Frederikssund Kommune

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Frederikssund Kommune.

Høje smittetal i Frederikssund Kommune

Sundhedsmyndighederne anbefaler smitteforebyggende tiltag i Frederikssund Kommune på grund af høj lokal smitte. Se de anbefalede tiltag her:

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19 

Om der indføres tiltag – og i givet fald hvilke – er op til kommunen.

Som følge af høj lokal smitte af COVID-19 kan der forekomme tiltag eller nedlukning af institutioner i kommuner og sogn.

Få et overblik over aktuelle nedlukninger af skoler og institutioner.

Se her, hvad der ellers er gældende i din kommune.

Dagtilbud mv.

Der gælder særlige retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte i dagtilbud og private pasningsordninger.

Guide for nære kontakter: Har dit barn haft kontakt til en smittet?

 • Hvis der er smitte, vurderes hele stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling at være nære kontakter.
 • Det anbefales at børn fra 3 år, som bliver nær kontakt til en smittet i dagtilbud mv., til fritidsaktiviteter og andre aktiviteter (socialt samvær også med andre personer uden for dagtilbud mv. som legeaftaler, fødselsdage mm.), bliver testet hurtigst muligt samt derefter på 4. og 6. dagen i stedet for isolation.
 • Børn, som er i dagtilbud mv., når de får at vide, at de er nær kontakt, kan vente med test til efter endt dag. Det anbefales, at børnene først møder op igen efter negativt svar på den første test.
 • I den periode, hvor de bliver testet anden og tredje gang, kan børnene komme i dagtilbud mv., såfremt den første test er negativ, og de ikke har symptomer på COVID-19.
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt i forbindelse med hustandssmitte, anbefales at følge retningslinjer for nære kontakter som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som har været smittet for mere end 14 dage og mindre end et år siden, og som bliver nær kontakt til en smittet, anbefales at blive testet på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede.
 • Børn under 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt til en smittet, er ikke omfattet af anbefalinger om test, og kan blive i dagtilbuddet mv., medmindre de har eller får symptomer på COVID-19. Det anbefales, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende råd om god hygiejne og udluftning, evt. udvikling af symptomer samt, at kontakten med andre børn og personer (som ikke er hustandsmedlemmer) uden for dagtilbuddet mv. begrænses mest muligt, indtil alle anbefalede test er gennemført.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret og ikke har været smittet inden for de seneste 12 måneder, er opfordringen frem til 1. oktober at lade sig teste i relevant omfang. Fra 1. oktober vil opfordringen være én ugentlig test.

Dagtilbud mv. anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd til smitteforebyggelse: 

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Retningslinjer for dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

 

Grundskoler

Retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte for børn i grundskoler inklusiv efterskoler og frie fagskoler.

Personer med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive testet med PCR-test. Personer med symptomer på COVID-19 holdes adskilt fra de øvrige elever og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes. Personer, der har testet positiv med hurtigtest, skal selvisolere og få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt. Selvisolationen kan ophøre ved negativt svar på den opfølgende PCR test.

Guide for nære kontakter: Har dit barn haft kontakt til en smittet?

Medarbejdere i grundskolen og elever fra og med 9. klasse, der ikke er vaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 12 måneder), opfordres til at blive testet en gang om ugen. I kommuner eller sogn med høj smitte opfordres der til to ugentlige test.

For elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler) gælder disse anbefalinger, når de bliver nær kontakt til en smittet :

 • Alle elever, der går i samme klasse/hold som en smittet, anses for at være nære kontakter.
 • Elever, som er nære kontakter til en smittet, opfordres ikke til selvisolation, med mindre de har symptomer på COVID-19.
 • Elever, som er nær kontakt til en smittet, og som hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet opfordres til at blive testet hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) samt at blive PCR-testet på 4. og 6. dagen.
 • Elever, som er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, anbefales at blive PCR-testet på 4. og 6. dagen.
 • Elever, som kan testes i skolen, kan blive i skolen, indtil der er svar på testen. Hvis der ikke er tilgængelig test på skolen, kan eleverne afvente med testen til efter endt skoledag. Elever, som ikke er i skolen, når de får at vide, de er nær kontakt, kan afvente med test dagen efter så tidligt på dagen som muligt, såfremt de kan testes på skolen. Elever som testes uden for skolen anbefales først at møde frem på skolen igen, når de har et negativt testsvar.

På skoler og uddannelser gælder Sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse – bortset fra anbefalingen om afstand:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

 Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

Uddannelsessteder

Den 29. november er der indført krav om coronapas på en række uddannelsessteder.

 • Der er krav om coronapas på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre
 • Følgende personer og områder er undtaget for coronapas: Børn under 15 år og personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.

Plejehjem og hjemmeplejen

På plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale botilbud er der krav om coronapas for besøgende på 15 år og derover. Værger, personlige repræsentanter, advokater mv. er undtaget.

Besøgende på landets plejehjem, sygehuse og botilbud mv. opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive testet forud for besøg. Samtidig opfordres der til fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på plejehjemmene.

Læs mere om testopfordringer til plejehjem

 • Besøgende på 15 år og derover skal have gyldigt coronapas på sociale tilbud, plejehjem mv. samt sygehuse.
 • Værge, personlige repræsentanter og advokater er undtaget kravet om coronapas.
 • Medarbejdere, der er vaccinerede eller smittet med coronavirus inden for de seneste 6 måneder, opfordres til at blive PCR-testet en gang om ugen.
 • Personale, der ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet, opfordres til to ugentlig PCR-test.
 • Besøgende, som ikke er omfattet af krav om coronapas, opfordres til at blive testet inden besøget. Uanset vaccinationsstatus.
 • Beboere på plejehjem, der udviser symptomer på COVID-19 bliver testet.
 • Ved smitte på et plejehjem vil alle blive testet hurtigst muligt for at kunne bryde smittekæder og begrænse, at smitten breder sig.
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på COVID-19, indledes en dialog om det videre forløb. Det kan enten være via egen læge eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med COVID-19, skal borgeren selvisoleres og bliver rådgivet af smitteopsporingen, samt støttet af hjemmeplejen. Derudover vil medarbejdere, der har været nær kontakt blive kontaktet med henblik på evt. selvisolation og test. Læs mere om anbefalinger for nære kontakter.
 • Fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard er ligeledes vigtigt for at holde smitten ude.

Kort over COVID-19 testcentre

Sundhedssektoren

På sygehuse er der indført krav om coronapas. Der er desuden indført krav om mundbind eller visir sundhedssektoren.

 • Der er krav om coronapas for ansatte og for alle besøgende på sygehuse (dog ikke børn under 15 år, værger, personlige repræsentanter, advokater mv.)
 • Der er krav om mundbind eller visir i sundhedssektoren – det gælder for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud
 • Akut indlagte patienter bliver opfordret/anbefalet at tage en test uanset vaccinationsstatus.
Piktogram Arbejde

Arbejdsliv

Fra den 26. november 2021 kan arbejdsgivere kræve, at medarbejdere fremviser coronapas. Arbejdsgiverne kan også kræve, at medarbejdere bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona.

For ansatte i staten og regionerne vil der fra den 26. november 2021 være krav om, at medarbejdere skal forevise coronapas.

Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er udgangspunktet med mindre andet aftales med arbejdsgiveren. Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte. Læs mere her: Forebyg smitte.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må dog ikke være tale om diskrimination. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

 • Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder, opfordres til én ugentlig PCR-test. Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, som ikke er vaccineret eller tidligere smittet, opfordres til at blive PCR-testet to gange om ugen. Vikarer mv. i ældreplejen, der ikke har mulighed for at følge opfordringerne om PCR-test, opfordres til at tage en antigen-selvtest hver gang de møder ind.
 • Medarbejdere i grundskolen mv., der ikke er vaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 6 måneder), opfordres til at blive testet én gang om ugen.
 • Hvis du oplever symptomer på COVID-19, bør du altid følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du tidligere har været smittet og/eller er færdigvaccineret, da der fortsat er en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19.
 • Du skal bruge coronapas, hvis du deltager i en konference, medmindre det sikres, at der er 100 eller færre deltagere indendørs eller 1.000 eller færre deltagere udendørs.

Transport

Hvis du rejser med kollektiv transport eller fly, skal du være opmærksom på, at der gælder visse restriktioner og anbefalinger.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og taxi. Kravet gælder også i turistbusser og indenrigsfly samt på bus- og togstationer, metrostationer, og ved letbanestoppesteder og –stationer samt færgeterminaler og i lufthavne.
 • Ansatte i den kollektive trafik m.v. kan være undtaget, såfremt de kan forevise et gyldigt coronapas.
 • Du bør ikke rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.
 • Der er alene fastsat krav om brug af mundbind og visir i indenrigsfly. Flyselskaberne følger dog de europæiske regler, og du vil derfor også skulle bruge mundbind i udenrigsfly.
Piktogram Erhverv

Butikker og serviceerhverv

Der er krav om coronapas i liberale serviceerhverv, der indebærer tæt fysisk kontakt samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver.

Der er krav om brug af mundbind eller visir flere steder i i detailhandlen – samt takeaway-steder som ligger i storcentre mm. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen. 

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Reglerne må dog ikke være diskriminerende.

Læs mere om muligheden for at fastsætte egne restriktioner.

 • Der er krav om coronapas i liberale serviceerhverv, der indebærer tæt fysisk kontakt (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.) samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i detailhandlen, herunder i udvalgsbutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder – samt takeaway-steder som ligger i førnævnte. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen. Ansatte vil dog være undtaget for kravet, hvis virksomheden stiller krav om, at de ansatte har gyldigt coronapas.
 • Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Reglerne må dog ikke være diskriminerende.
Piktogram Bestik

Café, restaurant og natteliv

Du skal bruge coronapas på indendørs serveringssteder, fx på restauranter og caféer mv. Du skal herudover bruge coronapas på natklubber og diskoteker, samt hvis der serveres alkohol i partybusser mv.

Dette gælder dog ikke for takeaway, ligesom indendørs servering i lokaler tilknyttet sociale tilbud som fx varmestuer, herberger og plejehjem er undtaget krav om coronapas.

 • Alle på 15 år og over skal fremvise coronapas på indendørs serveringssteder, fx restauranter og caféer mv.
 • På udendørs serveringssteder er der ikke krav om coronapas. Du kan herudover købe takeaway uden at skulle vise coronapas. Indendørs servering i lokaler tilknyttet sociale tilbud som fx varmestuer, herberger og plejehjem er ligeledes undtaget krav om coronapas.
 • Der skal fremvises coronapas på natklubber og diskoteker.
 • Der skal fremvises coronapas i partybusser, hvis der serveres alkohol.
 • Ved koncerter og lign. med flere end 100 tilskuere/deltagere indendørs eller flere end 1.000 tilskuere/deltagere udendørs, er der også krav om coronapas. Kravet om coronapas gælder dog ikke, hvis arrangøren kan sikre, at der ikke udbydes mere end 100/1.000 billetter og ikke tillades adgang for flere tilskuere, at lokalet eller lokaliteten ikke er indrettet til flere end 100/1.000 tilskuere/deltagere, eller ved at foretage adgangskontrol.
 • Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må ikke stilles krav, som er diskriminerende. Læs mere på Virksomheder og institutioner.
Piktogram Sport og fritid

Sport og fritid

Der gælder krav om coronapas i forbindelse med bl.a. svømmehaller, legelande og badelande mv., medmindre arrangøren sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs og 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs.

Derudover er der ingen restriktioner for sport- og fritidsaktiviteter.

 • Du skal bruge coronapas i svømmehaller, legelande, badelande mv. medmindre arrangøren sikrer, at der enten er 100 eller færre besøgende indendørs eller 1.000 eller færre besøgende udendørs. Dette kan fx sikres ved, at der ikke udbydes mere end 100/1.000 billetter og ikke tillades adgang for flere besøgende og lignende, at lokalet eller lokaliteten ikke er indrettet til flere end 100/1.000 besøgende eller lignende, eller ved at foretage adgangskontrol.
 • Kravet gælder for besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende fra 15 år og derover og uanset om disse er stående, siddende eller i bevægelse.
 • Personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, skal ikke vise coronapas.
 • Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas, på de steder, hvor det ikke følger af lovgivningen, eller brug af mundbind/visir. Reglerne må dog ikke være diskriminerende Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Kultur

Der er krav om coronapas i visse dele af kulturlivet.

Du skal vise coronapas for at få adgang til steder/arrangementer medmindre arrangøren sikrer, at der enten er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 1.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs. Kravet gælder for personer fra 15 år og derover – og uanset om der er tale om siddende eller stående deltagere eller tilskuere.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Reglerne må ikke være diskriminerende. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Her skal du vise coronapas:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Biografer, storskærmsarrangementer og lignende.
 • Betalende tilskuere til idræt (eller ved gratis billetter, hvor en billet sædvanligvis ville blive udbudt til salg).
 • Museer, kunsthaller, videnpædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og lignende.
 • Gudstjenester og religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser mv.
 • Folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Bade- og legelande og svømmehaller.
 • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer.
 • Konferencer, foredrag, messer og dyrskue.

Læs mere hos Kulturministeriet (kum.dk)

Folkekirken og andre trossamfund

Der er krav om coronapas for personer på 15 år eller derover ved gudstjenester, religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser mv. samt til menighedsarrangementer, medmindre arrangøren sikrer, at der opholder sig 100 eller færre deltagere indendørs eller 1.000 eller færre deltagere udendørs.

Dette kan f.eks. sikres ved, at der ikke udbydes mere end 100/1.000 billetter og ikke tillades adgang for flere personer, at det enkelte lokale/lokalitet ikke er indrettet til flere end100/1.000 personer, eller ved at foretage adgangskontrol.

Piktogram Forsamling

Forsamlinger

Der er ikke nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

I nogle tilfælde er der dog krav om coronapas, medmindre arrangøren sikrer, at der er 100 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 1.000 eller færre  tilskuere/deltagere udendørs.

Læs mere her:

Kultur

Sport og fritid

Folkekirken og andre trossamfund

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig både hjemme og i det offentlige rum.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Viden om COVID-19

I dette område kan du dykke ned i forskellige aspekter af pandemien og blive klogere på, hvad man ved om virussen og den sygdom, den giver.

Indhold på siden: