For udlændinge med fast bopæl i udlandet

På denne side kan du læse om krav til dokumentation for negativ COVID-19-test, samt med hvilke anerkendelsesværdige formål du kan indrejse i Danmark, når du har fast bopæl i udlandet og ikke er dansk statsborger eller har en gyldig opholdstilladelse til Danmark.

Der gælder forskellige regler for indrejse i Danmark afhængig af, om det land, som du har fast bopæl i, er på listen over gule, orange eller røde lande. Der gælder blandt andet som udgangspunkt et krav om fremvisning af negativ COVID-19-test ved indrejse i Danmark. Læs mere nedenfor.

Se listen over kategorisering af lande her

Der gælder særlige regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet 


Særligt for færdigvaccinerede

Alle færdigvaccinerede danske statsborgere kan rejse ind og ud af Danmark uden at være omfattet rejserestriktionerne. Færdigvaccinerede udlændinge, herunder turister, med fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gule tredjeland er også undtaget. Det indebærer, at man ikke er omfattet af krav om test forud for ombordstigning på et fly til Danmark og forud for indrejse i Danmark, ligesom man heller ikke er omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. For udlændinge med fast bopæl i orange OECD-lande indebærer det også, at man er fritaget fra krav om anerkendelsesværdigt formål ved indrejse. Dette gælder dog ikke, hvis du har fast bopæl i et rødt land, og hvis indrejse sker fra lande eller regioner, som på indrejsetidspunktet er kategoriseret som røde.

Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se nedenfor.

Læs mere om undtagelserne fra krav om test og isolation efter indrejse

For at blive betragtet som færdigvaccineret ifm. rejserestriktionerne gælder følgende krav: 

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Der skal være gået minimum 2 uger og maksimalt 8 måneder siden vaccinationsforløbet blev gennemført.
 • AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Moderna eller Pfizer/BioNTech) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb. 
 • Du skal have fast bopæl i et gult eller orange EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et gult eller orange OECD-land eller et gult tredjeland og have gennemført vaccinationen i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland. Danske statsborgere kan dog også have fast bopæl i og/eller være vaccineret i tredjelande, som ikke er gule eller OECD-lande. 

EMA har indtil videre godkendt følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer BioNtech (Comirnaty) (kræver 2 stik)
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (COVID19 Vaccine Janssen). (OBS! For Janssen-vaccinen kræves kun 1 stik)
 • Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna) (kræver 2 stik)
 • AstraZeneca (Vaxzevria, tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca) (kræver 2 stik)

Færdigvaccinerede indrejsende skal kunne dokumentere et gennemført vaccinationsforløb i forbindelse med indrejse i Danmark for at blive undtaget fra rejserestriktionerne.

Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Målsygdom/”vaccination imod”
 • Vaccinenavn
 • Vaccinestatus
 • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendig)

Børn og unge under 18 år, der indrejser sammen med en forælder, som er færdigvaccineret, er undtaget fra krav om at have et anerkendelsesværdigt formål (kun relevant, hvis man har bopæl i et orange tredjeland eller rødt land eller region) samt kravet om isolation efter indrejse med henblik på at kunne indrejse i Danmark sammen med sin forælder.

Børn og unge fra og med 15 år er fortsat omfattet af kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved ombordstigning på et fly til Danmark, hvis man rejser fra orange og røde lande eller regioner, samt kravet om at kunne fremvise en negativ test forud for indrejse uanset om de rejser med en færdigvaccineret forælder.

Læs mere om krav om negativ COVID-19-test forud for indrejse længere nede på denne side.

Læs mere om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Læs mere om krav om test forud for ombordstigning på fly

Danske statsborgere, herunder udlandsdanskere, der kan dokumentere at have gennemført et vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine i Danmark eller i udlandet er ikke omfattet af de danske rejserestriktioner. Det betyder, at de undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark, medmindre de indrejser fra et rødt land eller region. 

En udlænding med fast bopæl i og færdigvaccineret i et orange EU- eller Schengenland og indrejser fra et orange land. Vedkommende vil i dette tilfælde være fritaget fra kravet om fremvisning af en negativ COVID-19-test forud for indrejse i Danmark. Vedkommende vil ligeledes være undtaget fra krav om fremvisning af en negativ COVID-19-test forud for ombordstigning på fly samt krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

En udlænding med fast bopæl i og færdigvaccineret i et orange EU- eller Schengenland og indrejser fra et rødt land. Den pågældende udlænding vil i så fald være omfattet af krav om test forud for ombordstigning på fly til Danmark og omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, idet vedkommende indrejser fra et rødt land. Da vedkommende har fast bopæl i et orange EU- eller Schengenland er vedkommende dog undtaget fra kravet om test foretaget 48 timer før indrejsetidspunktet. 

Andre regler du også skal være opmærksom på

Test og isolation efter indrejse

Alle, der rejser ind i Danmark, skal som udgangspunkt testes efter indrejse og isolere sig i 10 dage. Der gælder dog en række undtagelser.

Læs mere om krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark

Test før ombordstigning på fly

Alle, der rejser ind i Danmark med fly, dvs. også danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark, fra orange og røde lande eller regioner skal som udgangspunkt kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved ombordstigning på flyet. Det gælder dog ikke, hvis du er omfattet af reglerne for vaccinerede eller tidligere smittede med COVID-19.

Læs mere om krav om test forud for ombordstigning på fly

Generelt for indrejse i Danmark

 

Gyldig rejselegitimation

Læs om gyldig rejselegitimation i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark.

Læs om rejselegitimation på politi.dk

Anden relevant dokumentation

Relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inkl. land og evt. region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som fx feber, hoste eller lignende, vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark. Rigspolitiet har udarbejdet et dokument med information om netop dette, der kan være en hjælp til boarding på fly. Bemærk, at dette ikke er en garanti for boarding. 

Att. airline companies operating routes to or from Denmark (PDF)

Landgang for passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og som ikke sejler på en fast rute med regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn, kræver konkret tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. bekendtgørelse nr. 665 af 16. april 2021 om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Gældende regler for gule, orange og røde lande

For udlændinge med fast bopæl i gule lande

 

Udlændinge, som har fast bopæl i gule lande, må rejse ind i Danmark med en attest på en negativ COVID-19-test uanset formålet med indrejsen. Testen må højst være foretaget 48 timer før indrejsetidspunktet. 

Læs mere om testkravet og undtagelser nedenfor.

For udlændinge med fast bopæl i orange lande

 

Orange EU- og Schengenlande

Udlændinge, som har fast bopæl i orange EU- og Schengenlande, må rejse ind i Danmark med en attest på en negativ COVID-19-test uanset formål. Testen må højst være foretaget 48 timer før indrejsetidspunktet.

Orange lande udenfor EU- og Schengen

Udlændinge, som har fast bopæl i orange lande udenfor EU og Schengen, må rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål og en attest på en negativ COVID-19-test. Testen må højst være foretaget 48 timer før indrejsetidspunktet.

Særligt for Storbritannien

Udlændinge med fast bopæl i Storbritannien må rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål og en negativ PCR-test foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet. 

Orange OECD-lande

Udlændinge, som har fast bopæl i orange OECD-lande, og som opfylder betingelserne for at være færdigvaccineret, må rejse ind i Danmark uden en attest på en negativ COVID-19-test og uanset formål. Se mere ovenfor. 

 

Læs mere om testkravet og undtagelser nedenfor.

Anerkendelsesværdige formål:

Arbejde, erhverv, studie, mv.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har arbejde i Danmark eller er selvstændig erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark, herunder arbejde som professionel kunstner eller sportsudøver. Hvis du har en gyldig arbejdstilladelse til at arbejde i Danmark, kan du rejse ind. Det gælder også, hvis du endnu ikke har udnyttet din arbejdstilladelse, og formålet med indrejsen er at arbejde.

Relevant dokumentation

Gyldig ansættelseskontrakt med arbejdsplads i Danmark evt. suppleret med din seneste lønseddel som dokumentation for, at du fortsat er ansat.

Hvis du har en arbejdstilladelse, bør du fremvise denne i kombination med en gyldig ansættelseskontrakt. Er du selvstændig erhvervsdrivende, bør du fremvise dokumentation for registrering af din virksomhed. Hvis du er professionel kunstner eller sportsudøver, skal du kunne fremvise dokumentation for arbejdsforholdet og for tid og sted for arbejdet (eks. i form af en e-mail eller anden skriftlig aftale om arbejdets udførelse).

Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

NB Personer, der indrejser med henblik på godstransport, er som udgangspunkt undtaget fra testkravet.
Hvis du udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit, er du ligeledes undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test, der er foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Frivilligt arbejde betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som led i dit arbejde skal deltage i møder o.l.

Relevant dokumentation

Du skal kunne fremvise dokumentation (fx i form af en e-mail) for arbejdsforholdet og for tid og sted for mødet/arbejdet. Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du i erhvervsøjemed skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark, eller hvis du i erhvervsøjemed skal hente varer ud af Danmark - herunder hvis du i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil.

Relevant dokumentation

Et af følgende dokumenter:

 • Dokumentation for handlen fx i form af faktura, kvittering, købsaftale e.l.
 • Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager.
 • Dokumentation for social sikring (PD A1) i forbindelse med arbejde i et andet EU/EØS-land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du indrejser med henblik på godstransport, er du undtaget fra testkravet. Se mere nedenfor.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er besætningsmedlem på fly, diplomat, offshore-arbejder eller tilhører andre persongrupper nævnt i Schengen-grænsekodeksen bilag VII.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som sømand skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte. Du kan dog kun afmønstre et krydstogts- eller passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, med tilladelse fra epidemikommissionen.

Er du sømand på et fragtskib eller på et mindre passagerskib (indrettet til 100 passagerer eller færre), må du gå i land med henblik på at gøre brug af landlovsretten. De almindelige betingelser for landlovsretten skal overholdes. Er du sømand på et større passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, må du kun gå i land med en tilladelse fra epidemikommissionen.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra din arbejdsgiver på, hvor og hvornår af- eller påmønstringen skal ske.

Hvis du er diplomat, skal du fremvise diplomatpas samt dokumentation for, at du rejser i embedsmedfør.

Du skal som udgangspunkt desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser for krav om negativ COVID-19 test

Hvis du udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), og indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit i Danmark, er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test ifm. indrejsen. 

Hvis du udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit (fx i forbindelse med af- eller påmønstring på et skib), er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test ifm. indrejsen.

Bemærk dog, at hvis du rejser til Danmark for fx at påmønstre et skib og du ankommer til Danmark med fly, skal du stadig leve op til kravet om at fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden ombordstigning på flyet i udlandet. 

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal til en jobsamtale. 

Relevant dokumentation

Invitation til jobsamtalen fra den danske virksomhed, hvor kontaktoplysninger til personen i den danske virksomhed bør fremgå.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er skoleelev eller studerende på en uddannelsesinstitution, der er åben, og under forudsætning af at du skal modtage undervisning eller skal til eksamen ved fysisk fremmøde.

Du må også indrejse, hvis du skal til optagelsesprøve eller lignende, som ikke kan afvikles virtuelt, og som er en forudsætning for at kunne blive optaget på en dansk uddannelse. Den uddannelse, som prøven vedrører, skal være en del af det officielle danske uddannelsessystem.

Endvidere må du indrejse, hvis du er blevet optaget på en uddannelsesinstitution i Danmark. Det skal ske så tæt på studiestart som muligt og som udgangspunkt tidligst 14 dage inden. Hvis du skal bruge opholdstilladelse for, at du kan studere og bo i Danmark, kan du indrejse fra den dato, hvor studieopholdstilladelsen er gyldig.

Du kan desuden indrejse, hvis din uddannelsesinstitution har indgået særlige aftaler med SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) om at skoleelever og de studerende kan vente med at søge opholdstilladelse til efter deres indrejse i Danmark. Det er dog et krav, at du kan dokumentere at være omfattet af en sådan særlig ordning.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra uddannelsesinstitutionen på, at du er indskrevet eller skal til optagelsesprøve. Det skal ligeledes fremgå, at uddannelsesinstitutionen er åben – og at du har et ærinde, der kræver fysisk tilstedeværelse, fx undervisning eller eksamen.

Såfremt du skal bruge opholdstilladelse for, at du kan gå i skole eller studere og bo i Danmark, kan du indrejse med studieopholdstilladelsen som dokumentation.

Såfremt du er omfattet af en særlig ordning mellem SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) og din uddannelsesinstitution, skal du medbringe dokumentation på dette. Dokumentation kan eksempelvis bestå af et såkaldt ’No objection letter’ fra SIRI samt en bekræftelse af studieoptag fra din uddannelsesinstitution.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal i uddannelsespraktik, og praktikken er et obligatorisk led i en formel videregående uddannelse i udlandet. I så fald er praktikken i Danmark at sidestille med en uddannelse i Danmark. 

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra din udenlandske uddannelsesinstitution på, at praktik i udlandet er en obligatorisk del af din uddannelse samt praktikaftalen med dit danske praktiksted.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal på højskoleophold.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra højskolen på, at du er indskrevet på højskolen, og at højskolen er åben.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har fået opholdstilladelse eller opholdskort, fordi du skal være au pair for en familie i Danmark.

Relevant dokumentation

Din opholdstilladelse, registreringsbevis eller dit opholdskort.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Private forhold

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelationen bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Endvidere bør du medbringe en kopi af den herboende persons sygesikringsbevis. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 14 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, barnebarn eller stedbarnebarn til en dansker, der bor i udlandet, såfremt du i øvrigt lovligt kan rejse ind i Danmark. Indrejsen skal ske sammen med det danske familiemedlem.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår.

Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at det danske familiemedlem bosat i udlandet under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark sammen med det danske familiemedlem bosat i udlandet. 

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 14 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til en statsudsendt og er indehaver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation, der kan bekræfte relationen.

Relevant dokumentation

Du skal kunne dokumentere relationen til den statsudsendte ved hjælp af et diplomatpas eller anden tilsvarende dokumentation, der bekræfter relationen.
 
Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.
 
Børn til og med 14 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis det er med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn.

Relevant dokumentation

Fødsels- eller dåbsattest på dit barn eller dit diplomatpas hvoraf familieforholdet fremgår samt kopi af dit barns sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien). 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra myndigheder, der bekræfter, at du er primær omsorgsperson for barnet samt en kopi af barnets sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende personer i Danmark. Som udgangspunkt kan ægtefælle, samlever, kæreste, børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre, svigerforældre og svigerbørn til den alvorligt syge eller døende indrejse.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

En bekræftelse fra den relevante sundhedsperson, som med den syges samtykke videregiver det til dig. Derudover skal familierelationen dokumenteres. Det kan fx ske ved anvendelse af fødsels- eller dåbsattester, vielsesattester m.v. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 14 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du - med den fødendes samtykke - skal deltage i dit barns umiddelbart forestående fødsel. Du kan som udgangspunkt indrejse tre uger før terminsdato. 

Relevant dokumentation

Som dokumentation for den forestående fødsel og den indrejsendes forældretilknytning bør du fremvise en kopi af vandrejournalen og en samtykkeerklæring fra den fødende med angivelse af, at denne bekræfter, at du er forælder til barnet, og at den fødende ønsker din deltagelse ved fødslen.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder.

Behandling på et privathospital kan i den forbindelse sidestilles med behandling på et offentligt hospital. 

Relevant dokumentation

Indkaldelse fra sundhedsmyndighederne.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 14 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en begravelse eller en bisættelse af nærtstående.
 
Med nærtstående forstås her ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, plejebarn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn, stedbarnebarn, svigerbørn og svigerforældre.

Relevant dokumentation

Du bør fx fremvise en bekræftelse fra bedemanden, kirkekontoret eller kapellet, der bekræfter, at de håndterer begravelsen.
 
Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.
 
Børn til og med 14 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Retsforhold mv.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en retssag eller er tilsagt til en afhøring eller møde ved politiet eller en anden offentlig myndighed i en sag, hvor den pågældende myndighed finder det nødvendig at gennemføre en afhøring eller et møde ved fysisk fremmøde.

Relevant dokumentation

Du bør fremvise en indkaldelse fra retten eller dokumentation fra en offentlig myndighed, der bekræfter, at du skal deltage i en afhøring eller et møde, der kræver fysisk fremmøde. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.

Relevant dokumentation

Dokumentation fra ambassaden eller repræsentationen i Danmark, der bekræfter det nødvendige ærinde, samt dato og tidspunkt for din aftale.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Fast ejendom mv.

Du kan rejse ind i Danmark, hvis du ejer et sommerhus, kolonihavehus, båd eller fastliggerplads i Danmark. Du kan medbringe din ægtefælle, faste samlever, forlovede, kæreste, forældre, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforældre, stedbedsteforældre, børn, stedbørn, børnebørn og stedbørnebørn samt andre medlemmer af din husstand. Indrejse skal ske sammen med ejeren.

Relevant dokumentation

Dokumentation for dit ejerskab af sommerhuset eller kolonihavehuset, fx skøde, købskontrakt eller skatteinformation. Dokumentation for fastliggerpladsen eller bådpladsen.

Hvis du medbringer ovenstående familiemedlemmer, skal I medbringe dokumentation for jeres familierelation fx vielsesattest, fødselsattest, diplomatpas med familierelation, dokumentation for fælles bopæl m.v. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Udlændinge med fast bopæl i røde lande

 

Udlændinge med fast bopæl i røde lande, som ikke har et af nedenstående særlige anerkendelsesværdige formål med deres indrejse, vil ikke tillades indrejse i Danmark – heller ikke med henblik på at være i transit.

Du skal foruden dokumentation på et af de særlige anerkendelsesværdige formål, kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Særlige anerkendelsesværdige formål:

Du må rejse ind i Danmark, hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien). 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra myndigheder, der bekræfter, at du er primær omsorgsperson for barnet samt en kopi af barnets sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende personer i Danmark. Det gælder som udgangspunkt ægtefælle, samlever, kæreste, børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre, svigerforældre og svigerbørn til den alvorligt syge eller døende kan indrejse.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation


En bekræftelse fra den relevante sundhedsperson, som med den syges samtykke videregiver det til dig. Derudover skal familierelationen dokumenteres. Det kan fx ske ved anvendelse af fødsels- eller dåbsattester, vielsesattester m.v. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal foretage godstransport.

Relevant dokumentation

Du bør medbringe dokumentation på, at du driver godstransport i erhvervsøjemed (dette kan både være som ansat eller enkeltmandsvirksomhed) dit ansættelsesforhold som godstransportør og desuden medbringe dokumentation for den leverance som du medbringer eller har til hensigt at hente i Danmark.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du udgør besætning på fly, skib, er offshore-arbejder eller maritim tekniker og rejser gennem Danmark (transit) som en del af din hjemrejse.

Relevant dokumentation

Du bør medbringe dokumentation på, at du har udgjort besætning på et fly, skib, arbejdet på en offshoreinstallation eller udført arbejde som maritim tekniker. Derudover bør du medbringe dokumentation, der bekræfter dit bopæls- eller hjemland, fx bopælsattest og/eller pas. Du bør desuden medbringe dokumentation på din hjemrejse, fx en flybillet. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er diplomat, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, eller er diplomatisk kurer eller hvis du indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse.

Relevant dokumentation

Du bør medbringe dokumentation, der bekræfter dit ærinde på en herværende repræsentation og evt. dit diplomatpas.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test foretaget højest 48 timer inden indrejsetidspunktet. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16. Efter torsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Krav om dokumentation for negativ COVID-19-test

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat (dokumentation for en negativ COVID-19-test).

Testcertifikatet skal opfylde en række betingelser for at kunne anerkendes ved indrejse i Danmark. Læs mere nedenfor.

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Testcertifikatet skal enten være:

 • Udstedt af en sundhedsydelsesudbyder.
 • Udfyldt og underskrevet af en fagligt uddannet sundhedsperson.
 • Udfyldt og underskrevet af en uddannet, udpeget og autoriseret supervisor, der kan supervisere podning og håndtering af podningen i forbindelse med superviseret antigentestning, som det f.eks. foregår på uddannelsesområdet i Danmark.

Testcertifikatet må ikke være udfyldt af den samme person, som certifikatet er udstedt til, eller dennes nærtstående. Det indebærer f.eks., at hjemmetest, der kan købes i et supermarked, ikke vil blive anerkendt.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at en negativ COVID-19-test skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet. Superviserede selvtests, herunder dem, der benyttes på børne- og undervisningsområdet, lever også op til kravet. Derimod lever hjemmetests, som kan købes i supermarkedet, og som udføres af den pågældende selv, ikke op til kravet. 

Politiet afviser udlændinge med fast bopæl i udlandet, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Du har muligheden for at benytte dig af nedenstående erklæring, der lever op til de ovennævnte krav.

Erklæring til brug for negativ COVID-19 test (engelsk)

Du skal kunne vise et testcertifikat for en negativ COVID-19-test, der er foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Udlændinge med fast bopæl i grænselandet (Slesvig-Holsten, Skåne, Halland, Blekinge eller Västra Götaland) må rejse ind i Danmark med en attest på en negativ COVID-19-test uanset formål. Testen må være foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet.

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Derudover gælder kravet om negativ test ikke for personer i en eller flere af nedenstående persongrupper:

 • Børn til og med 14 år.
 • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport.
 • Udlændinge, der udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), som indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit.
 • Udlændinge, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit.
 • Udlændinge, der indrejser i udrykningskøretøjer anvendt til aktiv tjeneste.*
 • Udlændinge, som kan fremvise en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet, idet personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA. Kravene til et positivt testcertifikat er de samme som for et negativt testcertifikat. Læs mere ovenfor. 
 • Udlændinge, som er i transit via Danmark, men ikke indrejser i Danmark, eksempelvis i forbindelse med flytransit, hvor man ikke forlader transitområdet, er ikke omfattet af kravet om at skulle præsentere en negativ COVID-19-test i forbindelse med ankomst til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at du stadig skal leve op til kravet om en negativ COVID-19 test taget højst 48 timer inden ombordstigning på flyet til Danmark.
 • Udlændinge, som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland, og som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland. Du skal opfylde en række betingelser for at blive betragtet som ”færdigvaccineret”. Se mere øverst på siden.

*Det bemærkes, at udlændinge der indrejser i ”pensionerede” redningskøretøjer anvendt til eksempelvis studenterkørsel, veteranbilkørsel eller hobbybrug ikke er omfattet af undtagelsen til testkravet 

Bemærk, at personer der rejser med fly til Danmark skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test i forbindelse med ombordstigning på flyet til Danmark.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Udlændinge med fast bopæl i Storbritannien skal kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet. Antigentest godkendes således ikke for denne persongruppe. 

For udlændinge med fast bopæl i Storbritannien gælder de samme krav til testcertifikatet, testtidspunktet og undtagelser, som beskrevet i menuerne ovenfor. 

Indhold på siden:

Myndighedernes hotlines

Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø, anbefaler vi, at du ringer senere.

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte vores hotline på:

tlf. (+45) 32 32 05 11

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

Læs mere, hvis du er smittet eller er nær kontakt til en smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark.

Ring på telefon (+45) 70 20 60 44

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Hotlinen er lukket i weekender og helligdage.
 

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 33 92 11 12

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.

Ring på telefon (+45) 70 20 02 33 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00

Hvis du et par dage efter din sidste vaccination stadig ikke kan se dit Coronapas for COVID-19 vaccination på sundhed.dk, kan det skyldes, at dine vaccinationer er registreret forkert i systemet. 

Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og du skal derfor henvende dig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen.
 
Du kan finde telefonnr. for de enkelte regioner herunder: 

 • Region Hovedstaden: 38 66 00 00 
 • Region Sjælland: 70 20 42 22 
 • Region Syddanmark: 99 44 07 17
 • Region Nordjylland: 97 64 84 63
 • Region Midtjylland: 78 41 48 40

Hvis du ikke har NemID 

Hvis du har afsluttet dit COVID-19 vaccinationsforløb og er fritaget fra digital post, vil du automatisk få tilsendt et Coronapas for COVID-19 vaccination med fysisk post.