Siden opdateres snart

Nye indrejseregler på vej

Mandag den 25. oktober 2021 fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse for hele verden. Regler om test og isolation efter indrejse er stadig gældende.

Læs pressemeddelelsen og den fulde aftaletekst hos Justitsministeriet

Hvem skal testes og i isolation efter indrejse i Danmark?

Verdens lande og regioner klassificeres efter de danske rejserestriktioner i fire kategorier som henholdsvis grøn, gul, orange og rød. Farvekategorierne har betydning for, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark. Herudover er det afgørende, om du rejser på en negativ test, er vaccineret eller tidligere smittet med COVID-19, samt hvor du har fast bopæl, og hvor du indrejser fra og har opholdt dig de seneste 10 dage. Reglerne gælder også, hvis du skal tilbage til Danmark efter en tur til udlandet.

Opdateret: 14. august 2021

Verdens lande og regioner kategoriseres i fire kategorier henholdsvis grøn, gul, orange og rød. Lande og regioner inddeles ugentligt med udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande og regioner.

Se listen over lande her:

Kategorisering af lande

Hvis du rejser på en negativ test

Rejserestriktionerne for personer, der rejser på en negativ test, afhænger som udgangspunkt af, hvor du har fast bopæl, og hvor du indrejser fra. Der gælder ikke krav om at have et anerkendelsesværdigt formål eller isolation for turister der indrejser fra grønne og gule EU- og Schengenlande og gule tredjelande.

Rejserestriktioner for personer, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittet

 

-

GRØN GUL ORANGE RØD
                                                                                                     
Testkrav efter indrejse
Nej Ja Ja Ja
Isolationskrav efter indrejse
Nej Nej Ja Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge
Nej Nej Ja Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge (coronapas)
Ja Ja Ja Ja

Hvis du rejser som færdigvaccineret

Rejserestriktionerne for personer, der rejser som færdigvaccineret, afhænger af, om du opfylder de danske betingelser for at blive betragtet som færdigvaccineret.

I Danmark betragtes man som færdigvaccineret, når man er vaccineret med en vaccine godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og der er gået mindst to uger og senest tolv måneder fra gennemført vaccinationsforløb. Det er desuden et krav, at man kan dokumentere dette ved et gyldigt digitalt EU-covidcertifikat (EU-coronapas), eller hvis man kan dokumentere, at man har fast bopæl i et EU- eller Schengenland eller Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, et OECD-land (omfatter også Grønland og Færøerne) eller i et gult tredjeland.

Du skal kunne fremvise relevant dokumentation for, at du er færdigvaccineret. Hvis du har EU’s digitale covidcertifikat for vaccination, kan du vise det. Hvis ikke bør du tjekke, om det vaccinecertifikat indeholder følgende oplysninger:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Vaccinenavn
  • Effektueringsdato – tidspunkt for 1. og 2. vaccination (ved vaccinationsforløb hvor 2. stik er nødvendig)

Danske statsborgere, herunder udlandsdanskere, der kan dokumentere at have gennemført et vaccinationsforløb med en EMA-godkendt vaccine – uanset i hvilket land, vaccinationen er foretaget – betragtes som færdigvaccinerede.

Færdigvaccinerede personer er undtaget for test og isolation, når de rejser til Danmark, med mindre de har opholdt sig i et rødt land/region inden for 10 dage forud for indrejse.

Rejserestriktioner for personer, der er vaccinerede*

Rejserestriktioner for personer, som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine, og som er danske statsborgere eller fra EU- og Schengenlande, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, OECD-lande eller fra gule tredjelande. 

 

-

GRØN GUL ORANGE RØD
                                                                                                     
Testkrav efter indrejse
Nej Nej Nej ** Ja
Isolationskrav efter indrejse
Nej Nej Nej ** Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge
Nej Nej Nej ** Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge (coronapas)
Nej Nej Nej** Ja

*Omfatter kun personer, som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine og har bopæl i EU- og Schengenlande, OECD-lande eller "gule" tredjelande, og danske statsborgere færdigvaccineret i udlandet. 

** Gælder kun for færdigvaccinerede fra OECD-lande og "gule" tredjelande. Vaccinerede fra ikke-OECD-lande skal have et anerkendelsesværdigt formål og kunne fremvise en negativ test, som er foretaget højst 48 (antigen) eller 72 (PCR) timer forud for indrejsetidspunktet, for at blive tilladt indrejse i Danmark. 

 

Hvis du rejser som tidligere smittet med COVID-19

Rejserestriktionerne for personer, der rejser som tidligere smittede med COVID-19, afhænger som udgangspunkt af, hvor du har fast bopæl, hvor du indrejser fra og har opholdt dig de seneste 10 dage, og om du opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne for tidligere smittede med COVID-19. Tidligere smittede med COVID-19 skal således kunne fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet for at være omfattet.

Se mere om hvornår du betragtes som tidligere smittet med COVID-19 – samt hvordan det kan dokumenteres her: 

Spørgsmål og svar om regler for indrejse

Rejserestriktioner for personer, der rejser som tidligere smittede med COVID-19

 

-

GRØN GUL ORANGE RØD
                                                                                                     
Testkrav efter indrejse
Nej Nej Nej Nej
Isolationskrav efter indrejse
Nej Nej Nej Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge
Nej Nej Ja Ja
(kort liste)
Testkrav forud for indrejse for udlændinge
Nej Nej Nej Nej

Hvis du har opholdt dig i et rødt land/region

Alle rejsende, der 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt sig i et ”rødt” land eller region (dog ikke transit), skal lade sig teste og gå i isolation efter indrejse..Udlændinge, som har fast bopæl i røde lande, skal kunne fremvise en PCR-test, som er foretaget høst 72 timer forud for indrejse. Der er for nuværende ingen røde lande.

I forlængelse af, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at de røde lande kan skifte farve til orange, ophæves testkravet før ombordstigning på fly fra lørdag den 14. august 2021 kl. 16.

Testkravet før ombordstigning kan genetableres, såfremt der på et senere tidspunkt igen vil være lande, der klassificeres som røde.

Hvis du er omfattet af krav om test eller isolation

Er du omfattet af testkrav forud for indrejse, skal du kunne fremvise en negativ test PCR-test, som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet. En antigentest vil fortsat skulle være foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet. dvs. i indrejsekontrollen i Danmark.

Er du omfattet af testkravet efter indrejse, afhænger kravet af, om du rejser ind med fly eller over sø- og landegrænser. Ankommer du med fly fra ”gule”, ”orange” eller ”røde” lande, skal du som udgangspunkt have taget en test i lufthavnen. Indrejser du over en sø- eller landegrænse, skal du som udgangspunkt have foretaget en hurtig- eller PCR-test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Er du omfattet af isolationskravet, skal du som udgangspunkt isolere dig i 10 dage. Isolationen kan brydes ved negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. Er det ved indrejse mellem 5 og 10 dage siden, man har opholdt sig i et ”rødt” land eller region, kan isolationen afbrydes ved en negativ PCR-test, som er foretaget umiddelbart efter indrejse.

Danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervsrejse i et ”orange” land, er undtaget fra krav om isolation efter indrejse. Det gælder også i fritiden.

Udenlandske erhvervsrejsende fra orange lande, der skal til forretningsmøde i Danmark, også undtaget fra krav om isolation efter indrejse. De pågældende vil fortsat skulle testes efter de i øvrigt gældende regler.

Børn under 16 år er ikke omfattet af krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Det samme gælder børn under 18 år, hvis de rejser med en forælder, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet med COVID-19.

Informationsmateriale i sprogversioner

Indhold på siden: