Smittet med coronavirus

Hvis du er testet positiv for COVID-19, skal du hurtigst muligt isolere dig - også fra dem du bor sammen med.

Opdateret: 29. november 2021

Hvis du er smittet med coronavirus, opfordres du til hurtigst muligt at isolere dig og kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporing, der kan hjælpe dig med at opspore og kontakte de nære kontakter, som kan være smittede, og dermed også kan risikere at smitte andre.

Skærpede retningslinjer for Omikron

Der gælder skærpede retningslinjer for smitteopsporing ved smitte eller mistanke om smitte med den nye virusvariant Omikron.

Følgende gælder for:

 • Nære kontakter til en person som er smittet eller mistænkt smittet med Omikron.
 • Nære kontakter til en nær kontakt til en person, som er smittet eller mistænkt smittet med Omikron varianten.

Det anbefales: 

 • At gå i selvisolation uanset vaccinationsstatus.
 • PCR-test på dag 1, 4 og 6.
 • Selvisolation kan ophæves ved negativ svar på den sidste test på dag 6.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen:

Nye skærpede retningslinjer for smitteopsporing Omicron (sst.dk)

 

Ring til smitteopsporingen

Du kan få hjælp til at opspore dine nære kontakter ved at ringe til smitteopsporingen på 32 32 05 11 og taste 1. Smitteopsporingen har åben for henvendelser alle dage kl. 08:00-22:00.

For at kunne finde frem til dine nære kontakter, har smitteopsporingen brug for:

 • fulde navne på de personer, du har været i kontakt med.
 • et telefonnummer eller en mail-adresse på den nære kontakt.
 • den dato, hvor du var i nær kontakt med personen.

Når smitteopsporingen har disse oplysninger, går de i gang med at ringe kontakterne op. 

Hent skema til opsporing af nære kontakter hos Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Smittet barn

Er dit barn testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du med det samme sørger for, at barnet bliver isoleret.

Som udgangspunkt skal du, så vidt muligt, holde afstand til det smittede barn. Børn har dog brug for omsorg og kontakt i form af kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. Alle i husstanden bør være ekstra opmærksomme på god hygiejne og rengøring, og om de selv udvikler symptomer.

Ring så til smitteopsporing på 32 32 05 11 og tast 1. Smitteopsporingen kan hjælpe dig med at sætte dig i kontakt med de nære kontakter, som dit barn kan have smittet. For at stoppe smittespredningen skal du hurtigt kontakte dem, dit barn har været i nærheden af.

Læs mere om smitte og børn hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Selvisolation

Hvis du er smittet eller er i risiko for at være smittet, skal du gå i selvisolation. Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med.

At du skal gå i selvisolation betyder:

 • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, du ikke bor sammen med.
 • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du skal være særligt opmærksom på at holde god hygiejne og rengøring.

Indkomst under selvisolation

Her finder du gældende regler for kompensation ved smitte med coronavirus.

Hvis en medarbejder skal i selvisolation på grund af COVID-19, vil der være tale om lovligt forfald, og vedkommende kan have ret til fuld løn eller sygedagpenge.

Medarbejdere, der er sendt i selvisolation, skal arbejde hjemme, så vidt det er muligt. Hvis man ikke kan arbejde hjemme, afhænger det af det konkrete ansættelsesforhold, om man har ret til løn i perioden. Såfremt man ikke har ret til løn, vil medarbejdere, der enten er smittet eller har en realistisk formodning om at være smittet, have ret til sygedagpenge. Det samme gælder for nære kontakter, som er i selvisolation som følge af smitteopsporing. I alle tilfælde gælder det dog, at man skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, og derfor vil der være personer, der ikke kan modtage sygedagpenge, selvom de er smittet med coronavirus.

Forældre kan have ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge, hvis deres barn skal i selvisolation. Du kan læse mere her:

Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 (borger.dk)

En selvstændig erhvervsdrivende som enten er smittet med coronavirus eller har en realistisk formodning om at være smittet, eller er nær kontakt, vil kunne modtage sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldte.

Læs mere her:

Godt at vide - NemRefusion - Refusion af sygedagpenge (virk.dk)

Arbejdspladsen kan som udgangspunkt få refusion, hvis der bliver udbetalt løn under sygdom, og medarbejderen ville have ret til sygedagpenge.

Isolationsophold

Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune.

Du skal være testet positiv for COVID-19, før du kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Læs mere og download pjece om selvisolation og isolationsophold på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Nødsaget til at bryde selvisolation? 

Brug et CE-mærket mundbind, hvis du undtagelsesvis er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal på hospitalet, eller hvis du skal testes.

Smittefri

Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil syv dage efter, at din test blev taget.

Kontakt din egen læge, hvis din tilstand forværres.

Test for COVID-19

Bliv testet ved symptomer og nær kontakt

For at forebygge smitte er det vigtigt, at du bliver PCR-testet i forbindelse med symptomer på COVID-19 eller hvis du er nær kontakt til en smittet.

Nær kontakt

Hvis du har været i kontakt med en smittet

Har du været i kontakt med en smittet? Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til test og isolation, hvis du er nær kontakt til en smittet.

Smitteforebyggelse

Sådan kan du være med til at forebygge smitte

For at begrænse smitten, er det vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger - i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Spørgsmål og svar

Om at være smittet med coronavirus

Opdateret: 25. juni 2021

Hvis du har fået taget en PCR-test, som viser, at du er smittet med COVID-19, skal du hurtigst muligt isolere dig, så du ikke smitter andre. Du skal også isolere dig fra dem, du bor sammen med. Har du ikke mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som muligvis kan bevilge et isolationsophold uden for hjemmet.

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du rådgivning om, hvordan du skal forholde dig, og du får hjælp til opspore dine nære kontakter, som du kan have smittet.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed: Positivt prøvesvar på en PCR-test (stps.dk)

Hvis du har fået en positiv hurtigtest, skal du hurtigst muligt testes igen - denne gang med en PCR-test. PCR-testen er mere følsom end hurtigtesten, og derfor kan den be- eller afkræfte testresultatet. Desuden kan den give svar på, om du er smittet med en særlig variant. Du skal gå i selvisolation, indtil den nye PCR-test har påvist, at du ikke er smittet. Du må gerne gå ud for at blive testet, men undgå offentlig transport. Husk mundbind og at holde afstand.

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og du får henvisning til en PCR-test, som kan be- eller afkræfte resultatet af din hurtigtest (antigentest). Hvis PCR-testen er negativ, og du ikke har symptomer, kan du muligvis afbryde din selvisolation, men du skal først kontakte Smitteopsporingen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed: Positiv hurtigtest (antigentest) (stps.dk)

Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19, er det vigtigt at sørge for, at barnet straks isolerer sig. Har barnet en alder, hvor isolation ikke er muligt, anbefales det, at barnet isolerer sig sammen med en forælder. Hvis det er vanskeligt at isolere sig i hjemmet, kan du kontakte kommunen, som muligvis kan bevilge et isolationsophold for barnet og en forælder.

 • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du rådgivning om, hvordan du og barnet skal forholde jer, og du får hjælp til opspore barnets nære kontakter. Derudover skal ledelsen i dagtilbud/skole orienteres, så de kan tage de nødvendige forholdsregler og informere forældre til øvrige børn, der kan have været udsat for smitte.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed: Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19 (stps.dk)

Coronaopsporingen går i gang med en intensiv smitteopsporing, hvis du er smittet med én af de særlige virusvarianter. Nogle af de særlige varianter er ekstra smitsomme, mens andre udgør en risiko for at kunne smitte personer, der er vaccineret eller tidligere har været smittet.

Den intensive smitteopsporing består bl.a. af særlig opmærksomhed på, om den smittede har været på udlandsrejser eller været sammen med andre, som har været ude at rejse. Desuden kortlægges den smittedes nære kontakter (2. led) og deres nære kontakter (3. led). Hvis der er risiko for smittespredning, vil de nære kontakters nære kontakter blive anmodet om at gå i isolation og blive testet på samme måde som de nære kontakter. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler, hvis den nære kontakt til en virusvariant er færdigvaccineret.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed

I forhold til at forebygge smittespredning er det vigtigste, at du går i selvisolation, hvis du er smittet eller er nær kontakt.

Det betyder, at du skal blive hjemme, og du skal isolere dig fra dem, du bor sammen med. Gå ikke på arbejde, undgå indkøb og gåture, og bed andre om at lufte hunden. Få hjælp med fx indkøb, og får du varer leveret, så få dem stillet ved døren. Anvend et CE-mærket mundbind, og hold 2 meters afstand til andre, hvis du undtagelsesvis er nødt til at gå ud, fx hvis du skal testes.

Undlad tæt fysisk kontakt med andre i hjemmet, og hold mindst 2 meters afstand. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Sov i et separat værelse og undgå at tilbringe længere tid i samme rum. Det er også bedst, hvis du bruger et separat toilet/badeværelse. Hvis det ikke er muligt, bør du selv rengøre overflader, som fx håndtag og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som muligvis kan bevilge et isolationsophold uden for hjemmet.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (sst.dk)

Har du ikke mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller fordi du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få bevilliget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune. Du skal være testet positiv, eller være nær kontakt til en smittet person, før du kan få bevilget et isolationsophold. Ring til din kommune, og hør nærmere om dine muligheder.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Til dig, der skal på frivilligt isolationsophold (sst.dk)

Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du på det tidspunkt har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol), føler du har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v.

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (sst.dk)

Når du er smittet og er isoleret sammen med en anden smittet, skal du tage udgangspunkt i dit eget sygdomsforløb. Du må derfor først bryde din isolation, når du er smittefri. Du behøver altså ikke vente på at den smittede person, du er isoleret sammen med, også er smittefri. Se spørgsmål og svar vedr. hvornår du regnes for smittefri.

Det er dog vigtigt at være ekstra opmærksom på god hygiejne og rengøring, når du bryder isolationen, så du minimerer risikoen for at bringe virus med ud fra hjemmet.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du venter med vaccination til en måned efter overstået sygdom.