FAQ: Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

For at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter gælder der krav om test og isolation efter indrejse til Danmark fra udlandet.

Opdateret: 2. december 2021

Der gælder forskellige test- og isolationskrav til dig afhængigt af, hvor du indrejser fra. Det skyldes, at der opereres med forskellige risikoniveauer (COVID-19 risikolande, COVID-19 højrisikolande og lande med bekymrende virusvarianter). Særligt for EU- og Schengenlande gælder, at der ikke sondres mellem COVID-19 risiko- og højrisikolande. Her gælder der ens regler, uanset hvilket EU- og Schengenland, du indrejser fra. 

Derudover kan alle lande blive klassificeret som områder med bekymrende virusvarianter, herunder også EU- og Schengenlande, hvis der opstår en ny bekymrende virusvariant.

Læs mere om kategorisering af lande og regioner

Bemærk, at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her). Læs mere om reglerne under fold-ud-menuen ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter?”.

Denne FAQ er baseret på reglerne i Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af COVID-19. Vær dog opmærksom på, at bekendtgørelsen løbende kan blive justeret, så det er vigtigt at holde øje med siden, hvis du planlægger at rejse ind i Danmark.

Bekendtgørelsen gælder frem til og med den 29. juni 2022.

Er du færdigvaccineret?

Færdigvaccinerede med fast bopæl i EU- eller Schengenlande og indehavere af EU’s digitale covidcertifikat

Færdigvaccinerede personer, der har fast bopæl i et EU- eller Schengenland kan rejse ind i Danmark uden restriktioner, dvs. uden krav om test og isolation. Det gælder også for personer, som kan dokumentere deres vaccination med EU’s covidcertifikat. Det gælder ikke, hvis du indrejser fra, eller de inden for de seneste 10 dage, har opholdt dig (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (p.t. findes der ingen sådanne lande, regioner eller områder).

Betegnelsen EU- eller Schengenlande omfatter i denne sammenhæng lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

Færdigvaccinerede med fast bopæl i tredjelande

Færdigvaccinerede personer, der har fast bopæl i et OECD-land eller i et tredjeland, som på indrejsetidspunktet er kategoriseret som COVID-19 risikoland, kan rejse ind i Danmark uden restriktioner (uden krav om test og isolation). Det gælder dog ikke for personer, der indrejser fra, eller de inden for de seneste 10 dage, har opholdt sig (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (p.t. findes der ingen sådanne lande, regioner eller områder).

OECD-lande omfatter medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.

Færdigvaccinerede danske statsborgere

Hvis du er dansk statsborger og er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine for COVID-19 i et hvilket som helst land i verden, er du undtaget krav om test og isolation efter indrejse, uanset hvor du har bopæl. Det gælder dog ikke, hvis du indrejser fra, eller inden for de seneste 10 dage har, opholdt dig (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (p.t. findes der ingen sådanne lande, regioner eller områder).

Færdigvaccinerede med et vaccinecertifikat, der er ligestillet med EU’s digitale covidcertifikat

Færdigvaccinerede personer, der kan dokumentere vaccination ved et vaccinecertifikat fra et tredjeland, der af Europa Kommissionen er ligestillet med EU’s digitale covidcertifikat kan rejse ind i Danmark uden restriktioner, dvs. uden krav om test og isolation Det gælder dog ikke, hvis du indrejser fra, eller de inden for de seneste 10 dage, har opholdt dig (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Du kan se oversigt over tredjelande, hvis vaccinecertifikater Europa Kommissionen har ligestillet med EU’s digitale covidcertifikat her:

EU's digitale covidcertifikat | Europa-Kommissionen

Listen udvides løbende og omfatter p.t. følgende tredjelande:

 • Albanien
 • Armenien
 • Georgien
 • Israel
 • Marokko
 • Moldova
 • New Zealand
 • Nordmakedonien
 • Panama
 • Serbien
 • Singapore
 • Storbritannien
 • Togo
 • Tyrkiet
 • Ukraine

Generelle krav til færdigvaccinerede (gælder for alle ovennævnte færdigvaccinerede)

For at blive betragtet som færdigvaccineret gælder følgende krav:

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Det skal være gået minimum 2 uger og maksimalt 12 måneder siden vaccinationsforløbet blev gennemført.
 • AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Moderna eller Pfizer/BioNTech) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb.

EMA har indtil videre accepteret følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer BioNTech (Comirnaty)
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (COVID-19 Vaccine Janssen)
 • Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna)
 • AstraZeneca (Vaxzevria, tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Du skal kunne fremvise relevant dokumentation for, at du er færdigvaccineret. Hvis du har EU’s digitale covidcertifikat for vaccination, kan du vise det. Hvis ikke bør du tjekke, om dit vaccinecertifikat indeholder følgende oplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Vaccinenavn
 • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendigt)

Er du tidligere smittet med COVID-19?

Hvis du er tidligere smittet med COVID-19, kan du rejse ind i Danmark uden krav om test og isolation. Du skal dog kunne fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage (seks måneder) før indrejsetidspunktet.

Selvom du er tidligere smittet med COVID-19, skal du gå i isolation efter indrejse, hvis du indrejser fra, eller du inden for de seneste 10 dage, har opholdt dig (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Rejser du ind i Danmark fra et EU- og Schengenland?

Hvis du rejser ind i Danmark fra et EU- eller Schengenland*, skal du ikke i isolation efter indrejse. Dette gælder, uanset om du hverken er vaccineret eller tidligere smittet.

Du skal heller ikke testes efter indrejse, hvis du kan fremvise et gyldigt EU digitalt covidcertifikat. Certifikatet skal enten vise, at du er færdigvaccineret**, tidligere smittet*** eller har en negativ COVID-19-test****.

Hvis du ikke kan fremvise et gyldigt EU digitalt covidcertifikat, skal du testes senest 24 timer efter indrejsetidspunktet i Danmark. Der gælder dog en række undtagelser, som du læse mere om forneden.

* Betegnelsen EU- eller Schengenlande omfatter i denne sammenhæng lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

** Læs om de nærmere krav til færdigvaccinerede personer under fold-ud-menuen ”Er du færdigvaccineret?”

*** Læs om de nærmere krav til tidligere smittede personer under fold-ud-menuen ”Er du tidligere smittet med COVID-19?”

**** Kan enten være en negativ antigen test, der er foretaget højst 48 timer forud for indrejsetidspunktet, eller en negativ PCR-test, der er foretaget højst 72 timer forud for indrejsetidspunktet.

Bemærk, at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her). Læs mere om reglerne under fold-ud-menuen ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter?”

Rejser du ind i Danmark fra et COVID-19 risikoland eller -region?

Hvis du på indrejsetidspunktet rejser ind i Danmark fra COVID-19 risikolande, -regioner eller -områder, skal du ikke i isolation efter indrejse.

Det er en betingelse, at du under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold i et COVID-19 højrisikoland, -region eller –område (f.eks. hvis du overnatter eller tager på shoppingtur i et COVID-19 højrisikoland, -region eller –område). Hvis du alene stopper ved en tankstation for at tanke eller transiterer i lufthavnen i et COVID-19 højrisikoland, -region eller –område, anses det stadig som om, at du indrejser fra et COVID-19 risikoland, -region eller –område, og du vil derfor ikke skulle i isolation efter indrejse.

Du skal heller ikke testes efter indrejse, hvis du

 • Er tidligere smittet med COVID-19* eller
 • Har fast bopæl i et COVID-19 risikoland og er færdigvaccineret**

Hvis du hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet, skal du tage en test 24 timer efter din indrejse i Danmark. Der gælder dog en række undtagelser, som du læse mere om forneden.

* Læs om de nærmere krav til tidligere smittede personer under fold-ud-menuen ”Er du tidligere smittet med COVID-19?”

** Læs om de nærmere krav til færdigvaccinerede personer under fold-ud-menuen ”Er du færdigvaccineret?”

Bemærk, at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her). Læs mere om reglerne under fold-ud-menuen ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter?”.

Krav om test efter indrejse i Danmark og undtagelser

Der gælder som udgangspunkt et krav om, at alle, der rejser ind i Danmark fra udlandet, senest 24 timer efter indrejsetidspunktet skal få foretaget en COVID-19-test (enten antigen- eller PCR-test). Hvis du ikke allerede er omfattet af de undtagelser, der fremgår foroven (bl.a. som færdigvaccineret eller tidligere smittet), kan du være omfattet af nedenstående undtagelser til testkravet eller af andre undtagelser, der gælder for særlige persongrupper nedenfor.

Følgende undtagelser gælder fra kravet om test efter indrejse i Danmark:

 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19*
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19.
 • Personer, der rejser ud af Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet

* Læs mere om denne undtagelser forneden under fold-ud-menuen "I hvilke tilfælde kan personer af medicinske årsager undtages for krav om test"?

Bemærk, at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i lande, regioner eller områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her). Læs mere om reglerne under fold-ud-menuen ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter?”.

Man er undtaget for kravet om test efter indrejse, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

 • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:
 • Personer med snævre pladsforhold i næsen grundet skæv næseskillevæg, misdannelser af næsen, næsepolypper, kronisk betændelsestilstand i næsen eller lignende.
 • Personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet
 • Personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Personer hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Der skal ikke forelægges dokumentation, fx en lægeerklæring for, at en person af den ene eller anden grund ikke kan få foretaget en test.

Der er PCR-teststeder i alle fem regioner, hvor der udbydes gratis PCR-test. På udvalgte PCR-teststeder er det også muligt at få foretaget en antigentest, hvis du i nødstilfælde har brug for en test med kort varsel. På coronasmitte.dk kan du se, hvor i Danmark du kan blive testet, herunder adresser og åbningstider på testcentrene:

Kort over COVID-19 testcentre

En tilsvarende udgave af Danmarkskortet kan findes på engelsk på:

covidtravelrules.dk

Borgere med CPR-nr. og NemId kan bestille tid til PCR-test på coronaprover.dk. På mange teststeder kan du også møde op uden tidsbestilling.

Udlændinge uden CPR-nr. og NemId kan blive testet ved størstedelen af regionernes PCR-teststeder. Information om, hvilke teststeder, der tester udlændinge kan tilgås på Kort over COVID-19 testcentre og covidtravelrules.dk.

Som udlænding skal du møde op uden tidsbestilling. Forud for PCR-test skal du oprette dig på covidresults.dk, hvor du efterfølgende vil få svar på din test.

Krav om isolation efter indrejse og undtagelser

Når du indrejser i Danmark fra COVID-19 højrisikolande eller lande med bekymrende virusvarianter, skal du efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage, og du må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Det gælder også, selvom du er testet negativ for COVID-19 forud for eller inden for 24 timer efter indrejse i Danmark.

Et isolationssted kan fx være et privat hjem og en privat have i tilknytning hertil eller en anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke. Der gælder ikke særlige krav til fx isolationsstedets indretning. Læs mere herom nedenfor.

Hvis du er omfattet af isolationskravet, men ikke kan gå i isolation under egnede forhold, kan du visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Du skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visiteres af kommunen. Læs mere om reglerne nedenfor.

Du kan afbryde isolationen ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet i Danmark.

Eksempel:

Isolationskravet på 10 dage regnes fra første dag efter indrejse i landet.

Hvis du indrejser fredag morgen, kan du tidligst tage en PCR-test midnatten til torsdag. Hvis du indrejser mandag, kan du tage en PCR-test på sjettedagen, dvs. søndag. Du må først forlade dit isolationssted, når du kender dit testresultat, som skal være negativt.

Hvis du indrejser mandag, skal isolationen overholdes indtil torsdag i den efterfølgende uge, medmindre du tester negativ på en PCR-test taget på tidligst på sjettedagen.

Bemærk, at der gælder en række undtagelser til isolationskravet, som fremgår foroven, herunder hvis du rejser ind i Danmark fra et EU- eller Schengenland, et COVID-19 risikoland samt bl.a. hvis du er færdigvaccineret. Herudover kan du under visse omstændigheder afbryde isolationen midlertidigt, ligesom der også gælder en række særregler for særlige persongrupper. Læs herom forneden.

Hvis du ikke er omfattet af de undtagelser til test og isolationskrav, der fremgår foroven (fx hvis du indrejser fra EU- eller Schengenlande eller er færdigvaccineret), kan du efter indrejse i Danmark midlertidigt afbryde isolationen i følgende situationer:

 • Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en hurtigtest (antigen) eller PCR-test for COVID-19.
 • Besøge nærtstående*, der er alvorligt syge eller døende.
 • Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående*.
 • Skal deltage ved dit barns fødsel.
 • Deltage i en retssag eller lignende.
 • Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold

Du skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at du fx ikke må købe varer ind efter, at du har været hos lægen eller deltaget i en begravelse af nærtstående. Du opfordres til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet med COVID-19.

*Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

Derudover kan danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, midlertidigt afbryde isolationen med henblik på nødvendig varetagelse af følgende formål:

 • Udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Levere tjenesteydelser i Danmark.
 • Varetage opgaver som statsoverhoved, regeringsmedlem eller lignende, herunder som EU-kommissær, og som delegation hertil, samt som diplomat.
 • Deltage i militære øvelser.
 • Ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.
 • Deltage i jobsamtale.
 • Udøve aftalt eller fastsat samvær.
 • Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.
 • Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at personer, som har varetaget et af ovennævnte formål, fx ikke må købe ind efter at have varetaget formålet.

Bemærk, at personer, som er omfattet af isolationskravet, kan afbryde isolationen med henblik på udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

At du skal gå i isolation betyder, at du ikke må forlade isolationsstedet. Der gælder ikke særlige krav til isolationsstedets indretning.

Du kan derfor gå i isolation i dit hjem eller der, hvor du ellers skulle opholde dig efter indrejsen.

Et isolationssted kan være:

 • privat hjem og privat have i tilknytning hertil
 • anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke

Du kan således gå i isolation i dit eget hjem eller en anden egnet facilitet, fx et hotelværelse. Hvis du går i isolation i et privat hjem, må du gerne gå ud i en privat have i tilknytning til hjemmet, men du må ikke gå ud på områder, som er fællesområder, fx en gård eller have i tilknytning til en ejerforening.

Du kan gå i isolation i et hjem, selvom din familie eller kæreste opholder sig samtidig i hjemmet. Der stilles ikke krav om, at du ikke må spise eller dele seng med personer, der ikke er en del af isolationen. Andre medlemmer af en husstand, hvor en person er gået i isolation, bliver således ikke omfattet af den indrejsendes isolation.

Under isolationen opfordres du til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation i hjemmet, men det er ikke et krav.

Du kan i visse tilfælde blive visiteret til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Du skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder for forplejning. Læs mere om dette tilbud nedenfor.

Transport

Du opfordres i til at være opmærksom på at overholde de generelle smitteforbyggende anbefalinger, herunder holde afstand til andre. Du opfordres endvidere til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

Indkøb

Du må ikke forlade isolationsstedet og må således ikke tage ud fx for at handle. Spørg familie eller venner om hjælp til indkøb eller bestil online. Få indkøb sat foran din hoveddør.

Personer, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for COVID-19, kan i visse tilfælde visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet.

Det er kommunen, der vurderer om du er omfattet af målgruppen for tilbuddet. Du skal selv afholde udgifterne for opholdet, herunder for forplejning.

Målgruppen for tilbuddet om ophold på en kommunal isolationsfacilitet er i denne sammenhæng voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og som afventer test for COVID-19, som i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med:

 • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år kan kun visiteres til ophold på en kommunal isolationsfacilitet i følge med en voksen fra samme husstand.

Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder, eller læs mere på kommunens hjemmeside. Hvis du ikke bor i Danmark, kan du rette henvendelse til den kommune, som du opholder dig i under dit ophold, for at høre om mulighederne for at blive visiteret til et frivilligt isolationsophold.

Undtagelser for særlige persongrupper

Hvis du ikke allerede er omfattet af de undtagelser til test- og isolationskravet, der fremgår foroven, kan du være omfattet af andre undtagelser, hvis du tilhører en særlig persongruppe.

De nærmere regler er beskrevet nedenfor.

Børn under 15 år (dvs. til og med 14 år) er undtaget fra kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Børn under 15 år må dog gerne lade sig teste og isolere, men det er ikke et krav.

Børn og unge fra 15 år til og med 17 år, der rejser med en forælder, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet, er undtaget kravet om test og isolation efter indrejse. Den forælder, som barnet rejser med, skal leve op til kravene for færdigvaccinerede eller tidligere smittet. Læs om de nærmere krav under ”Er du færdigvaccineret?” og ” Er du tidligere smittet med COVID-19?”

Børn og unge fra 15 år til og med 17 år er fritaget for at tage en test efter indrejse, hvis de sammen med en forælder rejser ind i Danmark fra EU- eller Schengenlande, og hvis forælderen kan fremvise en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet, eller en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet.

Bemærk, at der gælder særlige regler om samvær mv. Se mere under ”Hvad betyder kravet om isolation ved indrejse i Danmark for fastsat og aftalt samvær med børn?”.

Personer, der bor i udlandet, og som skal rejse til Danmark for at have et fastsat eller aftalt samvær med et barn, kan midlertidigt afbryde isolationen for at gennemføre samværet. Det betyder, at man ikke behøver at gå i isolation, hvis samværet starter, idet du er rejst ind i Danmark. Og hvis man rejser hjem lige efter samværet, så behøver man heller ikke gå i isolation efter samværet. Men bliver man i Danmark efter samværet, skal man gå i isolation.

Det er også muligt at rejse fra Danmark til barnets hjemland eller bopæl i udlandet for at have samvær der eller hente barnet til samvær i Danmark uden at skulle i isolation, når man kommer tilbage her til landet. Det samme gælder ved indrejse i Danmark, hvis man har bragt barnet tilbage til barnets hjemland efter et samvær i Danmark, eller har bragt et barn til samvær i udlandet.

Børn, der rejser ud af Danmark for at have samvær i et andet land, er undtaget fra kravet om isolation, når de kommer tilbage til Danmark.

For børn, der bor i udlandet og rejser ind i Danmark for at have samvær, er reglerne lidt anderledes. Børn under 15 år er generelt undtaget fra kravet om isolation. Børn på 15-17 år er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidigt afbryde isolationen for at gennemføre samværet med familie eller netværk. Det betyder, at 15-17-årige børn ikke behøver at gå i isolation, hvis samværet starter, idet barnet er rejst ind i Danmark. Og hvis 15-17-årige børn rejser hjem lige efter samværet, så behøver de heller ikke gå i isolation efter samværet. Men hvis 15-17-årige børn derudover bliver i Danmark, skal de gå i isolation.

Hvis du er gravid eller ammende og rejser ind i Danmark sammen med din ægtefælle eller kæreste, som er færdigvaccineret eller tidligere smittet, vil du ikke være omfattet af kravet om isolation efter indrejsen, men du skal fortsat testes efter indrejse.

Læs mere om, hvad det vil sige at være færdigvaccineret eller tidligere smittet foroven under fold-ud-menuen ”Er du færdigvaccineret?” og ”Er du tidligere smittet med COVID-19?”.

Der gælder ikke isolationskrav efter indrejse fra EU- eller Schengenlande, hvilket også gælder for grænselandet.

Hvis du har fast bopæl i grænselandet gælder kravet om få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse ikke. Du vil kun være underlagt krav om test efter indrejse, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (p.t. findes der ingen sådanne lande, regioner eller områder).

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet, er undtaget fra kravet om at få foretaget en test senest 24 timer efter indrejsen. Det gælder eksempelvis, hvis du har bopæl i København og arbejder i Malmø. Du vil dog stadig være underlagt krav om test efter indrejse, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven er undtaget fra krav om test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. Du vil kun være underlagt krav om test efter indrejse, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Du er også undtaget for isolation efter indrejse, hvis du indrejser fra EU- eller Schengenlande, idet der ikke gælder isolationskrav efter indrejse fra EU- eller Schengenlande. Hvis du indrejser i Danmark fra et land uden for EU- og Schengen, er du alene undtaget isolationskravet, hvis du er besætning på skib, offshore-arbejder eller maritime tekniker, og du indrejser i Danmark med henblik på at varetage en sådan funktion i Danmark eller efter at have varetaget en sådan funktion i udlandet.

Bemærk, at der gælder særlige regler for afbrydelse af isolation for personer, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere. Læs mere under fold-ud-menuen ”Kan jeg afbryde isolationen?”.

Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet er undtaget fra kravet om test og isolation. Det gælder både godskørsel for egen og fremmed regning. Det er i den forbindelse ikke afgørende, hvilken type af varer, der transporteres.

Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj er undtaget krav om test og isolation efter indrejse.

Besætning på luftfartøj kan eksempelvis være piloter og kabinepersonale. Besætning på luftfartøj omfatter både aktivt crew og dead heading crew.

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidigt afbryde isolationen, hvis de er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Der kan fx være tale om personer, der er essentielle for at opretholde kritisk infrastruktur, myndighedsfunktioner eller andre samfundsfunktioner, herunder forsyningsvirksomhed, myndighedsudøvelse og regeringsførelse.

Disse persongrupper vil således være pålagt at gå i isolation efter indrejse, men de kan afbryde isolationen midlertidigt for at varetage en særligt kritisk og uopsættelig funktion, såfremt rejsen til udlandet har været nødvendig, og såfremt deres funktion forudsætter fysisk fremmøde.

Hvis du ikke allerede er omfattet af de undtagelser til test- og isolationskravet, som fremgår foroven, bl.a. for færdigvaccinerede og tidligere smittede, bør du læse nedenstående undtagelser.

Personer med fast bopæl i Danmark

Hvis du som dansk statsborger med fast bopæl i Danmark eller udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse til Danmark rejser ind i Danmark efter at have været på en erhvervsrejse eller en tjenesterejse i udlandet, eksempelvis for at deltage i forretningsmøder, levere varer, tjenesteydelser osv. er du undtaget krav om isolation.

Undtagelsen gælder dog ikke, hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Bemærk, at undtagelse endvidere ikke gælder, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Personer med fast bopæl i udlandet

Hvis du har fast bopæl i udlandet og rejser ind i Danmark for at deltage i forretningsmøder, er du ikke omfattet af kravet om isolation.

Undtagelsen gælder dog ikke, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Hvis du er besætningsmedlem på et skib, er offshore-arbejder eller maritim tekniker, og indrejser henblik på at varetage en sådan funktion i Danmark eller efter at have varetaget en sådan funktion i udlandet, er du undtaget isolationskravet.

Der gælder ingen særregler for diplomater for så vidt angår testkrav efter indrejse. Det indebærer, at diplomater som udgangspunkt skal lade sig teste efter indrejse, hvis de ikke allerede er omfattet af de undtagelser, der fremgår foroven, bl.a. for færdigvaccinerede, tidligere smittede mv.

I forhold til isolationskravet, gælder der særlige undtagelser for diplomater:

Personer med bopæl i udlandet

Diplomater, herunder indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas er omfattet af isolationskravet ved indrejse, men kan midlertidigt afbryde isolationen, hvis de indrejser i Danmark for at varetage opgaver i embedets medfør. Den samme undtagelse gælder for statsoverhoveder, regeringsmedlemmer eller lignende, herunder EU-kommissær, og delegationen hertil.

Personer med bopæl i Danmark

Danske statsborgere, der har fast bopæl i Danmark og udlændinge, der har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, er undtaget isolationskravet, hvis de indrejser med diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas eller i øvrigt har varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere. Personer der har været på tjenesterejse i udlandet, er undtaget efter samme regler som erhvervsrejsende.

Der gælder ingen særregler for professionelle idrætsudøvere* for så vidt angår testkrav efter indrejse. Det indebærer, at professionelle idrætsudøvere som udgangspunkt skal lade sig teste efter indrejse, hvis de ikke allerede er omfattet af de undtagelser, der fremgår foroven, bl.a. for færdigvaccinerede, tidligere smittede mv.

*Betegnelsen professionelle idrætsudøvere dækker over a) en person, der deltager som atlet, stab, official eller ledelse i professionel idræt og modtager vederlag herfor, eller b) en person, der deltager i en sportsbegivenhed i øvrigt på højt internationalt niveau i en DIF-anerkendt idrætsgren, i trav- og galopløb eller e-sport. Dette vil bl.a. omfatte deltagelse i landskampe, World Cup-konkurrencer, EM- og VM-stævner samt andre konkurrencer på tilsvarende højt niveau uden krav om, at den pågældende modtager vederlag for deltagelsen.

Isolationskrav for danske statsborgere og personer med fast bopæl i Danmark

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt, fx en træner eller fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i en sportsbegivenhed, jf. ovenfor, er undtaget fra isolationskravet.

Undtagelsen gælder ikke, hvis rejsen har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Bemærk, at undtagelsen heller ikke gælder, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Isolationskrav for personer med fast bopæl i udlandet

Personer, som indrejser i Danmark fra COVID-19 højrisikolande og lande med bekymrende virusvarianter, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, som blandt andet gør det muligt at afbryde isolationen midlertidigt for personer med fast bopæl i udlandet, som er indrejst i Danmark for at levere en tjenesteydelse.

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der fx leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark. Det gælder dog ikke andre træningsaktiviteter eller deltagelse i venskabs- og træningskampe, træningslejre samt andre aktiviteter i Danmark, der ikke kan betragtes som levering af en tjenesteydelse.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, fx isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Desuden kan kravet om isolation afbrydes for personer med en negativ PCR-test, der er taget tidligst på sjettedagen efter indrejse i Danmark.

Hvis du er dansk statsborger, der har fast bopæl i Danmark, eller er udlænding, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og ikke allerede er omfattet af de undtagelser, der gælder foroven, kan du være alligevel være undtaget isolationskrav, hvis du indrejser i Danmark efter at have udført arbejde i udlandet som grænsevagt, redningstjeneste, politi, brandvæsen, samt personer, der medvirker til udsendelse og overførsel af udlændinge eller ledsagelse af arrestanter til Danmark.

Bemærk, at undtagelsen ikke gælder, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse i Danmark har opholdt dig (dog ikke transit) i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Du vil stadigvæk være omfattet af krav om test senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Andre spørgsmål

Hvis du rejser ind i Danmark fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet til Danmark er kategoriseret som COVID-19 højrisikoland/-region*, men som på udrejsetidspunktet var kategoriseret som COVID-19 risikoland/-region, vil du være undtaget fra isolation, selvom landet eller regionen under opholdet går fra at være kategoriseret som risiko til højrisiko. Det er en betingelse, at opholdets længde ikke overstiger 15 dage, at du under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold i et COVID-19 højrisikoland, -region eller –område, og at du inden for de sidste 10 dage inden din indrejse ikke har haft opholdt dig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her).

Rejser du i transit igennem COVID-19 højrisikolande/-regioner eller lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter eller mellemlander i lufthavne, der er beliggende i disse områder, er du stadig undtaget kravet om isolation, da du ikke har ’gjort ophold’. Du vil derimod have gjort ophold, ved fx at tage på shoppingtur, overnatte på hotel eller lignende i disse områder. Her vil du skulle gå i isolation ved hjemkomst til Danmark.

Eksempel:

Rejser du på ferie til Nordmakedonien, som er kategoriseret som COVID-19 risikoland ved udrejsetidspunktet fra Danmark, men som under dit ophold ændres til COVID-19 højrisikoland, skal du ikke gå i isolation ved hjemkomst til Danmark, medmindre din ferie varer mere end 15 dage. Hvis du er på ferie i Nordmakedonien i 3 uger, og Nordmakedonien ændres fra COVID-19 risikoland til COVID-19 højrisikoland under dit ophold, skal du derimod gå i isolation ved hjemkomst til Danmark.

Rejser du til Nordmakedonien, som er risikoland ved udrejsetidspunktet fra Danmark, skal du gå i isolation, hvis Nordmakedonien under opholdet bliver kategoriseret som et land med bekymrende virusvariant, uanset at din ferie ikke overstiger 15 dage.

Hvis du inden for 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt dig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (dog ikke transit), skal du lade dig teste senest 24 timer efter indrejse og uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du kan afbryde isolationen med en negativ PCR-test, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet. Flyver du direkte fra virusvariantområdet skal du også testes før ombordstigning.

Vaccinerede er ikke undtaget krav om test og isolation efter indrejse. Tidligere smittede er ikke undtaget isolationskravet, men er undtaget krav om test efter indrejse i Danmark.

Danske statsborgere med bopæl i et land, som Danmark kategoriserer som et land med en bekymrende virusvariant, kan frit rejse til Danmark, men er underlagt ovenstående krav til test og isolation efter indrejse.

Udlændinge med bopæl i lande med bekymrende virusvarianter kan kun indrejse i Danmark, hvis de har et særligt anerkendelsesværdigt formål, og hvis de kan fremvise en negativ PCR-test foretaget forud for indrejse.

Som led i opsporingen og inddæmningen af mulig smitte med den nye bekymrende virusvariant Omikron, er der indført lovpligtig test af alle passagerer, der indrejser i Danmark fra følgende udenlandske lufthavne:

 • Hamad International Airport, Doha
 • Dubai International Airport

Kravet betyder, at du som udgangspunkt skal testes når du lander i Danmark fra ovenstående lufthavne. Passagerer, der ikke efterlever kravet om test, vil kunne straffes med bøde på 3.500 kr. Du skal også testes, selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Børn under 15 år og ganske få persongrupper er undtaget fra kravet.

Personer, der testes positiv for COVID-19 efter indrejse, er omfattet af kravet om isolation, selvom de tilhører en af de persongrupper, der ellers ville være undtaget. Har du en positiv test for COVID-19, kan du heller ikke midlertidigt afbryde isolationen, uanset et eventuelt anerkendelsesværdigt formål. Du kan dog bryde isolationen for at søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder i forbindelse med test. Du bør i den forbindelse følge gældende anbefalinger for at mindske smittespredning.

Læs mere om de generelle retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet, omfattes ikke af kravet om test senest 24 timer efter indrejsen, hvis udrejse fra Danmark sker inden for 24 timer.

Transit gennem Sverige til eller fra Bornholm

Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige, er ikke omfattet af kravet om test senest 24 timer efter indrejsen. Du må således fx ikke købe varer ind i Sverige, imens du kører igennem Sverige til eller fra Bornholm.

Bemærk, at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter (se liste over områder med bekymrende virusvarianter her). Læs mere om reglerne under fold-ud-menuen ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter?”

Du bør undersøge indrejsereglerne for Sverige før du rejser.

Krav om test efter indrejse og krav om isolation gælder frem til og med den 29. juni 2022.

Vær opmærksom på, at reglerne kan blive ændret. Du bør derfor altid sørge for at holde dig opdateret, hvis du planlægger at indrejse i Danmark fra udlandet.

Personer, som rejser fra Grønland og Færøerne til Danmark, er ikke omfattet af krav om test og isolation efter indrejse.

Overtrædelse af test- eller isolationskravet vil kunne straffes med bøde.

Du vil således kunne få en bøde, hvis du overtræder kravet om at få foretaget en test efter indrejse.

Herudover vil du kunne få en bøde for at overtræde kravet om, at du som indrejsende uden ugrundet ophold skal gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og ikke må forlade isolationsstedet før udløbet af perioden.

Bøden vil som udgangspunkt udmåles til 3.500 kr. i førstegangstilfælde og vil kunne stige i gentagelsestilfælde.

For at have ret til sygedagpenge er det bl.a. en betingelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Er du i isolation kun som følge af indrejse til Danmark, vil du ikke være berettiget til sygedagpenge. Det skyldes, at du i den situation ikke anses for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Din arbejdsgiver vil heller ikke have ret til at modtage sygedagpengerefusion.

Hvis du er i isolation, fordi du er konstateret smittet med COVID-19, eller fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet, anses du for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Dermed kan du få ret til sygedagpenge, hvis du opfylder sygedagpengelovens øvrige betingelser.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn under sygefraværet, vil din arbejdsgiver have ret til sygedagpengerefusion efter 30 dages sygefravær.

Personer med CPR-nummer samt administrativt CPR-nummer, kan hente og udskrive deres testresultat på sundhed.dk eller i coronapas-app’en.

Personer uden cpr-nummer og NemID, der har brug for at dokumentere, at de er PCR-testet i Danmark, kan benytte hjemmesiden Covidresults.dk

Før man kan blive testet, skal man oprette en profil på Covidresults.dk. Herefter møder man op til test på en mobil eller fast teststation, hvor man fremviser den unikke ID-kode "Foreigner ID", som man har fået tildelt på profilen på Covidresults.dk. Man kan møde op til test uden tidsbestilling. Efterfølgende er det muligt at logge på hjemmesiden og se testsvar og printe eller downloade dokumentation for testen.

Vejledning til brug af Covidresults.dk

Indhold på siden: