For udlændinge, der vil rejse via Danmark i transit

Der gælder forskellige regler for rejser gennem Danmark alt afhængig af, om du har fast bopæl i et land, der er kategoriseret som grønt, gult, orange eller rødt.

EU- og Schengenlande klassificeres i kategorierne grøn, gul og rød. Mens lande uden for EU- og Schengen klassificeres i kategorierne gul, orange og rød. 

Se listen over kategorisering af lande her

 

Der gælder særlige regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet 

 


Særligt for færdigvaccinerede

Alle danske statsborgere, der er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine, kan rejse ind og ud af Danmark uden at være omfattet rejserestriktionerne.

Udlændinge, der er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine, der enten 1) kan fremvise et EU-coronapas eller 2) har fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et orange OECD-land eller et gult tredjeland er også undtaget. Det betyder, at du ikke er omfattet af krav om anerkendelsesværdigt formål samt krav om test forud for indrejse i Danmark, ligesom du heller ikke er omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis du har fast bopæl i et rødt land eller hvis du inden for de seneste 10 dage på indrejsetidspunktet har opholdt dig i et rødt land eller region. 

 

Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se nedenfor.

Læs mere om undtagelserne fra krav om test og isolation efter indrejse

For at blive betragtet som færdigvaccineret i forbindelse med rejserestriktionerne gælder følgende krav: 

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Der skal være gået 2 uger fra gennemført vaccinationsforløb.
 • Vaccinationsforløbet må maksimalt være gennemført inden for de seneste 12 måneder.
 • Du skal enten kunne dokumentere, at du er dansk statsborger, kunne fremvise et EU-coronapas eller dokumentere fast bopæl i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, et orange OECD-land eller et gult tredjeland.

AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Spikevax (fra Moderna) eller Pfizer/BioNTech) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb.

EMA har indtil videre godkendt følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty) (kræver 2 stik).
 • Moderna (Spikevax) fra Moderna (kræver 2 stik).
 • AstraZeneca (Vaxzevria) (kræver 2 stik).
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (OBS! For Janssen-vaccinen kræves kun 1 stik).

For vacciner, hvor to stik kræves, anses man først som færdigvaccineret 2 uger efter andet stik.

Såfremt man skifter vaccinationstype, er det seneste godkendte vaccinationsforløb gældende. Følgende krydsvacciner kan gælde som et gennemført vaccinationsforløb:

 • Pfizer/BioNTech/Comirnaty + Spikevax/Moderna.
 • AstraZeneca + Pfizer BioNTech/Comirnaty.
 • AstraZeneca + Spikevax/Moderna.

 

Færdigvaccinerede indrejsende skal kunne dokumentere et gennemført vaccinationsforløb i forbindelse med indrejse i Danmark for at blive undtaget fra rejserestriktionerne.

Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Vaccinenavn
 • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendig)

Børn under 18 år, der indrejser med en færdigvaccineret forælder med bopæl i et orange OECD-land, skal ikke have et anerkendelsesværdigt formål. Dette gælder ikke orange lande, som ikke er OECD-lande eller røde lande.

Børn og unge under 18 år, der indrejser sammen med en færdigvaccineret forælder er undtaget fra krav om test og isolation i samme omfang som sin forælder. Det betyder f.eks. at et barn under 18 år ikke skal gå i isolation efter indrejse, hvis dennes forælder ikke skal i isolation.  

Børn og unge fra og med 16 år er dog fortsat omfattet af kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test forud for indrejse i Danmark, uanset om de rejser med en færdigvaccineret forælder. 

Læs mere om krav om negativ COVID-19-test forud for indrejse længere nede på denne side.

Læs mere om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Læs mere om krav om test forud for ombordstigning på fly

Danske statsborgere, herunder udlandsdanskere, der kan dokumentere at have gennemført et vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine i Danmark eller i udlandet, er ikke omfattet af de danske rejserestriktioner. Det betyder, at de undtages for krav om test og isolation, når de rejser til Danmark, medmindre de inden for de seneste 10 dage på indrejsetidspunktet har opholdt sig i et rødt land eller region. 

En færdigvaccineret udlænding med fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland indrejser fra et rødt land. Den pågældende udlænding vil i så fald være omfattet af krav om test før ombordstigning på et fly mod Danmark samt krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, idet vedkommende indrejser fra et rødt land. Da vedkommende har fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland er vedkommende dog undtaget fra kravet om test foretaget før indrejsetidspunktet samt anerkendelsesværdigt formål.

En færdigvaccineret udlænding med fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland indrejser fra et grønt eller gult EU- eller Schengenland, men har 4 dage forud for indrejsetidspunktet opholdt sig i et rødt land eller region. Den pågældende udlænding vil være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, idet vedkommende har gjort ophold i et rødt land inden for de seneste 10 dage på indrejsetidspunktet. Da vedkommende har fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland er vedkommende dog undtaget fra kravet om test foretaget før indrejsetidspunktet samt anerkendelsesværdigt formål.

Gældende regler ved transit gennem Danmark

For udlændinge med fast bopæl i grønne og gule lande i transit

 
 

Udlændinge med fast bopæl i grønne og gule lande må rejse igennem Danmark i transit uanset formål, men skal kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19-test ved indrejsen i Danmark. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet. 

Udlændinge, som har fast bopæl i grænselandet og ønsker at rejse i transit gennem Danmark, skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test, som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet. 

Læs mere om testkravet og undtagelser nedenfor.

For udlændinge med fast bopæl i orange lande i transit

 

Udlændinge med fast bopæl i orange lande må rejse igennem Danmark i transit, hvis du skal holde ferie uden for Danmark, Færøerne og Grønland, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål uden for Danmark eller hvis rejsen gennem Danmark sker som en del af din hjemrejse. Se mere nedenfor. Dette gælder, uanset hvilket transportmiddel du rejser ind og ud af Danmark med. Ved rejser gennem Danmark i transit gælder der desuden krav om fremvisning af negativ COVID-19-test. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet.  

Læs mere om testkravet og undtagelser nedenfor.

Transit og relevant dokumentation

Udlændinge, som har fast bopæl i orange lande uden for EU- og Schengen (tredjelande) må rejse gennem Danmark med henblik på at holde ferie uden for Danmark, Færøerne og Grønland uden unødigt ophold i Danmark. Dette gælder også afholdelse af ferie i privat bolig eller privatudlejet sommerhus.

Relevant dokumentation

Dokumentation for ferieopholdet i det land, du rejser til, fx en bookingbekræftelse på sommerhus eller hotel. 

For ophold i privat bolig skal der kunne fremvises dokumentation for lån af boligen eller aftalen om privat overnatning. Dokumenterne skal indeholde oplysninger om boligens beliggenhed samt kontaktoplysninger på de personer, der indrejser, og den eller de personer, der udlejer eller udlåner boligen.

Du skal desuden som udgangspunkt kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejsen i Danmark. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet. 
 
Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du har fast bopæl i orange lande uden for EU- og Schengen (tredjelande) må rejse gennem Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål uden for Danmark. Rejsen skal ske uden unødigt ophold i Danmark.

Relevant dokumentation

Se de anerkendelsesværdige formål og relevant dokumentation i relation hertil

Du skal desuden som udgangspunkt kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejsen i Danmark. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet. 
 
Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse gennem Danmark, hvis det er en naturlig del af din hjemrejse. Dette gælder både rejser til dit bopæls- og hjemland. Rejsen skal ske uden unødigt ophold i Danmark.  

Relevant dokumentation

Dokumentation for bopæls- eller hjemland, fx bopælsregistrering og/eller pas.

Du skal desuden som udgangspunkt kunne fremvise en negativ COVID-19-test  ved indrejsen i Danmark. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet. 
 
Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark. Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

For udlændinge med fast bopæl i røde lande

 

Udlændinge med fast bopæl i røde lande kan ikke rejse via Danmark i transit, medmindre det er for at varetage et særligt anerkendelsesværdigt formål. Du skal, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål, desuden som udgangspunkt kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Udlændinge med fast bopæl i røde lande, som er i besiddelse af en opholdstilladelse fra et Schengenland kan rejse gennem Danmark i transit, for at komme til det Schengenland, der har udstedt deres opholdstilladelse. 

Læs mere om de skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med fast bopæl i røde lande

Krav om dokumentation for negativ COVID-19-test

Hvis du rejser via Danmark i transit, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget inden indrejsetidspunktet i Danmark – uanset om du har fast bopæl i et grønt, gult, orange eller rødt land.

Der gælder særlige regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet i relation til krav til testtidspunktet. 

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes EU-coronapas eller testcertifikat.

Testcertifikatet (anden dokumentation for COVID-19-test end et EU-coronapas) skal opfylde en række betingelser for at kunne anerkendes ved indrejse i Danmark. Læs mere nedenfor.

Politiet anerkender kun testcertifikater (anden dokumentation for COVID-19-test end et EU-coronapas), der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Testcertifikatet skal enten være:

 • Udstedt af en sundhedsydelsesudbyder.
 • Udfyldt og underskrevet af en fagligt uddannet sundhedsperson.
 • Udfyldt og underskrevet af en uddannet, udpeget og autoriseret supervisor, der kan supervisere podning og håndtering af podningen i forbindelse med superviseret antigentestning, som det f.eks. foregår på uddannelsesområdet i Danmark.

Testcertifikatet må ikke være udfyldt af den samme person, som certifikatet er udstedt til, eller dennes nærtstående. Det indebærer f.eks., at hjemmetest, der kan købes i et supermarked, ikke vil blive anerkendt.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Politiet afviser udlændinge med fast bopæl i udlandet, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Du har muligheden for at benytte dig af nedenstående erklæring, der lever op til de ovennævnte krav.

Erklæring til brug for negativ COVID-19 test (engelsk)

For negative testcertifikater 

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at en negativ COVID-19-test skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet. Superviserede selvtests, herunder dem, der benyttes på børne- og undervisningsområdet, lever også op til kravet. Derimod lever hjemmetests, som kan købes i supermarkedet, og som udføres af den pågældende selv, ikke op til kravet. 

Bemærk dog at der er forskel på krav til testtidspunktet afhængig af, hvilken test der er tale om.

For positive testcertifikater

Som dokumentation for, at man tidligere har været smittet med COVID-19, kan kun anvendes positive PCR-tests. Testen skal være foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder inden indrejsetidspunktet.

Udlændinge, som har fast bopæl i udlandet og ønsker at rejse i transit gennem Danmark, skal kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative COVID-19-test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Udlændinge, som har fast bopæl i grænselandet og ønsker at rejse i transit gennem Danmark, skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du er udlænding med fast bopæl i grænselandet og eksempelvis blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Der gælder ikke krav om en negativ COVID-19-test for nedenstående persongrupper:

 • Børn til og med 15 år.
 • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport.
 • Udlændinge, der udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), som indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit.
 • Udlændinge, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit.
 • Udlændinge, der indrejser i udrykningskøretøjer anvendt til aktiv tjeneste.*
 • Udlændinge, som kan fremvise en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet, idet personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA. Kravene til et positivt testcertifikat er de samme som for et negativt testcertifikat. Læs mere ovenfor. 
 • Udlændinge, som er i transit via Danmark, men ikke indrejser i Danmark, eksempelvis i forbindelse med flytransit, hvor man ikke forlader transitområdet, er ikke omfattet af kravet om at skulle præsentere en negativ COVID-19-test i forbindelse med ankomst til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at du stadig skal leve op til kravet om en negativ PCR-19 test foretaget højst 72 timer inden ombordstigning på flyet til Danmark, hvis du indrejser fra røde lande eller regioner. 
 • Udlændinge, som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine og som enten 1) kan fremvise et EU-coronapas som dokumentation for færdigvaccinationen eller 2) som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland. Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se mere øverst på siden.
 • Udlændinge, som har fast bopæl i grænselandet (dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige), og som indrejser via en dansk lufthavn med henblik på videre transit til en slutdestination i grænselandet, såfremt rejsen sker uden ugrundet ophold.

*Det bemærkes, at udlændinge, der indrejser i ”pensionerede” redningskøretøjer anvendt til eksempelvis studenterkørsel, veteranbilkørsel eller hobbybrug, ikke er omfattet af undtagelsen til testkravet.

Kravet om negativ test gælder ikke for personer i nedenstående persongrupper:

 • Børn til og med 15 år.
 • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport.
 • Udlændinge, som kan fremvise en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder inden indrejsetidspunktet, idet personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA. Kravene til et positivt testcertifikat er de samme som for et negativt testcertifikat. Læs mere ovenfor. 

Bemærk, at personer der rejser med fly til Danmark fra røde lande skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test i forbindelse med ombordstigning på flyet til Danmark.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Andre regler du også skal være opmærksom på

Test og isolation efter indrejse

Du kan være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Læs mere om krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark

Generelt for indrejse i Danmark

 

Gyldig rejselegitimation

Læs om gyldig rejselegitimation i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark.

Læs om rejselegitimation på politi.dk

Anden relevant dokumentation

Relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inklusiv land og eventuelt region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel feber, hoste og lignende, vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark. Rigspolitiet har udarbejdet et dokument med information om netop dette, der kan være en hjælp til boarding på fly mod Danmark. Bemærk, at dette ikke er en garanti for boarding. 

Att. airline companies operating routes to or from Denmark (PDF)

Landgang for passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og som ikke sejler på en fast rute med regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn, kræver konkret tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. bekendtgørelse nr. 1385 af 24. juni 2021 om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Landgang tillades dog for passagerer på krydstogtskibe, hvor samtlige passagerer over 16 år er færdigvaccinerede i et EU-, Schengen – eller OECD-land eller et ”gult” tredjeland med en vaccine, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Færdigvaccinerede passagerer, som tillades landgang fra krydstogtskibe, er undtaget fra kravet om at fremvise en negativ COVID-19-test foretaget inden indrejsetidspunktet.

Myndighedernes hotlines

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte smitteopsporingens hotline på:

tlf. (+45) 32 32 05 11

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, at smitteopsporingen har ringet, eller har du modtaget en besked, må du meget gerne ringe tilbage.

Læs mere: 

Nær kontakt 

Smittet 

 

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark. Hotlinen kan besvare spørgsmål om de COVID-19 restriktioner, der gælder for indrejse i Danmark - krav om test forud for indrejse samt krav om anerkendelsesværdigt formål. Hotlinen kan derimod ikke svare på spørgsmål om restriktioner, som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 60 44

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Hotlinen er lukket i weekender og helligdage.
 
 

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 33 92 11 12

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt, herunder COVID-19 relaterede restriktioner som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 02 33 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00

Hvis du et par dage efter din sidste vaccination stadig ikke kan se dit Coronapas for COVID-19 vaccination på sundhed.dk, kan det skyldes, at dine vaccinationer er registreret forkert i systemet. 

Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og du skal derfor henvende dig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen.
 
Du kan finde telefonnr. for de enkelte regioner herunder: 

 • Region Hovedstaden: 38 66 00 00 
 • Region Sjælland: 70 20 42 22 
 • Region Syddanmark: 99 44 07 17
 • Region Nordjylland: 97 64 84 63
 • Region Midtjylland: 78 41 48 40

Hvis du ikke har NemID 

Hvis du har afsluttet dit COVID-19 vaccinationsforløb og er fritaget fra digital post, vil du automatisk få tilsendt et Coronapas for COVID-19 vaccination med fysisk post.

Indhold på siden: