Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark

Danmark har indført krav om test og isolation efter indrejse i Danmark fra udlandet for at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter. Kravene indebærer, at alle, der indrejser i Danmark, skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Kravene gælder foreløbigt fra søndag den 7. februar 2021 til og med den 5. april 2021.

Personer, der rejser til Danmark fra udlandet, omfattes i perioden fra den 7. februar og foreløbigt til og med den 5. april 2021 som udgangspunkt af krav om dels at lade sig teste for COVID-19 i forbindelse med indrejsen, og dels at gå i isolation i 10 dage uden ugrundet ophold efter indrejsen i Danmark. Man skal også gå i isolation selvom testen taget i forbindelse med indrejse er negativ.

Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Udlændinge, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, skal fortsat have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark.

Der gælder en række undtagelser fra kravene om test og isolation efter indrejse i Danmark, ligesom der er forskel på, om du ankommer til Danmark med fly eller indrejser over en sø- eller landegrænse.

  Nyt lovkrav, når du skal rejse til Danmark med fly

Nyt lovkrav, når du skal rejse til Danmark via sø- eller landegrænser

Sundhedsmyndighedernes anbefaling

På trods af et faldende smittetryk i Danmark er der fortsat væsentlige usikkerheder forbundet med nye, mere smitsomme virusvarianter, som fx B.1.1.7. 

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har lagt vægt på, at Danmark aktuelt har smittespredning med nye og mere smitsomme virusvarianter af COVID-19, som vurderes at være problematiske, da de skønnes mere smitsomme. Foruden de kendte, mere smitsomme varianter er det sandsynligt, at der globalt eksisterer andre endnu ukendte varianter.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at der er betydeligt større risiko for, at smitten igen kan stige eksponentielt grundet udbredelsen af nye og mere smitsomme virusvarianter. Dette på trods af et generelt fald i antal bekræftede tilfælde med COVID-19 i Danmark.

Informationsmateriale i sprogversioner

Download handouts i en række forskellige sprog

Indhold på siden: