Dagligvarer, butikker og service

Selv om vaccinationsindsatsen skrider fremad, gælder der fortsat en række krav og smitteforebyggende tiltag for butikker og service.

  • Der gælder fortsat arealkrav og andre smitteforebyggende tiltag for stormagasiner, indkøbscentre, arkader og basarer mv.
  • Der er krav og anbefalinger til butikker, fx krav om skiltning med arealkrav og opfordringer til at holde afstand. Krav om opsætning af diverse informationsmaterialer udfases i takt med, at de restriktioner, som informationsmaterialet omhandler, udfases. Disse krav og anbefalinger ophæves helt fra den 1. september 2021.
  • Der må sælges alkohol frem til kl. 24.00 i detailhandlen. Fra den 15. juli 2021 må der sælges alkohol frem til kl. 02.00.
  • Fra den 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.

Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til detailhandlen (virksomhedsguiden.dk)

  • Der gælder retningslinjer for smitteforebyggelse for ansatte og kunder i liberale serviceerhverv.
  • Der er krav til kunder om coronapas hos de liberale serviceerhverv, fx hos frisøren.
  • Fra den 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.
  • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv.
  • Der er krav og anbefalinger til liberale serviceerhverv om skiltning med arealkrav, opfordringer til at holde afstand mv. Disse krav og anbefalinger ophæves fra den 1. september 2021.

Læs mere om coronapas

Krav og anbefalinger til serviceerhverv (virksomhedsguiden.dk)

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig: