette gælder også afholdelse af ferie i privat bolig eller privatudlejet sommerhus.

Relevant dokumentation

Dokumentation for ferieopholdet i det land, du rejser til, fx en bookingbekræftelse på sommerhus eller hotel. 

For privat ophold skal der fremvises dokumentation for lån af boligen eller aftalen om privat overnatning. Dokumenterne skal indeholde oplysninger om boligens beliggenhed samt kontaktoplysninger på de parter, der indrejser og den eller de parter, der udlejer eller udlåner boligen.

Du må rejse gennem Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål uden for Danmark. Rejsen skal ske uden unødigt ophold i Danmark.

Relevant dokumentation

Se de anerkendelsesværdige formål og relevant dokumentation

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden indrejsen.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse gennem Danmark, hvis det er en naturlig del af din hjemrejse. Dette gælder både rejser til bopæls- og hjemland. Rejsen skal ske uden unødigt ophold i Danmark.  

 

Relevant dokumentation

Dokumentation for bopæls- eller hjemland, fx bopælsregistrering og/eller pas.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden indrejsen.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Indhold på siden: