Smittet med coronavirus

Er du testet positiv for COVID-19, skal du hurtigst muligt isolere dig - også fra dem du bor sammen med.

Hjælp til smitteopsporing

Du kan få hjælp til at opspore dine nære kontakter ved at ringe til Coronaopsporing på 32 32 05 11 og taste 1. Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.

Coronaopsporing kontakter alle smittede for at finde ud af, hvem den smittede har været i "nær kontakt" med.

For at kunne finde frem til dine nære kontakter, har Coronaopsporing derfor brug for:

  • fulde navn på de personer, du har været i kontakt med
  • et telefonnummer eller en mail-adresse på den nære kontakt
  • den dato, hvor du var i nær kontakt med personen

Når Coronaopsporingen har disse oplysninger, går de i gang med at ringe kontakterne op. 

Hent skema til opsporing af nære kontakter hos Styrelsen for Patientsikkerhed  (Vær opmærksom på, at linket åbner med NemLogin, inden skemaet kan udfyldes)

Læs mere om coronaopsporing hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Nødsaget til at bryde selvisolation? 

Brug et CE-mærket mundbind, hvis du undtagelsesvis er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal på hospitalet, eller hvis du skal testes.

Smittefri 

Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil syv dage efter, at din test blev taget.

Kontakt din egen læge, hvis din tilstand forværres.

Læs mere om at være testet positiv for COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen

Pjece fra Sundhedsstyrelsen: Vigtigt at vide, når du er testet positiv (Oversat til ti forskellige sprog)

Smittet barn

Er dit barn testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du med det samme sørger for, at barnet bliver isoleret.

Som udgangspunkt skal du så vidt muligt holde afstand til det smittede barn. Børn har dog brug for omsorg og kontakt i form af kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. Alle i husttanden bør være ekstra opmærksomme på god hygiejne og rengøring, og om de selv udvikler symptomer.

Ring så til Coronaopsporing på 32 32 05 11 og tast 1. Smitteopsporingen kan hjælpe dig med at sætte dig i kontakt med de nære kontakter, som dit barn kan have smittet. For at stoppe smittespredningen skal du hurtigt kontakte dem, dit barn har været i nærheden af.

Læs mere om smitte og børn hos Styrelsen for Patientsikkerhed 

Læs mere om kontaktopsporing på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Selvisolation

Hvis du er smittet eller er i risiko for at være smittet, skal du gå i selvisolation. Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med.

At du skal gå i selvisolation betyder:

  • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, du ikke bor sammen med.
  • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
  • At du skal være særligt opmærksom på at holde god hygiejne og rengøring.

Indkomst under selvisolation

Hvis en medarbejder skal i selvisolation på grund af COVID-19, vil der være tale om lovligt forfald, og vedkommende kan have ret til fuld løn eller sygedagpenge.

Medarbejdere, der er sendt i selvisolation, skal arbejde hjemme, så vidt det er muligt. Hvis man ikke kan arbejde hjemme, afhænger det af det konkrete ansættelsesforhold, om man har ret til løn i perioden. Såfremt man ikke har ret til løn, vil medarbejdere, der enten er smittet eller har en realistisk formodning om at være smittet, have ret til sygedagpenge. Det samme gælder for nære kontakter, som er i selvisolation som følge af smitteopsporing. I alle tilfælde gælder det dog, at man skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, og derfor vil der være personer, der ikke kan modtage sygedagpenge, selvom de er smittet med COVID-19.

Forældre kan have ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge, hvis deres barn skal i selvisolation. Du kan læse mere her:

Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 (borger.dk)

En selvstændig erhvervsdrivende som enten er smittet med COVID-19 eller har en realistisk formodning om at være smittet, eller er nær kontakt, vil kunne modtage sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldte.

Læs mere her:

Godt at vide - NemRefusion - Refusion af sygedagpenge (virk.dk)

Arbejdspladsen kan som udgangspunkt få refusion, hvis der bliver udbetalt løn under sygdom, og medarbejderen ville have ret til sygedagpenge.

Isolationsophold 

Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune.

Du skal være testet positiv for COVID-19, før du kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.

Læs mere og download pjece om selvisolation og isolationsophold på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Indhold på siden: