Brøndby Kommune

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Brøndby Kommune.

Der er fortsat smitte med COVID-19 i hele landet. Se her, hvad der gælder i din kommune.

Find COVID-19 testcenter

Grundskoler

Fra 6. september 2021 er der nye retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte for børn i grundskoler inklusiv efterskoler og frie fagskoler.

Personer med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive testet med PCR-test. Personer med symptomer på COVID-19 holdes adskilt fra de øvrige elever og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes. Personer, der har testet positiv med hurtigtest, skal selvisolere og få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt. Selvisolationen kan ophøre ved negativt svar på den opfølgende PCR test.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Guide for nære kontakter: Har dit barn haft kontakt til en smittet?

Medarbejdere i grundskolen og elever fra 9 år og op, der ikke er vaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 12 måneder), opfordres til at blive testet en gang om ugen.

For elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler) gælder disse anbefalinger, når de bliver nær kontakt til en smittet :

 • Alle elever, der går i samme klasse/hold som en smittet, anses for at være nære kontakter.
 • Elever, som er nære kontakter til en smittet, opfordres ikke til selvisolation, med mindre de har symptomer på COVID-19.
 • Elever, som er nær kontakt til en smittet, og som hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet opfordres til at blive testet hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) samt at blive PCR-testet på 4. og 6. dagen.
 • Elever, som er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, anbefales at blive PCR-testet på 4. og 6. dagen.
 • Elever, som kan testes i skolen, kan blive i skolen, indtil der er svar på testen. Hvis der ikke er tilgængelig test på skolen, kan eleverne afvente med testen til efter endt skoledag. Elever, som ikke er i skolen, når de får at vide, de er nær kontakt, kan afvente med test dagen efter så tidligt på dagen som muligt, såfremt de kan testes på skolen. Elever som testes uden for skolen anbefales først at møde frem på skolen igen, når de har et negativt testsvar.

På skoler og uddannelser gælder Sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse – bortset fra anbefalingen om afstand:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

 

 

Dagtilbud mv

Dagtilbud og private pasningsordninger er tilbage til en mere normal hverdag. Fra 6. september 2021 er der nye retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte.

Guide for nære kontakter: Har dit barn haft kontakt til en smittet?

 • Hvis der er smitte, vurderes hele stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling at være nære kontakter.
 • Det anbefales at børn fra 3 år, som bliver nær kontakt til en smittet i dagtilbud mv., til fritidsaktiviteter og andre aktiviteter (socialt samvær også med andre personer uden for dagtilbud mv. som legeaftaler, fødselsdage mm.), bliver testet hurtigst muligt samt derefter på 4. og 6. dagen i stedet for isolation.
 • Børn, som er i dagtilbud mv., når de får at vide, at de er nær kontakt, kan vente med test til efter endt dag. Det anbefales, at børnene først møder op igen efter negativt svar på den første test.
 • I den periode, hvor de bliver testet anden og tredje gang, kan børnene komme i dagtilbud mv., såfremt den første test er negativ, og de ikke har symptomer på COVID-19.
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt i forbindelse med hustandssmitte, anbefales at følge retningslinjer for nære kontakter som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som har været smittet for mere end 14 dage og mindre end et år siden, og som bliver nær kontakt til en smittet, anbefales at blive testet på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede.
 • Børn under 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt til en smittet, er ikke omfattet af anbefalinger om test, og kan blive i dagtilbuddet mv., medmindre de har eller får symptomer på COVID-19. Det anbefales, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende råd om god hygiejne og udluftning, evt. udvikling af symptomer samt, at kontakten med andre børn og personer (som ikke er hustandsmedlemmer) uden for dagtilbuddet mv. begrænses mest muligt, indtil alle anbefalede test er gennemført.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret og ikke har været smittet inden for de seneste 12 måneder, er opfordringen frem til 1. oktober at lade sig teste i relevant omfang. Fra 1. oktober vil opfordringen være én ugentlig test.

Dagtilbud mv. anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd til smitteforebyggelse: 

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Retningslinjer for dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

 

Plejehjem og hjemmeplejen

For at beskytte beboere på plejehjem mod COVID-19 anbefales personale og pårørende at blive testet løbende. Samtidig opfordres til fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på plejehjemmene.

Pressemeddelelse: COVID-19 skal holdes ude af plejehjemmene (sm.dk)

 • Medarbejdere, der er er vaccinerede eller smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder, opfordres til at blive PCR-testet en gang om ugen.
 • Ikke-vaccinerede medarbejdere opfordres til to ugentlige PCR-test.
 • Medarbejdere på plejehjem vil fortsat kunne blive testet på arbejdspladsen i løbet af dagen.
 • Alle besøgende til beboere på plejehjem opfordres til at blive testet på forhånd. Uanset vaccinationsstatus. I løbet af efteråret nedskaleres muligheden for antigentest (hurtigtest), hvorfor der med fordel kan anvendes en PCR-test.
 • Beboere på plejehjem, der udviser symptomer på COVID-19, bliver testet.
 • Ved smitte på et plejehjem vil alle blive testet for hurtigst muligt, for at kunne bryde smittekæder og begrænse, at smitten breder sig.
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på COVID-19, indledes en dialog om det videre forløb. Det kan enten være via egen læge eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med COVID-19 skal borgeren selvisoleres og bliver rådgivet af smitteopsporingen, samt støttet af hjemmeplejen. Derudover vil medarbejdere, der har været nær kontakt blive kontaktet med henblik på evt. selvisolation og test. Læs mere om anbefalinger for nære kontakter.
 • Fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard er ligeledes vigtigt for at holde smitten ude.

Kort over COVID-19 testcentre

Piktogram Bestik

Café, restaurant og natteliv

Der gælder ingen restriktioner for café, restaurant og natteliv mv.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Vi skal dog stadig holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte:

Forebyg smitte

Piktogram Erhverv

Dagligvarer, butikker og service

Der gælder ingen restriktioner for dagligvarer, butikker og service.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Vi skal dog stadig holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte:

Forebyg smitte

Piktogram Forsamling

Forsamlinger

Forsamlingsforbuddet er ophævet, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Piktogram Sport og fritid

Sport og fritid

Der gælder ingen restriktioner for sport- og fritidsaktiviteter. 

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Vi skal dog stadig holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte:

Forebyg smitte

 

Piktogram Kulturliv

Kultur

Der gælder ingen restriktioner for kulturlivet.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Vi skal dog stadig holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte: 

Forebyg smitte

Læs mere hos Kulturministeriet

Folkekirken og andre trossamfund

Der gælder ingen restriktioner for folkekirken og andre trossamfund. Gudstjenester, religiøse handlinger og andre menighedsaktiviteter kan således arrangeres og afvikles uden særlige begrænsninger.

Vi skal dog stadig holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte:

Forebyg smitte

Piktogram Arbejde

Arbejdsliv

Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er normaliseret. Alle kan nu møde ind på arbejde igen.

Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

 • Hvis du ikke har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas relateret til vaccination og tidligere smitte), og du møder fysisk på arbejde, anbefales det, at du testes én gang ugentligt.
 • Ansatte opfordres til ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering og coronapas.

Transport

Hvis du rejser med kollektiv transport eller fly, skal du være opmærksom på, at der gælder visse restriktioner og anbefalinger.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

 • Der er ikke længere krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende.
 • Rejs ikke med kollektiv transport eller fly, hvis du er syg eller formoder at være smittet.
 • Du skal fortsat huske mundbindet, når du skal ud at flyve, da luftfarten følger fælles internationale retningslinjer.

Viden om COVID-19

I dette område kan du dykke ned i forskellige aspekter af pandemien og blive klogere på, hvad man ved om virussen og den sygdom, den giver.

Indhold på siden: