Nye krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

For at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter er der midlertidigt indført krav om test og isolation ved rejser til Danmark fra udlandet. Reglerne gælder i tillæg til de allerede eksisterende regler om indrejse.

Læs mere om rejser til og via Danmark

Du kan finde oplysninger om rejse til udlandet fra Danmark (rejsevejledning) på Udenrigsministeriets hjemmeside

Du kan læse nærmere om krav til test og isolation efter indrejse i Danmark, herunder gældende undtagelser, nedenfor, hvor reglerne er nærmere vejledende beskrevet. De nye regler gælder også for danske statsborgere, der rejser tilbage til Danmark efter en rejse til udlandet, fx efter en ferie eller forretningsrejse.  

FAQ’en er baseret på reglerne i "Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19". Vær opmærksom på, at bekendtgørelsen kan justeres løbende, så det er vigtigt at holde øje med siden, hvis du planlægger at rejse ind i Danmark.

Se bekendtgørelse på retsinformation.dk

Bekendtgørelsen gælder fra den 7. februar 2021 og er indtil videre gældende frem til 5. april 2021.

Krav om COVID-19-test forud for indrejse og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark

Udlændinge, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, skal for at kunne rejse ind i Danmark som udgangspunkt have foretaget en COVID-19-test forud for indrejse. For alle flypassagerer, herunder også danske statsborgere, gælder der desuden krav om at fremvise en negativ COVID-19-test ved ombordstigning på et fly med destination til Danmark. 

Læs mere om rejser til eller via Danmark

I tillæg hertil gælder der for alle indrejsende som udgangspunkt et krav om at få foretaget en COVID-19-test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark. Der er dog undtagelser hertil.

De krav om test, der gælder ved ankomst eller efter indrejse i Danmark fra udlandet, afhænger bl.a. af, om du ankommer fra udlandet til Danmark med luftfartøj eller indrejser over en sø- og landegrænse.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af testkravene.

Bemærk også, at der i tillæg til testkravene gælder krav om isolation i 10 dage. Du skal således som udgangspunkt gå i isolation, selvom du får foretaget en negativ test forud for og ved ankomst eller efter indrejse. Det gælder, uanset om testen er en hurtigtest (antigentest) eller en PCR-test, og uanset om du er en dansk eller udenlandsk statsborger.

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen, der skal fremvises for at indrejse i Danmark, skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og hurtigtest (antigentest) accepteres, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet.

Flypassagerer

Alle flypassagerer, der rejser til Danmark, herunder også danske statsborgere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højst 24 timer inden de går om bord på flyet. Det er flyselskabernes ansvar at sikre, at selskabet ikke tager passagerer ombord uden en negativ COVID-19-test.

Hvis der er udgifter forbundet med at tage testen forud for indrejsen til Danmark, skal du selv betale. Kravet gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra hele verden bortset fra indenrigsflyvninger og flyvninger fra Grønland og Færøerne. Desuden gælder der særlige regler for børn til og med 12 år og visse andre persongrupper.

Udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, skal have et anerkendelsesværdigt formål og en attest på en negativ covid-19-test for at få lov til at gå igennem indrejsekontrollen i lufthavnen. Testen må maksimalt være taget 24 timer før indrejsen.

Læs reglerne, hvis du rejser til Danmark med fly

Indrejse over en sø- og landegrænse

Udlændinge uden fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der med et anerkendelsesværdigt formål kan blive tilladt indrejse ind i Danmark, skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget højst 24 timer før indrejsen. Hvis der er udgifter forbundet med at tage testen forud for indrejsen til Danmark, skal du selv betale. 

Læs mere om reglerne, hvis du har bopæl i udlandet

Der gælder særlige regler for udlændinge med bopæl i grænselandet, det vil sige Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige. 

Læs mere om reglerne, hvis du har bopæl i grænselandet

Danske statsborgere og udlændinge med bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark må rejse ind over en sø- eller landegrænse uanset formål og uden at fremvise en negativ COVID-19-test. 

Læs mere om reglerne, hvis du har dansk bopæl, statsborgerskab eller opholdstilladelse

Det bemærkes, alle indrejsende er omfattet af kravet om test efter indrejse. Se nærmere nedenfor.

 

Der er krav om at få foretaget en COVID-19-test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark fra udlandet.

Der gælder forskellige regler for, om testen skal tages ved ankomst eller efter indrejse alt efter, om du ankommer med luftfartøj eller indrejser over en sø- og landegrænse. Der er desuden undtagelser til testkravet. Disse undtagelser kan være generelle (dvs. de gælder for både ved ankomst med luftfartøj og ved indrejse over en sø- og landegrænse) eller specifikke (dvs. konkret rettet mod enten rejsende med luftfartøj eller indrejsende over en sø- og landegrænse).

Følgende undtagelser gælder generelt:

 • Børn under 15 år
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test* for COVID-19
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test* for COVID-19.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, og som derfor ikke kan fremvise en negativ hurtigtest (antigen) eller PCR-test* for COVID-19.

Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, skal kunne fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som er foretaget ved hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage gammelt og højst 12 uger gammelt.

De specifikke undtagelser for hhv. personer, der ankommer med luftfartstøj eller indrejser over sø- og landegrænsen, fremgår nedenfor.

*Det er i lufthavnen et krav, at testen skal være foretaget ved hurtigtest (antigentest).

Se kort med adresser på testcentre

Hvis du ankommer fra udlandet med luftfarttøj, skal du efter ankomst have foretaget en hurtigtest (antigentest) for COVID-19 i lufthavnen ved et af de teststeder, som er udpeget af lufthavnen. Det gælder også danske statsborgere.

Passagerer vil efter ankomst til lufthavnen blive guidet hen til et teststed med henblik på at få foretaget en hurtigtest (antigentest). Herefter vil de blive vist hen til et venteområde, hvor de vil skulle vente på svar. Personer, der bliver testet negative, vil skulle fremvise deres testsvar, inden de endeligt forlader lufthavnen. Passagerer, der bliver testet positive, vil blive ledsaget hen til en PCR-testfacilitet, hvor de tilbydes en PCR-test. Herefter vil de smittede blive tilbudt at blive transporteret til deres isolationsfaciliteter. Den konkrete løsning kan variere fra lufthavn til lufthavn. Dette følger af Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at alle, som testes positiv for COVID-19 ved antigentest, får foretaget en opfølgende PCR-test.

Hvis du som rejsende med et luftfarttøj ikke er omfattet af de generelle undtagelser for test (se ovenfor), kan du alligevel være undtaget testkravet, hvis du:

 • Udgør besætning på luftfarttøj
 • Rejser via Danmark i transit og ikke forlader lufthavnens transitområder
 • Ankommer fra udlandet til en lufthavn, hvor det ikke er muligt at få foretaget en hurtigtest (antigentest) for COVID-19, se dog nedenfor

Hvis du ankommer til en lufthavn, hvor det ikke er muligt at få foretaget en hurtigtest (antigentest), skal du tage en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19 senest 24 timer efter, at du er indrejst i Danmark.

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser, herunder forudsætninger for at være undtaget fra testkravet, fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Hvis du rejser ind i Danmark over en sø- og landegrænse, skal du have taget en hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet. Det gælder også danske statsborgere.

Indrejsende vil både kunne benytte sig af PCR-test og antigentestfaciliteter. Der er opstillet teststationer i umiddelbar nærhed til grænseovergangene, ligesom de indrejsende også vil kunne anvende teststationer inde i landet. Personer, som godtgør, at de er indrejst i Danmark inden for de seneste 24 timer, vil – i det omfang det er nødvendigt for at overholde 24-timers kravet – i videst muligt omfang blive mødt med ekstra fleksibilitet ift. adgang til test i regi af Testcenter Danmark, hvis den indrejsende f.eks. møder op uden tidsbestilling og/eller CPR-nummer. Man skal ikke bestille tid til test hos de private leverandører, der er omfattet af aftalen med staten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle, som testes positiv ved en antigen-test, får foretaget en opfølgende PCR-test.

Hvis du ikke er omfattet af de generelle undtagelser for test (se ovenfor), kan du alligevel være undtaget fra kravet om at lade dig teste senest 24 timer efter indrejse, hvis du:

 • Er dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark og indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet. Det gælder eksempelvis, hvis du har bopæl i København og arbejder i Malmø. Det er dog et krav, at du kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for COVID-19 (enten hurtigtest (antigentest) eller PCR-test), som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel, for at være undtaget testkravet efter indrejse.
 • Har fast bopæl i grænselandet. Det er dog et krav, at du kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for COVID-19 (enten hurtigtest (antigentest) eller PCR-test), som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel, for at være undtaget testkravet efter indrejse.
 • Indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.
 • Udgør besætning på tog, i bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.
 • Indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og ikke har gjort ophold i Sverige. Du må således fx ikke købe varer ind i Sverige, imens du kører igennem Sverige til eller fra Bornholm.
 • Udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser, herunder forudsætninger for at være undtaget fra testkravet, fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Se kort med adresser på testcentre i hele Danmark

 

Man er undtaget for test ved indrejse, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

 • Børn under 15 år
 • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:
 • Personer med snævre pladsforhold i næsen grundet skæv næseskillevæg, misdannelser af næsen, næsepolypper, kronisk betændelsestilstand i næsen eller lignende.
 • Personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet
 • Personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Personer hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Hvis den indrejsende oplyser om ovenstående forhold og det derfor ikke er muligt at foretage en hurtigtest, og den indrejsende informeres om at gå i selvisolation, og booke tid til en PCR test hurtigst muligt via www.coronaprover.dk.

Der skal ikke forelægges dokumentation, fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan få foretaget en hurtigtest. Hvis der er i særlige tilfælde opstår konkret tvivl om undtagelse, kan podetager kontakte den virksomhedsansvarlige læge for teststedet, som kan inddrages i den konkrete vurdering.

Testcentre i lufthavnen

I forbindelse med indrejse i lufthavn i København, Billund og Aalborg er der testfaciliteter placeret direkte i lufthavnen (Falck i København og Billund, SOS og Aalborg).

 • I Københavns Lufthavn vil hurtigtestcentret ligge inden grænseovergangen, og vil være åbent i tidsrummet 06.00-24.00, hvor lufthavnen er åben.
 • I Billund vil hurtigtestcentret ligge efter grænseovergangen i baggageområdet. Passagererne vil blive kontrolleret, når de går igennem tolden inden de forladerne lufthavnen.
 • I Aalborg vil hurtigtestcentret ligge inden grænseovergangen.

Alle borgere (herunder udlændinge) kan desuden få foretaget en gratis PCR test i regi af TestCenter Danmark eller en gratis antigen test hos de to private leverandører: SOS og Carelink.

PCR-testcentre og hurtigtestcentre (antigentest)

TestCenter Danmark har teststationer placeret i alle fem regioner. Borgere med cpr. nr. og NemId kan bestille tid på coronaprover.dk. Udlændinge kan møde op uden tidsbestilling og blive testet på nedenstående adresser. Det er desuden muligt, som udlænding, at blive testet på mobile stationer, oplysninger om disse opdateres løbende på regionernes hjemmesider.

Oplysninger om test fremgår desuden på de fem regioners hjemmesider:

Find det nærmeste COVID-19 testcenter 

Se hvor i Danmark du kan få foretaget de PCR-test og hurtigtest, som gratis udbydes af de danske myndigheder.

Danmarkskort med adresser på COVID-19 testcentre

Krav om isolation efter indrejse og afbrydelse af isolation ved negativ test taget på fjerdedagen

Når du indrejser i Danmark fra udlandet, skal du efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage, og du må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Det gælder også, selvom du er testet negativ for COVID-19 forud for og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Eksempel:

Isolationskravet på 10 dage regnes fra første dag efter indrejse i landet.

Hvis du indrejser fredag morgen, kan du tidligst tage en PCR-test midnatten til tirsdag. Hvis du indrejser mandag, kan du tage en PCR-test på fjerdedagen, dvs. fredag. Du må først forlade dit isolationssted, når du kender dit testresultat, som skal være negativt.

Hvis du indrejser mandag, skal isolationen overholdes indtil torsdag i den efterfølgende uge, medmindre du tester negativ på en PCR-test taget på tidligst på fjerdedagen.

Et isolationssted kan fx være et privat hjem og en privat have i tilknytning hertil eller en anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke. Der gælder ikke særlige krav til fx isolationsstedets indretning. Læs mere herom nedenfor.

Hvis du er pålagt at gå i isolation, men hvis du ikke kan gå i isolation under egnede forhold, kan du visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Du skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visiteres af kommunen. Læs mere om reglerne nedenfor.

Der gælder desuden undtagelser fra isolationskravet. Du kan læse mere herom under undtagelser og særlige persongrupper.

At du skal gå i isolation betyder, at du ikke må forlade isolationsstedet. Der gælder ikke særlige krav til isolationsstedets indretning.

Du kan derfor gå i isolation i dit hjem eller der, hvor du ellers skulle opholde dig efter indrejsen.

Et isolationssted kan være:

 • Privat hjem og privat have i tilknytning hertil
 • Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke
 • Køretøj, der er anvendt til godstransport (dog højst to personer)

Du kan således gå i isolation i dit eget hjem eller en anden egnet facilitet, fx et hotelværelse. Hvis du går i isolation i et privat hjem, må du gerne gå ud i en privat have i tilknytning til hjemmet, men du må ikke gå ud på områder, som er fællesområder, fx en gård eller have i tilknytning til en ejerforening.

Du kan gå i isolation i et hjem, selvom din familie eller kæreste opholder sig samtidig i hjemmet. Der stilles ikke krav om, at du ikke må spise eller dele seng med personer, der ikke er en del af isolationen. Andre medlemmer af en husstand, hvor en person er gået i isolation, bliver således ikke omfattet af den indrejsendes isolation.

Under isolationen opfordres du til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation i hjemmet, men det er ikke et krav.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer (pdf) 

Du kan i visse tilfælde blive visiteret til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Du skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder for forplejning. Læs mere om dette tilbud nedenfor.

Transport

Du skal anvende mundbind eller visir, hvis du transporterer dig med kollektiv transport, og du opfordres i øvrigt til være opmærksom på at overholde de generelle smitteforbyggende anbefalinger, herunder holde afstand til andre. Du opfordres endvidere til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

Indkøb

Du må ikke forlade isolationsstedet og må således ikke tage ud fx for at handle. Spørg familie eller venner om hjælp til indkøb. Få indkøb sat foran din hoveddør.

Personer, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, kan i visse tilfælde visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet.

Det er kommunen, der vurderer om du er omfattet af målgruppen for tilbuddet. Du skal selv afholde udgifterne for opholdet, herunder for forplejning.

Målgruppen for tilbuddet om ophold på en kommunal isolationsfacilitet er i denne sammenhæng voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og som afventer test for covid-19, som i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med:

1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,

2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller

3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år kan kun visiteres til ophold på en kommunal isolationsfacilitet i følge med en voksen fra samme husstand.

Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder, eller læs mere på kommunens hjemmeside. Hvis du ikke bor i Danmark, kan du rette henvendelse til den kommune, som du opholder dig i under dit ophold, for at høre om mulighederne for at blive visiteret til et frivilligt isolationsophold.

Der gælder en række undtagelser fra kravet om isolation. Enkelte undtagelser gælder for alle, mens andre undtagelser alene gælder danske statsborgere og udlændinge, som har bopæl i Danmark eller har opholdstilladelse til Danmark eller for personer med bopæl i udlandet. Der gælder desuden særregler for grænselandet og for særlige persongrupper. Undtagelser fra isolationskravet gennemgås i hovedtræk nedenfor.

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser fra kravet isolation fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Personer, der indrejser i Danmark fra udlandet, og som efter indrejsen skal gå i isolation, kan midlertidig afbryde isolationen for at:

 • Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en hurtigtest (antigen)- eller PCR-test for COVID-19.
 • Besøge nærtstående*, der er alvorligt syge eller døende.
 • Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående*.
 • Skal være til stede ved sit barns fødsel.
 • Deltage i en retssag eller lignende.
 • Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold

Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at du fx ikke må købe varer ind efter, du har været hos lægen eller deltaget i en begravelse af nærtstående. Du skal anvende mundbind eller visir, hvis du transporterer dig med kollektiv transport, og du opfordres i øvrigt til at være opmærksom på at overholde de generelle smitteforbyggende anbefalinger, herunder holde afstand til andre. Du opfordres endvidere til ikke at rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.

*Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark er ud over de undtagelser der gælder for alle (se ovenfor), undtaget i følgende tilfælde:

 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj, i tog, bus, eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget den funktion i udlandet.*
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have foretaget transport af gods i udlandet.*
 • Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet.**
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet.****
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående*** i grænselandet.****
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde i udlandet som grænsevagt, redningstjeneste, politi, brandvæsen, samt personer, der medvirker til udsendelsen eller ledsagelsen til Danmark af arrester.
 • Personer, der indrejser i Danmark fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve fastsat eller aftalt samvær.
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, herunder som diplomat eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere.
 • Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet (fx pendlere).

* Det er en betingelse, at personen kan fremvise en negativ PCR-test for COVID-19, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

** Det er en betingelse, at personen kan fremvise en negativ antigen- eller PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

*** Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

**** Det er en betingelse, at personen kan fremvise en negativ PCR-test for COVID-19, som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel.

 

Den nærmere beskrivelse af de enkelte undtagelser, herunder fx krav til forudgående negativ test mv. fremgår under afsnittet ”særlige persongrupper”.

Udvidet mulighed for at afbryde isolation midlertidigt for visse persongrupper

Følgende danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark kan – udover i de tilfælde, der gælder for alle (se ovenfor) – midlertidigt afbryde isolationen:

 • Personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner. Det gælder eksempelvis politibetjente eller sygeplejersker, der har udført en opgave i udlandet
 • Personer, der udfører arbejde som vindmølletekniker, fødevaretekniker, teknisk specialist, der varetager servicering eller produktion af medicinsk udstyr eller lægemidler, herunder farmaceut, eller anden form for teknisk specialist, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet i erhvervsøjemed for at udføre teknisk arbejde eller levere tjenesteydelser af teknisk karakter. Det gælder eksempelvis en tekniker, der har været i udlandet for at udføre en reparation af fx en maskine, og som i Danmark varetager en ud kørende funktion ift. reparation og servicering af fx maskiner.
 • Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som har været i udlandet efter at have deltaget i et mesterskab, stævne og lignende, og som skal deltage i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark eller udlandet. Det gælder eksempelvis, når person, der har deltaget i et internationalt mesterskab i udlandet, og som efter hjemkomst skal deltage i et nationalt mesterskab. Det gælder ikke, hvis de pågældende personer indrejser i Danmark efter at have deltaget i træningsaktiviteter, træningslejre samt andre aktiviteter i udlandet.

Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at personer, som er underlagt at være i isolation, kan afbryde isolationen midlertidigt med henblik på at varetage et af ovennævnte formål, men i øvrigt skal være i isolation.

Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er tilladt indrejse i Danmark i overensstemmelse med de gældende indrejserestriktioner, kan ud over de undtagelser, der gælder for alle (se ovenfor), midlertidigt afbryde isolationen med henblik på nødvendig varetagelse af følgende anerkendelsesværdige formål:

 • Udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Udføre ulønnet praktik i Danmark som en del af et uddannelsesforløb på en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.*
 • Aflevere eller hente sit barn på en institution eller skole.*
 • Besøge nærtstående** i Danmark.*
 • Ledsage et barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i Danmark.*
 • Foretage transport af gods i eller gennem Danmark.
 • Levere tjenesteydelser i Danmark.
 • Udføre arbejde som besætning på luftfartøj, i tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, offshore-arbejder, vindmølle- eller maritim tekniker eller teknisk specialist, der varetager servicering eller produktion af medicinsk udstyr eller lægemidler eller fødevarer, eller varetage opgaver som grænsearbejder, redningstjeneste, politi, brandvæsen eller grænsevagt.
 • Varetage opgaver som statsoverhoved eller lignende, herunder delegationer, eller diplomat.
 • Deltage i et kritisk forretningsmøde.
 • Udøve aftalt eller fastsat samvær.
 • Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.
 • Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet ophold. Det indebærer, at personer, som har varetaget et af ovennævnte anerkendelsesværdige formål, fx ikke må købe ind efter at have varetaget formålet.

Bemærk, at personer, som er omfattet af isolationskravet, kan afbryde isolationen med henblik på udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold. Læs mere under ”generelle undtagelser”. *Gælder kun for personer, som har fast bopæl i grænselandet.

**Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

Læs mere om rejser til eller via Danmark

Testen, som kan foretages tidligst på fjerdedagen efter indrejse, skal være af typen PCR.

Se på Danmarkskortet, hvor du kan få foretaget en PCR-test 

Bemærk at der gælder særlige regler for bl.a. offshore-arbejdere og tilrejsende arbejdskraft.

Læs nærmere herom under ”særlige persongrupper”.

 

Du kan afbryde isolationen med henblik på at udrejse af Danmark uden ugrundet ophold. Det indebærer, du kan forlade dit isolationssted eller tage direkte fra arbejde med henblik på udrejse, men fx ikke besøge familie eller handle på vejen.

Bemærk i øvrigt, at andre lande kan have regler, der betyder, at du omfattes af fx krav om test og isolation ved indrejse. Du kan konsultere Udenrigsministeriets rejsevejledning for information om andre landes indrejserestriktionerne.

Gå til Udenrigsministeriets rejsevejledninger

 

Nærmere om særlige persongrupper

Der gælder særlige regler for en række persongrupper. De nærmere regler er beskrevet nedenfor.

Hvis du er tidligere har været smittet med COVID-19 og derfor ikke kan præsentere en negativ test, skal du stedet for at tage en test ved ankomst eller efter indrejse fremvise dokumentation for et positivt COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hvis du er tidligere smittet med COVID-19, er du også undtaget fra kravet om at gå i isolation. Det forudsætter, at du kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som er foretaget ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, jf. ovenfor, gælder de almindelige regler. 

Kravet om test forud for indrejsen (højst 24 timer før indrejsen) gælder ikke for børn til og med 12 år. Børn til og med 12 år er desuden undtaget fra testkravet forud for flyvninger til Danmark.

Børn under 15 år er undtaget fra kravet om test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark, uanset om de ankommer med et luftfartøj eller indrejser over en sø- og landegrænse. Det indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal lade sig teste, når de rejser ind i Danmark. Børn under 15 år må dog gerne lade sig teste, men det er ikke et krav.

Børn under 15 år er også undtaget fra kravet om at gå i isolation. Det indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark.

Bemærk, at der gælder særlige regler om samvær mv. Se mere herom i svaret på spørgsmålet: Hvad betyder kravet om isolation ved indrejse i Danmark for fastsat og aftalt samvær med børn? 

Personer, der bor i udlandet, og som skal rejse til Danmark for at have et fastsat eller aftalt samvær med et barn, kan midlertidigt afbryde isolationen for at gennemføre samværet. Det betyder, at man ikke behøver at gå i isolation, hvis samværet starter, idet du er rejst ind i Danmark. Og hvis man rejser hjem lige efter samværet, så behøver man heller ikke gå i isolation efter samværet. Men bliver man i Danmark efter samværet, skal man gå i isolation.

Det er også muligt at rejse fra Danmark til barnets hjemland eller bopæl i udlandet for at have samvær der eller hente barnet til samvær i Danmark uden at skulle i isolation, når man kommer tilbage her til landet. Det samme gælder ved indrejse i Danmark, hvis man har bragt barnet tilbage til barnets hjemland efter et samvær i Danmark, eller har bragt et barn til samvær i udlandet.

Børn, der rejser ud af Danmark for at have samvær i et andet land, er undtaget fra kravet om isolation, når de kommer tilbage til Danmark.

For børn, der bor i udlandet og rejser ind i Danmark for at have samvær, er reglerne lidt anderledes. Børn under 15 år er generelt undtaget fra kravet om isolation. Børn på 15-17 år er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidigt afbryde isolationen for at gennemføre samværet med familie eller netværk. Det betyder, at 15-17-årige børn ikke behøver at gå i isolation, hvis samværet starter, idet barnet er rejst ind i Danmark. Og hvis 15-17-årige børn rejser hjem lige efter samværet, så behøver de heller ikke gå i isolation efter samværet. Men hvis 15-17-årige børn derudover bliver i Danmark, skal de gå i isolation.

I tillæg til de øvrige undtagelsesmuligheder gælder der særlige regler i forhold til krav om test i forbindelse med indrejse og krav om isolation for grænselandet (Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götaland len i Sverige).

Du kan læse mere om de gældende indrejserestriktioner, herunder krav om test forud for indrejsen. Disse regler gælder i tillæg til nedenstående, der alene omhandler de nye regler om test i forbindelse med indrejse og isolation.

For personer med dansk bopæl eller dansk statsborgerskab

Personer med fast bopæl i grænselandet:

Testkrav efter indrejse: For personer med fast bopæl i grænselandet gælder kravet om få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse over en lande- eller søgrænse ikke, forudsat at personen kan fremvise dokumentation for negativt testresultat, som er foretaget ved hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammelt.

Bemærk, at personer, som udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, ikke er omfattet af testkravet efter indrejse i Danmark. Det indebærer, at danske statsborgere, som har fast bopæl i det svenske eller tyske grænseland, og som pendler hver dag mellem bopæl og en arbejdsplads i Danmark, ikke er omfattet af testkravet. Læs mere under ”Hvilket testkrav gælder, hvis jeg indrejser over en sø- og landegrænse?”

Isolationskrav:

Personer, der har fast bopæl i grænselandet, og som udfører ulønnet praktik som et led i en uddannelse i Danmark, skal aflevere eller afhente sit barn på en institution eller skole, skal ledsage et barn med en funktionsnedsættelse eller skal besøge nærtstående* i Danmark, gælder kravet om isolation ikke, når personen varetager et af de konkrete formål. En person med bopæl i grænselandet kan således aflevere sit barn på en skole og gå på arbejde, men skal herefter gå i isolation, hvis den pågældende bliver i Danmark af andre årsager.

Personer med fast bopæl i grænselandet kan også være omfattet af de øvrige undtagelser til isolationskravet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis man skal gå på arbejde, levere en tjenesteydelse eller deltage i et kritisk forretningsmøde. Læs mere nedenfor under de relevante, særlige persongrupper.

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark:

Testkrav efter indrejse: Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret tjenesteydelse eller besøgt en nærtstående i grænselandet, er undtaget fra kravet om at få foretaget en test senest 24 timer efter indrejsen over en lande- eller søgrænse, forudsat at personen kan fremvise dokumentation for negativt testresultat, som er foretaget enten ved hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er højst 72 timer gammelt.

Isolationskrav: Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller besøgt en nærtstående* i grænselandet, er undtaget fra kravet om at gå i isolation, forudsat at personen på forlangende af politiet kan fremvise en negativ PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel.

 *Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

For danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som indrejser i Danmark fra udlandet, gælder kravet om isolation ikke, hvis personen kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet.

Det kan eksempelvis være relevant, hvis du pendler til arbejde i udlandet ofte. Det er en forudsætning, at du er indrejst mere end seks gange. Hvis du ikke kan dokumentere at være indrejst mere end seks gange, vil du skulle gå i isolation efter hver indrejse, indtil du kan dokumentere at være indrejst mere end seks gange. Der gælder særlige regler for personer, der arbejder i grænselandet. Se nærmere herom under grænselandet. 

Tilstrækkelig dokumentation kan fx være fly-, bro- og færgebilletter eller anden dokumentation, fx tidsregistreringer e. lign., der godtgør, at personen er indrejst som forudsat.  

Der gælder ingen særregler for så vidt angår testkrav.

Hvis du har fast bopæl i grænselandet og er indskrevet på en uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, må du indrejse i Danmark for at udføre ulønnet praktik som en del af et uddannelsesforløb på en dansk uddannelsesinstitution.

Du skal kunne fremvise dokumentation for et negativt testresultat for COVID-19, som er foretaget med en hurtigtest (antigentest)- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammelt.

Hvis du udrejser fra Danmark uden at gøre unødigt ophold efter at have fremmødt i den ulønnede praktik, er du ikke omfattet af kravet om isolation. Hvis du derimod bliver i Danmark efter endt fremmøde i den ulønnede praktik, er du omfattet af kravet om isolation for personer, som indrejser i Danmark fra udlandet.

Eksempel: En sygeplejerskestuderende, der er bosat i grænselandet, f.eks. Flensborg, og er i ulønnet praktik på Aabenraa Sygehus som led i sin uddannelse på UC Syd må dagligt rejse over grænsen for at varetage sin ulønnede praktik på sygehuset, hvis han/hun kan fremvise et negativt testresultat for COVID-19, som er foretaget med en antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er højst 72 timer gammelt. Han/hun må tage hjem over grænsen, hvis dette gøres uden unødigt ophold efter vagten på sygehuset er slut. Vælger den studerende at blive i Danmark indtil fremmøde i den ulønnede praktik på sygehuset næste dag, er han/hun omfattet af isolationskravet, der gælder for personer, som indrejser i Danmark fra udlandet. Den studerende skal derfor blive i isolation, indtil fremmøde i den ulønnede praktik på sygehuset dagen efter betyder, at den studerende midlertidigt må afbryde isolationen for at varetage dette anerkendelsesværdige formål.

Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven er undtaget fra krav om test senest 24 timer efter indrejse i Danmark over en sø- eller landegrænse. Det gælder uanset, om du er dansk statsborger eller udlænding.

Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget fra kravet om isolation, hvis de som besætning i tog, bus eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og indrejser i Danmark efter at have udført deres arbejde som besætning i udlandet. Det er et krav, at personen på forlangende af politiet kan fremvise en negativ PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel. Besætninger på skibe, offshore-arbejdere og maritime teknikere vil i tillæg hertil kunne fremvise en hurtigtest (antigen), der højst er syv dage gammel, for at blive undtaget fra kravet om isolation.

Udlændinge med bopæl i udlandet vil skulle gå i isolation, når de ikke varetager en funktion som besætning på tog, bus, skib og taxi eller anden persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven. Isolationen kan afbrydes midlertidigt med henblik på at møde på arbejde, og gælder ikke, hvis personen rejser ud af landet igen

Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport, er undtaget fra kravet om test. Det gælder både godskørsel for egen og fremmed regning. Det er i den forbindelse ikke afgørende, hvilken type af varer, der transporteres.

Undtagelsen omfatter både kravet om forevisning af negativ test taget senest 24 timer forud for indrejse* og kravet om test senest 24 timer efter indrejse. Det gælder både personer med og uden dansk bopæl. 

For personer, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er der krav om at gå i isolation, når der ikke udføres transportarbejde (det anerkendelsesværdige formål med indrejsen).

Personer med dansk statsborgerskab og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser efter endt godstransport i udlandet, er undtaget kravet om isolation mod forevisning af en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel. Hvis de pågældende personer ikke kan fremvise en negativ test, der på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel, vil personen være underlagt kravet om at gå i isolation.

Godschauffører kan afholde den påbudte isolation i køretøjet, der er anvendt til godstransporten. Isolationen kan afbrydes i forbindelse med udførslen af erhvervet, ved anvendelse af toilet og badefaciliteter i umiddelbar nærhed til isolationsstedet**, ved indkøb af mad og andre fornødenheder i umiddelbar nærhed til isolationsstedet** samt ved skift af isolationssted**. Der kan højst være to personer isoleret i ét køretøj.

Det bemærkes, at det regulære hvil på mindst 45 timer fortsat skal afholdes i overensstemmelse med køre- og hviletidsreglerne.

* Indrejsende fra Storbritannien og Sydafrika er ikke undtaget fra test forud for indrejse.

** Dette forudsætter, at den pågældende chauffør har valgt at isolere sit i køretøjet, der anvendes til godstransport.  

Personer, der udgør besætning på luftfartøj er undtaget krav om at få foretaget en hurtigtest (antigentest) ved ankomst med et luftfartøj.

Besætning på luftfartøj kan eksempelvis være piloter og kabinepersonale. Besætning på luftfartøj omfatter både aktivt crew og dead heading crew.

Besætning på luftfartøj, der er danske statsborgere eller udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget fra isolationskravet, såfremt de kan fremvise en negativ PCR-test for COVID-19, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

Udenlandsk besætning på luftfartøj, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og besætningsmedlemmer som er danske statsborgere med fast bopæl i udlandet, er kun undtaget fra isolationskravet, når de varetager deres arbejde. Det indebærer, at de skal gå i isolation uden ugrundet ophold, hvis de bliver i Danmark efter at have indrejst i Danmark som besætningsmedlem på luftfartøj.

Reglerne nedenfor angår personer, der ind- eller udrejser med henblik på forretningsmøder. Andre rejser med erhvervsformål fremgår under andre særlige persongrupper.

Personer med bopæl i udlandet

Der gælder ingen særregler for så vidt angår testkrav. Danske statsborgere med fast bopæl i udlandet, og udlændinge uden fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, kan – hvis de er tilladt indrejse i overensstemmelse med de gældende indrejserestriktioner – midlertidigt afbryde isolationen for at deltage i et kritisk forretningsmøde.

Læs mere om reglerne for personer med bopæl i grænselandet

Isolationen kan kun afbrydes i nødvendigt omfang med henblik på at kunne deltage i forretningsmødet. Efter afslutningen af forretningsmødet skal isolationen genoptages uden ugrundet ophold, medmindre man efter mødet udrejser fra Danmark uden ugrundet ophold.

Dokumentation for deltagelse i et forretningsmøde kan fx være en mødeindkaldelse.

Personer med fast bopæl i Danmark

Danske statsborgere med fast bopæl i Danmark og udlændinge med bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som indrejser i Danmark efter at have været på en forretningsrejse til udlandet, er som udgangspunkt ikke undtaget fra test- eller isolationskrav.

Det indebærer, at personer, som indrejser efter at have været på forretningsrejse i udlandet, som udgangspunkt skal lade sig teste og gå i isolation i 10 dage. Visse personer kan dog være en del af en anden særlig persongruppe og dermed være undtaget fra isolation efter disse regler. Læs mere under de relevante, særlige persongrupper.

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidigt afbryde isolationen, hvis de er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Der kan fx være tale om personer, der er essentielle for at opretholde kritisk infrastruktur, myndighedsfunktioner eller andre samfundsfunktioner, herunder forsyningsvirksomhed, myndighedsudøvelse og regeringsførelse.

Disse persongrupper vil således være pålagt at gå i isolation efter indrejse, men de kan afbryde isolationen midlertidigt for at varetage en særligt kritisk og uopsættelig funktion, såfremt rejsen til udlandet har været nødvendig, og såfremt deres funktion forudsætter fysisk fremmøde.

Det bemærkes, at disse persongrupper også kan være omfattet af andre specifikke undtagelsesbestemmelser.

Danske statsborgere og udlændige med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der udfører teknisk arbejde eller leverer tjenesteydelser af teknisk karakter, og som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, er omfattet af isolationskravet, men kan midlertidig afbryde isolationen, hvis de er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for i erhvervsøjemed at udføre teknisk arbejde eller levere tjenesteydelser af teknisk karakter.

Der kan eksempelvis være tale om personer, der udfører arbejde som vindmølleteknikere, og fødevareteknikere eller tekniske specialister, der varetager servicering og produktion af medicinsk udstyr og lægemidler, herunder farmaceuter.

Disse personer vil således være pålagt at gå i isolation efter indrejse, men de kan afbryde isolationen midlertidig for at varetage funktionen som specialist, såfremt den pågældendes rejse til udlandet har været nødvendig, og såfremt den pågældendes funktion forudsætter fysisk fremmøde.

Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget isolationskravet efter indrejse, hvis de pågældende er besætningsmedlem på skib, offshore-arbejder eller maritim tekniker, og såfremt de indrejser efter at have varetaget denne funktion i udlandet.

Det betyder eksempelvis, at en dansk statsborger eller en udlænding med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der udgør besætning på skib, er offshore-arbejder eller maritime tekniker, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet, ikke skal gå i isolation, hvis vedkommende kan dokumentere en negativ hurtigtest (antigen) eller PCR-test, som fra indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

For danske statsborgere (f.eks. udenlandsdanskere) og udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark gælder isolationskravet efter indrejse med henblik på at arbejde på en dansk boreplatform. Den udenlandske offshore-arbejder må midlertidigt bryde isolationen og på daglig basis for at varetage sit arbejde. I fritiden skal isolationen genoptages.

Personer, som indrejser fra udlandet, der er underlagt krav om isolation, med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejder eller maritim tekniker kan afbryde isolationen ved en negativ hurtigtest (antigentest) eller PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Se Danmarkskortet med adresser på testcentre, hvor du kan få foretaget en PCR- eller hurtigtest

Der gælder ingen særregler for diplomater for så vidt angår testkrav. Det indebærer, at diplomater som udgangspunkt skal lade sig teste alt efter, om de indrejser med fly eller over sø- og landegrænsen. Der er visse undtagelser i forhold til isolationskravet:

Personer med bopæl i udlandet

Diplomater, herunder indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas er omfattet af isolationskravet ved indrejse, men kan midlertidigt afbryde isolationen, hvis de indrejser i Danmark for at varetage opgaver i embedets medfør.

Personer med bopæl i Danmark

Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, er undtaget isolationskravet, hvis de indrejser med diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas eller i øvrigt har varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten.

Du kan læse mere om de gældende indrejserestriktioner, herunder krav om negativ COVID-19 test forud for indrejsen.

For personer med bopæl i grænselandet

For personer med dansk bopæl eller med dansk statsborgerskab eller med opholdstilladelse

Disse regler gælder i tillæg til nedenstående, der alene omhandler de nye regler om krav om test ved ankomst eller efter indrejse og krav om isolation.

Krav om test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark

Med de nye krav gælder det for personer, som ankommer til Danmark fra udlandet, at de som udgangspunkt skal have foretaget en test ved ankomst eller efter indrejse. Personer, som ankommer med fly, skal som udgangspunkt have foretaget en hurtigtest i lufthavnen, mens indrejsende over sø-eller landegrænser skal have foretaget en hurtigtest eller en PCR-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. Disse krav omfatter også professionelle idrætsudøvere og personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse.

Isolationskrav for personer med fast bopæl i Danmark

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, som blandt andet gør det muligt at afbryde isolationen midlertidigt for at varetage visse formål, som udføres af danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, fx en træner eller fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i et mesterskab, stævne eller lignende i udlandet, kan afbryde isolationen midlertidigt, hvis de skal deltage i mesterskaber, stævner eller lignende i Danmark eller udlandet. Det gælder eksempelvis, når de skal spille kamp i nationale eller internationale mesterskaber, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et nationalt eller internationalt mesterskab, stævne eller lignende i Danmark eller udlandet. Det gælder dog ikke, hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, indrejser i Danmark efter at have deltaget i træningslejre samt andre aktiviteter i udlandet.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter midlertidig afbrydelse af isolationen uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Isolationen kan ske i et privat hjem eller en anden egnet facilitet. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, fx isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Kravet om isolation kan afbrydes for personer med en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark. Det indebærer, at en professionel idrætsudøver, som fx har været i udlandet for at deltage i et stævne, først kan deltage i træningsaktiviteter, som ikke sker i tilknytning til deltagelse i et mesterskab, stævne eller lignende, tidligst fra det tidspunkt på fjerdedagen efter indrejse eller senere, hvor den pågældende er blevet testet negativ ved en PCR-test.

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, som blandt andet gør det muligt at afbryde isolationen midlertidigt for personer med fast bopæl i udlandet, som er indrejst i Danmark for at levere en tjenesteydelse.

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der fx leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark. Det gælder dog ikke andre træningsaktiviteter eller deltagelse i venskabs- og træningskampe, træningslejre samt andre aktiviteter i Danmark.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, fx isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Desuden kan kravet om isolation afbrydes for personer med en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Hvis du er tilrejsende arbejdskraft, kan du midlertidigt afbryde isolationen for at udføre dit arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. Uden for arbejdstiden skal du fortsat være i isolation. Du er også omfattet af testkravene både forud for indrejse og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark.

Ved tilrejsende arbejdskraft forstås arbejdskraft, der krydser landegrænsen til Danmark for at arbejde og eventuelt bo midlertidigt i Danmark. Det gælder uanset varigheden af opholdet og karakteren af arbejdet.
Hvis du som arbejdsgiver beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, gælder der et særligt krav om, at du som arbejdsgiver skal sørge for, at dine ansatte PCR-testes for COVID-19 tidligst 48 timer og senest 96 timer efter, at den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark. Tilsvarende skal du som arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte, der indrejser i Danmark for at arbejde, sørge for at blive PCR-testet for COVID-19 tidligst 48 timer og senest 96 timer efter, at du er testet negativ forud for indrejse i Danmark. Arbejdstilsynet kan føre tilsyn med reglernes overholdelse.

Personer, der har fået foretaget en negativ test for COVID-19 efter Bekendtgørelse om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, er ikke omfattet af kravet om isolation, når testen efter bekendtgørelsen er blevet foretaget.

Lov om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark (retsinformation.dk)

Det betyder, at når du som tilrejsende arbejdskraft indrejser i Danmark, er du underlagt kravet om isolation, men du vil kunne afbryde isolationen, når du har fået foretaget en negativ PCR-test tidligst 48 timer og senest 96 timer efter, at du er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark efter disse regler.

Du kan læse mere om reglerne og kravene ved tilsyn på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Gå til Arbejdstilsynets hjemmeside

Andre spørgsmål

Hvis du testes positiv i lufthavnen, vil du blive ført ad en udgang til en PCR-testfacilitet i lufthavnen med henblik på at få foretaget en supplerende PCR-test, som kan bruges til bestemmelse af, om du har en særlig virusvariant.

Efter der er foretaget en supplerende PCR-test, vil du få tilbudt at blive transporteret af testleverandøren til din isolationsfacilitet. Mange vælger at gå i isolation i eget hjem, men hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visiteres af kommunen. Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder, eller læs mere på kommunens hjemmeside. Hvis du ikke bor i Danmark, kan du rette henvendelse til den kommune, som du opholder dig i under dit ophold, for at høre om mulighederne for at blive visiteret til et frivilligt isolationsophold.

Personer, der testes positiv for COVID-19 ved ankomst eller efter indrejse, er omfattet af kravet om isolation, selvom de tilhører en af de persongrupper, der ellers ville være undtaget. Har du en positiv test for COVID-19, kan du heller ikke midlertidigt afbryde isolationen, uanset et eventuelt anerkendelsesværdigt formål. Du kan dog bryde isolationen for at søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder i forbindelse med test. Du bør i den forbindelse følge gældende anbefalinger for at mindske smittespredning

Læs mere om de generelle retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Der gælder særlige regler for flypassagerer, som kun rejser via Danmark i transit. Der gælder desuden særlige regler for personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke gør ophold i Sverige, og for personer, som indrejser over sø- eller landegrænsen og udrejser fra Danmark inden for et døgn.

Nedenstående omhandler alene testkravet ved ankomst eller efter indrejse i Danmark. Bemærk at du kan være omfattet af kravet om test forud for indrejse. Læs mere her.

Transit i lufthavnen

Kravet om test for personer, som ankommer fra udlandet til Danmark med luftfartøj, gælder ikke for personer, som kun rejser via Danmark i transit og kun opholder sig i transit-områder i den pågældende lufthavn. Det indebærer, at personer som rejser via Danmark i transit med henblik på at rejse videre til udlandet, ikke er omfattet af testkravet i lufthavnen. Personer, som fx indrejser fra udlandet til Københavns Lufthavn med destination i Aalborg Lufthavn, vil skulle testes i Københavns Lufthavn.

Transit via sø- og landegrænsen

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet over en sø- eller landegrænse, omfattes ikke af kravet om test senest 24 timer efter indrejsen, hvis udrejse fra Danmark sker inden for 24 timer.

Transit gennem Sverige til eller fra Bornholm

Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige, er ikke omfattet af kravet om test senest 24 timer efter indrejsen over en sø- eller landegrænse, ligesom de er undtaget fra kravet om isolation.

Læs mere:

For personer med dansk bopæl eller med dansk statsborgerskab eller med opholdstilladelse

For personer med bopæl i udlandet

Bemærk i øvrigt, at Sverige kan have regler, der betyder, at du fx omfattes af fx krav om test ved indrejse i Sverige fra Danmark.

Du bør konsultere:

Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige før du rejser

 

Krav om test ved ankomst eller efter indrejse og krav om isolation gælder fra søndag den 7. februar kl. 00.00 og foreløbigt frem til og med den 5. april 2021. Vær opmærksom på, at reglerne løbende kan blive ændret. Du bør derfor altid sørge for at holde dig opdateret, hvis du planlægger at indrejse i Danmark fra udlandet.

Personer, som rejser fra Grønland og Færøerne til Danmark, er ikke omfattet af krav om test og isolation efter indrejse.

Overtrædelse af test- eller isolationskravet vil kunne straffes med bøde.

Du vil således kunne få en bøde, hvis du overtræder kravet om at få foretaget en test ligesom du, hvis du bliver bedt om det, skal give testpersonalet de fornødne oplysninger.

Herudover vil du kunne få en bøde for at overtræde kravet om, at du som indrejsende uden ugrundet ophold skal gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og ikke må forlade isolationsstedet før udløbet af perioden.

Bøden vil som udgangspunkt udmåles til 3.500 kr. i førstegangstilfælde og vil kunne stige i gentagelsestilfælde

For at have ret til sygedagpenge er det bl.a. en betingelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Er du i isolation kun som følge af indrejse til Danmark, vil du ikke være berettiget til sygedagpenge. Det skyldes, at du i den situation ikke anses for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn til dig, mens du er i isolation som følge af indrejse til Danmark, vil din arbejdsgiver have ret til at modtage refusion efter den særlige COVID-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2. Det kræver, at du opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge, med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og at du ikke kan arbejde hjemmefra.

Er du i isolation, fordi du er konstateret smittet med COVID-19, har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person, som er smittet med COVID-19, vil du være berettiget til sygedagpenge, hvis du ikke kan arbejde hjemmefra og opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven. Det skyldes, at du i de situationer opfylder betingelsen om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.  

Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn til dig, mens du er i isolation som følge af smitte med COVID-19, du har symptomer på COVID-19 eller du er nær kontakt til en person som er smitte med COVID-19, vil din arbejdsgiver være berettiget til at modtage refusion efter en særlige COVID-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

Sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1 (retsinformation)

Det kræver, at du opfylder de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, og at du ikke kan arbejde hjemmefra.

Nej, du er hverken undtaget fra kravet om test efter indrejse i Danmark eller kravet om isolation.

Du kan efter omstændighederne være undtaget for test- og isolationskravet efter reglerne for særlige persongrupper, hvis du bor i Danmark og indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller besøgt en nærtstående i grænselandet og under forudsætning af, at du kan fremvise en negativ test, som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel. Læs mere herom under ”særlige persongrupper”.

Indhold på siden: