Piktogram Arbejde

Arbejdsliv

Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er normaliseret. Alle kan nu møde ind på arbejde igen.

Der gælder en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

  • Hvis du ikke har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas relateret til vaccination og tidligere smitte), og du møder fysisk på arbejde, anbefales det, at du testes én gang ugentligt.
  • Ansatte opfordres til ikke at gå på arbejde med symptomer.
  • Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering og coronapas.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 12. oktober 2021 

Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er normaliseret. Alle kan nu møde ind på arbejde igen.

Ja. Arbejdsgiveren vil selv kunne fastsætte andre regler for fysisk fremmøde, hvis arbejdspladsen fx varetager samfundskritiske funktioner.

Ikke vaccinerede som møder fysisk på arbejde, opfordres ikke længere til at lade sig teste en gang ugentligt. For personale i sundheds-, pleje-, og ældresektoren, samt på skoler og i dagtilbud gælder dog særlige anbefalinger.

  • Sundheds- og plejepersonale der arbejder på sygehuse, og som ikke er færdigvaccinerede eller har overstået COVID-19 infektion inden for de seneste 12 måneder, bør testes hver 7. dag eller hvor det vurderes nødvendigt 2 gange ugentligt. Læs retningslinjerne for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  • For afdelinger med patienter i særligt øget risiko for alvorligt forløb, som pga. immunsuppression etc. ikke nødvendigvis kan forventes at have fået fuld immunitet ved vaccination, kan det overvejes ud fra et forsigtighedsprincip fortsat at teste vaccineret personale, fx på hæmatologiske afdelinger. Der kan udarbejdes lokale retningslinjer på sygehuset for dette.
  • Personale på plejehjem, der er vaccineret opfordres til én test om ugen.
  • Personale på plejehjem, der ikke er vaccineret, opfordres til to test om ugen.
  • Ikke vaccinerede medarbejdere på skoler opfordres til én ugentlig test.

Ja, det skal du, også selvom du er færdigvaccineret eller er tidligere smittet, så er anbefalingen, at du ikke at går på arbejde, hvis du har symptomer på COVID-19.

Husk, at du som færdigvaccineret altid skal følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive testet, hvis du får symptomer på COVID-19. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er færdigvaccineret.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Nej. I udgangspunktet gælder ikke særlige regler ved fysisk fremmøde. Dog er der fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering og coronapas.

Du har ikke krav på at arbejde hjemmefra, medmindre din arbejdsplads allerede i dag har en lokal aftale om hjemmearbejde.

Det er forventningen, at flere medarbejdere og arbejdspladser fremover ønsker at bruge hjemmearbejde mere end før coronaepidemien.