Sorø Kommune

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Sorø Kommune.

Der er fortsat smitte med COVID-19 i hele landet. Se herunder, hvad der gælder af råd og regler i din kommune.

Find COVID-19 testcenter

Dagligvarer, butikker og service

Selv om vaccinationsindsatsen skrider fremad, gælder der fortsat en række krav og smitteforebyggende tiltag for butikker og service.

 • Der gælder fortsat arealkrav og andre smitteforebyggende tiltag for stormagasiner, indkøbscentre, arkader og basarer mv.
 • Der er krav og anbefalinger til butikker, fx krav om skiltning med arealkrav og opfordringer til at holde afstand. Krav om opsætning af diverse informationsmaterialer udfases i takt med, at de restriktioner, som informationsmaterialet omhandler, udfases. Disse krav og anbefalinger ophæves helt fra den 1. september 2021.
 • Der må sælges alkohol frem til kl. 24.00 i detailhandlen. Fra den 15. juli 2021 må der sælges alkohol frem til kl. 02.00.
 • Fra den 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.

Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til detailhandlen (virksomhedsguiden.dk)

 • Der gælder retningslinjer for smitteforebyggelse for ansatte og kunder i liberale serviceerhverv.
 • Der er krav til kunder om coronapas hos de liberale serviceerhverv, fx hos frisøren.
 • Fra den 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv.
 • Der er krav og anbefalinger til liberale serviceerhverv om skiltning med arealkrav, opfordringer til at holde afstand mv. Disse krav og anbefalinger ophæves fra den 1. september 2021.

Læs mere om coronapas

Krav og anbefalinger til serviceerhverv (virksomhedsguiden.dk)

Sport og fritid

Hvis du skal i fitnesscenter eller dyrke idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal du være opmærksom på, at der gælder en række smitteforebyggende tiltag, herunder i visse tilfælde krav om coronapas.

 • For indendørs idrætsaktiviteter er der for voksne fra 18 år krav om coronapas. Kontrollen af coronapas i foreninger kan udføres ved daglig stikprøvekontrol.
 • Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter.
 • I lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter gælder der arealkrav på 4 m2 pr. besøgende, bruger, tilskuer eller lignende. Når besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, gælder der arealkrav på 2 m2. Fra den 1. august 2021 vil der gælde arealkrav på 2 m2 i alle situationer. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde arealkrav.
 • I fitnesscentre er der for personer på 15 år og opefter krav om coronapas. Der gælder krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden for at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv. Fra 1. august 2021 kan fitnesscentre overgå til daglige stikprøvekontroller med coronapas.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i fitnesscentre.
 • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter og fitness, gælder der et arealkrav på 4 m2 pr. besøgende, bruger, tilskuer eller lignende. Når besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, gælder der dog et arealkrav på 2 m2. Fra den 1. august 2021 vil der gælde et arealkrav på 2 m2 i alle situationer. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde arealkrav.
 • Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag for udendørs motionsevents, herunder klart adskilte grupper à op til 500 personer og i alt 5.000 personer i gang samtidig i forbindelse med det enkelte motionsevent.
 • Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs motionsevents eller idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe.
 • Svømmehaller, lege- og badelande, spillehaller og kasinoer mv. er åbne med krav om coronapas. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i legelande, badelande mv.

Læs mere om coronapas

Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for idræts- og foreningslivet hos Kulturministeriet

Kultur

Kulturlivet er åbent, men du skal være opmærksom på, at der gælder en række smitteforebyggende tiltag og restriktioner, herunder krav om coronapas, når du vil benytte en række kulturtilbud, fx gå i teatret, biografen eller til koncert eller vil besøge en forlystelsespark, zoologisk have eller se en større fodboldkamp på stadion.

 • Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag og restriktioner i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier samt bade- og legelande mv.
 • Museer, kunsthaller mv. er åbne med krav om coronapas og smitteforebyggende tiltag.
 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, er åbne med krav om coronapas.
 • For større kulturarrangementer med siddende publikum gælder bl.a. krav om inddeling af deltagerne i sektioner à 1.000 personer udendørs og 500 indendørs. Der gælder ikke et loft for antallet af deltagere til disse arrangementer. Dog gælder der et krav om, at der skal være mindst 2 m2 gulvareal per besøgende mv.
 • Større udendørs kulturarrangementer med stående publikum eller publikum i bevægelse (festivaler mv.) er bl.a. omfattet af krav om sektioner à 500 og et maks. antal på 2.000 deltagere.
 • Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas for teatre, spillesteder, biografer mv. med færre end 500 tilskuere eller på museer, i forlystelsesparker, zoologiske anlæg mv.
 • Krav om coronapas ophæves for arrangementer med siddende publikum med under 2.000 tilskuere udendørs den 1. august 2021 og indendørs den 1. september 2021 uanset antal tilskuere. Fra 1. oktober 2021 ophæves krav om coronapas ved udendørs arrangementer med mere end 2.000 siddende tilskuere.
 • Krav om coronapas ophæves for arrangementer med stående publikum udendørs den 1. september 2021 og indendørs den 1. oktober 2021.
 • Fodboldkampe i 3F Superligaen og en række andre ligaer og divisioner kan afholdes med adskilte sektioner à højst 1.000 siddende tilskuere med minimum 1 meters afstand. Der er krav om coronapas. For udendørs arrangementer ophæves afstands- og sektioneringskrav fra 1. august 2021. Der gælder særlige regler for afvikling af EM i fodbold i Parken.
 • Der gælder en kraftig opfordring til to ugentlige test på folkehøjskoler (dvs. højskoler, daghøjskoler, seniorhøjskoler mv.). Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).

Læs mere om coronapas

Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for kulturlivet hos Kulturministeriet

Café, restaurant og natteliv

Restauranter og caféer mv. er åbne, dog med begrænsede åbningstider og krav om coronapas ved indendørsservering. Diskoteker, natklubber eller lignende er fortsat lukket.

 • Restauranter, cafeer mv. skal holde lukket for gæster mellem kl. 24.00 til kl. 05.00. Der kan serveres alkohol frem til kl. 24.00. Fra den 15. juli 2021 udvides åbningstiden og adgangen til udskænkning af alkohol til kl. 02.00. Fra den 1. september 2021 ophæves restriktionerne på åbningstider for restauranter, caféer mv.
 • Indendørsservering på restauranter, caféer mv. er åben med krav om coronapas.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas for indendørsservering på restauranter, cafeer mv.
 • Udendørsservering på restauranter, caféer mv. er åben uden krav om coronapas.
 • Ved indendørsservering gælder et arealkrav på 4 m2 pr. gæst, dog er arealkravet 2 m2, hvis kunderne i det væsentlige sidder ned. Der gælder ikke arealkrav for udendørs serveringssteder.
 • Fra den 1. juli 2021 vil der på serveringssteder, hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ikke længere gælde arealkrav og afstandsanbefalinger.
 • Fra den 1. september 2021 kan natklubber, diskoteker og lignende genåbne med krav om coronapas, men uden arealkrav, uden afstandsanbefalinger og uden krav om mundbind/visir. Fra den 1. oktober 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas på natklubber, diskoteker og lignende.
 • Serveringssteder kan holde åben efter kl. 24:00 for private arrangementer, såsom bryllupper og mærkedage, forudsat at der er tale om et lukket arrangement. For private arrangementer, som afholdes på et serveringssted, gælder tilsvarende krav som for serveringsstederne generelt på nær lukketid.

Er du restauratør, barejer eller ansat? Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til restauranter, caféer og øvrige serveringssteder

Uddannelse

De videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag.

 • Studerende på videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
 • Der er krav om, at studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen skal kunne fremvise et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt. Kravet om test gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.
 • Fra den 1. august 2021 ophæves testkravet.

Du kan få svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål om COVID-19 situationen på videregående uddannelser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Skole

Skolerne er tilbage ved en normal hverdag.

 • Elever og studerende på grundskoler, efterskoler, daghøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler mv., ungdoms- og voksenuddannelser. er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. herefter begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
 • Af hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv., må det forvente, at en række af lempelserne først vil blive implementeret pr. 1. august 2021 på skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Frem til den 1. oktober 2021 opfordres personale og elever fra og med 12 år i grundskolen kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).
 • Frem til den 1. august 2021 er der fortsat krav om at blive testet to gange ugentligt for elever, personale og besøgende på efterskoler, frie fagskoler, daghøjskoler, folkehøjskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Fra den 1. august og frem til 1. oktober 2021 opfordres elever, personale og besøgende på efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).
 • Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir, hvis de pågældende ønsker det.

Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Retningslinjer for folkehøjskoler hos Kulturministeriet (kum.dk)

Dagtilbud

Dagtilbud er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.

 • Personale i dagtilbud opfordres fortsat til at lade sig teste to gange ugentligt, selv om den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen om at blive testet gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv., men gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret. Opfordringen ophæves den 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.
 • Anbefalinger om organisering er ophævet, så det fx igen er muligt at samle børn på tværs af stuer og gruppeinddelinger. Samtidig er det igen muligt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs. I den forbindelse ophæves også anbefalinger, der vedrører afholdelse af forskellige typer af arrangementer og aktiviteter
 • Krav om mundbind eller visir ophæves for forældre og besøgende, men pædagogisk personale vil fortsat have ret til at bære visir i dagtilbud.
 • Anbefalinger om afstand i dagtilbud ophæves.
 • Der overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Arbejdsliv

Mange medarbejdere, der tidligere har arbejdet hjemmefra, er tilbage eller på vej tilbage på arbejdspladsen. Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte.

 • Der gælder en anbefaling om fysisk fremmøde på arbejdspladser på 50 pct. for de medarbejdere, der tidligere har arbejdet hjemmefra. Der er dog altid adgang til fremmøde for mindst 50 medarbejdere
 • Ifølge planen for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser hæves anbefalingen om fysisk fremmøde til 100 pct. fra den 1. august 2021 for de medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Hvis du ikke har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas relateret til vaccination og tidligere smitte), og du møder fysisk på arbejde, anbefales det, at du testes én gang ugentligt.
 • Ansatte opfordres til ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering, men med forsat krav om en række smitteforebyggende tiltag, herunder coronapas, arealkrav, afstandskrav mv. Kravet om coronapas gælder, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas.

Transport

Hvis du rejser med kollektiv transport, skal du være opmærksom på, at der gælder visse restriktioner.

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende, når du står op. Sidder du ned, er der ikke krav om mundbind/visir i den kollektive trafik.
 • Fra den 1. september 2021 bliver krav om mundbind/visir i den kollektive trafik ophævet.
 • Rejs ikke med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.
 • Der gælder en opfordring til at rejse uden for myldretiden og at gå eller cykle på korte rejser.

Viden om COVID-19

I dette område kan du dykke ned i forskellige aspekter af pandemien og blive klogere på, hvad man ved om virussen og den sygdom, den giver.

Indhold på siden: