Landekategorisering

Om du skal testes og gå i isolation efter indrejse afhænger af, hvilket land du indrejser fra, og om du færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Opdateret: 2. december 2021

Indrejse fra områder med bekymrende virusvarianter

Hvis du inden for 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt dig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (dog ikke transit), skal du lade dig teste senest 24 timer efter indrejse og gå i isolation i 10 dage. Du kan afbryde isolationen med en negativ PCR-test, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet. Flyver du direkte fra virusvariantområdet skal du også PCR-testes før ombordstigning.

Selvom du er vaccineret, er du ikke undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse. Tidligere smittede er undtaget kravet om test, men skal uden ugrundet ophold gå i isolation.

Danske statsborgere med bopæl i et land, som Danmark kategoriserer som et land med en bekymrende virusvariant, kan frit rejse til Danmark, men er underlagt ovenstående krav til test og isolation efter indrejse.

Særligt for udlændinge med bopæl i lande med bekymrende virusvarianter

Udlændinge med bopæl i lande med bekymrende virusvarianter kan kun indrejse i Danmark, hvis de har et særligt anerkendelsesværdigt formål, og hvis de kan fremvise en negativ PCR-test foretaget forud for indrejse. De er derudover underlagt test- og isolationskrav efter indrejse.

Særlige anerkendelsesværdige formål:

 • Udlændinge, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan f.eks. være plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien).
 • Udlændinge, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer eller kærester i Danmark.
 • Udlændinge, der foretager godstransport. Godstransport forstås som transport af varer inden for engroskæden uanset hvilken transportform, der anvendes (lastbil, fly, tog, skib mv.). Der er ikke krav om, at der skal ske transport af bestemte varetyper. Udlændinge, der indrejser uden selv at transportere gods, men som kan dokumentere, at indrejsen sker for at tage del i godstransport, er også omfattet af denne undtagelse.
 • Diplomater, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. (statsoverhoveder) og pkt. 4 (indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas, samt medlemmer af internationale organisationer) samt diplomatiske kurerer eller udlændinge, der indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge af en værtskabsaftale har ret til indrejse.
 • Udlændinge, der udgør besætning på skibe eller arbejder som offshorearbejdere eller maritime teknikere, som rejser gennem Danmark (transit) som en del af deres hjemrejse.

Transit: Udlændinge med fast bopæl i lande med bekymrende virusvarianter kan i øvrigt ikke indrejse mhp. transit, medmindre de er i besiddelse af en opholdstilladelse fra et Schengenland og rejser gennem Danmark i transit, for at komme til det Schengenland, der har udstedt deres opholdstilladelse.

Krav om negativ PCR-test

Alle udlændinge, som har fast bopæl i lande med bekymrende virusvarianter, skal som udgangspunkt kunne fremvise en negativ PCR-test foretaget maksimalt 72 timer før indrejsetidspunktet. Det gælder også for færdigvaccinerede.

Undtagelser for krav om negativ test

 • Særligt for børn under 15 år: Børn under 15 år er undtaget fra kravet om at skulle fremvise en negativ PCR-test i forbindelse med indrejse.
 • Særligt for udlændinge, der tidligere er smittede med COVID-19: Udlændinge, som tidligere er testet positiv for COVID-19, er undtaget fra kravet om negativ PCR-test i de tilfælde, hvor de kan fremvise en positiv PCR-test, der er taget mindst 14 dage og maksimalt 180 dage før indrejsetidspunktet. Bemærk, at en antigentest/kviktest ikke anerkendes i denne forbindelse.

Lovkrav om tvungen test af alle passagerer, der indrejser fra bestemte udenlandske lufthavne

Som led i opsporingen og inddæmningen af mulig smitte med den nye bekymrende virusvariant Omikron, er der indført lovpligtig test af alle passagerer, der indrejser i Danmark fra følgende udenlandske lufthavne:

 • Hamad International Airport, Doha
 • Dubai International Airport

Kravet betyder, at du som udgangspunkt skal testes, når du lander i Danmark fra ovenstående lufthavne. Passagerer, der ikke efterlever kravet om test, vil kunne straffes med bøde på 3.500 kroner. Du skal også testes, selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Børn under 15 år og ganske få persongrupper er undtaget fra kravet.

Indrejse fra EU-/Schengen-lande

Disse kan indrejse til Danmark uden test eller isolation:

 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i Danmark/EU/Schengen
 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i et OECD-land
 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i et risikoland
 • Færdigvaccinerede rejsende, som kan dokumentere vaccinen med enten EU-coronapas eller et ligestillet certifikat
 • Tidligere smittede

Alle andre rejsende skal tage en test enten inden indrejse eller senest 24 timer efter indrejse.

Indrejselandet er det land, du rejser fra – ikke lande, som du blot rejser igennem (transit).

Indrejse fra lande, Danmark betragter som COVID-19 risikolande

Disse kan indrejse til Danmark uden test eller isolation:

 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i Danmark/EU/Schengen
 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i et OECD-land
 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i et risikoland
 • Færdigvaccinerede rejsende, som kan dokumentere vaccinen med enten EU-coronapas eller et ligestillet certifikat
 • Tidligere smittede

Alle andre rejsende skal som udgangspunkt tage en test enten inden indrejse eller senest 24 timer efter indrejse.

Indrejselandet er det land, du rejser fra – ikke lande, som rejser igennem i transit.

Alle andre lande betragtes af Danmark som COVID-19 højrisikolande

Disse rejsende kan indrejse til Danmark fra højrisikolande uden test eller isolation:

 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i Danmark/EU/Schengen
 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i et OECD-land
 • Færdigvaccinerede med fast bopæl i et risikoland
 • Færdigvaccinerede rejsende, som kan dokumentere vaccinen med enten EU-coronapas eller et ligestillet certifikat
 • Tidligere smittede

Alle andre rejsende skal som udgangspunkt tage en test senest 24 timer efter indrejse og uden ugrundet ophold gå i isolation. Det gælder også, selvom man er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark. Isolationen kan afbrydes med negativ PCR-test taget tidligst på sjettedagen efter indrejse.

Der gælder undtagelser til krav om test og isolation i særlige situationer. Se disse undtagelser her.

Definitioner

Færdigvaccineret vil sige, at der er gået mindst to uger og højest 12 måneder siden gennemført vaccinationsforløb med en vaccine, der er godkendt af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur).

Tidligere smittet vil sige, at du kan dokumentere, at du har fået en positiv PCR-test for mere end 14 men mindre end 180 dage siden.

En gyldig test er højst 72 timer (PCR-test) eller 48 timer (antigen/hurtigtest) gammel på indrejsetidspunktet.

Kategoriseringer

Angola, Malawi og Zambia er pr. 29. november 2021 kl. 12:00 kategoriseret som områder med bekymrende virusvarianter pga. nye bekymrende virusvarianter.

Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia og fra Kongeriget Eswatini er pr. 27. november 2021 kl. 00:00 kategoriseret som områder med bekymrende virusvarianter pga. nye bekymrende virusvarianter.

Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Australien, Belgien, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene (Holland), Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Sydkorea, Letland, Litauen, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweitz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Østrig.

COVID-19 risikolande: Australien, Argentina, Bahrain, Canada, Chile, Colombia, Forenede Arabiske Emirater, Indonesien, Jordan, Kuwait, New Zealand, Peru, Qatar, Rwanda, Saudi Arabien, Sydkorea og Uruguay.

COVID-19 risikoregioner og -områder: Hongkong, Macau og Taiwan.

Albanien, Armenien, Georgien, Israel, Marokko, Moldova, New Zealand, Nordmakedonien, Panama, Storbritannien, Serbien, Singapore, Togo, Tyrkiet, Ukraine.

Alle andre lande.

Bekendtgørelse

For den fulde ordlyd af reglerne om test og isolation efter indrejse til Danmark, samt undtagelserne til krav om test og isolation, kan du læse bekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk)

Indhold på siden: