Café, restaurant og natteliv

Du kan ikke tage ud at spise for tiden, da restauranter, caféer og lignende skal holde lukket frem til og med 7. februar 2021. Du kan stadig købe kaffe to go, takeaway og lignende, hvor du tager din bestilling med dig. Du kan heller ikke tage på diskoteker, natklubber og lignende, da disse foreløbigt skal holde lukket frem til og med 28. februar 2021.

  • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
  • Der er fortsat mulighed for takeaway.
  • Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket til og med 28. februar 2021.
  • Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.

Du kan også vælge din kommune, og se hvad der gælder lokalt for dig:

Spørgsmål og svar

Nej. Til og med den 7. februar 2021 gælder der skærpede restriktioner i hele landet. Se mere under Nationale tiltag

Der er stadigvæk mulighed for salg af takeaway, men ikke til indtagelse på salgsstedet.

Nej. Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket. De skal foreløbigt holde lukket frem til og med d. 28. februar 2021.

Nej. Til og med den 7. februar 2021 gælder der skærpede restriktioner, herunder krav om, at lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, samt lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holde lukket til og med den 7. februar 2021. Det betyder også, at udskænkning/servering i sådanne lokaler ikke er en mulighed i denne periode.

Hoteller, herunder hotellobbyer, kan forsat holde åbent. Dog skal hotellers serveringssteder, der serverer mad, drikke eller tobak til indtagelse på stedet, holde lukket til og med den 7. februar 2021 som følge af de skærpede restriktioner. Imidlertid kan der forsat sælges takeaway (dog ikke til indtagelse på salgsstedet) og bestilles roomservice i perioden.

For nærmere information herom, se under Nationale tiltag

Nej, det gælder for alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Det kan altså også gælde for barer og værtshuse. Om der er tale om et serveringssted, vil bero på en konkret vurdering.

Ja. Kantiner i virksomheder eller institutioner kan servere mad til virksomhedens/institutionens ansatte. Det gælder også i de tilfælde, hvor kantinen drives af en anden selvstændig virksomhed.

Kantiner på arbejdspladser, hvor alene de ansatte har adgang, anses ikke for at være et serveringssted, og der er ikke er krav om at bære mundbind og visir i kantinen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør i denne forbindelse overholdes.

I forhold til kantiner, hvor offentligheden har adgang, fx uddannelsesinstitutioner eller på arbejdspladser, hvor også personer, der ikke er tilknyttet arbejdspladsen, kan komme ind fra gaden, vil der være tale om et serveringssted, i det omfang maden eller drikkevarerne kan indtages på stedet. I sådanne tilfælde gælder lukkekravet og kravet om at bære mundbind eller visir.

Ja. Det er lovligt for hoteller at holde åbent. 

Det er som udgangspunkt forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved hoteller, hvor der er flere end fem personer til stede. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Der er særlige krav til lokaler på hoteller, der er åbent for offentligheden. Se blandt andet virksomhedsguiden.dk.