Hvem skal testes og i isolation efter indrejse i Danmark?

Verdens lande og regioner klassificeres efter de danske rejserestriktioner i tre kategorier som henholdsvis gul, orange og rød. Farvekategorierne bestemmer, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark som turist. Herudover er det afgørende, om du rejser på en negativ test, er vaccineret eller tidligere smittet med COVID-19, samt hvor du har fast bopæl, og hvor du indrejser fra. Se hvad der gælder for dig her.

Verdens lande og regioner kategoriseres i tre kategorier henholdsvis gul, orange og rød. Lande og regioner inddeles ugentligt med udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande og regioner.

Se listen over lande her:

Kategorisering af lande

Hvis du rejser på en negativ test

Rejserestriktionerne for personer, der rejser på en negativ test, afhænger af, hvor du har fast bopæl, og hvor du indrejser fra. Der gælder ikke krav om at have et anerkendelsesværdigt formål for turister med fast bopæl i gule lande og orange EU- og Schengenlande. Turister, der indrejser fra orange EU- og Schengenlande på en negativ test er dog som udgangspunkt omfattet af krav om isolation efter indrejse i Danmark. 

Rejserestriktioner for personer, der rejser på en negativ test

Rejserestriktioner for personer, der rejser fra EU- og Schengenlande

 
  GUL ORANGE RØD
                                                                            
Testkrav for ombordstigning på fly
Nej Ja Ja
Testkrav efter indrejse
Ja Ja Ja
Isolationskrav efter indrejse
Nej Ja Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge*
Nej Nej Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge*
Ja Ja Ja

Rejserestriktioner for personer, der rejser fra tredjelande (dvs. lande uden for EU- og Schengen)

 
  GUL ORANGE RØD
                                                                            
Testkrav for ombordstigning på fly
Nej Ja Ja
Testkrav efter indrejse
Ja Ja Ja
Isolationskrav efter indrejse
Nej Ja Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge*
Nej Ja Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge*
Ja Ja Ja

* Krav om anerkendelsesværdige formål gælder ikke for danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark. Kravene er bopælsbaseret, og restriktionerne afhænger således af, om de pågældende udlændinge har fast bopæl i et gult, orange eller rødt land. Testkravet for ombordstigning på fly er ikke bopælsbaseret, men baserer sig på farven på det sidste land eller region, der indrejses til Danmark fra. Udlændinge, som ikke opfylder kravene, vil kunne blive afvist indrejse i Danmark.

Fra den 26. juni 2021 (implementering af fase 4) forventes der ikke at gælde isolationskrav efter indrejse fra orange EU- og Schengenlande for turister, der indrejser på en negativ test.
Læs mere:

Aftale om gradvis genåbning for rejseaktiviteter af 13. april 2021

Der gælder en række undtagelser for krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, herunder undtagelse fra isolation for færdigvaccineredes gravide eller ammende partnere og for børn, der rejser med færdigvaccinerede forældre. Der gælder desuden lempeligere regler for erhvervsrejsende, der kan møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.
Læs mere:

Spørgsmål og svar om regler for indrejse

Hvis du rejser som færdigvaccineret

Rejserestriktionerne for personer, der rejser som færdigvaccineret, afhænger af, om du opfylder de danske betingelser for at blive betragtet som færdigvaccineret.

Det er således et krav, at vaccinationen er gennemført i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land (omfatter også Grønland og Færøerne) eller i et gult tredjeland. Vaccinen skal derudover være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Derudover er det efter visse rejserestriktioner et krav, at du har fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land  (omfatter også Grønland og Færøerne) eller i et gult tredjeland. Betingelserne indebærer, at turister, som er vaccineret i gule tredjelande (dvs. lande uden for EU- og Schengen samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, OECD-lande), opfylder betingelserne.

Danske statsborgere, herunder udlandsdanskere, der kan dokumentere at have gennemført et vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine i et land uden for EU/Schengenområdet (tredjelande), eller i Danmark, er sidestillede med færdigvaccinerede fra EU- og Schengenlande i forhold til rejserestriktionerne. Det betyder, at de undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark med mindre indrejse sker fra et rødt land eller region.

Indtil det europæiske coronapas bliver operationelt (forventet den 26. juni 2021), skal vaccinationsdokumentationen ved indrejse indeholde de oplysninger, som man i dag kan fremvise i det danske vaccinationspas i regi af sundhed.dk. Det vil sige, at følgende oplysninger skal fremgå:

  • Navn
  • Fødselsdato 
  • Målsygdom/ "vaccination imod"
  • Vaccinenavn 
  • Vaccinationsstatus 
  • Effektueringsdato - tidspunkt for 1. (og 2. vaccination ved vaccinationsforløb, hvor to stik er nødvendig)

Rejserestriktioner for personer, der rejser som færdigvaccineret

Rejserestriktioner for personer, der har fast bopæl i EU- og Schengenlande samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, OECD-lande eller gule tredjelande og som er vaccineret med en EMA-godkendt vaccine i EU- og Schengenlande samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, OECD-lande eller gule tredjelande.

 
  GUL ORANGE RØD
                                                                            
Testkrav for ombordstigning på fly**
Nej Nej Ja
Testkrav efter indrejse
Nej Nej Ja
Isolationskrav efter indrejse
Nej Nej Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge*
Nej Nej Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge*
Nej Nej Ja

Rejserestriktioner for personer, der har fast bopæl i tredjelande (dvs. lande uden for EU- og Schengen samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten og OECD lande), og som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine i de pågældende lande.

 
  GUL ORANGE RØD
                                                                            
Testkrav for ombordstigning på fly**
Nej Ja/Nej** Ja
Testkrav efter indrejse
Nej Ja Ja
Isolationskrav efter indrejse
Nej Ja Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge*
Nej Ja Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge*
Nej Ja Ja

* Krav om anerkendelsesværdige formål gælder ikke for danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark. Kravene er bopælsbaseret, og restriktionerne afhænger således af, om de pågældende udlændinge har fast bopæl i et gult, orange eller rødt land. Udlændinge, som ikke opfylder kravene, vil kunne blive afvist indrejse i Danmark.
** Testkravet for ombordstigning på fly er ikke bopælsbaseret. Personer, der er færdigvaccineret i et EU- eller Schengenland, i Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, OECD-lande eller gule tredjelande og som indrejser fra gule eller orange lande, er undtaget fra testkravet. Danske statsborgere, der er vaccineret i et tredjeland, og som indrejser fra gule eller orange lande, er undtaget fra testkravet.

Hvis du rejser som tidligere smittet med COVID-19

Rejserestriktionerne for personer, der rejser som tidligere smittet med COVID-19, afhænger af, hvor du har fast bopæl, hvor du indrejser fra, og om du opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne for tidligere smittede med COVID-19. Tidligere smittede med COVID-19 skal således kunne fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før ombordstigning på fly og før indrejsetidspunktet for at være omfattet.

Se mere om hvornår du betragtes som tidligere smittet med COVID-19 – samt hvordan det kan dokumenteres her: 

Spørgsmål og svar om regler for indrejse

Rejserestriktioner for personer, der rejser som tidligere smittet med COVID-19

Rejserestriktioner for turister, der rejser fra EU- og Schengenlande

 
  GUL ORANGE RØD
                                                                            
Testkrav for ombordstigning på fly
Nej Nej Nej
Testkrav efter indrejse
Nej Nej Nej
Isolationskrav efter indrejse
Nej Nej Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge*
Nej Nej Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge*
Nej Nej Nej

Rejserestriktioner for personer, der rejser fra tredjelande (dvs. lande uden for EU- og Schengen)

 
  GUL ORANGE RØD
                                                                            
Testkrav for ombordstigning på fly
Nej Nej Nej
Testkrav efter indrejse
Nej Nej Nej
Isolationskrav efter indrejse
Nej Nej Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge*
Nej Ja Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge*
Nej Nej Nej

* Krav om anerkendelsesværdige formål gælder ikke for danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark. Kravene er bopælsbaseret, og restriktionerne afhænger således af, om de pågældende udlændinge har fast bopæl i et gult, orange eller rødt land. Udlændinge, som ikke opfylder kravene, vil kunne blive afvist indrejse i Danmark

Hvis du er omfattet af krav om test eller isolation

Er du omfattet af kravet om test før ombordstigning på fly, skal du kunne fremvise en negativ test, der er højst 48 timer gammel ved ombordstigning på flyet i afrejselufthavnen. Er du omfattet af testkrav forud for indrejse, skal du kunne fremvise en negativ test, der er højst 48 timer gammel på indrejsetidspunktet, dvs. i indrejsekontrollen i Danmark.

Er du omfattet af testkravet efter indrejse, afhænger kravet af, om du rejser ind med fly eller over sø- og landegrænser. Ankommer du med fly, skal du som udgangspunkt have taget en hurtigtest i lufthavnen, og du ledes derfor direkte hen til testcenteret ved ankomst. Indrejser du over en sø- eller landegrænse, skal du som udgangspunkt have foretaget en hurtig- eller PCR-test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Er du omfattet af isolationskravet, skal du som udgangspunkt isolere dig i 10 dage. Isolationen kan brydes ved negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Krav om test og isolation ved indrejse til Danmark - rejser med fly

Følgende regler gælder for mange rejsende - og kan gælde for dig

Test inden ombordstigning

Fremvisning af negativ test, der er højst 48 timer gammel ved ombordstigning på flyet. 

Test inden indrejse og anerkendelsesværdigt formål

Fremvisning af negativ test, der højst er 48 timer gammel fra indrejsetidspunktet. Politiet foretager kontrol af et evt. anerkendelsesværdige formål og dokumentation for den negative test.

Ved ankomst

Hurtigtest skal foretages i lufthavnen.

Isolation

Indrejsende skal isolere sig i 10 dage.

Afbrydelse af isolation

Isolationen kan afbrydes ved negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Om du er omfattet af reglerne afhænger bl.a. af, hvor du rejser fra, hvor du har bopæl og om du er henholdsvis færdigvaccineret eller tidligere smittet eller ingen af delene. 

Krav om test og isolation ved indrejse til Danmark - rejser via sø- eller landegrænser

Følgende regler gælder for mange rejsende - og kan gælde for dig

Test inden indrejse og anerkendelsesværdigt formål

Fremvisning af negativ test, der højst er 48 timer gammel fra indrejsetidspunktet. Politiet foretager kontrol af det anerkendelsesværdige formål og dokumentation for den negative test.

Test efter indrejse

Indrejsende skal få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Isolation

Indrejsende skal isolere sig i 10 dage.

Afbrydelse af isolation

Isolationen kan afbrydes ved negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Om du er omfattet af reglerne afhænger bl.a. af, hvor du rejser fra, hvor du har bopæl og om du er henholdsvis færdigvaccineret eller tidligere smittet eller ingen af delene. 

Sundhedsmyndighedernes vurdering

Det er fortsat sundhedsmyndighedernes vurdering, at nye virusvarianter, som importeres via indrejse fra udlandet, udgør en risiko for kontrollen med epidemien i Danmark. Der er en sammenhæng mellem hastigheden i genåbningen for rejseaktiviteter og genåbningen af Danmark, jf. Rammeaftalen af 22. marts 2021, idet begge påvirker smitteudviklingen i Danmark. Den samlede påvirkning af smitteniveauet, og de deraf afledte indlæggelser, skal holdes under fortsat kontrol.

Informationsmateriale i sprogversioner

Download handouts i en række forskellige sprog

Indhold på siden: