FAQ: Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

For at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter er der indført krav om test og isolation efter indrejse til Danmark fra udlandet.

Opdateret: 19. juli 2021

Der gælder forskellige krav til dig afhængigt af, hvor du indrejser fra. Det skyldes, at der opereres med forskellige risikoniveauer (grøn, gul, orange og rød) for lande og regioner i verden. Der gælder ikke krav om test efter indrejse for indrejsende fra grønne lande og regioner. Der gælder heller ikke krav om isolation for indrejsende fra grønne og gule lande og regioner. 

Læs mere om kategorisering af lande og regioner

Hvis du inden for 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region, skal du dog som udgangspunkt fortsat testes og gå isolation, selvom du er indrejst fra et grønt eller gult land eller region.

Reglerne gælder i tillæg til de øvrige regler om indrejse.  

Find rejsevejledninger til udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk)

FAQ’en er baseret på reglerne i Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af COVID-19, som kan læses her:

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk)

Vær opmærksom på, at bekendtgørelsen kan blive justeret løbende, så det er vigtigt at holde øje med siden, hvis du planlægger at rejse ind i Danmark.

Bekendtgørelsen gælder foreløbigt frem til og med den 31. oktober 2021. 

Ugentlig farveopdeling af lande og regioner

Der kan gælde forskellige regler for dig alt efter, hvilket land eller hvilken region, du indrejser fra. Der gælder fx ikke isolationskrav for indrejsende fra grønne og gule lande.

Lande og regioner i verden klassificeres i forskellige risikoniveauer (grøn, gul, orange og rød). Listen opdateres ugentligt på baggrund af en vurdering af smittesituationen i det pågældende land eller region. Læs nærmere om modellen her:

Danske rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande

Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan ses på siden her:

Kategorisering af lande

Farvekategoriseringen fra tidligere uger kan ses i tidligere/historiske versioner af bekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af COVID-19

Krav om gyldigt coronapas forud for indrejse og test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark

Udlændinge, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, skal for at kunne rejse ind i Danmark kunne fremvise et gyldigt coronapas eller andet dokumentation for, at man er testet negativ for covid-19, vaccineret (gælder kun for bl.a. EU- og Schengenlande og OECD-lande) eller tidligere smittet med COVID-19.

Der gælder desuden krav om anerkendelsesværdige formål for udlændinge med fast bopæl i orange og røde lande.

Læs mere kravene for udlændinge med fast bopæl i udlandet

For flypassagerer fra røde lande eller regioner, herunder også danske statsborgere, gælder der desuden krav om at fremvise en negativ COVID-19-test ved ombordstigning på et fly med destination til Danmark.

Læs mere om krav til personer der rejser til Danmark med fly

I tillæg hertil gælder der for indrejsende fra gule, orange og røde lande og regioner som udgangspunkt et krav om at få foretaget en COVID-19-test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark. Der er dog undtagelser hertil.

De krav om test, der gælder ved ankomst eller efter indrejse i Danmark fra udlandet, afhænger bl.a. af, om du ankommer fra udlandet til Danmark med luftfartøj eller indrejser over en sø- og landegrænse.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af testkravene.

Bemærk, at der i tillæg til testkravene også gælder et krav om isolation i 10 dage, hvis du indrejser i Danmark fra orange eller røde lande eller regioner. Eller hvis du har opholdt dig i et rødt land eller regioner inden for 10 dage. Du skal således som udgangspunkt gå i isolation, selvom du får foretaget en negativ test forud for og ved ankomst eller efter indrejse. Det gælder, uanset om testen er en hurtigtest (antigentest) eller en PCR-test, og uanset om du er en dansk eller udenlandsk statsborger.

Udlændinge uden fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark skal kunne fremvise et gyldigt coronapas ved indrejse dvs. en af følgende former for dokumentation:

 • Testcertifikat for negativ test: Negativ PCR-test foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet, eller negativ hurtigtest (antigentest) foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet.
 • Testcertifikat for positiv test: Positiv PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet.
 • Vaccinationscertifikat: Vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine, som er gennemført mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet. (OBS: Gælder for indehavere af EU’s Digitale covidcertifikat og personer med fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland).

Har du EU’s digitale covidcertifikat (EU’s coronapas), kan du anvende det som dokumentation. Har du ikke, kan du tjekke om din dokumentation lever op til de danske krav i linket nedenfor.

Der gælder som udgangspunkt krav om at have et anerkendelsesværdigt formål, hvis du er udlænding og har fast bopæl i orange eller røde lande eller regioner. Læs nærmere om reglerne her:

For udlændinge med fast bopæl i udlandet

Der gælder særlige regler for udlændinge med bopæl i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

Læs nærmere om udlændinge med bopæl i grænselandet

Danske statsborgere og udlændinge med bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark må rejse ind uanset formål, og uden at fremvise coronapas.

Særlige regler for indrejsende fra røde lande og regioner

For flypassagerer fra røde lande eller regioner, herunder også danske statsborgere, gælder der krav om at fremvise en negativ PCR-test ved ombordstigning på et fly med destination til Danmark. Testen skal være foretaget højst 72 timer før ombordstigning.

Læs mere om udlændinge med fast bopæl i udlandet

Bemærk at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region.

Læs mere om reglerne under spørgsmålet: ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

 

 

 

Der er krav om at få foretaget en COVID-19-test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark fra udlandet hvis du indrejser fra gule, orange og røde lande og regioner.

Der gælder forskellige regler for, om testen skal tages ved ankomst eller efter indrejse alt efter, om du ankommer med luftfartøj eller indrejser over en sø- og landegrænse. Der er desuden en række undtagelser til testkravet. Disse undtagelser kan være generelle (dvs. de gælder for både ved ankomst med luftfartøj og ved indrejse over en sø- og landegrænse) eller specifikke (dvs. konkret rettet mod enten rejsende med luftfartøj eller indrejsende over en sø- og landegrænse).

Følgende undtagelser gælder generelt fra kravet om test ved eller efter indrejse i Danmark:

 • Børn under 16 år (dvs. til og med 15 år)
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet.
 • Personer, der er vaccineret for COVID-19* (OBS: Gælder kun for indehavere af et EU Digitalt COVID-certifikat og personer med fast bopæl i et EU- eller Schengenland samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, et OECD-land eller et gult tredjeland.)
 • Danske statsborgere, der er vaccineret for COVID-19*.
 • Børn og unge fra og med 16 år til og med 17 år, der rejser med en forældre, der er færdigvaccineret eller restitueret efter tidligere smitte med COVID-19.

De specifikke undtagelser for hhv. personer, der ankommer med luftfartøj eller indrejser over sø- og landegrænsen, fremgår nedenfor.

Bemærk at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

*Læs om de nærmere krav til færdigvaccinerede personer under ”Hvad gælder, hvis jeg er vaccineret?”

Hvis du ankommer fra udlandet med luftfartøj (fx fly) fra gule, orange og røde lande og regioner, skal du efter ankomst til Danmark have foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19 i lufthavnen ved et af de teststeder, som er udpeget af lufthavnen. Det gælder også danske statsborgere. Du er undtaget fra testkravet, hvis du ankommer fra et grønt land eller en grøn region.

Du vil efter ankomst til lufthavnen blive guidet hen til et teststed med henblik på at få foretaget en test (antigentest eller PCR-test). Testcenteret kan være placeret inde i lufthavnens terminaler, eller umiddelbart uden for lufthavnen. Passagerer der ankommer fra orange og røde lande og tredjelande skal testes inde i lufthavnen, mens passagerer der ankommer fra gule EU- og Schengenlande kan testes i testcenteret uden for lufthavnen. Forholdene kan være forskellige i de enkelte lufthavne, og man skal derfor altid følge anvisningerne til testcentrene i den enkelte lufthavn.

Personer, der bliver testet inde i lufthavnen og tester negative, vil skulle fremvise deres testsvar, inden de endeligt forlader lufthavnen. Passagerer, der bliver testet positive, vil blive ledsaget hen til en PCR-testfacilitet, hvor de tilbydes en PCR-test. Herefter vil de smittede blive tilbudt at blive transporteret til deres isolationsfaciliteter. Hvis du bliver testet i testcenteret uden for lufthavnen kan du forlade lufthavnens område umiddelbart efter du er blevet testet og før du har modtaget testsvar.

Hvis du som rejsende med et luftfarttøj ikke er omfattet af de generelle undtagelser for test (se ovenfor), kan du alligevel være undtaget testkravet, hvis du:

 • Udgør aktiv eller passiv besætning på luftfarttøj
 • Rejser via Danmark i transit og ikke forlader lufthavnens transitområder, se dog nedefor om videre rejse til anden dansk lufthavn.
 • Ankommer fra udlandet til en lufthavn, hvor det ikke er muligt at få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19, se dog nedenfor

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser, herunder forudsætninger for at være undtaget fra testkravet, fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Personer der ankommer til en dansk lufthavn fra gule, orange eller røde lande og skal flyve videre til en anden dansk lufthavn, skal testes i den første lufthavn de ankommer i. Det betyder, at du eksempelvis skal testes i Københavns Lufthavn, hvis du ankommer til København på et fly fra Tyrkiet og skal flyve videre til Aalborg. I Københavns Lufthavn er der et separat testcenter inde i lufthavnen for passagerer der ankommer for gule lande, og som derfor ikke ledes via det generelle test-setup.

Personer, som fx indrejser fra udlandet til Københavns Lufthavn med destination i Aalborg Lufthavn, vil skulle testes i Københavns Lufthavn.

Hvis du ankommer til en lufthavn, hvor det ikke er muligt at få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, skal du tage en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter, at du er indrejst i Danmark, dog med mindre du udrejser af Danmark inden for 24 timer.

Bemærk desuden at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”.

Hvis du rejser ind i Danmark over en sø- og landegrænse, skal du have taget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet. Det gælder også danske statsborgere. Personer, der indrejser fra grønne lande og regioner er ikke omfattet af testkravet efter indrejse.

Indrejsende vil både kunne benytte sig af PCR-test og antigentestfaciliteter. Der er opstillet teststationer i umiddelbar nærhed til grænseovergangene, ligesom de indrejsende også vil kunne anvende teststationer inde i landet. Personer, som godtgør, at de er indrejst i Danmark inden for de seneste 24 timer, vil – i det omfang det er nødvendigt for at overholde 24-timers kravet – i videst muligt omfang blive mødt med ekstra fleksibilitet ift. adgang til test i regi af Testcenter Danmark, hvis den indrejsende f.eks. møder op uden tidsbestilling og/eller CPR-nummer. Man skal ikke bestille tid til test hos de private leverandører, der er omfattet af aftalen med staten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle, som testes positiv ved en antigen-test, får foretaget en opfølgende PCR-test.

Hvis du ikke er omfattet af de generelle undtagelser for test (se ovenfor), kan du alligevel være undtaget fra kravet om at lade dig teste senest 24 timer efter indrejse, hvis du:

 • Er dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark og indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet. Det gælder eksempelvis, hvis du har bopæl i København og arbejder i Malmø. Det er dog et krav, at du kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for covid-19 (enten hurtigtest (antigentest) eller PCR-test), som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel, for at være undtaget testkravet efter indrejse.
 • Har fast bopæl i grænselandet. Det er dog et krav, at du kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for covid-19 (enten hurtigtest (antigentest) eller PCR-test), som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel, for at være undtaget testkravet efter indrejse.
 • Indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.
 • Udgør besætning på tog, i bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.
 • Indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og ikke har gjort ophold i Sverige. Du må således fx ikke købe varer ind i Sverige, imens du kører igennem Sverige til eller fra Bornholm.
 • Udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser, herunder forudsætninger for at være undtaget fra testkravet, fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Bemærk desuden at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Se kort med adresser på testcentre i hele Danmark

 

Man er undtaget for kravet om test ved ankomst eller efter indrejse, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:

 • Personer med snævre pladsforhold i næsen grundet skæv næseskillevæg, misdannelser af næsen, næsepolypper, kronisk betændelsestilstand i næsen eller lignende.
 • Personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet
 • Personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Personer hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Hvis den indrejsende oplyser om ovenstående forhold og det derfor ikke er muligt at foretage en hurtigtest, og den indrejsende informeres om at gå i selvisolation, hvis personen er omfattet af isolationskravet og booke tid til en PCR test hurtigst muligt via coronaprover.dk.

Der skal ikke forelægges dokumentation, fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan få foretaget en hurtigtest. Hvis der er i særlige tilfælde opstår konkret tvivl om undtagelse, kan podetager kontakte den virksomhedsansvarlige læge for teststedet, som kan inddrages i den konkrete vurdering.

Find det nærmeste COVID-19 testcenter 

Der er placeret PCR- og hurtigteststeder i alle fem regioner, hvor der udbydes gratis test. På coronasmitte.dk kan du se, hvor i Danmark du kan blive testet, herunder adresser og åbningstider på testcentrene.

Danmarkskort med adresser på COVID-19 testcentre

En tilsvarende udgave af Danmarkskortet kan findes på engelsk på: covidtravelrules.dk 

Borgere med CPR-nr. og NemId kan bestille tid til PCR-test på coronaprover.dk, imens antigentest foregår uden tidbestilling. På coronasmitte.dk kan du i den forbindelse tilgå information om aktuelle ventetider ved antigenteststederne.

Udlændinge uden CPR-nr. og NemId kan i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland blive testet ved alle PCR-teststeder. Udlændinge kan i Region Syddanmark og Region Midtjylland blive testet på udvalgte PCR-teststeder. Information herom kan tilgås på covidtravelrules.dk.

Som udlænding skal du møde op uden tidsbestilling ved både ved PCR- og antigenteststeder. Forud for PCR-test skal du oprette dig på covidresults.dk, hvor du efter ca. 24 timer vil få svar på din test. Ved hurtigtest kan du få dit testsvar på SMS.  

Opret dig og få testresultater på covidresults.dk  

Testcentre i lufthavnen

I forbindelse med indrejse i Københavns Lufthavn, Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn er der testfaciliteter i lufthavnen.

 • I Københavns Lufthavn ligger hurtigtestcentret inden indrejsekontrollen, og der er placeret et PCR-testcenter umiddelbart uden for lufthavnen.
 • I Billund ligger hurtigtestcentret efter indrejsekontrollen i bagageområdet. Passagererne bliver kontrolleret, inden de går igennem told og forlader lufthavnen.
 • I Aalborg ligger hurtigtestcentret inden indrejsekontrollen.

Krav om isolation efter indrejse og afbrydelse af isolation ved negativ test taget på fjerdedagen

Når du indrejser i Danmark fra  orange og røde lande, skal du efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage, og du må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden.

Det gælder også, selvom du er testet negativ for covid-19 forud for og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark. Er du vaccineret eller tidligere har du været smittet med covid-19 kan du være undtaget fra isolationskravet. Læs mere under ”Hvad gælder, hvis jeg er vaccineret?” og ” Hvad gælder, hvis jeg tidligere har haft covid-19?” Der gælder en række andre undtagelser. Læs mere under undtagelser og særlige grupper.

Kravet gælder også for personer, der indrejser fra grønne og gule lande og regioner, men som inden for de seneste 10 dage har opholdt sig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?” Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Eksempel:

Isolationskravet på 10 dage regnes fra første dag efter indrejse i landet.

Hvis du indrejser fredag morgen, kan du tidligst tage en PCR-test midnatten til tirsdag. Hvis du indrejser mandag, kan du tage en PCR-test på fjerdedagen, dvs. fredag. Du må først forlade dit isolationssted, når du kender dit testresultat, som skal være negativt.

Hvis du indrejser mandag, skal isolationen overholdes indtil torsdag i den efterfølgende uge, medmindre du tester negativ på en PCR-test taget på tidligst på fjerdedagen.

Et isolationssted kan fx være et privat hjem og en privat have i tilknytning hertil eller en anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke. Der gælder ikke særlige krav til fx isolationsstedets indretning. Læs mere herom nedenfor.

Hvis du er omfattet af isolationkravet, men ikke kan gå i isolation under egnede forhold, kan du visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Du skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visiteres af kommunen. Læs mere om reglerne nedenfor.

At du skal gå i isolation betyder, at du ikke må forlade isolationsstedet. Der gælder ikke særlige krav til isolationsstedets indretning.

Du kan derfor gå i isolation i dit hjem eller der, hvor du ellers skulle opholde dig efter indrejsen.

Et isolationssted kan være:

 • Privat hjem og privat have i tilknytning hertil
 • Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke
 • Køretøj, der er anvendt til godstransport (dog højst to personer)

Du kan således gå i isolation i dit eget hjem eller en anden egnet facilitet, fx et hotelværelse. Hvis du går i isolation i et privat hjem, må du gerne gå ud i en privat have i tilknytning til hjemmet, men du må ikke gå ud på områder, som er fællesområder, fx en gård eller have i tilknytning til en ejerforening.

Du kan gå i isolation i et hjem, selvom din familie eller kæreste opholder sig samtidig i hjemmet. Der stilles ikke krav om, at du ikke må spise eller dele seng med personer, der ikke er en del af isolationen. Andre medlemmer af en husstand, hvor en person er gået i isolation, bliver således ikke omfattet af den indrejsendes isolation.

Under isolationen opfordres du til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation i hjemmet, men det er ikke et krav.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer (pdf) 

Du kan i visse tilfælde blive visiteret til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Du skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder for forplejning. Læs mere om dette tilbud nedenfor.

Transport

Du skal anvende mundbind eller visir, hvis du transporterer dig med kollektiv transport, og du opfordres i øvrigt til være opmærksom på at overholde de generelle smitteforbyggende anbefalinger, herunder holde afstand til andre. Du opfordres endvidere til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

Indkøb

Du må ikke forlade isolationsstedet og må således ikke tage ud fx for at handle. Spørg familie eller venner om hjælp til indkøb eller bestil online. Få indkøb sat foran din hoveddør.

Personer, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, kan i visse tilfælde visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet.

Det er kommunen, der vurderer om du er omfattet af målgruppen for tilbuddet. Du skal selv afholde udgifterne for opholdet, herunder for forplejning.

Målgruppen for tilbuddet om ophold på en kommunal isolationsfacilitet er i denne sammenhæng voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og som afventer test for covid-19, som i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med:

 1. mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
 2. én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 3. én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år kan kun visiteres til ophold på en kommunal isolationsfacilitet i følge med en voksen fra samme husstand.

Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder, eller læs mere på kommunens hjemmeside. Hvis du ikke bor i Danmark, kan du rette henvendelse til den kommune, som du opholder dig i under dit ophold, for at høre om mulighederne for at blive visiteret til et frivilligt isolationsophold.

Der gælder en række undtagelser fra kravet om isolation, herunder bl.a. for personer, der indrejse fra grønne og gule lande og regioner, samt personer, der er færdigvaccineret eller tidligere har været smittet med covid-19.

Enkelte undtagelser gælder for alle, mens andre undtagelser alene gælder danske statsborgere og udlændinge, som har bopæl i Danmark eller har opholdstilladelse til Danmark eller for personer med bopæl i udlandet. Der gælder desuden særregler for særlige persongrupper. Undtagelser fra isolationskravet gennemgås i hovedtræk nedenfor.

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser fra kravet isolation fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan findes i via linket herunder, hvor grønne, gule og røde lande og regioner oplistes. Resten af verden er orange.

Kategorisering af lande

 

Personer, der indrejser fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet er oplistet som grønne eller gule, og som under rejsen til Danmark ikke har gjort ophold (dog ikke transit) i regioner eller lande, som er orange eller røde, er undtaget fra isolationskravet.

Du kan desuden være undtaget for isolation, hvis du er færdigvaccineret eller tidligere har været smittet med covid-19 inden for en nærmere bestemt tidsperiode. Læs om de nærmere krav til færdigvaccinerede personer under ”Hvad gælder, hvis jeg er vaccineret?” samt tidligere smittede under ”Hvad gælder, hvis jeg tidligere har haft covid-19?” Der gælder en række andre undtagelser for særlige persongrupper, som fx erhvervsrejsende, læs mere nedenfor.

Personer, der indrejser i Danmark fra udlandet, og som efter indrejsen skal gå i isolation, kan midlertidig afbryde isolationen for at:

 • Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en hurtigtest (antigen)- eller PCR-test for COVID-19.
 • Besøge nærtstående*, der er alvorligt syge eller døende.
 • Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående*.
 • Skal være til stede ved sit barns fødsel.
 • Deltage i en retssag eller lignende.
 • Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at du fx ikke må købe varer ind efter, du har været hos lægen eller deltaget i en begravelse af nærtstående. Du skal anvende mundbind eller visir, hvis du transporterer dig med kollektiv transport, og du opfordres i øvrigt til at være opmærksom på at overholde de generelle smitteforbyggende anbefalinger, herunder holde afstand til andre. Du opfordres endvidere til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

*Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

 

 

 

 

Hvis du rejser ind i Danmark fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet til Danmark er grønne eller gule*, er du undtaget fra kravet om isolation.

Med ”indrejse i Danmark fra regioner eller lande” menes der det land eller den region, der er gjort ophold i og ikke den region eller det land, der transiteres i. Det betyder, at du vil være undtaget for isolationskravet, selvom du rejser i transit igennem orange eller røde lande eller regioner eller mellemlander i lufthavne, der er beliggende i orange eller røde lande eller regioner.

Eksempel: Har du været på ferie i Kroatien, og rejser hjem til Danmark i bil eller fly med transit i Serbien, anses det som om, at du er indrejst i Danmark fra Kroatien. Hvis Kroatien er grøn eller gult på det tidspunkt, du rejser ind i Danmark, skal du ikke gå i isolation ved hjemkomst. Gør du på hjemrejsen fra Kroatien nævneværdigt ophold i Serbien ved fx at tage en overnatning eller tage på shoppingtur, anses det som om, at du indrejser i Danmark fra Serbien. Hvis Serbien er orange, skal du derfor gå i isolation ved hjemkomst. Hvis du ikke gør nævneværdigt ophold, fx ved at du alene stopper ved en tankstation for at tanke eller transiterer i lufthavnen, anses det stadig som om, at du indrejser fra Kroatien.

Der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan findes i via linket herunder, hvor grønne, gule og røde lande og regioner oplistes. Resten af verden er orange.

Kategorisering af lande

 

Hvis du rejser ind i Danmark fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet til Danmark er gule*, vil du være undtaget fra kravet om isolation uanset om du er udrejst til et land, som på udrejsetidspunktet var orange eller rødt.

Hvis du rejser ind i Danmark fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet til Danmark er orange*, men som på udrejsetidspunktet var grønne eller gule, vil du ligeledes være undtaget fra isolation, selvom landet eller regionen under opholdet skifter farve til orange. Det er dog et krav, at opholdets længde ikke overstiger 15 dage.

Det er en betingelse, at du på hjemrejsen til Danmark ikke gør ophold i orange eller røde lande og regioner. Rejser du i transit igennem orange eller røde lande eller regioner eller mellemlander i lufthavne, der er beliggende i orange eller røde lande eller regioner, er du altså undtaget kravet om isolation. Gør du ophold i orange eller røde lande eller regioner, fx ved at tage på shoppingtur, overnatte på hotel eller lignende, vil du skulle gå i isolation ved hjemkomst til Danmark.

Det bemærkes, at denne regel ikke gælder, hvis landet eller regionen, du er udrejst til, ændres fra gul til rød. Rejser du til et gult land, som under dit ophold ændres til rød, skal du altså gå i isolation ved hjemkomst til Danmark.

Eksempel: Rejser du på ferie til Nordmakedonien, som er gult ved udrejsetidspunktet fra Danmark, men som under dit ophold ændres til orange, skal du ikke gå i isolation ved hjemkomst til Danmark, medmindre din ferie varer mere end 15 dage. Hvis du er på ferie i Nordmakedonien i 3 uger, og Nordmakedonien ændres fra gul til orange under dit ophold, skal du derfor gå i isolation ved hjemkomst til Danmark.

Rejser du til Nordmakedonien, som er gult ved udrejsetidspunktet fra Danmark, skal du gå i isolation, hvis Nordmakedonien under opholdet bliver rød, uanset at din ferie ikke overstiger 15 dage.

Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan findes her på coronasmitte.dk under emnet Kategorisering af lande, hvor grønne, gule og røde lande og regioner oplistes. Resten af verden er orange.

Kategorisering af lande

Hvis man ønsker at se farvekategoriseringen fra tidligere uger kan man tilgå tidligere/historiske versioner af bekendtgørelsen for test og isolation via dette link:

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk)

 

 

Alle rejsende, der inden for 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt sig i et ”rødt” land eller region (dog ikke transit), skal lade sig teste ved indrejse og gå i isolation efter indrejse. Undtagelserne fra isolation for tidligere smittede og vaccinerede gælder ikke.

Er det ved indrejse mellem 5 og 10 dage siden, man har opholdt sig i et ”rødt” land eller region, kan isolationen afbrydes ved en negativ PCR-test, som er foretaget umiddelbart efter indrejse, og ellers med en negativ PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Kategorisering af lande

Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark er ud over de undtagelser, der gælder for alle (se ovenfor), undtaget i følgende tilfælde:

 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj, herunder som aktiv og passiv besætning, i tog, bus, eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget den funktion i udlandet.
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have foretaget transport af gods i udlandet.
 • Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet.
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet.
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet.
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde i udlandet som grænsevagt, redningstjeneste, politi, brandvæsen, samt personer, der medvirker til udsendelse og overførsel af udlændinge eller ledsagelse af arrestanter til Danmark
 • Personer, der indrejser i Danmark fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve fastsat eller aftalt samvær.
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, herunder som diplomat eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere.
 • Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet (fx pendlere).
 • Personer, der har været på en tjenesterejse eller erhvervsrejse i udlandet, herunder deltaget i forretningsmøder, leveret varer eller tjenesteydelser.

Bemærk at der til nogle af undtagelserne er knyttet betingelser om f.eks. at have en test, der er 72 timer eller syv dage gammel. Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser, herunder fx krav til forudgående negativ test mv. fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Bemærk at der er en udvidet mulighed for at afbryde isolationen midlertidigt, for personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner. Læs mere herom i under ”Personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner”.


 

 

Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er tilladt indrejse i Danmark i overensstemmelse med de gældende indrejserestriktioner, kan ud over de undtagelser, der gælder for alle (se ovenfor), midlertidigt afbryde isolationen med henblik på nødvendig varetagelse af følgende anerkendelsesværdige formål:

 • Udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Levere tjenesteydelser i Danmark.
 • Foretage transport af gods i, gennem eller ud af Danmark, herunder af- og pålæsning af transportmidlet.
 • Deltage i et forretningsmøde. Bemærk, at du er fuldt undtaget fra isolationskravet, hvis du indrejser med henblik på at deltage i forretningsmøder.
 • Udføre arbejde som besætning på luftfartøj, herunder som aktiv og passiv besætning, i tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, eller varetage opgaver som grænsearbejder, redningstjeneste, politi, brandvæsen eller grænsevagt.
 • Varetage opgaver som statsoverhoved, regeringsmedlem eller lignende, herunder som EU-kommissær, og som delegation hertil, samt som diplomat.
 • Deltage i militære øvelser.
 • Ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.
 • Deltage i jobsamtale.
 • Udøve aftalt eller fastsat samvær.
 • Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.
 • Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at personer, som har varetaget et af ovennævnte anerkendelsesværdige formål, fx ikke må købe ind efter at have varetaget formålet.

Bemærk, at personer, som er omfattet af isolationskravet, kan afbryde isolationen med henblik på udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold. Læs mere under ”generelle undtagelser”.

Bemærk, at der er en udvidet mulighed for at afbryde isolationen midlertidigt, for personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner. Læs mere herom i under ”Personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner”.

 

 

Testen, som kan foretages tidligst på fjerdedagen efter indrejse, skal være en PCR-test. 

Læs mere her: 

Kort over COVID-19 testcentre

Bemærk at der gælder særlige regler for bl.a. offshore-arbejdere og tilrejsende arbejdskraft.

Læs nærmere herom under ”særlige persongrupper”.

 

Du kan afbryde isolationen med henblik på at udrejse af Danmark uden ugrundet ophold. Det indebærer, du kan forlade dit isolationssted eller tage direkte fra arbejde med henblik på udrejse, men fx ikke besøge familie eller handle på vejen.

Bemærk i øvrigt, at andre lande kan have regler, der betyder, at du omfattes af fx krav om test og isolation ved indrejse. Du kan konsultere Udenrigsministeriets rejsevejledning for information om andre landes indrejserestriktionerne.

Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger

 

Nærmere om særlige persongrupper

Der gælder særlige regler for en række persongrupper. De nærmere regler er beskrevet nedenfor.

Færdigvaccinerede med fast bopæl i EU- eller Schengenlande

Færdigvaccinerede personer, der har fast bopæl i et EU- eller Schengenland er undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse. Det gælder også for personer, der er indehavere af EU’s covidcertifikat. Det gælder ikke hvis du indrejser fra, eller de inden for de seneste 10 dage har, opholdt dig (dog ikke transit) i røde lande/regioner.

Betegnelsen EU- og Schengenlande omfatter i denne sammenhæng lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

Færdigvaccinerede med fast bopæl i tredjelande

Færdigvaccinerede personer, der har fast bopæl i et OECD-land eller i et tredjeland, som på indrejsetidspunktet er gult er undtaget krav om test og isolation efter indrejse med mindre du indrejser fra, eller de inden for de seneste 10 dage har, opholdt dig (dog ikke transit) i røde lande/regioner.

OECD-lande omfatter medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.

Færdigvaccinerede danske statsborgere

Hvis du er dansk statsborger og er færdigvaccineret for covid-19 i et hvilket som helst land i verden, er du undtaget krav om test og isolation efter indrejse, uanset hvor du har bopæl, med mindre du indrejser fra, eller de inden for de seneste 10 dage har, opholdt dig (dog ikke transit) i røde lande/regioner.

Generelle krav til færdigvaccinerede (gælder for alle færdigvaccinerede)

For at blive betragtet som færdigvaccineret gælder følgende krav:  

 • Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.
 • Der skal være gået minimum 2 uger og maksimalt 12 måneder siden vaccinationsforløbet blev gennemført.
 • AstraZeneca som første stik og en mRNA-vaccine (Spikevax (fra Moderna) eller Comirnaty (fra Pfizer-BioNTech) som andet stik, gælder også som gennemført vaccinationsforløb.

EMA har indtil videre godkendt følgende vacciner mod COVID-19:

 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical

Du skal kunne fremvise relevant dokumentation for, at du er færdigvaccineret. Hvis du har EU’s digitale covidcertifikat for vaccination, kan du vise det. Hvis ikke bør du tjekke, om det vaccinecertifikat indeholder følgende oplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Vaccinenavn
 • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendig

Hvis du er tidligere har været smittet med COVID-19 og derfor ikke kan præsentere en negativ test, skal du i stedet for at tage en test ved ankomst eller efter indrejse fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet.

Hvis du er tidligere smittet med COVID-19, er du også undtaget fra kravet om at gå i isolation. Det forudsætter, at du kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet. Selvom du er tidligere smittet med COVID-19, er du ikke omfattet af undtagelsen fra kravet om at gå i isolation, hvis du inden for 10 dage forud for din indrejse har haft ophold (dog ikke transit) i regioner og lande, som på opholdstidspunktet var røde.

Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, jf. ovenfor, gælder de almindelige regler.

Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan findes på coronasmitte.dk under emnet Kategorisering af lande, hvor grønne, gule og røde lande og regioner oplistes. Resten af verden er orange

Kategorisering af lande

Kravet om test forud for indrejsen (højst 48 timer før indrejsen) gælder ikke for børn under 16 år. Børn under 16 år (dvs. til og med 15 år) er desuden undtaget fra testkravet forud for flyvninger til Danmark fra røde lande og regioner.

Børn under 16 år er ligeledes undtaget fra kravet om test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark, uanset om de ankommer med et luftfartøj eller indrejser over en sø- og landegrænse. Det indebærer, at unge fra og med 16 år som udgangspunkt skal lade sig teste, når de rejser ind i Danmark. Børn under 16 år må dog gerne lade sig teste, men det er ikke et krav.

Børn under 16 år er også undtaget fra kravet om at gå i isolation. Det indebærer, at unge fra og med 16 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark.

Børn og unge fra 16 år til og med 17 år, der rejser med en forælder, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet er undtaget fra isolationskrav og testkrav. Den forælder, som barnet rejser med, skal leve op til kravene for færdigvaccinerede eller tidligere smittet. Læs om de nærmere krav under ”Hvad gælder, hvis jeg er vaccineret?” og ” Hvad gælder, hvis jeg tidligere har haft COVID-19?”

Bemærk, at der gælder særlige regler om samvær mv. Se mere under ”Hvad betyder kravet om isolation ved indrejse i Danmark for fastsat og aftalt samvær med børn?”.

Personer, der bor i udlandet, og som skal rejse til Danmark for at have et fastsat eller aftalt samvær med et barn, kan midlertidigt afbryde isolationen for at gennemføre samværet. Det betyder, at man ikke behøver at gå i isolation, hvis samværet starter, idet du er rejst ind i Danmark. Og hvis man rejser hjem lige efter samværet, så behøver man heller ikke gå i isolation efter samværet. Men bliver man i Danmark efter samværet, skal man gå i isolation.

Det er også muligt at rejse fra Danmark til barnets hjemland eller bopæl i udlandet for at have samvær der eller hente barnet til samvær i Danmark uden at skulle i isolation, når man kommer tilbage her til landet. Det samme gælder ved indrejse i Danmark, hvis man har bragt barnet tilbage til barnets hjemland efter et samvær i Danmark, eller har bragt et barn til samvær i udlandet.

Børn, der rejser ud af Danmark for at have samvær i et andet land, er undtaget fra kravet om isolation, når de kommer tilbage til Danmark.

For børn, der bor i udlandet og rejser ind i Danmark for at have samvær, er reglerne lidt anderledes. Børn under 16 år er generelt undtaget fra kravet om isolation. Børn på 16-17 år er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidigt afbryde isolationen for at gennemføre samværet med familie eller netværk. Det betyder, at 16-17-årige børn ikke behøver at gå i isolation, hvis samværet starter, idet barnet er rejst ind i Danmark. Og hvis 16-17-årige børn rejser hjem lige efter samværet, så behøver de heller ikke gå i isolation efter samværet. Men hvis 16-17-årige børn derudover bliver i Danmark, skal de gå i isolation.

Hvis du er gravid eller ammende og rejser ind i Danmark sammen med din ægtefælle eller kæreste, som er færdigvaccineret, vil du ikke være omfattet af kravet om isolation efter indrejsen, men du skal fortsat testes efter indrejse.

Det er dog en betingelse, at din ægtefælle eller kæreste anses som færdigvaccineret i overensstemmelse med de krav, der er stilles til færdigvaccinerede personer. Du kan læse nærmere om betingelserne og dokumentationskravet for færdigvaccinerede personer under ”Hvad gælder, hvis jeg er vaccineret?”.

I tillæg til de øvrige undtagelsesmuligheder gælder der særlige regler i forhold til krav om test efter indrejse for grænselandet (Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götaland len i Sverige).

Der gælder ikke isolationskrav efter indrejse fra EU- og Schengenlande, hvilket også gælder for grænselandet. Du kan læse mere om de gældende indrejserestriktioner, herunder krav om negativ COVID-19 test forud for indrejsen. 

Du kan læse mere om de gældende indrejserestriktioner, herunder krav om negativ COVID-19 test forud for indrejsen under disse emner her på coronasmitte.dk: 

For personer med dansk bopæl eller dansk statsborgerskab eller med opholdstilladelse

For udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Disse regler gælder i tillæg til nedenstående, der alene omhandler regler om test efter indrejse og isolation.

Personer med fast bopæl i grænselandet

Testkrav efter indrejse: For personer med fast bopæl i grænselandet gælder kravet om få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse over en lande- eller søgrænse ikke, forudsat at personen kan fremvise dokumentation for negativ hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for covid-19, og som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet.

Bemærk, at såfremt personen indrejser fra en del af grænselandet, som oplistes som grøn, vil personen være omfattet af den generelle undtagelse for test ved indrejse fra grønne lande/regioner, og der vil dermed ikke gælde krav om test efter indrejse.

Bemærk, at personer, som udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, ikke er omfattet af testkravet efter indrejse i Danmark. Det indebærer, at danske statsborgere, som har fast bopæl i det svenske eller tyske grænseland, og som pendler hver dag mellem bopæl og en arbejdsplads i Danmark, ikke er omfattet af testkravet. Læs mere under ”Hvilket testkrav gælder, hvis jeg indrejser over en sø- og landegrænse?”

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark

Testkrav efter indrejse: Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet, er undtaget fra kravet om at få foretaget en test senest 24 timer efter indrejsen over en lande- eller søgrænse, forudsat at personen kan fremvise dokumentation for negativt testresultat, som er foretaget enten ved hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er højst 72 timer gammelt.

Bemærk, at såfremt personen indrejser fra en del af grænselandet, som oplistes som grøn, vil personen være omfattet af den generelle undtagelse for test ved indrejse fra grønne lande/regioner, og der vil dermed ikke gælde krav om test efter indrejse.

Der gælder en særlig undtagelse fra isolation for danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet. Undtagelsen er kun relevant, hvis du pendler til orange eller røde lande dvs. lande uden for EU- og Schengen.

Tilstrækkelig dokumentation kan fx være fly-, bro- og færgebilletter eller anden dokumentation, fx tidsregistreringer e. lign., der godtgør, at personen er indrejst som forudsat.  

Der gælder ingen særregler for så vidt angår testkrav.

Hvis du har fast bopæl i grænselandet og er indskrevet på en uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, må du indrejse i Danmark for at udføre ulønnet praktik som en del af et uddannelsesforløb på en dansk uddannelsesinstitution.

Du skal kunne fremvise dokumentation for et negativt testresultat for COVID-19, som er foretaget med en hurtigtest (antigentest)- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammelt.

Hvis du udrejser fra Danmark uden at gøre unødigt ophold efter at have fremmødt i den ulønnede praktik, er du ikke omfattet af kravet om isolation. Hvis du derimod bliver i Danmark efter endt fremmøde i den ulønnede praktik, er du omfattet af kravet om isolation for personer, som indrejser i Danmark fra udlandet.

Eksempel: En sygeplejerskestuderende, der er bosat i grænselandet, f.eks. Flensborg, og er i ulønnet praktik på Aabenraa Sygehus som led i sin uddannelse på UC Syd må dagligt rejse over grænsen for at varetage sin ulønnede praktik på sygehuset, hvis han/hun kan fremvise et negativt testresultat for COVID-19, som er foretaget med en antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er højst 72 timer gammelt. Han/hun må tage hjem over grænsen, hvis dette gøres uden unødigt ophold efter vagten på sygehuset er slut. Vælger den studerende at blive i Danmark indtil fremmøde i den ulønnede praktik på sygehuset næste dag, er han/hun omfattet af isolationskravet, der gælder for personer, som indrejser i Danmark fra udlandet. Den studerende skal derfor blive i isolation, indtil fremmøde i den ulønnede praktik på sygehuset dagen efter betyder, at den studerende midlertidigt må afbryde isolationen for at varetage dette anerkendelsesværdige formål.

Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven er undtaget fra krav om test senest 24 timer efter indrejse i Danmark over en sø- eller landegrænse. Det gælder uanset, om du er dansk statsborger eller udlænding.

Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget fra kravet om isolation, hvis de som besætning i tog, bus eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og indrejser i Danmark efter at have udført deres arbejde som besætning i udlandet. Det er et krav, at personen på forlangende af politiet kan fremvise en negativ PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel. Besætninger på skibe, offshore-arbejdere og maritime teknikere vil i tillæg hertil kunne fremvise en hurtigtest (antigen), der højst er syv dage gammel, for at blive undtaget fra kravet om isolation.

Udlændinge med bopæl i udlandet vil skulle gå i isolation, når de ikke varetager en funktion som besætning på tog, bus, skib og taxi eller anden persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven. Isolationen kan afbrydes midlertidigt med henblik på at møde på arbejde, og gælder ikke, hvis personen rejser ud af landet igen.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport, er undtaget fra kravet om test. Det gælder både godskørsel for egen og fremmed regning. Det er i den forbindelse ikke afgørende, hvilken type af varer, der transporteres.

Undtagelsen omfatter både kravet om forevisning af negativ test forud for indrejse* og kravet om test senest 24 timer efter indrejse. Det gælder både personer med og uden dansk bopæl. 

For personer, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er der krav om at gå i isolation, når der ikke udføres transportarbejde. Hvis du indrejser i Danmark efter at have påbegyndt godstransporten fra et land eller region, som er grønt eller gult** ved udrejsetidspunktet, skal du ikke i isolation ved indrejse i Danmark. Det er dog en betingelse, at du under din rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdig ophold (med undtagelse af lovpligtige hvil som led i udførelsen af erhvervet) i lande eller regioner, som ikke er grønne eller gule.

Personer med dansk statsborgerskab og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser efter endt godstransport i udlandet, er undtaget kravet om isolation mod forevisning af en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel. Hvis de pågældende personer ikke kan fremvise en negativ test, der på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel, vil personen være underlagt kravet om at gå i isolation.

Godschauffører kan afholde den påbudte isolation i køretøjet, der er anvendt til godstransporten. Isolationen kan afbrydes i forbindelse med udførslen af erhvervet, ved anvendelse af toilet og badefaciliteter i umiddelbar nærhed til isolationsstedet**, ved indkøb af mad og andre fornødenheder i umiddelbar nærhed til isolationsstedet** samt ved skift af isolationssted***. Der kan højst være to personer isoleret i ét køretøj.

Det bemærkes, at det regulære hvil på mindst 45 timer fortsat skal afholdes i overensstemmelse med køre- og hviletidsreglerne.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

*Udlændinge, der har fast bopæl i røde lande, og som indrejser med henblik på godstransport, er ikke er undtaget fra kravet om at kunne fremvise en test, som er foretaget forud for indrejse.

**Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan findes på coronasmittedk under emner Kategorisering af lande, hvor grønne, gule og røde lande og regioner oplistes. Resten af verden er orange.

Kategorisering af lande

*** Dette forudsætter, at den pågældende chauffør har valgt at isolere sit i køretøjet, der anvendes til godstransport. 

Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj er undtaget krav om at få foretaget en hurtigtest (antigentest) ved ankomst med et luftfartøj.

Besætning på luftfartøj kan eksempelvis være piloter og kabinepersonale. Besætning på luftfartøj omfatter både aktivt crew og dead heading crew.

Besætning på luftfartøj, der er danske statsborgere eller udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget fra isolationskravet, såfremt de kan fremvise en negativ PCR-test for COVID-19, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

Udenlandsk besætning på luftfartøj, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og besætningsmedlemmer som er danske statsborgere med fast bopæl i udlandet, er kun undtaget fra isolationskravet, når de varetager deres arbejde, herunder crew rest, som sker i forbindelse med arbejdet som besætningsmedlem på luftfartøj. Det indebærer dog, at de skal gå i isolation uden ugrundet ophold, hvis de bliver i Danmark efter at have indrejst i Danmark som besætningsmedlem på luftfartøj.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidigt afbryde isolationen, hvis de er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Der kan fx være tale om personer, der er essentielle for at opretholde kritisk infrastruktur, myndighedsfunktioner eller andre samfundsfunktioner, herunder forsyningsvirksomhed, myndighedsudøvelse og regeringsførelse.

Disse persongrupper vil således være pålagt at gå i isolation efter indrejse, men de kan afbryde isolationen midlertidigt for at varetage en særligt kritisk og uopsættelig funktion, såfremt rejsen til udlandet har været nødvendig, og såfremt deres funktion forudsætter fysisk fremmøde.

Det bemærkes, at disse persongrupper også kan være omfattet af andre specifikke undtagelsesbestemmelser.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Personer med fast bopæl i Danmark

Hvis du som dansk statsborger med fast bopæl i Danmark eller udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse til Danmark rejser ind i Danmark efter at have været på en erhvervsrejse eller en tjenesterejse i udlandet, eksempelvis for at deltage i forretningsmøder, levere varer, tjenesteydelser osv. er du undtaget krav om isolation.

Undtagelsen gælder ikke, hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Bemærk at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Personer med fast bopæl i udlandet

Hvis du har fast bopæl i udlandet rejser ind i Danmark for at deltage i forretningsmøder, er du ikke omfattet af kravet om isolation. Hvis du skal arbejde, levere tjenesteydelser eller lignende i Danmark, er du ikke omfattet af undtagelsen, men du kan afbryde isolationen midlertidigt imens du udfører arbejdet eller leverer tjenesteydelsen. Herefter vil du skulle genoptage isolationen eller udrejse af Danmark uden ugrundet ophold.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Den til enhver tid gældende risikovurdering (farve) for et land eller en region kan findes på coronasmitte.dk under emnet Kategorisering af lande, hvor grønne, gule og røde lande og regioner oplistes. Resten af verden er orange.

Kategorisering af lande

Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget isolationskravet efter indrejse, hvis de pågældende er besætningsmedlem på skib, offshore-arbejder eller maritim tekniker, og såfremt de indrejser efter at have varetaget denne funktion i udlandet.

Det betyder eksempelvis, at en dansk statsborger eller en udlænding med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der udgør besætning på skib, er offshore-arbejder eller maritime tekniker, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet, ikke skal gå i isolation, hvis vedkommende kan dokumentere en negativ hurtigtest (antigen) eller PCR-test, som fra indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

For danske statsborgere (f.eks. udenlandsdanskere) og udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark gælder isolationskravet efter indrejse med henblik på at arbejde på en dansk boreplatform. Den udenlandske offshore-arbejder må midlertidigt bryde isolationen og på daglig basis for at varetage sit arbejde. I fritiden skal isolationen genoptages.

Personer, som indrejser fra udlandet, der er underlagt krav om isolation, med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejder eller maritim tekniker kan afbryde isolationen ved en negativ hurtigtest (antigentest) eller PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Se Danmarkskortet med adresser på testcentre, hvor du kan få foretaget en PCR- eller hurtigtest

Der gælder ingen særregler for diplomater for så vidt angår testkrav. Det indebærer, at diplomater som udgangspunkt skal lade sig teste alt efter, om de indrejser med fly eller over sø- og landegrænsen. Der er visse undtagelser i forhold til isolationskravet:

Personer med bopæl i udlandet

Diplomater, herunder indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas er omfattet af isolationskravet ved indrejse, men kan midlertidigt afbryde isolationen, hvis de indrejser i Danmark for at varetage opgaver i embedets medfør.

Personer med bopæl i Danmark

Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, er undtaget isolationskravet, hvis de indrejser med diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas eller i øvrigt har varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten. Personer der har været på tjenesterejse i udlandet, er undtaget efter samme regler som erhvervsrejsende.

Bemærk, at du under alle omstændigheder vil være undtaget for isolation efter indrejse, hvis du rejser ind i Danmark fra grønne eller gule lande eller regioner. Der gælder dog helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”.

Du kan læse mere om de gældende indrejserestriktioner, herunder krav om negativ covid-19 test forud for indrejsen i de to link herunder. 

For personer med bopæl i grænselandet

For personer med dansk bopæl eller med dansk statsborgerskab eller med opholdstilladelse

Krav om test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark

For personer, som ankommer til Danmark fra gule, orange og røde lande og regioner, gælder det, at de som udgangspunkt skal have foretaget en test ved ankomst eller efter indrejse. Personer, som ankommer med fly, skal som udgangspunkt have foretaget en hurtigtest i lufthavnen, mens indrejsende over sø-eller landegrænser skal have foretaget en hurtigtest eller en PCR-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. Disse krav omfatter også professionelle idrætsudøvere og personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt.

Isolationskrav for danske statsborgere og personer med fast bopæl i Danmark

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt, fx en træner eller fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr eller lignende i orange og røde lande og regioner er undtaget fra isolation.

Undtagelsen gælder ikke, hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Bemærk at der gælder helt særlige regler, hvis du inden for de seneste 10 dage har opholdt dig i et rødt land eller region. Læs mere om reglerne under ”Hvad gælder, hvis jeg har opholdt mig i et rødt land/region?”

Isolationskrav for personer med fast bopæl i udlandet

Personer, som indrejser i Danmark fra orange og røde lande og regioner, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, som blandt andet gør det muligt at afbryde isolationen midlertidigt for personer med fast bopæl i udlandet, som er indrejst i Danmark for at levere en tjenesteydelse.

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der fx leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark. Det gælder dog ikke andre træningsaktiviteter eller deltagelse i venskabs- og træningskampe, træningslejre samt andre aktiviteter i Danmark, der ikke kan betragtes som levering af en tjenesteydelse.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, fx isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Desuden kan kravet om isolation afbrydes for personer med en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer, som indrejser i Danmark fra orange og røde lande og regioner, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, som blandt andet gør det muligt at afbryde isolationen midlertidigt for personer med fast bopæl i udlandet, som er indrejst i Danmark for at levere en tjenesteydelse.

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der fx leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark. Det gælder dog ikke andre træningsaktiviteter eller deltagelse i venskabs- og træningskampe, træningslejre samt andre aktiviteter i Danmark, der ikke kan betragtes som levering af en tjenesteydelse.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, fx isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Desuden kan kravet om isolation afbrydes for personer med en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Hvis du er tilrejsende arbejdskraft, kan du midlertidigt afbryde isolationen for at udføre dit arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. Uden for arbejdstiden skal du fortsat være i isolation. Du er også omfattet af testkravene både forud for indrejse og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark.

Ved tilrejsende arbejdskraft forstås arbejdskraft, der krydser landegrænsen til Danmark for at arbejde og eventuelt bo midlertidigt i Danmark. Det gælder uanset varigheden af opholdet og karakteren af arbejdet.
Hvis du som arbejdsgiver beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, gælder der særlige krav om, at du som arbejdsgiver skal sørge for, at dine ansatte PCR-testes for covid-19 tidligst 48 timer og senest 120 timer efter, at den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark. Tilsvarende skal du som arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte, der indrejser i Danmark for at arbejde, sørge for at blive PCR-testet for COVID-19 tidligst 48 timer og senest 120 timer efter, at du er testet negativ forud for indrejse i Danmark. Arbejdstilsynet kan føre tilsyn med reglernes overholdelse.

Personer, der har fået foretaget en negativ test for COVID-19 efter reglerne i bekendtgørelsen om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, er ikke omfattet af kravet om isolation.

Det betyder, at når du som tilrejsende arbejdskraft indrejser i Danmark, er du underlagt kravet om isolation, men du vil kunne afbryde isolationen, når du har fået foretaget en negativ PCR-test tidligst 48 timer og senest 120 timer efter, at du er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark efter disse regler.

Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde ikke er krav om test af tilrejsende arbejdskraft efter bekendtgørelsen om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Bekendtgørelsen om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark (retsinformation.dk)

Du kan få mere information om, hvornår der er krav om test af tilrejsende arbejdskraft på Arbejdstilsynets hjemmeside:

Arbejdstilsynet: Krav om PCR-test og plan for test (at.dk)

Andre spørgsmål

Hvis du testes positiv i lufthavnen, vil du blive ført ad en udgang til en PCR-testfacilitet i lufthavnen med henblik på at få foretaget en supplerende PCR-test, som kan bruges til bestemmelse af, om du har en særlig virusvariant.

Efter der er foretaget en supplerende PCR-test, vil du få tilbudt at blive transporteret af testleverandøren til din isolationsfacilitet. Mange vælger at gå i isolation i eget hjem, men hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visiteres af kommunen. Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder, eller læs mere på kommunens hjemmeside. Hvis du ikke bor i Danmark, kan du rette henvendelse til den kommune, som du opholder dig i under dit ophold, for at høre om mulighederne for at blive visiteret til et frivilligt isolationsophold.

Personer, der testes positiv for COVID-19 ved ankomst eller efter indrejse, er omfattet af kravet om isolation, selvom de tilhører en af de persongrupper, der ellers ville være undtaget. Har du en positiv test for COVID-19, kan du heller ikke midlertidigt afbryde isolationen, uanset et eventuelt anerkendelsesværdigt formål. Du kan dog bryde isolationen for at søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder i forbindelse med test. Du bør i den forbindelse følge gældende anbefalinger for at mindske smittespredning

Læs mere om de generelle retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Nedenstående omhandler alene testkravet ved ankomst eller efter indrejse i Danmark. Bemærk at du kan være omfattet af kravet om test forud for indrejse. 

Læs mere på coronasmitte.dk under emnerne:

For personer med dansk bopæl eller med dansk statsborgerskab eller med opholdstilladelse 

For udlændinge med fast bopæl i udlandet

Transit i lufthavnen

Kravet om test for personer, som ankommer fra udlandet til Danmark med luftfartøj, gælder ikke for personer, som kun rejser via Danmark i transit og kun opholder sig i transit-områder i den pågældende lufthavn. Det indebærer, at personer som rejser via Danmark i transit med henblik på at rejse videre til udlandet, ikke er omfattet af testkravet i lufthavnen.

Personer der ankommer til en dansk lufthavn fra gule, orange eller røde lande og skal flyve videre til en anden dansk lufthavn, skal testes i den første lufthavn de ankommer i. Det betyder, at du eksempelvis skal testes i Københavns Lufthavn, hvis du ankommer til København på et fly fra Tyrkiet og skal flyve videre til Aalborg. I Københavns Lufthavn er der et separat testcenter inde i lufthavnen for passagerer der ankommer for gule lande, og som derfor ikke ledes via det generelle test-setup.

Transit via sø- og landegrænsen

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet over en sø- eller landegrænse, omfattes ikke af kravet om test senest 24 timer efter indrejsen, hvis udrejse fra Danmark sker inden for 24 timer.

Transit gennem Sverige til eller fra Bornholm

Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige, er ikke omfattet af kravet om test senest 24 timer efter indrejsen over en sø- eller landegrænse.

Bemærk i øvrigt, at Sverige kan have regler, der betyder, at du fx omfattes af fx krav om test ved indrejse i Sverige fra Danmark. Du bør konsultere Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige før du rejser.

Udenrigsministeriets rejsevejledning

Krav om test ved ankomst eller efter indrejse og krav om isolation gælder foreløbigt frem til og med den 31. oktober 2021. Vær opmærksom på, at reglerne løbende kan blive ændret. Du bør derfor altid sørge for at holde dig opdateret, hvis du planlægger at indrejse i Danmark fra udlandet.   

Personer, som rejser fra Grønland og Færøerne til Danmark, er ikke omfattet af krav om test og isolation efter indrejse.

Overtrædelse af test- eller isolationskravet vil kunne straffes med bøde.

Du vil således kunne få en bøde, hvis du overtræder kravet om at få foretaget en test.

Herudover vil du kunne få en bøde for at overtræde kravet om, at du som indrejsende uden ugrundet ophold skal gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og ikke må forlade isolationsstedet før udløbet af perioden.

Bøden vil som udgangspunkt udmåles til 3.500 kr. i førstegangstilfælde og vil kunne stige i gentagelsestilfælde.

For at have ret til sygedagpenge er det bl.a. en betingelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Er du i isolation kun som følge af indrejse til Danmark, vil du ikke være berettiget til sygedagpenge. Det skyldes, at du i den situation ikke anses for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Din arbejdsgiver vil heller ikke have ret til at modtage sygedagpengerefusion.

Hvis du er i isolation, fordi du er konstateret smittet med covid-19, eller fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet, anses du for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Dermed kan du få ret til sygedagpenge, hvis du opfylder sygedagpengelovens øvrige betingelser.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn under sygefraværet, vil din arbejdsgiver have ret til sygedagpengerefusion efter 30 dages sygefravær.  

Hvis du har handlet ved f.eks. den tyske grænse i Slesvig-Holsten, kan du være omfattet af krav om at skulle have taget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, hvis Slesvig-Holsten ikke er grøn.

Bemærk, at du efter omstændighederne kan være undtaget for testkravet efter reglerne for særlige persongrupper. F.eks. hvis du bor i Danmark og indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse, gennemført undervisning eller eksamen under forudsætning af, at du kan fremvise en negativ test, som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel. Læs mere herom under ”særlige persongrupper”.

Du kan anvende kollektiv transport til dit isolationssted, fx eget hjem. Du skal anvende mundbind eller visir, hvis du transporterer dig til dit isolationssted med kollektiv transport, og i øvrigt være opmærksom på at overholde de generelle smitteforbyggende anbefalinger, herunder holde afsted til andre. Du opfordres endvidere til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

Hvis du testes positiv i lufthavnen, vil du blive tilbudt transport til dit isolationssted. Det varierer fra lufthavn til lufthavn hvilken konkret ordning, som de smittede vil blive tilbudt.

Personer med CPR-nummer samt administrativt CPR-nummer, kan hente og udskrive deres testresultat på sundhed.dk.

Personer uden cpr-nummer og NemID, der har brug for at dokumentere, at de er PCR-testet i Danmark, kan benytte hjemmesiden COVIDresults.dk

Før man kan blive testet, skal man oprette en profil på Covidresults.dk. Herefter møder man op til test på en mobil eller fast teststation, hvor man fremviser den unikke ID-kode "Foreigner ID", som man har fået tildelt på profilen på Covidresults.dk. Man kan møde op til test uden tidsbestilling. Efterfølgende er det muligt at logge på hjemmesiden og se testsvar og printe eller downloade dokumentation for testen.

Vejledning til brug af Covidresults.dk (pdf)

Indhold på siden: