Arbejdsliv

Mange medarbejdere, der tidligere har arbejdet hjemmefra, er tilbage eller på vej tilbage på arbejdspladsen. Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte.

  • Der gælder en anbefaling om fysisk fremmøde på arbejdspladser på 50 pct. for de medarbejdere, der tidligere har arbejdet hjemmefra. Der er dog altid adgang til fremmøde for mindst 50 medarbejdere
  • Ifølge planen for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser hæves anbefalingen om fysisk fremmøde til 100 pct. fra den 1. august 2021 for de medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
  • Hvis du ikke har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas relateret til vaccination og tidligere smitte), og du møder fysisk på arbejde, anbefales det, at du testes én gang ugentligt.
  • Ansatte opfordres til ikke at gå på arbejde med symptomer.
  • Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering, men med forsat krav om en række smitteforebyggende tiltag, herunder coronapas, arealkrav, afstandskrav mv. Kravet om coronapas gælder, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas.

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig: