For udlændinge med fast bopæl i udlandet

Der gælder forskellige regler for indrejse i Danmark for udlændinge med fast bopæl i udlandet alt afhængig af, om det land, du har fast bopæl i, er på listen over grønne, gule, orange eller røde lande. Se de forskellige regler i kategorierne nedenfor.

EU- og Schengenlande klassificeres i kategorierne grøn, gul og rød. Mens lande uden for EU- og Schengen klassificeres i kategorierne gul, orange og rød. 

Udlændinge, som indrejser med en gyldig opholdstilladelse til Danmark, må rejse ind i Danmark – uanset formålet, medmindre de har fast bopæl i et rødt land. I så fald kan indrejse kun ske med et særligt anerkendelsesværdigt formål (se nedenstående liste over særlige anerkendelsesværdige formål).

Udlændinge, som har fast bopæl i orange lande uden for EU og Schengen, og som indrejser uden en gyldig opholdstilladelse til Danmark, kan rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål (se nedenstående liste over anerkendelsesværdige formål).

Se listen over kategorisering af lande her

Guide for people travelling to Denmark as tourist

Der gælder særlige regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet 


Særligt for færdigvaccinerede

Alle danske statsborgere, der er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine, kan rejse ind og ud af Danmark uden at være omfattet rejserestriktionerne.

Udlændinge, der er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine, der enten 1) kan fremvise et EU-coronapas eller 2) har fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et orange OECD-land eller et gult tredjeland er også undtaget. Det betyder, at du ikke er omfattet af krav om anerkendelsesværdigt formål samt krav om test forud for indrejse i Danmark, ligesom du heller ikke er omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis du har fast bopæl i et rødt land eller hvis du inden for de seneste 10 dage på indrejsetidspunktet har opholdt dig i et rødt land eller region. 

 

Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se nedenfor.

Læs mere om undtagelserne fra krav om test og isolation efter indrejse

For at blive betragtet som færdigvaccineret i forbindelse med rejserestriktionerne gælder følgende krav: 

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Der skal være gået 2 uger fra gennemført vaccinationsforløb.
 • Vaccinationsforløbet må maksimalt være gennemført inden for de seneste 12 måneder.
 • Du skal enten kunne dokumentere, at du er dansk statsborger, kunne fremvise et EU-coronapas eller dokumentere fast bopæl i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, et orange OECD-land eller et gult tredjeland.

AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Spikevax (fra Moderna) eller Pfizer/BioNTech) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb.

EMA har indtil videre godkendt følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty) (kræver 2 stik).
 • Moderna (Spikevax) fra Moderna (kræver 2 stik).
 • AstraZeneca (Vaxzevria) (kræver 2 stik).
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (OBS! For Janssen-vaccinen kræves kun 1 stik).

For vacciner, hvor to stik kræves, anses man først som færdigvaccineret 2 uger efter andet stik.

Såfremt man skifter vaccinationstype, er det seneste godkendte vaccinationsforløb gældende. Følgende krydsvacciner kan gælde som et gennemført vaccinationsforløb:

 • Pfizer/BioNTech/Comirnaty + Spikevax/Moderna.
 • AstraZeneca + Pfizer BioNTech/Comirnaty.
 • AstraZeneca + Spikevax/Moderna.

 

Færdigvaccinerede indrejsende skal kunne dokumentere et gennemført vaccinationsforløb i forbindelse med indrejse i Danmark for at blive undtaget fra rejserestriktionerne.

Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Vaccinenavn
 • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendig)

Børn under 18 år, der indrejser med en færdigvaccineret forælder med bopæl i et orange OECD-land, skal ikke have et anerkendelsesværdigt formål. Dette gælder ikke orange lande, som ikke er OECD-lande eller røde lande.

Børn og unge under 18 år, der indrejser sammen med en færdigvaccineret forælder er undtaget fra krav om test og isolation i samme omfang som sin forælder. Det betyder f.eks. at et barn under 18 år ikke skal gå i isolation efter indrejse, hvis dennes forælder ikke skal i isolation.  

Børn og unge fra og med 16 år er dog fortsat omfattet af kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test forud for indrejse i Danmark, uanset om de rejser med en færdigvaccineret forælder. 

Læs mere om krav om negativ COVID-19-test forud for indrejse længere nede på denne side.

Læs mere om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Læs mere om krav om test forud for ombordstigning på fly

Danske statsborgere, herunder udlandsdanskere, der kan dokumentere at have gennemført et vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine i Danmark eller i udlandet, er ikke omfattet af de danske rejserestriktioner. Det betyder, at de undtages for krav om test og isolation, når de rejser til Danmark, medmindre de inden for de seneste 10 dage på indrejsetidspunktet har opholdt sig i et rødt land eller region. 

En færdigvaccineret udlænding med fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland indrejser fra et rødt land. Den pågældende udlænding vil i så fald være omfattet af krav om test før ombordstigning på et fly mod Danmark samt krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, idet vedkommende indrejser fra et rødt land. Da vedkommende har fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland er vedkommende dog undtaget fra kravet om test foretaget før indrejsetidspunktet samt anerkendelsesværdigt formål.

En færdigvaccineret udlænding med fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland indrejser fra et grønt eller gult EU- eller Schengenland, men har 4 dage forud for indrejsetidspunktet opholdt sig i et rødt land eller region. Den pågældende udlænding vil være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, idet vedkommende har gjort ophold i et rødt land inden for de seneste 10 dage på indrejsetidspunktet. Da vedkommende har fast bopæl i et grønt eller gult EU- eller Schengenland er vedkommende dog undtaget fra kravet om test foretaget før indrejsetidspunktet samt anerkendelsesværdigt formål.

Gældende regler for grønne, gule, orange og røde lande

For udlændinge med fast bopæl i grønne og gule lande

 
 

Udlændinge, som har fast bopæl i grønne og gule lande, må rejse ind i Danmark uanset formålet med indrejsen, men skal som udgangspunkt kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19-test ved indrejsen i Danmark. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Læs mere om testkravet og undtagelser nedenfor.

For udlændinge med fast bopæl i orange lande

 

Udlændinge, som har fast bopæl i orange lande, må rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål og skal som udgangspunkt også kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19-test ved indrejsen i Danmark. En PCR-test må være foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet og en antigentest må være foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Orange OECD-lande

Udlændinge, som har fast bopæl i orange OECD-lande, og som opfylder betingelserne for at være færdigvaccineret, må rejse ind i Danmark uden dokumentation for en negativ COVID-19-test og uanset formål. Se mere ovenfor. 

Læs mere om testkravet og undtagelser til testkravet nedenfor.

Anerkendelsesværdige formål:

Arbejde, erhverv, studie, mv.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har arbejde i Danmark eller er selvstændig erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.

Indrejsen skal ske så tæt på ansættelsesforholdets begyndelse som muligt. Hvis du i forbindelse med dit arbejde i Danmark påtænker at flytte til Danmark, vil du dog kunne indrejse op til 14 dage før ansættelsesforholdets begyndelse. Det vil i den forbindelse være en forudsætning, at du også kan dokumentere, at indrejsen sker med henblik på tilflytning til Danmark.

Hvis du er professionel kunstner eller sportsudøver, skal du se under fanen ”Skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark”

Relevant dokumentation

Gyldig ansættelseskontrakt med arbejdsplads i Danmark eventuelt suppleret med din seneste lønseddel som dokumentation for, at du fortsat er ansat.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du fremvise dokumentation for arbejdsforholdet samt for tid og sted for arbejdet (eksempelvis i form af en e-mail eller anden skriftlig aftale om arbejdets udførelse). Du bør samtidig fremvise dokumentation for registrering af din virksomhed.

Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en eventuel kontaktperson i forbindelse med arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste.

 

Frivilligt arbejde betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål med indrejse i Danmark.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser for krav om negativ COVID-19-test

Personer, der indrejser med henblik på godstransport, er som udgangspunkt undtaget fra testkravet.
Hvis du udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit, er du ligeledes undtaget for kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget inden indrejsetidspunktet. 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som led i dit arbejde skal deltage i møder og lignende.

Relevant dokumentation

Du skal kunne fremvise dokumentation (for eksempel i form af en e-mail) for arbejdsforholdet og for tid og sted for mødet. Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du i erhvervsøjemed skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark, eller hvis du i erhvervsøjemed skal hente varer ud af Danmark - herunder hvis du i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil.

Du kan også rejse ind i Danmark, hvis du skal levere ydelser som professionel kunstner eller sportsudøver. En professionel idrætsudøver omfatter personer, der

 1. deltager som atlet, stab, official eller ledelse i professionel idræt og modtager vederlag herfor, eller
 2. deltager som atlet, stab, official eller ledelse i en sportsbegivenhed i øvrigt på højt internationalt niveau i en sportsgren anerkendt af Dansk Idræts Forbund (DIF), i trav- og galopløb eller en e-sport. Dette omfatter deltagelse i landskampe, World Cup-konkurrencer, EM- og VM-stævner samt andre konkurrencer på tilsvarende højt niveau uden krav om, at den pågældende modtager vederlag herfor.

Relevant dokumentation

Et af følgende dokumenter:

 • Dokumentation for handlen for eksempel i form af faktura, kvittering, købsaftale eller lignende
 • Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager.
 • Dokumentation for social sikring (PD A1) i forbindelse med arbejde i et andet EU/EØS-land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland
 • Hvis du er professionel kunstner, skal du kunne fremvise dokumentation for arrangementet, herunder tid og sted, og en aftale om levering af ydelsen (eksempelvis i form af en e-mail eller anden skriftlig aftale om ydelsen) og en aftale om vederlag for ydelsen.
 • Hvis du er professionel sportsudøver, skal du enten kunne fremlægge dokumentation for et ansættelsesforhold, hvor du modtager vederlag for sit arbejde som sportsudøver, eller en invitation/tilmeldingsbekræftelse fra arrangøren af den pågældende konkurrence/stævne i Danmark. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra kravet om negativ COVID-19-test

Hvis du indrejser med henblik på godstransport, er du undtaget fra testkravet. Se mere nedenfor.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er besætningsmedlem på fly, diplomat, offshore-arbejder eller tilhører andre persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som sømand skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte. Du kan dog kun afmønstre et krydstogts- eller passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, med tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Er du sømand på et fragtskib eller på et mindre passagerskib (indrettet til 100 passagerer eller færre), må du gå i land med henblik på at gøre brug af landlovsretten. De almindelige betingelser for landlovsretten skal overholdes. Er du sømand på et større passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, må du kun gå i land med en tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Relevant dokumentation

Hvis du er sømand, skal du kunne fremvise en bekræftelse fra din arbejdsgiver på, hvor og hvornår af- eller påmønstringen skal ske. Du skal desuden kunne dokumentere, at du er besætningsmedlem, eksempelvis i form af en gyldig ansættelseskontrakt. 

Hvis du er diplomat, skal du fremvise diplomatpas samt dokumentation for, at du rejser i embedsmedfør.

Du skal desuden som udgangspunkt kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser for krav om negativ COVID-19-test

Hvis du udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), og indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit i Danmark, er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test i forbindelse med indrejsen. 

Hvis du udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit (fx i forbindelse med af- eller påmønstring på et skib), er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test ifm. indrejsen.

Bemærk dog, at hvis du rejser til Danmark for fx at påmønstre et skib, og du ankommer til Danmark med fly fra røde lande eller regioner, skal du kunne fremvise en negativ PCR-19-test ved ombordstigning på flyet. Testen skal være foretaget højst 72 timer inden ombordstigning.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal til en jobsamtale. 

Relevant dokumentation

Invitation til jobsamtalen fra den pågældende arbejdsplads i Danmark, hvor kontaktoplysninger til en relevant kontaktperson bør fremgå.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er skoleelev, studerende eller er på en åben uddannelsesinstitution, og du skal modtage undervisning eller skal til eksamen, der kræver fysisk fremmøde.   

Du må desuden indrejse, hvis du skal til optagelsesprøve eller lignende, der kræver fysisk fremmøde, og som er en forudsætning for at kunne blive optaget på en dansk uddannelse. Den uddannelse, som prøven vedrører, skal være en del af det officielle danske uddannelsessystem.

Indrejsen skal ske så tæt på studiestart som muligt. Hvis du i forbindelse med dit studie i Danmark påtænker at flytte til Danmark, vil du dog kunne indrejse op til 14 dage før studiestart. Det vil i den forbindelse være en forudsætning, at du også kan dokumentere, at indrejsen sker med henblik på tilflytning til Danmark.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra uddannelsesinstitutionen på, at du er indskrevet/optaget eller skal til optagelsesprøve. Det skal ligeledes fremgå, at uddannelsesinstitutionen er åben, samt at du har et ærinde, der kræver fysisk tilstedeværelse, for eksempel undervisning eller eksamen.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal i uddannelsespraktik, og praktikken er et obligatorisk led i en formel videregående uddannelse i udlandet. I så fald er praktikken i Danmark at sidestille med en uddannelse i Danmark. 

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra din udenlandske uddannelsesinstitution på, at praktik i udlandet er en obligatorisk del af din uddannelse samt praktikaftalen med dit danske praktiksted.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er højskoleelev, eller optaget på en åben folkehøjskole, uanset opholdets længde. Folkehøjskolen skal være godkendt efter Lov om Folkehøjskoler.  

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside findes en liste over godkendte folkehøjskoler i Danmark.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra folkehøjskolen på, at du er indskrevet på højskolen, og at højskolen er åben.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal være au pair for en værtsfamilie i Danmark.

Relevant dokumentation

Gyldig au pair-kontrakt med en værtsfamilie i Danmark.

Endvidere bør du fremvise kontaktoplysninger på din værtsfamilie, som kan bekræfte det

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Private forhold

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er nærtstående til en dansker eller udlændinge, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark.

Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelationen bør du for eksempel fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Endvidere bør du medbringe en kopi af den herboende persons sygesikringsbevis.

Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er nærtstående til en dansker, der bor i udlandet, eller en udlænding, der bor i udlandet og har fået udstedt en dansk opholdstilladelse, og indrejsen sker sammen med det pågældende familiemedlem.

Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, barnebarn eller stedbarnebarn.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår.

Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at det danske familiemedlem bosat i udlandet under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark sammen med det danske familiemedlem bosat i udlandet. 

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til en statsudsendt i Danmark og er indehaver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation, der kan bekræfte relationen.

Relevant dokumentation

Du skal kunne dokumentere relationen til den statsudsendte i Danmark ved hjælp af et diplomatpas eller anden tilsvarende dokumentation, der bekræfter relationen.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget fra testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis det er med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn.

Relevant dokumentation

Fødsels- eller dåbsattest på dit barn eller dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår samt kopi af dit barns sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (for eksempel plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien). 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra myndigheder, der bekræfter, at du er primær omsorgsperson for barnet samt en kopi af barnets sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende nærtstående i Danmark.

Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, samlever, kæreste, børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre, svigerforældre og svigerbørn til den alvorligt syge eller døende.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

En bekræftelse fra den relevante sundhedsperson, som med den syges samtykke videregiver det til dig. Derudover skal familierelationen dokumenteres. Det kan fx ske ved anvendelse af fødsels- eller dåbsattester, vielsesattester m.v. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du for eksempel fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget fra testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du - med den fødendes samtykke - skal deltage i dit barns umiddelbart forestående fødsel. Du kan som udgangspunkt indrejse tre uger før terminsdato. 

Relevant dokumentation

Som dokumentation for den forestående fødsel og den indrejsendes forældretilknytning bør du fremvise en kopi af vandrejournalen og en samtykkeerklæring fra den fødende med angivelse af, at denne bekræfter, at du er forælder til barnet, og at den fødende ønsker din deltagelse ved fødslen.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder.

Behandling på et privathospital kan i den forbindelse sidestilles med behandling på et offentligt hospital. 

Relevant dokumentation

Indkaldelse til et igangværende behandlingsforløb fra sundhedsmyndighederne eller et privathospital.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget fra testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en begravelse eller en bisættelse af en nærtstående.
 
Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, plejebarn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn, stedbarnebarn, svigerbørn og svigerforældre.

Relevant dokumentation

Du bør for eksempel fremvise en bekræftelse fra bedemanden, kirkekontoret eller kapellet, der bekræfter, at de håndterer begravelsen i Danmark. 

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du eksempelvis fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget fra testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Retsforhold mv.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en retssag eller er tilsagt til en afhøring eller møde ved politiet eller en anden offentlig myndighed i en sag, hvor den pågældende myndighed finder det nødvendig at gennemføre en afhøring eller et møde ved fysisk fremmøde.

Relevant dokumentation

Du bør fremvise en indkaldelse fra retten eller dokumentation fra en offentlig myndighed, der bekræfter, at du skal deltage i en afhøring eller et møde, der kræver fysisk fremmøde. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.

Relevant dokumentation

Dokumentation fra ambassaden eller repræsentationen i Danmark, der bekræfter det nødvendige ærinde, samt dato og tidspunkt for din aftale.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Fast ejendom mv.

Du kan rejse ind i Danmark, hvis du ejer et sommerhus, kolonihavehus, båd eller fastliggerplads i Danmark. Du kan medbringe nærtstående samt andre medlemmer af din husstand. Indrejse skal ske sammen med ejeren af sommerhuset, båden eller fastliggerpladsen.

Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, plejebarn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn, stedbarnebarn, svigerbørn og svigerforældre.

Relevant dokumentation

Dokumentation for dit ejerskab af sommerhuset eller kolonihavehuset, for eksempel skøde, købskontrakt eller skatteinformation. Dokumentation for fastliggerpladsen eller bådpladsen.

Hvis du medbringer nærtstående eller medlemmer af husstanden, skal I medbringe dokumentation for jeres relation eksempelvis vielsesattest, fødselsattest, diplomatpas med familierelation, dokumentation for fælles bopæl m.v. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Udlændinge med fast bopæl i røde lande

 

Udlændinge, som har fast bopæl i røde lande, må alene rejse ind i Danmark, hvis de har et af de nedenstående særlige anerkendelsesværdigt formål. Udlændinge med fast bopæl i røde lande, som er i besiddelse af en opholdstilladelse fra et Schengenland kan rejse gennem Danmark i transit, for at komme til det Schengenland, der har udstedt deres opholdstilladelse. 

Du skal foruden dokumentation på et af de særlige anerkendelsesværdige formål, også kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Læs mere om testkravet og undtagelser til testkravet nedenfor.

Særlige anerkendelsesværdige formål:

Du må rejse ind i Danmark, hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (for eksempel plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien). 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra myndigheder, der bekræfter, at du er primær omsorgsperson for barnet samt en kopi af barnets sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du for eksempel blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende nærtstående i Danmark.

Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, samlever, kæreste, børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre, svigerforældre og svigerbørn til den alvorligt syge eller døende.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

En bekræftelse fra den relevante sundhedsperson, som med den syges samtykke videregiver det til dig. Derudover skal familierelationen dokumenteres. Det kan fx ske ved anvendelse af fødsels- eller dåbsattester, vielsesattester m.v. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du for eksempel fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du for eksempel blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser fra krav om negativ COVID-19-test

Børn til og med 15 år er undtaget fra testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal foretage godstransport.

Relevant dokumentation

Du bør medbringe dokumentation på, at du driver godstransport i erhvervsøjemed (dette kan både være som ansat eller enkeltmandsvirksomhed) dit ansættelsesforhold som godstransportør og desuden medbringe dokumentation for den leverance som du medbringer eller har til hensigt at hente i Danmark.

Undtagelse fra kravet om negativ COVID-19-test

Hvis du indrejser med henblik på godstransport, er du undtaget fra testkravet. Se mere nedenfor.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du udgør besætning på fly, skib, er offshore-arbejder eller maritim tekniker og rejser gennem Danmark (transit) som en del af din hjemrejse.

Relevant dokumentation

Du bør medbringe dokumentation på, at du har udgjort besætning på et fly, skib, arbejdet på en offshore-installation eller udført arbejde som maritim tekniker. Derudover bør du medbringe dokumentation, der bekræfter dit bopæls- eller hjemland, fx bopælsattest og/eller pas. Du bør desuden medbringe dokumentation på din hjemrejse, fx en flybillet. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du for eksempel blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er diplomat, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, eller er diplomatisk kurer eller hvis du indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse.

Relevant dokumentation

Du bør medbringe dokumentation, der bekræfter dit ærinde på en herværende repræsentation, og hvis relevant dit diplomatpas.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du for eksempel blev PCR-testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16. Efter fredag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Krav om dokumentation for negativ COVID-19-test

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes EU-coronapas eller testcertifikat.

Testcertifikatet (anden dokumentation for COVID-19-test end et EU-coronapas) skal opfylde en række betingelser for at kunne anerkendes ved indrejse i Danmark. Læs mere nedenfor.

Politiet anerkender kun testcertifikater (anden dokumentation for COVID-19-test end et EU-coronapas), der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Testcertifikatet skal enten være:

 • Udstedt af en sundhedsydelsesudbyder.
 • Udfyldt og underskrevet af en fagligt uddannet sundhedsperson.
 • Udfyldt og underskrevet af en uddannet, udpeget og autoriseret supervisor, der kan supervisere podning og håndtering af podningen i forbindelse med superviseret antigentestning, som det f.eks. foregår på uddannelsesområdet i Danmark.

Testcertifikatet må ikke være udfyldt af den samme person, som certifikatet er udstedt til, eller dennes nærtstående. Det indebærer f.eks., at hjemmetest, der kan købes i et supermarked, ikke vil blive anerkendt.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Politiet afviser udlændinge med fast bopæl i udlandet, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Du har muligheden for at benytte dig af nedenstående erklæring, der lever op til de ovennævnte krav.

Erklæring til brug for negativ COVID-19 test (engelsk)

For negative testcertifikater

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at en negativ COVID-19-test skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet. Superviserede selvtests, herunder dem, der benyttes på børne- og undervisningsområdet, lever også op til kravet. Derimod lever hjemmetests, som kan købes i supermarkedet, og som udføres af den pågældende selv, ikke op til kravet. 

Bemærk dog at der er forskel på krav til testtidspunktet afhængig af, hvilken test der er tale om.

For positive testcertifikater

Som dokumentation for, at man tidligere har været smittet med COVID-19, kan kun anvendes positive PCR-tests. Testen skal være foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet.

Udlændinge, som har fast bopæl i udlandet og som ønsker at indrejse i Danmark, skal kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative COVID-19-test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Udlændinge med fast bopæl i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne len) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands len), må rejse ind i Danmark, hvis de kan fremvise en negativ COVID-19-test uanset formålet med indrejsen. Testen må være foretaget højest 72 timer inden indrejsetidspunktet.

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Kravet om negativ test gælder ikke for personer i nedenstående persongrupper:

 • Børn til og med 15 år.
 • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport.
 • Udlændinge, der udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), som indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit.
 • Udlændinge, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit.
 • Udlændinge, der indrejser i udrykningskøretøjer anvendt til aktiv tjeneste.*
 • Udlændinge, som kan fremvise en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet, idet personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA. Kravene til et positivt testcertifikat er de samme som for et negativt testcertifikat. Læs mere ovenfor. 
 • Udlændinge, som er i transit via Danmark, men ikke indrejser i Danmark, eksempelvis i forbindelse med flytransit, hvor man ikke forlader transitområdet, er ikke omfattet af kravet om at skulle præsentere en negativ COVID-19-test i forbindelse med ankomst til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at du stadig skal leve op til kravet om en negativ PCR-19 test foretaget højst 72 timer inden ombordstigning på flyet til Danmark, hvis du indrejser fra et rødt land eller en rød region.
 • Udlændinge, som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine og som enten 1) kan fremvise et EU-coronapas som dokumentation for færdigvaccinationen eller 2) som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland. Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se mere øverst på siden.

*Det bemærkes, at udlændinge der indrejser i ”pensionerede” redningskøretøjer anvendt til eksempelvis studenterkørsel, veteranbilkørsel eller hobbybrug ikke er omfattet af undtagelsen til testkravet 

Bemærk, at personer der rejser med fly til Danmark fra røde lande eller regioner skal kunne fremvise en negativ PCR-19-test foretaget højst 72 timer inden ombordstigning på flyet til Danmark.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Kravet om negativ test gælder ikke for personer i nedenstående persongrupper:

 • Børn til og med 15 år.
 • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport.
 • Udlændinge, som kan fremvise en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet, idet personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA. Kravene til et positivt testcertifikat er de samme som for et negativt testcertifikat. Læs mere ovenfor. 

Bemærk, at personer der rejser med fly til Danmark fra røde lande skal kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 72 timer inden ombordstigning på flyet til Danmark.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Andre regler du også skal være opmærksom på

Test og isolation efter indrejse

Du kan være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Læs mere om krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark

Generelt for indrejse i Danmark

 

Gyldig rejselegitimation

Læs om gyldig rejselegitimation i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark.

Læs om rejselegitimation på politi.dk

Anden relevant dokumentation

Relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inklusiv land og eventuelt region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel feber, hoste og lignende, vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark. Rigspolitiet har udarbejdet et dokument med information om netop dette, der kan være en hjælp til boarding på fly mod Danmark. Bemærk, at dette ikke er en garanti for boarding. 

Att. airline companies operating routes to or from Denmark (PDF)

Landgang for passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og som ikke sejler på en fast rute med regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn, kræver konkret tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. bekendtgørelse nr. 1385 af 24. juni 2021 om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Landgang tillades dog for passagerer på krydstogtskibe, hvor samtlige passagerer over 16 år er færdigvaccinerede i et EU-, Schengen – eller OECD-land eller et ”gult” tredjeland med en vaccine, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Færdigvaccinerede passagerer, som tillades landgang fra krydstogtskibe, er undtaget fra kravet om at fremvise en negativ COVID-19-test foretaget inden indrejsetidspunktet.

Indhold på siden:

Myndighedernes hotlines

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte smitteopsporingens hotline på:

tlf. (+45) 32 32 05 11

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, at smitteopsporingen har ringet, eller har du modtaget en besked, må du meget gerne ringe tilbage.

Læs mere: 

Nær kontakt 

Smittet 

 

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark. Hotlinen kan besvare spørgsmål om de COVID-19 restriktioner, der gælder for indrejse i Danmark - krav om test forud for indrejse samt krav om anerkendelsesværdigt formål. Hotlinen kan derimod ikke svare på spørgsmål om restriktioner, som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 60 44

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Hotlinen er lukket i weekender og helligdage.
 
 

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 33 92 11 12

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt, herunder COVID-19 relaterede restriktioner som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 02 33 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00

Hvis du et par dage efter din sidste vaccination stadig ikke kan se dit Coronapas for COVID-19 vaccination på sundhed.dk, kan det skyldes, at dine vaccinationer er registreret forkert i systemet. 

Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og du skal derfor henvende dig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen.
 
Du kan finde telefonnr. for de enkelte regioner herunder: 

 • Region Hovedstaden: 38 66 00 00 
 • Region Sjælland: 70 20 42 22 
 • Region Syddanmark: 99 44 07 17
 • Region Nordjylland: 97 64 84 63
 • Region Midtjylland: 78 41 48 40

Hvis du ikke har NemID 

Hvis du har afsluttet dit COVID-19 vaccinationsforløb og er fritaget fra digital post, vil du automatisk få tilsendt et Coronapas for COVID-19 vaccination med fysisk post.