COVID-19 test

Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og begræns smittespredningen.

Hvornår skal du testes?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du bliver testet med en PCR-test, hvis du har symptomer, som kunne være COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

Vi anbefaler også, at du stadig bliver testet, selvom du er blevet vaccineret.

Du bør blive testet, hvis:

Hvis du arbejder på en arbejdsplads, der fortsat er åben, opfordres du til – særligt hvis du ikke kan undgå kontakt med mange mennesker – at lade dig teste mindst en gang om ugen. Også selv om du ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at mistænke, at du skulle være smittet.

Du skal gå i selvisolation og testes hurtigst muligt med en PCR-test, som du kan bestille på coronaprover.dk.

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge.

Du skal også altid ringe til lægen, hvis det drejer sig om et barn under 2 år.
Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv booke tid til test direkte på:

coronaprover.dk

Hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus, skal du gå i selvisolation og få foretaget en PCR-test. Du skal ringe på tlf. 32 32 05 11 for at afklare, hvornår du skal testes.
Herefter kan du bestille dine reserverede test på:

coronaprover.dk

Det vil typisk være i de situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor der kan være øget risiko for smitte af en anden grund. Det kan for eksempel være i situationer, hvor man er usikker på, om der er blevet holdt nok afstand mellem kollegaer, der fx arbejder overfor eller i nærheden af hinanden. Som ’anden kontakt’ skal du booke tid til én test på coronaprover.dk eller tage en hurtigtest hurtigst muligt. Du behøver ikke gå i selvisolation.

Sådan bliver du testet

 • Log på coronaprover.dk med dit NemID. Vælg derefter tid og sted for din prøve.
 • Inden du tager afsted: Husk at tage mundbind og dit gule sundhedskort med. Hvis du ikke har et gult sundhedskort, skal du medbringe billed-ID (pas, kørekort eller andet legitimationskort). Mød op så tæt på den bestilte tid som muligt for at undgå smittespredning. Følg Sundhedsstyrelsens råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte.
 • Når du møder op: Følg anvisningerne på prøvestedet og få taget prøven.
 • Svar på testen: Se dine svar på sundhed.dk, MinSundhed-appen eller MinLæge appen. Du kan også se dit barns svar på sundhed.dk.

Se svar på hyppigt stillede spørgsmål på coronaprover.dk

Tre typer COVID-19 test

Der findes tre typer tests for COVID-19: PCR-test, hurtigtest og antistoftest. Uanset testtypen er testsvaret kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, brug af mundbind mv., selvom du får et negativt svar.

PCR-test er en meget følsom testmetode, der med 90-95% sikkerhed kan påvise, om en person er smittet med COVID-19. Testen foretages ved at føre en vatpind ned i halsen eller op i næsen. Denne test anvendes i det offentlige testsystem. Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

PCR-test bør altid anvendes, hvis du:

 • Har symptomer på COVID-19
 • Er nær kontakt

Læs mere om PCR-test hos Sundhedsstyrelsen

Læs mere test hos Statens Serum Institut

En hurtigtest (også kaldt antigentest) registrerer virusproteiner og tages ved en næsepodning. Hurtigtesten er mindre følsom end PCR-testen, og giver derfor ikke et lige så sikkert svar. Til gengæld får man svar efter ca. 15 minutter, og det kan derfor være med til at bryde smittekæder hurtigere. Den bruges ligesom PCR-testen til at fastslå, om man er smittet med COVID-19 her og nu. Hurtigtest bør ikke anvendes, hvis du har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af hurtigtest til følgende grupper:

 • Udvalgte grupper, hvor det antages, at andelen af smittede er særligt høj – fx udvalgte aldersgrupper eller områder, hvor der er udbredt smittespredning. For nuværende anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de 15-25-årige lader sig teste.
 • Ved advisering om, at man har været nær kontakt via appen smitte|stop.
 • Screening af ’andre kontakter’ fx på arbejdspladser ved tilfælde af smitte, herunder arbejdspladser med storrumskontorer.
 • Screening af fx skoleklasser ved ét tilfælde af smitte.
 • Screening af besøgende, tilskuere mv. ved større kultur- og idrætsbegivenheder.
 • Hyppig screening (2 gange ugentligt) af 15-25 årige på uddannelsesinstitutioner (ungdomsuddannelser og universiteter mv.), fx ved genåbning uddannelsesinstitutioner, kollegier mv. i områder med udbredt smittespredning.
 • Hyppig screening af personer (2 gange ugentligt), der arbejder i særlige erhverv, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, og der kan være mange udbrud af smitte, fx på slagterier, byggepladser og blandt personale i fængsler.
 • Hyppig screening (2 gange ugentligt) af personale på plejecentre og andre institutioner med personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19, herunder i områder med udbredt smittespredning.

Hurtigtest giver ligesom PCR-testen kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

Du kan læse mere om hurtigtest på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

En antistoftest kan påvise antistoffer mod COVID-19 i blodet. Den kan bruges til at undersøge, om man tidligere har været smittet med COVID-19. Kroppen danner antistoffer for at forsvare sig mod virus. Endnu er det ikke muligt at sige, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor kan en antistoftest, som tages via en blodprøve, ikke sige noget om, hvorvidt man kan blive smittet igen.

Det danske sundhedsvæsen tester kun for antistoffer i forbindelse med forskning og myndighedernes overvågning. Man kan godt købe en antistoftest, men kvaliteten af disse tests er svingende. Derfor er sundhedsmyndighedernes anbefaling også, at du fortsætter med at overholde de generelle råd om forebyggelse af smittespredning, også selvom at du har fået påvist antistoffer mod COVID-19.

Du kan læse mere om antistoftest på Statens Serum Instituts hjemmeside
 

Få dit prøvesvar på sundhed.dk

Du kan normalt se dit prøvesvar dagen efter, du har fået taget testen. Når du er blevet podet for, om du er smittet med COVID-19, kan du normalt se dit prøvesvar dagen efter, du har fået foretaget testen – og senest to dage efter.
Du finder prøvesvaret på sundhed.dk, MinSundhed-appen eller MinLæge appen.
Hvis du ikke har modtaget svar senest to dage efter, testen er foretaget, opfordres du til at bestille tid til en ny test.
Se flere svar på spørgsmål om COVID-19 test på coronaprover.dk.
Coronaprover.dk – Spørgsmål og svar

Det betyder prøvesvaret

Du er smittet med COVID-19, hvis dit testresultat viser:

 • Positiv
 • Påvist

Du er ikke smittet med COVID-19, hvis dit testresultat viser:

 • Negativ
 • Ikke påvist

Din prøve har ikke vist et klart svar, og det kan derfor ikke konkluderes, om du har COVID-19 eller ej. Du skal derfor få lavet en ny test, hvis dit testresultat viser:

 • Inkonklusiv

Her kan du få en hurtigtest 

Hurtigtest udbydes på tværs af Danmark på baggrund af en aftale mellem Regeringen, regionerne og private leverandører om i alt 100.000 daglige test. Det er gratis at få taget en hurtigtest hos dem, da staten betaler. Der er teststationer rundt omkring i landet, og der vil være udkørende testenheder. Derudover findes der også private udbydere, der tilbyder hurtigtest mod betaling.

Se på kortet, hvor du kan få en hurtigtest 

Indhold på siden: