COVID-19-restriktioner i Europa

Flere lande i Europa opretholder fortsat en række COVID-19-restriktioner. Vær opmærksom på, at udviklingen er dynamisk, og at restriktioner ofte indføres, justeres eller ophæves med få dages varsel.

Nedenfor kan du læse eksempler på nogle af de restriktioner, der er gældende i visse europæiske lande. Eksemplerne medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Vær også opmærksom på, at der kan være store regionale forskelle. Besøg de danske ambassaders hjemmesider eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik over hvilke restriktioner, der gælder i udlandet. Nedenstående landeoverblik er en overordnet opsamling og vil blive opdateret en gang hver anden uge, forventeligt onsdag.

Restriktioner i europæiske lande

Udpluk af væsentlige restriktioner i udvalgte europæiske lande pr. 9. juni. Se detaljeret og løbende opdateret information på de enkelte ambassaders hjemmesider.

 • Mellem 00.00 og 05.00 må maks. tre personer være samlede i det offentlige rum.
 • Forsamlingsforbud på ti personer i det offentlige rum, dog skal man være i bevægelse, bære mundbind og holde 1,5 m afstand. Den sociale boble (tæt kontakt) er på maks. fire personer i hjemmet.
 • Hjemmearbejde er obligatorisk, man må dog nu møde ind en gang om ugen.
 • Restauranter, cafeer og barer må have åbent i tidsrummet 05.00 til 23.30.
 • Salg af alkohol forbudt efter kl. 23.30.
 • Små markeder er åbne, men større markeder er aflyst.
 • Biografer, teatre, kulturcentre samt museer er åbne, dog med restriktioner af antallet af gæster og brug af ventilation.
 • Mundbindspåbud i det offentlige rum, inkl. i butikker, offentlig transport, lufthavne, metro, stoppesteder.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Belgiens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Restauranter og cafeer er genåbnet.
 • Kultur- og underholdningsfaciliteter (biografer, koncertsteder, mv.) samt teatre, museer og gallerier må holde åbent med brug af 50 pct. af kapaciteten og sikring af afstand og brug af mundbind.
 • Obligatorisk at bære mundbind i alle offentlige indendørs rum, inkl. offentlig transport. Obligatorisk at bære mundbind i alle offentlige udendørs rum, hvor det ikke er muligt at holde 1,5 meters afstand.
 • Publikum tillades til alle sportsarrangementer med brug af 50 pct. af kapaciteten, sikring af 1,5 m. afstand og brug af mundbind. Storcentre, fitnesscentre og svømmehaller er genåbnet.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Bulgariens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Generelt udgangsforbud mellem kl. 01.00 og kl. 05.00.
 • Generelt forsamlingsforbud: Det er ikke tilladt at samles mere end 20 personer i private hjem.
 • Butikker og storcentre er åbne. Man skal dog medbringe dokumentation for enten COVID-19-vaccination, at man har været smittet med COVID-19 inden for de senest seks måneder eller en negativ PCR- eller Rapid-test (maks. 72 timer gammel). Turister kan medbringe CyprusFlightPass (digital eller papirversion).
 • Restauranter, cafeer, barer og lignende er åbne.
 • Teatre og biografer er åbne. For indendørs teatre og biografer: medbring dokumentation for COVID-19-vaccination, at man har været smittet inden for de seneste seks måneder eller en negativ PCR- eller Rapid-test (maks. 72 timer gammel). Turister kan medbringe CyprusFlightPass.
 • Krav om brug af mundbind både udendørs og indendørs i det offentlige rum med undtagelse af børn under 12 år.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Læs mere på ambassadens hjemmeside om Cypern eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Ikke længere obligatorisk at bære mundbind/visir på alle offentlige indendørs steder. Enhver virksomhed kan dog kræve, at kunder har bærer mundbind.
 • Obligatorisk at holde afstand til andre personer i det offentlige rum.
 • Det er tilladt at engagere sig i træning, ungdomsarbejde og udføre hobby- og genoptræningsaktiviteter indendørs. Lokaler må maksimalt åbne for 200 personer. Maksimalt 50 pct. af de anvendte lokalers kapacitet må udnyttes.
 • Udendørs aktivitet er tilladt. Højst 250 personer kan deltage i aktiviteterne.
 • Indendørs begivenheder (biograf museum mv.) er tilladt forudsat, at kapaciteten ikke overstiger 50 pct. eller 200 deltagere.
 • Restauranter og spisesteder kan åbne for udeservering frem til kl. 22.00. Borde skal arrangeres i overensstemmelse med en kapacitetsbegrænsning på 50 pct. Indendørs servering er tilladt forudsat, at kapacitetsgrænsen på 50 pct. overholdes. Indendørs servering skal ligeledes stoppe klokken 22.00. Take-away-salg af mad er fortsat tilladt.
 • Alle butikker kan åbne forudsat, at der tages hensigtsmæssig afstand. Lokaler må maksimalt udnytte 50 pct. af kapaciteten.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Estlands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Forsamlingsrestriktionerne varierer regionalt afhængigt af smittetrykket. I nogle regioner er offentlige forsamlinger begrænset til ti personer, hvis reglerne om god hygiejne og afstand efterleves. I nogle regioner er forsamlingsforbuddet blevet lempet, og det er nu muligt at arrangere større offentlige arrangementer med flere end 50 deltagere, hvis visse forholdsregler overholdes.  
 • Der er indført krav om mundbind i offentlig transport i flere af de store byer samt i alle finske toge. Generel anbefaling for personer over 12 år om at bære mundbind i offentlige forsamlinger og i butikker.
 • Åbningstider og alkoholudskænkning for restauranter og barer mv. er begrænset.
 • Offentlige kulturelle institutioner, fx museer, er åbne med varierende restriktioner og begrænsninger.
 • Generelt er fritidsaktiviteter for personer over 20 år begrænset.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Finlands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Frankrig har indført en række restriktioner, som bl.a. indebærer at man kun må bevæge sig udenfor i tidsrummet kl. 6.00 – 23.00.
 • Der er krav om, at man bærer mundbind i det offentlige rum indendørs. I store dele af landet er det ligeledes et krav, at man bærer mundbind udendørs. Brugen af mundbind udendørs reguleres af de lokale myndigheder. Det er påkrævet at bære mundbind på de franske arbejdspladser med undtagelse af enkeltmandskontorer.
 • Udendørsservering genåbnet på terrasser mv. Man må maksimalt sidde seks personer sammen. Ved indendørsservering skal der fremvises fransk Covid-19-pas eller gives kontaktoplysninger.
 • Ikke-essentielle butikker er genåbnet. Samtidig er kulturinstitutioner som museer, biografer, teatre mv. genåbnet med begrænset kapacitet og sundhedsforanstaltninger.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Frankrigs hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 • Udgangsforbud fra kl. 00.30 til kl. 05.00.
 • Fødevarebutikker, supermarkeder og apoteker er åbne.
 • Alle restauranter, barer og caféer er åbne, men kun for udendørsservering.
 • Organiserede strande er åbne.
 • Detailhandel og shoppingcentre er åbne.
 • Udendørs arkæologiske områder og museer er åbne.
 • Udendørs teatre og biografer er åbne.
 • Frisører, barberer og skønhedssaloner er åbne.
 • Universiteter har fjernundervisning.
 • Folkeskoler og gymnasier er åbne.
 • Generelt forsamlingsforbud: Det er ikke tilladt at samles mere end ni personer på offentlige steder.
 • Taxaer må højst medtage tre passagerer. Personbiler maks. tre personer, og hvis de ikke er i familie, skal der bæres mundbind.
 • Mundbind skal bæres ude og inde på alle offentlige steder.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Grækenlands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Færden (inkl. træning) er igen tilladt i hele landet. Det er fra den 2. juni også tilladt igen at overnatte på hoteller, B&B og hostels.
 • Sociale sammenkomster er tilladt udendørs op til 15 personer.
 • Socialisering i egen bolig med andre husstande ikke tilladt. Det er dog tilladt at mødes tre husholdninger eller maks. seks personer i egen have.
 • Al ikke-nødvendig detailhandel/services er åbnet fuldt op igen.
 • Restauranter er kun åbne for udendørs servering og take-away.
 • Gallerier, museer og biblioteker er igen åbnet.
 • Krav om mundbind i alle butikker, offentlig transport og indendørs forsamlinger. Det anbefales at bære mundbind på arbejdspladser, befolkede gader m.m.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Irlands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Nationalt forsamlingsforbud på maks. 150 personer, dog med en række undtagelser for grundskoler, uddannelsesinstitutioner, sundhedspersonale, politi, beredskab mv.
 • Restauranter og barer er åbne, men skal lukke kl. 23.00.
 • Krav om mundbind i offentlig transport og ved fly- og færgeforbindelser samt overalt, hvor afstandskravet på to meter ikke kan opretholdes.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Islands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

Italiens regioner klassificeres i fire forskellige zoner på baggrund af den epidemiologiske risiko. Hele landet er pt. i zonen med den næstlaveste risiko på nær tre regioner, der er i den laveste risikozone.

 • Nationalt udgangsforbud mellem kl. 00.00 og kl. 05.00.
 • I zoner med den laveste og næstlaveste risiko må restauranter holde åbent for servering både til frokost og aften. Indendørs må der maks. være seks gæster pr. bord. Udendørs er der ikke fastsat et loft for antallet af gæster.
 • Mundbind er obligatorisk i det offentlige rum – både ude og inde.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Italiens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Der er indført et generelt forbud mod forsamlinger på mere end 100 personer. Private forsamlinger er ikke forbudt. Offentlige forsamlinger og ceremonier skal afsluttes senest kl. 23.00.
 • Natklubber er lukkede.
 • Caféer og restauranter kan være åbne også indendørs og indtil kl. 23.00.
 • Kasinoer, spillehaller og sprogskoler er åbne.
 • Indendørs legefaciliteter for børn er åbne.
 • Fitnesscentre er genåbnet.
 • Indendørs sportsaktiviteter er åbne.
 • Salg af alkohol er forbudt mellem kl. 23.00 og kl. 06.00.
 • Krav om mundbind i offentlig transport inkl. taxaer mv. og indendørs rum, fx forretninger, restauranter (medmindre man sidder ned), museer mv.
 • Mundbind er påbudt udendørs, når det ikke er muligt at holde mindst 1,5 meters afstand.
 • Krav om mundbind i fitnesscentre ved indgang, ophold i receptionen samt bevægelse til og fra omklædningsfaciliteter.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Kroatiens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 • Alle offentlige og private arrangementer er forbudt.
 • To husstande, maks. 10 personer, må mødes idendørs, og op til 20 personer udendørs.
 • Udendørs servering på restauranter, cafeer, barer er tilladt indtil midnat. Derudover har restauranter åbent for take-away.
 • Alle butikker og storcentre er åbne med krav om min. 25 m2 per kunde. Liberale erhverv er også åbne.
 • Biblioteker, museer, andre kultursteder er åbne for individuelle besøg.
 • Krav om to meters afstand. For personer fra syv år er mundbind obligatorisk på alle steder indendørs, hvis der er mere end én person tilstede. Også arbejdspladser, butikker og i offentlig transport inkl. taxa. Dog kan op til 20 personer, der alle er vaccinerede, mødes uden mundbind.
 • Offentlig transport kører med maks. 50 pct. af passagerkapacitet udnyttet.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Letlands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 • Indendørs privat forsamlingsforbud på 10 personer. Kulturelle indendørs arrangementer med mere end 250 personer er forbudt (gælder også biografer mv.). 
 • Restauranter, barer mv. må holde åbent indtil midnat, og der kræves coronapas ved indendørsservering.
 • Krav om at bære mundbind i alle indendørs offentlige rum. Desuden krav om to meters afstand.
 • Coronapas giver adgang til flere aktiviteter og yderligere lempede restriktioner.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Litauens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 • Udgangsforbud mellem kl. 00.00 og kl. 06.00.
 • Ved privatbesøg i hjemmet: Maks. fire personer ud over hjemmets beboere.
 • Forbud mod indtag af alkohol på offentligt tilgængelige steder.
 • Kultur- og sportsevents tilladt. Det er påbudt at holde to meters afstand, bære mundbind eller sidde ned, ved begivenheder med deltagelse af mellem 10 og 100 personer.
 • Restauranter og butikker er åbne, men med restriktioner.
 • Mundbind er påbudt i offentlig transport, forretninger og offentlige bygninger og øvrige offentlige sammenhænge (inde og ude), hvor en afstand på to meter ikke kan overholdes.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Læs mere på ambassadens hjemmeside om Luxembourg eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Grupper på over seks personer er forbudt i det offentlige rum.
 • Restauranter og barer må holde åbent indtil midnat.
 • Det er obligatorisk at bære mundbind såvel indendørs som udendørs. Eneste undtagelse er private hjem.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Læs mere på ambassadens hjemmeside om Malta eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 

 • Forbud mod at samles mere end fire personer både indendørs og udendørs.
 • Anbefaling om maksimalt fire gæster i eget hjem per dag.
 • Genåbning af restaurantionsbranchen i tidsrummet 06.00-22.00.
 • Liberale erhverv og detailhandel genåbnet.
 • Salg af alkohol forbudt fra klokken 22.00.
 • Påbud om mundbind i alle offentlige indendørs rum. Mundbind obligatorisk i offentlig transport og lufthavne.
 • Krav om tidsreservation, sundhedstjek og begrænsning på antal gæster i restaurationsbranchen og kulturelle tilbud.
 • Indendørs sportsfaciliteter er genåbnet. Afstandskrav og maksimalt 50 i et rum. Udendørs må sport finde sted i grupper på maksimalt 50, med afstandskrav
 • Alle arrangementer, der kræver myndighedernes tilladelse, aflyses.
 • Dagpleje og folkeskole (til 17 år) genåbnet. Erhvervsskoler og videregående uddannelse har én dags fysisk undervisning om ugen.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Nederlandenes hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Op til 10 gæster tillades ved besøg i eget hjem, hvis der kan holdes mindst én meters afstand. Personer, der er vaccineret for mere end tre uger siden eller har gennemgået COVID-19, tæller ikke med ift. begrænsningen
 • Ved private sammenkomster uden for hjemmet tillades maks. 20 deltagere indendørs og maks. 30 deltagere udendørs.
 • Ved offentlige arrangementer tillades op til 200 personer at samles indendørs, hvis der benyttes faste siddepladser. Uden faste pladser er begrænsningen 50.
 • Op til 100 personer tillades ved indendørs arrangementer, der samler deltagere under 20 år fra samme kommune, selvom der ikke bruges faste siddepladser.
 • Udendørs tillades op til 200 personer at samles ved offentlige arrangementer, og op til tre grupper á 200 personer, hvis kohorterne holdes adskilt.
 • Alkoholservering på barer/restauranter o.l. tillades frem til kl. 00.00.
 • Påbud om hjemmekontor hvis praktisk muligt (arbejdsgiveransvar).
 • Undervisningen for de højeste klassetrin (8.-10. klasse) og i gymnasierne tilrettelægges af den enkelte kommune ift. smittesituationen lokalt.
 • Studerende og elever på universiteter, højskoler og erhvervsskoler kan være fysisk tilstede såfremt de testes.
 • Børn og unge under 20 år kan deltage i fritidsaktiviteter og træning som normalt.
 • Ved organiseret træning, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne anbefales en begrænsning på 20 personer indendørs og 30 personer udendørs.
 • Alle butikker og indkøbscentre opfordres til at indføre begrænsninger mht. antal besøgende.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Norges hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 • Hoteller holder åbent.
 • Restauranter, barer mv. holder åbent.
 • Shoppingcentre holder åbent.
 • Museer og kunstgallerier holder åbent.
 • Teatre og biografer holder åbent.
 • Indendørssportsaktiviteter, inkl. fitnesscentre og svømmehaller, holder åbent.
 • Det er påkrævet at bære maske/mundbind alle steder indendørs. Der må kun bæres mundbind, der dækker næse og mund. Derfor er visirer, hjelme, tørklæder og lignende ikke tilladt.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Polens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 Nødretstilstanden er blevet ophævet, men følgende restriktioner er stadig gældende:

 • Totalt forbud mod indtagelse af alkohol på offentlige udendørs arealer.
 • Obligatorisk at bære mundbind i alle offentlige indendørs områder, blandt andet i offentlig transport og i supermarkeder.
 • Obligatorisk at bære mundbind i alle offentlige udendørs områder, hvor det ikke er muligt at opretholde to meters afstand. Forlænget indtil 15. juli.
 • Hjemmearbejde er obligatorisk indtil slutningen af 2021. Generel civil pligt til at holde sig hjemme og begrænse udflugter.
 • Alle kommercielle etablissementer af enhver art skal lukke kl. 21.00 på hverdage og kl. 19.00 i weekenden.
 • Shoppingcentre, biografer, teatre, museer, gallerier etc. er genåbnet
 • Restauranter og cafeer er genåbnet med grupper på maks. seks personer indendørs og ti personer udendørs. Kun personer fra samme bopæl må sidde over for hinanden på indendørs restauranter og cafeer. For andre regler om 2 meter afstand og diagonal placering.
 • Det er muligt at opholde sig på offentlige områder såsom hav- eller flodfronter, sport kan dyrkes udendørs uden begrænsning af deltagerer.
 • Vandparker og private forlystelsesparker genåbnet

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Portugals hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 

 • Man må maksimalt samles seks personer, som ikke er fra samme husstand, i det udendørs offentlige rum (i privat regi og under hensyntagen til afstandsregler).
 • Restauranter, cafeer og butikker er genåbnet.
 • Fortsat regionale nedlukninger af visse biografer, teatre, og koncertsale. 
 • Det er obligatorisk for personer over fem år at bære mundbind på indendørs områder, samt tæt befolkede udendørs offentlige områder.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Rumæniens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Private forsamlinger indendørs med maks. 30 personer, i det offentlige rum med maks. 50 personer.
 • Restauranter er er nu fuldt åbne, men med loft for antallet af personer sammen.
 • Det er igen muligt at benytte sports-, fritids- og kulturtilbud, dog med loft for antal deltagere og ved overholdelse af hygiejnekrav.
 • Der er vidtrækkende krav om at bære mundbind indendørs, bl.a. i al offentlig transport.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Læs mere på den danske ambassades hjemmeside om Schweiz eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Reglerne for forsamlingsforbud er forskellige fra region til region. Der kan være forsamlingsforbud både i det private og i det offentlig rum.
 • Forbud mod indtagelse af alkohol i det offentlige rum
 • Regionale kapacitetsrestriktioner for restauranter, barer, butikker, biografer og teatre samt på badestrande, udendørs svømmebassiner, forlystelsesparker, turistattraktioner, m.m.
 • Mundbind i det offentlige rum, heriblandt i skoler/universiteter, er obligatorisk i hele Spanien for alle personer over seks år.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Spaniens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Det er tilladt at mødes indendørs op til seks personer (eller to husstande) og udendørs op til 30 personer.
 • Udendørs og indendørs sports- og fritidsfaciliteter er åbnet.
 • Al ikke-essentiel detailhandel, liberalt erhverv (f.eks. frisører), fitnesscentre og offentlige biblioteker er åbnet.
 • Pubber, caféer og restauranter er åbnet (maks. seks personer eller to husstande sammen, hvis indendørs servering).
 • Biografer, museer, teatre m.v. åbnet.
 • Overnatning uden for eget hjem tilladt (maks. seks sammen eller to husstande)
 • Mundbind skal bæres stort set alle offentlige steder indendørs, herunder i offentlig transport.
 • Alle, der kan, opfordres til at arbejde hjemme.

Fjerde og sidste fase af regeringens annoncerede genåbningsplan, der fjerner stort set alle resterende restriktioner, træder i kraft den 21. juni med forbehold for løbende vurdering af data.

I Skotland, Wales og Nordirland gælder særskilte (men lignende) genåbningskøreplaner.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Storbritanniens hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik. 

 • Forsamlingsforbud på som gælder ved sammenkomster og offentlige arrangementer på otte indendørs. Det er tilladt at samles 50 personer indendørs, hvis alle anvises siddeplads. Udendørs må man samles 100 personer og 500 personer, hvis alle har anvist siddeplads.
 • Opfordring til mindst mulig brug af offentlig transport, samt opfordring til brug af mundbind i offentlig transport i trængselssituationer.
 • Der er indført en begrænsning af størrelsen af selskaber på serveringssteder på maks. fire personer.
 • Der er forbud mod salg af alkohol på restauranter og barer efter kl. 22.30.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Sveriges hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 

 • Der må forsamles 200 personer indendørs og 500 personer udendørs.
 • Al ikke-essentiel detailhandel, liberalt erhverv, museer, kunsthaller, svømmebassiner, fitnesscentre og saunaer er åbnet.
 • Restauranter, barer og caféer er åbnet.
 • Natklubber og diskoteker er åbnet. Dans og live musik forbydes.
 • Teatre, biografer og kulturarrangementer er åbnet for maks. 2.000 personer udendørs og maks. 1.000 indendørs.
 • I forbindelse med restaurantbesøg eller kulturbegivenheder er der indført krav om fremvisning af bekræftelse på, at man har påbegyndt et vaccinationsforløb, har et gyldigt negativt testresultat eller har inden for maks. 180 dage været tidligere smittet. Krav om, at personer bærer masker af minimum FFP2-standard i alle offentligt tilgængelige indendørs områder, herunder offentligt transport, butikker, hospitaler og offentlige kontorer. Ligeledes i personbiler, såfremt passagerne ikke er fra samme husstand. Krav om minimum kirurgisk mundbind på offentlige udendørs steder, hvis man ikke kan overholde to meters afstand, samt på arbejdspladser, medmindre man opholder sig i enkeltmandskontor.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Tjekkiets hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Den aktuelle genåbning er i høj grad knyttet til de lokale smittetal. De fleste steder tillader nu både indendørs og udendørs servering, kulturtilbud og sportsaktiviteter. Også teatre og biografer er ved at genåbne. Barer og værtshuse er fortsat lukkede og større sammenkomster er ikke mulige.
 • Detailhandlen fungerer normalt. Også besøg på museer, gallerier, i zoologiske haver og svømmebad er mulige. De fleste steder kræves forudgående tidsbestilling og evt. også forelæggelse af en dagsaktuel negativtest.
 • Loftet for private sammenkomster varierer, men befinder sig omkring 10 personer fra fem husstande, børn under 14 år undtaget.
 • Hoteller og andre overnatningsmuligheder er langsomt ved at åbne op landet over.
 • Der er krav om at bære medicinsk mundbind i offentlig transport, i butikker og hos lægen mv.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Tysklands hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 • Nødretstilstand gældende siden den 4. november.
 • Private forsamlinger må maks. have deltagelse af 50 personer. Op mod 500 personer kan deltage i udendørs events.
 • Butikker må maks. have én kunde per 10. kvadratmeter eksklusiv personer under 14 eller over 65. Barer og restauranter åbne for take-away og udendørs servering. Besidder man et immunitetskort, kan man modtage service indenfor. Fritidsfaciliteter så som fitnesscentre, swimmingpools, teatre, biografer, museer, sportsevents, zoos og musik- og danseevents er åbne for personer med immunitetskort.
 • Børnehaver åbne. Folkeskole, gymnasier og universitet må afholde fysisk undervisning. Besøg på hospitaler, plejehjem og tilsvarende institutioner er kun tilladt for personer med immunitetskort.
 • Mundbind skal bæres i al offentlig transport inkl. taxi samt lukkede offentlige rum, herunder supermarkeder og butikker.
 • Sportsevents skal foregå for lukkede døre. Dog åbent for personer med immunitetskort. Udendørs motionering og holdsport tilladt. 

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Ungarns hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

 • For adgang til restauranter, cafeer, barer mv. samt fritids- og kulturarrangementer såsom biografer, teatre og lignende skal man forevise en negativ test eller bevis på afsluttet vaccine eller overstået COVID-19-infektion. Desuden gælder afstandsregler og FFP2-maskepåbud.
 • Serviceerhverv er åbne med krav om negativ test og en begrænsning på 10 m2 pr. kunde, maskepåbud (FFP2-maske) og afstandsregler.
 • Dagligvarebutikker, detailhandlen, apoteker, banker m.fl. samt museer og biblioteker er åbne, dog med begrænsning på 10 m2 pr. kunde, maskepåbud (FFP2-maske) og afstandsregler.
 • I det offentlige rum må maks. 16 voksne + børn mødes. Indendørs, fx på restaurant, må man ikke sidde mere end 8 voksne plus børn sammen.
 • Der gælder et afstandskrav i det offentlige rum på én meter for personer, som ikke bor i samme husstand.
 • FFP2-masker er obligatorisk i alle offentlige indendørs lokaler, i alle forretninger, i hele servicesektoren, på messer, i taxaer og i offentlig transport inkl. stationer og stoppesteder.

Ovenstående er kun eksempler og medtager ikke alle lokale retningslinjer, restriktioner og undtagelser. Besøg derfor den danske ambassade i Østrigs hjemmeside eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger for detaljer og senest opdaterede overblik.

 

Indhold på siden:

Opdateret 9. juni 2021