Smittesituationen i Europa

Her finder du information om smittesituationen i lande og regioner i EU- og Schengen.

Opdateret: 18. september 2021

Der udarbejdes ugentligt et kort og en tabel over smittesituationen i de enkelte lande og regioner i EU- og Schengenlandende ud fra objektive kriterier og indrapporterede data for smitte og test. 

Farverne i nedenstående kort og tabeller henviser til smittesituationen. 

Læs mere om landendes kategorisering her.

Udenrigsministeriets verdenskort kan du få et overblikover farverne på rejsevejledningerne til hele verden. 

For de EU- og Schengenlande, der har betydelige indrejserestriktioner, fraråder Udenrigsministeriet uanset smittesituationen alle ikke-nødvendige rejser (skraveret orange). Det skyldes, at disse indrejserestriktioner gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. 

Faktaark om modellen for indrejserestriktioner og rejsevejledninger

Landelisten

Landenes status i relation til COVID-19 på baggrund af Statens Serum Instituts kategorisering af lande og regioner i forhold til smittesituationen.  

Tabel på landeniveau for alle lande i EU og Schengen til brug for Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Regionslisten

Regioners status i relation til COVID-19 på baggrund af Statens Serum Instituts kategorisering af regioner og regioner i forhold til smittesituationen.

Tabel på regionsniveau iht. den regionale mekanisme og grænselandsordningen til brug for Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Se verdenskortet på um.dk

Historisk data

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde historisk data over sikkerhedsniveauerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på baggrund af modellerne for opdatering af rejsevejledninger.

Rejsevejledninger - Historiske data

Spørgsmål om rejser

Ved spørgsmål om rejser til udlandet:

 Ved spørgsmål om rejse til Danmark:

Ved spørgsmål og test og coronavirus generelt:

Indhold på siden: