Stevns Kommune

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Stevns Kommune.

Der er fortsat smitte med COVID-19 i hele landet. Se her, hvad der gælder i din kommune.

Find COVID-19 testcenter

Dagligvarer, butikker og service

Selv om vaccinationsindsatsen skrider fremad, gælder der fortsat en række krav og smitteforebyggende tiltag for butikker og serviceerhverv.

 • Der gælder fortsat arealkrav og andre smitteforebyggende tiltag for stormagasiner, indkøbscentre, arkader og basarer mv.
 • Der er krav og anbefalinger til butikker, fx krav om skiltning med arealkrav og opfordringer til at holde afstand. Krav om opsætning af diverse informationsmaterialer udfases i takt med, at de restriktioner, som informationsmaterialet omhandler, udfases. Disse krav og anbefalinger ophæves helt fra den 1. september 2021.
 • Der må sælges alkohol frem til kl 02.00 i detailhandlen. Arealkravet er 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.

Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til detailhandlen (virksomhedsguiden.dk)

 • Der gælder retningslinjer for smitteforebyggelse for ansatte og kunder i liberale serviceerhverv.
 • Der er krav til kunder om coronapas hos de liberale serviceerhverv, fx hos frisøren.
 • Arealkravet er 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv.
 • Der er krav og anbefalinger til liberale serviceerhverv om skiltning med arealkrav, opfordringer til at holde afstand mv. Disse krav og anbefalinger ophæves fra den 1. september 2021.

Læs mere om coronapas

Krav og anbefalinger til serviceerhverv (virksomhedsguiden.dk)

Sport og fritid

Hvis du skal i fitnesscenter eller dyrke idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal du være opmærksom på, at der gælder en række smitteforebyggende tiltag, herunder i visse tilfælde krav om coronapas.

 • Der gælder ikke længere krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Frem til den 1. september 2021 gælder der dog krav om coronapas i indendørs træningscentre for voksne over 18 år. Kontrollen af coronapas kan udføres ved daglig stikprøvekontrol.
 • I lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, gælder der et arealkrav på 2 m2 pr. besøgende, bruger, tilskuer eller lignende. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde arealkrav.
 • Indendørs lege- og badelande, spillehaller og kasinoer mv. er åbne med krav om coronapas. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas disse steder.
 • Arrangører af motionsevents skal sørge for smitteforebyggende tiltag – læs mere her Kulturlivet under COVID-19 (kum.dk)

Læs mere om coronapas

Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for idræts- og foreningslivet hos Kulturministeriet

Kultur

Kulturlivet er åbent, men du skal være opmærksom på, at der gælder en række smitteforebyggende tiltag og restriktioner, herunder krav om coronapas, når du vil benytte visse kulturtilbud.

 • Der er krav om coronapas ved større indendørs arrangementer med 500 eller flere siddende tilskuere. Kravet ophæves den 1. september 2021.
 • Der er krav om coronapas ved større udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere. Kravet ophæves den 1. oktober 2021.
 • Der er krav om coronapas ved større indendørs og udendørs arrangementer med 500 eller flere stående tilskuere. Kravet ophæves udendørs den 1. september 2021 og indendørs den 1. oktober 2021.
 • Arrangører af større arrangementer skal efterleve krav om sektionering og antal tilskuere mv. Læs mere her: Kulturlivet under COVID-19 (kum.dk)
 • Der er krav om coronapas i indendørs bade- og legelande mv. samt indendørs spillehaller og kasinoer. Kravet ophæves den 1. september 2021.
 • Der er ikke krav om coronapas i forbindelse med adgang til teatre, spillesteder, biografer mv. med færre end 500 tilskuere eller på museer, kunsthaller, i forlystelsesparker, akvarier og zoologiske anlæg.
 • Der skal ske registrering af tilskuere ved udendørs arrangementer med flere end 500 siddende tilskuere samt ved fodboldkampe i 3F Superligaen og en række andre ligaer og divisioner. Der er krav om coronapas frem til den 1. oktober 2021 for de udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere. Der gælder ikke krav om sektionering.

Læs mere om coronapas

Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for kulturlivet hos Kulturministeriet

Café, restaurant og natteliv

Restauranter og caféer mv. er åbne, dog med begrænsede åbningstider og krav om coronapas ved indendørsservering. Diskoteker, natklubber eller lignende er fortsat lukket.

 • Restauranter, cafeer mv. skal holde lukket for gæster mellem kl. 02.00 til kl. 05.00. Der kan serveres alkohol frem til kl. 02.00. Fra den 1. september 2021 ophæves restriktionerne på åbningstider for restauranter, caféer mv.
 • Indendørsservering på restauranter, caféer mv. er åbent med krav om coronapas.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas for indendørsservering på restauranter, cafeer mv.
 • Udendørsservering på restauranter, caféer mv. er åben uden krav om coronapas.
 • Der er ikke arealkrav for serveringssteder, hvor gæsterne i det væsentlige er siddende.
 • Fra den 1. september 2021 kan natklubber, diskoteker, partybusser og lignende genåbne med krav om coronapas, men uden arealkrav, uden afstandsanbefalinger og uden krav om mundbind/visir. Fra den 1. oktober 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas på natklubber, diskoteker og lignende.
 • Serveringssteder kan holde åbent efter kl. 02:00 for private arrangementer, såsom bryllupper og mærkedage, forudsat at der er tale om et lukket arrangement. For private arrangementer, som afholdes på et serveringssted, gælder tilsvarende krav som for serveringsstederne generelt på nær lukketid.

Er du restauratør, barejer eller ansat? Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til restauranter, caféer og øvrige serveringssteder

Uddannelse

De videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag.

 • Studerende på videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag, Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne. Der er ikke længere krav om at kunne fremvise en negativ coronatest.

Du kan få svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål om COVID-19 situationen på videregående uddannelser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser mv.

Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.

 • Elever og studerende på grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler mv., ungdoms- og voksenuddannelser. er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. herefter begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
 • Af hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv., må det forventes, at en række af lempelserne først vil blive implementeret pr. 1. august 2021 på skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Frem til den 1. oktober 2021 opfordres personale, elever og besøgende fra og med 12 år i grundskolen, på efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).
 • Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir, hvis de pågældende ønsker det.

Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Retningslinjer for folkehøjskoler hos Kulturministeriet (kum.dk)

Dagtilbud

Dagtilbud er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.

 • Personale i dagtilbud opfordres fortsat til at lade sig teste to gange ugentligt, selv om den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen om at blive testet gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv., men gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret. Opfordringen ophæves den 1. september 2021, idet der dog fortsat vil gælde en opfordring til test for ansatte i relevant omfang, der ikke er vaccineret.
 • Anbefalinger om organisering er ophævet, så det fx igen er muligt at samle børn på tværs af stuer og gruppeinddelinger. I den forbindelse ophæves også anbefalinger, der vedrører afholdelse af forskellige typer af arrangementer og aktiviteter. Det store forsamlingsforbud, som er på 500 personer både indendørs og udendørs, gælder dog stadig for alle uddannelsesinstitutioner i forbindelse med arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende.
 • Krav om mundbind eller visir er ophævet for forældre og besøgende, men pædagogisk personale vil fortsat have ret til at bære visir i dagtilbud.
 • Anbefalinger om afstand i dagtilbud er ophævet.
 • Der overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Arbejdsliv

Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er normaliseret. Alle kan nu møde ind på arbejde igen.

Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte.

 • Hvis du ikke har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas relateret til vaccination og tidligere smitte), og du møder fysisk på arbejde, anbefales det, at du testes én gang ugentligt.
 • Ansatte opfordres til ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering og coronapas, men med forsat krav om en række smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav og afstandskrav mv.

Transport

Hvis du rejser med kollektiv transport, skal du være opmærksom på, at der gælder visse restriktioner.

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende, når du står op. Sidder du ned, er der ikke krav om mundbind/visir i den kollektive trafik.
 • Fra den 1. september 2021 bliver krav om mundbind/visir i den kollektive trafik ophævet.
 • Rejs ikke med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.
 • Der gælder en opfordring til at rejse uden for myldretiden og at gå eller cykle på korte rejser.

Forsamlinger

Man kan lovligt forsamles op til 500 personer. Det gælder både indendørs og udendørs.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Man kan lovligt afholde arrangementer mv. med op til 500 personer. Det gælder både indendørs og udendørs. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Læs mere om at forebygge smitte

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i både indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer. Det gælder dog kun, hvis personerne befinder sig på samme sted samtidig. Det er således muligt at afholde et arrangement eller lignende med deltagelse af flere end hvad forsamlingsforbuddet tillader, hvis de 500 personer ikke deltager i arrangementet på samme sted samtidig. Det kan fx ske ved geografisk eller tidsmæssig adskillelse af deltagerne.

Derudover er der særlige regler for afholdelse af følgende arrangementer, som kan afvikles med flere end 500 deltagere/tilskuere:

 • Indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede på samme sted samtidig (fx koncerter, teater, foredrag mv.)
 • Indendørs og udendørs arrangementer med stående publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede på samme sted samtidig (fx koncerter, optog mv.)
 • Udendørs motionsevents, hvor flere end 500 deltagere eller frivillige er til stede på samme sted samtidig (fx større løb, stafet og idrætsstævner)
 • Konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål med flere end 500 siddende personer
 • Indendørs og udendørs messer og dyrskuer med flere end 500 personer
 • Udendørs markeder (fx loppemarkeder og kræmmermarkeder) med flere end 500 personer

Information om afholdelse af større arrangementer inden for kultur og idræt findes på Kulturministeriets hjemmeside. Information om afholdelse af konferencer, messer og markeder findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og på Virksomhedsguiden.

Erhvervsministeriet (evm.dk)

Kulturministeriet - Kulturlivet under COVID-19 (kum.dk)

Virksomhedsguiden

 

Viden om COVID-19

I dette område kan du dykke ned i forskellige aspekter af pandemien og blive klogere på, hvad man ved om virussen og den sygdom, den giver.

Indhold på siden: