Smittet med coronavirus

Hvis du er testet positiv for COVID-19, bør du hurtigst muligt gå i selvisolation.

Opdateret: 12. januar 2022

Hvis du er smittet med COVID-19 opfordres du til:

 • At isolere dig hurtigst muligt.
 • At give besked til dine nære kontakter, så de kan blive testet. Oplys dem dit rekvisitionsnummer, som du finder sammen med dit positive prøvesvar på sundhed.dk eller i appen MinSundhed. Ved at bruge rekvisitionsnummeret på coronaprover.dk kan dine nære kontakter selv bestille test uden at vente i telefonkø hos smitteopsporingen - se her, hvilke kontakter du skal give besked.
 • At oplyse om din smittesituation via den digitale smitteopsporing, som du sammen med dit positive prøvesvar finder link til på sundhed.dk eller i appen MinSundhed.
SMITTET MED COVID-19

Guide til dig, der er testet positiv

Klik dig hele vejen igennem guiden og få hjælp til, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en positiv test.

SMITTET

Den digitale smitteopsporing

Er du smittet, kan du oplyse om din smittesituation direkte på sundhed.dk eller via appen MinSundhed. Du kan tilgå den digitale smitteopsporing, så snart du har fået et positivt testsvar – også hvis det er en antigentest (hurtigtest).
Her kan du give de oplysninger, som du ellers skulle vente på at give til smitteopsporingen i telefonen.

Smitteopsporingen står fortsat til rådighed for smittede, der foretrækker at tage dialogen telefonisk. Smittede, der ikke benytter sig af den digitale løsning, vil også fortsat blive ringet op, når de tester positivt på en PCR- eller antigentest (hurtigtest).
Det er også muligt for smittede at bede om yderligere rådgivning og vejledning i den digitale smitteopsporing. Smitteopsporingen vil herefter kontakte den smittede med henblik på konkret rådgivning. Smitteopsporingen vil også stadig ringe ud, hvis der er brug for supplerende oplysninger.

Den digitale smitteopsporing gælder i første omgang kun borgere med NemID/MitID, der kan svare på egne vegne. Børn under 15 år og personer under værgemål kan derfor ikke benytte løsningen aktuelt. I disse tilfælde vil smitteopsporingen ringe ud til de smittedes forældre eller værger.

Smitteopsporingen ringer altid fra telefonnummeret 3232 0511.

NÆRE KONTAKTER

Selvbetjening gør det nemt og hurtigt for dine nære kontakter at blive testet

Når du modtager positivt svar på en test, får du samtidig et rekvisitionsnummer, som du kan dele med dine nære kontakter. Rekvisitionsnummeret finder du der, hvor du ser dit testsvar: På sundhed.dk eller i appen Minsundhed.

Læs mere på coronaprover.dk

Rekvisitionsnummeret kan deles med op til 15 kontakter, som ved brug af rekvisitionsnummeret selv kan bestille test uden at vente i telefonkø hos smitteopsporingen.

Se her, hvilke kontakter du skal give besked.

Smittet barn

Er dit barn testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du med det samme sørger for, at barnet bliver isoleret.

Som udgangspunkt skal du, så vidt muligt, holde afstand til det smittede barn. Børn har dog brug for omsorg og kontakt i form af kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. Hvis ikke du kan holde afstand til det smittede barn, skal du også gå i selvisolation og blive testet.

Læs mere om nære kontakter her

Hvis dit barn er smittet med COVID-19, opfordres du hurtigst muligt at give besked til de kontakter, som kan være smittede, og dermed også kan risikere at smitte andre. Har du brug for hjælp fra Smitteopsporingen, kan du ringe 3232 0511 og taste 1.

Selvisolation

Du skal gå i selvisolation i følgende situationer:

 • Hvis du tester positiv for covid-19.
 • Hvis du får symptomer på covid-19. Dette gælder også, selvom du er har fået første, andet eller 3. stik, eller du er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger.
 • Hvis du er nær kontakt, og du hverken har fået 3. stik eller er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger
 • Hvis du er nær kontakt, og du løbende er udsat for smitte, fordi den smittede ikke kan holde afstand. Det gælder også, hvis du har fået 1., 2. eller 3. stik eller er tidligere smittet med covid-19.

Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med.

At du skal gå i selvisolation betyder:

 • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, du ikke bor sammen med.
 • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du skal være særligt opmærksom på at holde god hygiejne og rengøring.

Isolationsophold

Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune.

Du skal være testet positiv for COVID-19, før du kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Læs mere og download pjece om selvisolation og isolationsophold på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Indkomst under selvisolation

Her finder du gældende regler for kompensation ved smitte med coronavirus.

Hvis en medarbejder skal i selvisolation på grund af COVID-19, vil der være tale om lovligt forfald, og vedkommende kan have ret til fuld løn eller sygedagpenge.

Medarbejdere, der er sendt i selvisolation, skal arbejde hjemme, så vidt det er muligt. Hvis man ikke kan arbejde hjemme, afhænger det af det konkrete ansættelsesforhold, om man har ret til løn i perioden. Såfremt man ikke har ret til løn, vil medarbejdere, der enten er smittet eller har en realistisk formodning om at være smittet, have ret til sygedagpenge. Det samme gælder for nære kontakter, som er i selvisolation som følge af smitteopsporing. I alle tilfælde gælder det dog, at man skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, og derfor vil der være personer, der ikke kan modtage sygedagpenge, selvom de er smittet med coronavirus.

Forældre kan have ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge, hvis deres barn skal i selvisolation. Du kan læse mere her:

Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 (borger.dk)

En selvstændig erhvervsdrivende som enten er smittet med coronavirus eller har en realistisk formodning om at være smittet, eller er nær kontakt, vil kunne modtage sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldte.

Læs mere her:

Godt at vide - NemRefusion - Refusion af sygedagpenge (virk.dk)

Arbejdspladsen kan som udgangspunkt få refusion, hvis der bliver udbetalt løn under sygdom, og medarbejderen ville have ret til sygedagpenge.

Nødsaget til at bryde selvisolation? 

Brug et CE-mærket mundbind, hvis du undtagelsesvis er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal på hospitalet, eller hvis du skal testes.

Undlad at benytte kollektiv transport, inklusiv taxa, når du skal til teststedet.

 

Smittefri

Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil syv dage efter, at din test blev taget.

Kontakt din egen læge, hvis din tilstand forværres.

Test for COVID-19

Bliv testet ved symptomer og nær kontakt

For at forebygge smitte er det vigtigt, at du bliver PCR-testet i forbindelse med symptomer på COVID-19 eller hvis du er nær kontakt til en smittet.

Nær kontakt

Hvis du har været i kontakt med en smittet

Har du været i kontakt med en smittet? Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til test og isolation, hvis du er nær kontakt til en smittet.

Smitteforebyggelse

Sådan kan du være med til at forebygge smitte

For at begrænse smitten, er det vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger - i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Spørgsmål og svar

Om at være smittet med coronavirus

Opdateret: 13. januar 2022

Hvis du har fået taget en PCR-test, som viser, at du er smittet med COVID-19, skal du hurtigst muligt isolere dig, så du ikke smitter andre. Du skal også isolere dig fra dem, du bor sammen med. Har du ikke mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som muligvis kan bevilge et isolationsophold uden for hjemmet.

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du rådgivning om, hvordan du skal forholde dig, og du får hjælp til opspore dine nære kontakter, som du kan have smittet.

Hvis du har fået en positiv hurtigtest, skal du hurtigst muligt testes igen - denne gang med en PCR-test. PCR-testen er mere følsom end hurtigtesten, og derfor kan den be- eller afkræfte testresultatet. Desuden kan den give svar på, om du er smittet med en særlig variant. Du skal gå i selvisolation, indtil den nye PCR-test har påvist, at du ikke er smittet. Du må gerne gå ud for at blive testet, men undgå offentlig transport. Husk mundbind og at holde afstand.

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og du får henvisning til en PCR-test, som kan be- eller afkræfte resultatet af din hurtigtest (antigentest). Hvis PCR-testen er negativ, og du ikke har symptomer, kan du muligvis afbryde din selvisolation, men du skal først kontakte Smitteopsporingen.

Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19, er det vigtigt at sørge for, at barnet straks isolerer sig. Har barnet en alder, hvor isolation ikke er muligt, anbefales det, at barnet isolerer sig sammen med en forælder. Hvis det er vanskeligt at isolere sig i hjemmet, kan du kontakte kommunen, som muligvis kan bevilge et isolationsophold for barnet og en forælder.

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du rådgivning om, hvordan du og barnet skal forholde jer, og du får hjælp til opspore barnets nære kontakter. Derudover skal ledelsen i dagtilbud/skole orienteres, så de kan tage de nødvendige forholdsregler og informere forældre til øvrige børn, der kan have været udsat for smitte.

Coronaopsporingen går i gang med en intensiv smitteopsporing, hvis du er smittet med én af de særlige virusvarianter. Nogle af de særlige varianter er ekstra smitsomme, mens andre udgør en risiko for at kunne smitte personer, der er vaccineret eller tidligere har været smittet.

Den intensive smitteopsporing består bl.a. af særlig opmærksomhed på, om den smittede har været på udlandsrejser eller været sammen med andre, som har været ude at rejse. Desuden kortlægges den smittedes nære kontakter (2. led) og deres nære kontakter (3. led). Hvis der er risiko for smittespredning, vil de nære kontakters nære kontakter blive anmodet om at gå i isolation og blive testet på samme måde som de nære kontakter. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler, hvis den nære kontakt til en virusvariant er færdigvaccineret.

I forhold til at forebygge smittespredning er det vigtigste, at du går i selvisolation, hvis du er smittet eller er nær kontakt.

Det betyder, at du skal blive hjemme, og du skal isolere dig fra dem, du bor sammen med. Gå ikke på arbejde, undgå indkøb og gåture, og bed andre om at lufte hunden. Få hjælp med fx indkøb, og får du varer leveret, så få dem stillet ved døren. Anvend et CE-mærket mundbind, og hold 2 meters afstand til andre, hvis du undtagelsesvis er nødt til at gå ud, fx hvis du skal testes.

Undlad tæt fysisk kontakt med andre i hjemmet, og hold mindst 2 meters afstand. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Sov i et separat værelse og undgå at tilbringe længere tid i samme rum. Det er også bedst, hvis du bruger et separat toilet/badeværelse. Hvis det ikke er muligt, bør du selv rengøre overflader, som fx håndtag og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som muligvis kan bevilge et isolationsophold uden for hjemmet.

Har du ikke mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller fordi du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få bevilliget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Du skal være testet positiv, eller være nær kontakt til en smittet person, før du kan få bevilget et isolationsophold. Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder.

Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du på det tidspunkt har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol), føler du har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v.

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Hvis du er nær kontakt og har fået 3. stik eller har været smittet inden for de seneste 12 uger og løbende er udsat for smitte, fordi den smittede (fx et smittet barn) ikke kan isoleres eller holde afstand, anbefales du at gå i selvisolation.

Hvis du er vaccineret med 3. stik, anbefales du i denne situation en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test igen 48 timer efter at den smittede person ikke længere har symptomer. Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales (ud over hurtigtesten hurtigst muligt) en PCR-test 7 dage efter den positive test blev taget. Selvisolationen kan ophæves efter svar på den sidste test.

Hvis du er tidligere smittet inden for de sidste 12 uger, behøver du ikke at teste dig, men anbefales stadig at gå i selvisolation, indtil den smittede ikke har haft symptomer i 48 timer.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du venter med vaccination til en måned efter overstået sygdom.

Hvis du er smittet med covid-19, har symptomer, og er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er du muligvis i målgruppen for en ny tabletbehandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med covid-19.

Opfylder du alle tre kriterier nedenfor, er du muligvis i målgruppen for behandlingen:

1) Positiv PCR-test for covid-19

2) Symptomer på covid-19, som har varet i højst 5 dage. 

3) I øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i en af følgende grupper:

a. Du er 80 år eller ældre – uanset om du er vaccineret eller ej
b. Du er ikke vaccineret, og er mellem 65 og 79 år
c. Du er ikke vaccineret, og er mellem 18 og 64 år og i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19
d. Du er vaccineret og er under 80 år, men har fx flere forskellige alvorlige sygdomme, som samlet øger din risiko for et alvorligt forløb.

Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du er i målgruppen for behandlingen. Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge så snart du har fået din positive PCR-test, da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Læs mere om tabletterne hos Sundhedsstyrelsen her: 

Covid-19 tabletbehandling (sst.dk)

Pjece: Om tablet behandling mod covid-19 (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler tabletterne til dem, der vil have største gavn af at få dem.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, baserer sig på en vurdering af hvilke personer, der kan have fordele ved tabletbehandlingen som opvejer risikoen for såvel kendte som ukendte bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at for de personer, der er i størst risiko for at blive alvorligt syg og indlagt, opvejer fordelene ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom risikoen for bivirkninger. Personer, der ikke er i øget risiko for alvorligt forløb og indlæggelse, anbefales ikke tabletbehandlingen, da de ikke vurderes at have gavn af tabletbehandlingen.

I takt med, at Sundhedsstyrelsen får mere viden om tabletbehandlingen tilpasses anbefalingerne.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: 

Covid-19 tabletbehandling (sst.dk)