Piktogram Bestik

Café, restaurant og natteliv

Nattelivet er lukket.

Derudover gælder en række restriktioner for caféer, restauranter mv, som skal lukke i perioden mellem kl. 23.00 og 05.00. I dette tidsrum må der dog gerne sælges takeaway.

Der er forbud mod salg af alkohol for serveringssteder og fra butikker i perioden kl 22:00 til kl. 5.00.Du skal vise coronapas på serveringssteder, fx på restauranter og caféer mv.

Dette gælder dog ikke for take-away steder, ligesom servering i lokaler tilknyttet sociale tilbud som fx varmestuer, herberger og plejehjem er undtaget krav om coronapas.

Der er krav om mundbind for gæster og ansatte på serveringssteder, når man ikke sidder ned. Personale med kundekontakt skal bære mundbind, uanset om de ansatte har et coronapas.

  • Der er lukket for nattelivet forstået som lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, hvor det bl.a. tillægges vægt, om der er et dansegulv. 
  • Der er forbud mod indtagelse af alkohol i busser, herunder partybusser og skiltningskrav herom.
  • Indendørs og udendørs serveringssteder skal være lukkede i perioden kl. 23.00 til kl. 05.00.
  • Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol efter kl 22.00 på serveringssteder og fra butikker mv. Alle på 15 år og over skal fremvise coronapas på serveringssteder, fx restauranter og caféer mv.
  • For indendørs serveringssteder gælder der et arealkrav på 2 m2 pr. siddende gæster og 4 m2 for stående gæster. Derudover er der krav om opsætte skilte, som viser, hvor mange gæster, der er tilladt på serveringsstedet.
  • På udendørs serveringssteder er der ikke krav om coronapas. Du kan herudover købe take-away uden at skulle vise coronapas. Indendørs servering i lokaler tilknyttet sociale tilbud som fx varmestuer, herberger og plejehjem er ligeledes undtaget krav om coronapas.
  • Der er krav om mundbind eller visir for gæster og ansatte på serveringssteder. Personale med kundekontakt skal bære mundbind, også selvom de har coronapas. Krav om mundbind gælder også, når du køber takeaway.
  • Der er skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for gæster.
  • Private arrangementer uden for eget hjem, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende arrangementer skal holdes inden for rammerne af reglerne for serveringsstederne, herunder lukke kl. 23.
  • Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må ikke stilles krav, som er diskriminerende. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 19. december 2021

Du skal vise gyldigt coronapas på indendørs serveringssteder uanset antal kunder/personer, dog med undtagelse af, hvis du kun skal hente takeaway.

Der gælder ikke krav om coronapas på serveringssteder tilknyttet lokaler og tilknyttet sociale tilbud og i andre lokaler, hvor der leveres ydelser efter lov om social service (fx herberger, varmestuer og plejehjem). Du kan læse nærmere om det her:

Generelt om coronapas 

Der gælder krav om brug af mundbind eller visir for gæster og ansatte på indendørs serveringssteder. Kravet gælder dog ikke gæster, der sidder ned.. Der er ligeledes krav om mundbind eller visir for personale med kundekontakt, uanset om de kan forevise coronapas.

Du skal også bruge mundbind eller visir, når du køber take-away.

Kravet om mundbind gælder ikke på serveringssteder tilknyttet lokaler og tilknyttet sociale tilbud og i andre lokaler, hvor der leveres ydelser efter lov om social service (fx herberger, varmestuer og plejehjem).

Ja. Indendørs er der arealkrav på 2 m2 pr. gæst for siddende gæster og 4 m2 for stående gæster samt skiltning om hvor mange gæster, der må tillades adgang for.

Der er krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit mv.

Arealkravet gælder ikke på serveringssteder tilknyttet lokaler og tilknyttet sociale tilbud og i andre lokaler, hvor der leveres ydelser efter lov om social service (fx herberger, varmestuer og plejehjem).

Indendørs og udendørs serveringssteder skal holde lukket i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 05.00. Der må dog ikke udskænkes alkohol fra kl. 22.00.

Serveringssteder er i lukkeperioden også lukket for private selskaber.

Det er fortsat muligt for take-away i lukkeperioden.

Serveringssteder, der er tilknyttet sociale tilbud, er undtaget for lukkeperioden.

Nej, nattelivet, hvilket forstås som lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende er lukket. Derudover gælder der et forbud mod indtagelse af alkohol i busser, herunder partybusser.

Det er forbudt at sælge alkohol i tidsrummet mellem kl. 22.00 til kl. 05.00 fra serveringssteder, butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.