Dagligvarer, butikker og service

Selv om vaccinationsindsatsen skrider fremad, gælder der fortsat en række krav og smitteforebyggende tiltag for butikker og service.

 • Der gælder fortsat arealkrav og andre smitteforebyggende tiltag for stormagasiner, indkøbscentre, arkader og basarer mv.
 • Der er krav og anbefalinger til butikker, fx krav om skiltning med arealkrav og opfordringer til at holde afstand. Krav om opsætning af diverse informationsmaterialer udfases i takt med, at de restriktioner, som informationsmaterialet omhandler, udfases. Disse krav og anbefalinger ophæves helt fra den 1. september 2021.
 • Der må sælges alkohol frem til kl. 02:00 i detailhandlen. 
 • Fra den 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.

Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til detailhandlen (virksomhedsguiden.dk)

 • Der gælder retningslinjer for smitteforebyggelse for ansatte og kunder i liberale serviceerhverv.
 • Der er krav til kunder om coronapas hos de liberale serviceerhverv, fx hos frisøren.
 • Fra den 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september 2021 bortfalder arealkravet helt.
 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas for kunder i liberale serviceerhverv.
 • Der er krav og anbefalinger til liberale serviceerhverv om skiltning med arealkrav, opfordringer til at holde afstand mv. Disse krav og anbefalinger ophæves fra den 1. september 2021.

Læs mere om coronapas

Krav og anbefalinger til serviceerhverv (virksomhedsguiden.dk)

Vær opmærksom på, at der i nogle kommuner kan gælde særlige tiltag. 

Se tiltag og testcentre i din kommune:

Spørgsmål og svar

Opdateret: 16. juli 2021.

Ja, dagligvarebutikker, herunder supermarkeder, er åbne.

Ja, som udgangspunkt er indkøbscentre, stormagasiner og lign. butikker åbne. Det gælder også tøj-, bolig- og andre lign. udvalgsvarebutikker.

Hvis smitten er særlig høj i din kommune, kan tøj-, bolig- og andre lign. udvalgsvarebutikker være nedlukkede. Læs mere om den automatiske model for lokal nedlukning her:

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19 (coronasmitte.dk)

Nej, du skal ikke bruge mundbind eller visir i butikker. Du kan læse mere om, hvor du skal bruge mundbind eller visir her:

Her skal du fortsat bruge mundbind (coronasmitte.dk)

Ja, butikker må gerne holde døgnåbent.

Der er dog forbud mod at sælge alkohol mellem kl. 02:00 og 05:00.

Nej, du kan ikke købe alkohol i butikker døgnet rundt, da butikker har forbud mod at sælge alkohol mellem kl. 02:00 og 05:00.

Ja, forsamlingsforbuddet gælder i butikker.

I butikkerne gælder der også arealkrav, der skal sikre tilstrækkelig afstand mellem de besøgende, så egentlige forsamlinger undgås. Læs mere under spørgsmålet ”Er der arealkrav i butikker?”.

Ja, der er arealkrav i butikker.

Jo større arealet er, des færre kunder er tilladt pr. kvadratmeter. Hvis gulvarealet er under 4 kvadratmeter, må der tillades adgang for 1 kunde.

Butikker må altid lukke kunder ind svarende til det tilladte antal i det foregående interval:

 • Under 1.999 kvadratmeter: 4 kvadratmeter pr. kunde
 • 000 - 4.999 kvadratmeter: 6 kvadratmeter pr. kunde, mindst 500 kunder
 • 000 - 9.999 kvadratmeter: 8 kvadratmeter pr. kunde, mindst 833 kunder
 • Over 10.000 kvadratmeter: 10 kvadratmeter pr. kunde, mindst 1.250 kunder.

Du kan læse mere om krav til butikker her:

Vejledning: Krav og anbefalinger til detailhandlen | Virksomhedsguiden

Ja, frisører, tatovører, massører og andre lign. serviceerhverv er åbne.

Hvis smitten er særlig høj i din kommune, kan frisører og andre lign. serviceerhverv være nedlukkede. Læs mere om den automatiske model for lokal nedlukning her:

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19 (coronasmitte.dk)

Nej, du skal ikke bruge mundbind eller visir ved frisører og andre lign. serviceerhverv.