Piktogram Erhverv

Dagligvarer, butikker og serviceerhverv

Der er krav om coronapas og mundbind eller visir i liberale personrelaterede serviceerhverv samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver. Personale i liberale personrelaterede serviceerhverv kan undtages krav om mundbind, hvis de kan fremvise et coronapas.

Der er krav om brug af mundbind eller visir i detailhandlen – samt på takeaway-steder. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen, på fællesområder på hoteller og vandrehjem, ved ejendomsmæglere og ved ekspeditionsområder hos banker mv.

Kravet gælder både gæster og personale, som kundekontakt, uanset om personale kan fremvise et coronapas.

Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol i perioden kl. 22.00 til kl. 05.00 fra butikker, serveringssteder mv.

 • Der er krav om coronapas og mundbind eller visir i liberale personrelaterede serviceerhverv (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.) samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver
 • Personale i liberale personrelaterede serviceerhverv kan undtages krav om mundbind eller visir, hvis de kan fremvise coronapas.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir for kunder i detailhandlen, herunder i udvalgsbutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder – samt takeaway-steder. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen.
 • Personale med kundekontakt skal bruge mundbind eller visir uanset, om de kan fremvise et coronapas.
 • Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol i tidsrummet mellem kl. 22.00 - 05.00 fra butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.
 • Derudover er der krav om at opsætte skilte, der viser, hvor mange gæster, der er tilladt i lokalet (butikken).
 • Der indføres arealkrav for detailhandlen, der afhænger af lokalets størrelse:
  • Lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang. Er arealgulvet under 4 m2, må der max være 1 kunde af gangen
  • Lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 6 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.
  • Lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 8 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.
  • Lokaler mellem 10.000 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 1250 kunder.
 • Der er krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt at der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder.
 • Dertil opfordres detailhandlen til at gøre, hvad der er muligt for at undgå sammenstimling og minimering af kødannelse, herunder eksempelvis ved at tilpasse indretning og åbningstider, undlade køtilbud samt forlænge byttefrist for julegaver.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 17. januar 2022

Nej. Der er ikke krav om coronapas i detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre og stormagasiner mv.

Du skal dog vise coronapas, hvis du fx skal til frisøren eller besøger andre liberale serviceerhverv, der indebærer tæt fysisk kontakt (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.) samt bemandede solarier.

Læs mere om coronapas her

Ja. Der er krav om brug af mundbind eller visir i detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder, takeaway-steder og engroshandlen.

Ligeledes er der krav om mundbind eller visir for personale med kundekontakt, uanset om de kan forevise coronapas.

Du kan læse mere om, hvor man skal bruge mundbind eller visir her.

Der er krav om coronapas og mundbind eller visir i liberale personrelaterede serviceerhverv samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver. Personale i liberale personrelaterede serviceerhverv kan undtages krav om mundbind, hvis de kan fremvise et coronapas.

Der er ikke indført COVID-19 relaterede begrænsninger i butikkernes åbningstider. Der er dog indført forbud mod salg af alkohol i tidsrummet kl. 22 til 05. Derudover opfordrer myndighederne til, at detailhandlen gør, hvad der er muligt for at undgå sammenstimling og minimering af kødannelse, herunder tilpasning af indretning og åbningstider, undlade køtilbud samt forlænge byttefrist for julegaver.

Ja. Kravene er som følger:

 • Indendørs arealkrav samt skiltning om hvor mange kunder, der må tillades adgang for i hele detailhandlen efter følgende ”trappestige”:
 • I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde.
 • I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 6 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.
 • I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 8 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.
 • I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 1250 kunder.

Der skal desuden være håndsprit tilgængeligt for kunderne, og der skal skiltes med informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen.

Nej. Der er indført forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 05.00 fra serveringssteder, butikker og andre lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang.