Dagligvarer, butikker og service

Du kan ikke tage ud at shoppe i storcentre eller til frisøren i øjeblikket. Storcentre, arkader, basarer mv. samt visse liberale serviceerhverv skal nemlig holde lukket frem til og med 5. april 2021. Det gælder dog ikke dagligvarebutikker, altså butikker, der hovedsageligt sælger varer, der forbruges samtidig med, at de bruges, som fx mad, drikkevarer og varer til personlig pleje.

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 genåbnes fra den 1. marts 2021 med skærpede kvadratmeterkrav. Dette gælder dog ikke udvalgsvarebutikker i storcentre, arkader eller basarer. Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

Du bør i øvrigt klare dine indkøb alene og følge de lokale anvisninger, så der ikke bliver trængsel i de butikker, som du handler i.

Du har mulighed for at afhente forudbestilte pakker og varer de steder, som normalvis udleverer pakker. Det gælder også butikker i storcentre, stormagasiner, arkader, basarer mv., som ellers holder lukket. Forudbestilte pakker og varer kan betales i butikkerne, men der kan ikke i den sammenhæng købes andre varer end de forudbestilte.   

 • Storcentre, arkader og basarer skal som udgangspunkt holde lukket, men dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, der ligger heri må holde åbent.
 • Stormagasiner og storcentre må endvidere holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger.
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også butikker (fx udvalgsvarebutikker, stormagasiner og kiosker) udlevere pakker, der er forudbestilt ved fjernsalg, herunder e-handel.
 • Udvalgsvarebutikker beliggende i storcentre, arkader og basarer skal holde lukket. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt ved fjernsalg.
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder fx supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker, specialforretninger med medicinsk udstyr, sygehuse og klinikker, og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, som fx optiker, samt udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • For de fortsat lukkede udvalgsbutikker på 5.000 m2 eller derover laves der en særlig undtagelse, så de under forudsætning af dokumenteret tidsbestilling kan tillade adgang for max 1 kunde pr. 250 m2.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover må også holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed. Tilsvarende gælder for udvalgsvarebutikker beliggende i storcentre, arkader og basarer.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i detail- og engroshandlen.
 • Der opfordres til, at man planlægger sine indkøb, så man undgår at skulle i mange forskellige butikker.

Skiltningskrav, arealkrav mv.

 • Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier mv. til kun at foretage indkøb én person ad gangen.
 • Krav om en medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af COVID-19-tiltag i den enkelte butik. Kravet om synligt personale gælder ikke for lokaler på under 2.000 m2.
 • Der opfordres til at gennemføre en række adfærdsregulerende tiltag i detailhandlen med henblik på at mindske trængsel og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Dagligvarebutikker skal skilte med, at kunder kraftigt opfordres til at holde mindst to meters afstand i hele butikken.
 • Dagligvarebutikker på over 2.000 m2 skal have synligt opsynspersonale og skal tælle antallet af kunder i butikken, så det hele tiden sikres, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides.
 • Skærpede arealkrav i dagligvarebutikker (trappestigemodel).
 • Skærpede arealkrav i øvrige lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal være 7,5 m2 pr. kunde, besøgende eller deltager.
 • For udvalgsvarebutikker under 2.000 m2 er det et krav, at der skal være 10 m2 pr. kunde i butikken.
 • For udvalgsvarebutikker mellem 2.000 og 4.999 m2 er det et krav, at der skal være 20 m2 pr. kunde.

Er du butiksejer eller ansat? Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til udvalgsvarebutikker

 • Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes.
 • Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, samt solarier og køreskoler.

Er du ejer eller ansat se flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til serviceerhverv

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig:

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv. Opdateret: 3. marts 2021.

Det er lovligt for dagligvarebutikker at holde åbent.

Dagligvarebutikker er butikker, der hovedsageligt forhandler dagligvarer, hvorved forstås varer, der forbruges samtidig med, at de bruges. For at omsætningen hovedsagelig består af dagligvarer, kræves at mere end 50 procent af omsætningen kan henføres hertil. Omsætningen opgøres for eksisterende butikkers vedkommende ud fra den realiserede omsætning for den seneste regnskabsperiode.

Udvalgsvarebutikker på under 5.000 m2 kan holde åben i hele landet. Det er ikke muligt at afspærre dele af butikken for at komme ned under 5.000 m2. Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 og derover må dog holde åben for 1 kunde pr. 250 m2, hvis kunden kan dokumentere at have bestilt tid på forhånd.

Nej. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt butikker, der er beliggende heri, skal holdes lukket for offentligheden. Dagligvarebutikker, apotekere, specialforretninger med medicinsk udstyr, serveringssteder, der sælger takeaway samt udvalgsvarebutikker, hvor der er direkte adgang til butikken fra gaden, må holde åbent, uanset at de er beliggende i et indkøbscenter mv.

Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må, uanset at de er beliggende i et indkøbscenter mv., holde åbent med henblik på afhentning og eventuel betaling af pakker og varer, der er forudbestilt eller forudbetalt.

Indkøbscentre, arkader og basarer mv. må holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til dagligvarebutikker, posthuse mv., som må holde åbent, samt til serveringssteder, der sælger takeaway.

Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må holde åbent.
 

De steder, der må holde åbent, skal overholde de gældende restriktioner om at:

 • Sikre mindst 7,5 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler mellem 0 og 1999 m2, der anvendes til detailhandel, og hvortil der er offentlig adgang, dog 10 m2 tilgængeligt gulvareal for udvalgsvarebutikker.
 • Sikre mindst 10 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler mellem 2000 og 4999 m2, der anvendes til detailhandel, og hvortil der er offentlig adgang, dog 20 m2 for udvalgsvarebutikker.
 • Sikre mindst 12 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde i lokaler mellem 5000 og 9999 m2, der anvendes til detailhandel, og hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder, dog 250 m2 pr. 1 kunde, hvis kunden kan dokumentere at have bestilt tid på forhånd.
 • Sikre mindst 25 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde i lokaler på 10.000 m2 eller derover, der anvendes til detailhandel, og hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.
 • Serveringssteder, dagligvarebutikker og øvrig detailhandel skal ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder der maksimalt må tillades adgang for, samt informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmaterialet om, at kunder bør gå ind i butikken alene, skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen. Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • I lokaler, der anvendes til detailhandel, og hvortil der er offentlig adgang, med mindst 3 etager, må der maksimalt tillades adgang for det antal kunder pr. m2, som gælder for kategorien før, hvis den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over lokalet, kan fremvise en risikoplan.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet, der opsættes, skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende eller deltager.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.
 • Sikre, at der i lokaler på 2000 m2 eller derover, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., hvortil offentligheden har adgang, at der i lokalerne i åbningstiden er personale, der har ansvaret for, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes.
 • Sikre, at der i lokaler på 2000 m2 eller derover, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af COVID-19 overholdes. Der skal i sådanne lokaler være minimum én sådan medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives. Dagligvarebutikker i lokaler på 2000 m2 eller derover skal sikre, at førnævnte personale løbende foretager optælling af kunder i butikken.
 • Sikre, at der i lokaler, der er 2000 m2 eller derover, som anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, er tydelig afmærkning, instruktion eller lignende om, at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.
 • Sikre, at der ved indgangen til lokaler, der anvendes som dagligvarebutik, skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder kraftigt opfordres til at holde to meters afstand til øvrige kunder samt ansatte i hele butikken. Det skal fremgå af informationsmaterialet, at effektiv afskærmning mellem kunderne indbyrdes og ansatte kan træde i stedet for opfordringen om at holde mindst to meters afstand. Informationsmaterialet skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • Herudover har Erhvervsministeriet sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Nej. Der gælder intet krav om, at kunder skal bære handsker.

I forhold til kunderne skal butikkerne sørge for at stille vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) til rådighed.

I lokaler (altså alene indendørs arealer) på 2000 m2 eller derover, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, gælder der et krav om synligt personale i åbningstiden, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af COVID-19 overholdes.

Der skal i sådanne lokaler være minimum én medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.

Storcentrene, arkader mv. har ansvar for at indsætte tilstrækkeligt synligt personale på centrenes, arkadernes mv. fællesarealer, gange mv., mens de enkelte butikker i centrene, arkaderne mv. har ansvar for at indsætte tilstrækkeligt synligt personale i deres butik. Arealet af de enkelte butikslokaler samt centrenes fællesarealer, gange mv. opgøres hver for sig.

Kravet om synligt personale gælder ikke for lokaler på under 2000 m2. I lokaler under 2000 m2 skal fysiske og juridiske personer alene sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er personale, der har ansvaret for at påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af COVID-19 overholdes.

Det bemærkes, at indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt butikker, der er beliggende heri, skal holde lukket for offentligheden.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til ejere af forretninger med tæt kontakt til kunder, fx frisører. Opdateret: 3. marts 2021.

Liberale serviceerhverv, der har tæt kontakt til kunder, og dermed ikke kan holde den smitteforebyggende afstand, skal holde deres lokaler lukket. Det betyder, at blandt andet følgende forretninger/lokaler skal holdes lukket:  

 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker.
 • Frisørsaloner – dvs. lokaler, hvorfra tjenesteydelsen leveres. Det er således ikke forbudt for frisører at klippe kunder i den enkelte kundes private hjem.
 • Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.
 • Solarier.

Desuden er køreskoler lukket. Der gælder dog særlige regler for køreskolerne (se nedenfor).

Reglerne gælder ikke for offentlige og private sygehuse, offentlige og private klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson driver eller er ansat i. Undtagelsen gælder dog ikke for kosmetisk behandling. Derfor kan de have åbent. 

Statsautoriserede sundhedspersoner omfatter personer, der er registreret i Autorisationsregisteret inden for følgende grupper:

 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Læge
 • Tandlæge
 • Ambulancebehandler
 • Bandagist
 • Behandlerfarmaceut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fodterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoderfri
 • Kiropraktor
 • Klinisk diætist
 • Klinisk tandtekniker
 • Osteopat (herunder osteopater uden autorisation, der praktiserer i henhold til overgangsordningen)
 • Optometrist
 • Radiograf
 • Tandplejer 

Bornholm, Christiansø og Frederiksø

Forbuddet mod at holde tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier åbne, gælder ikke på Bornholm, Christiansø og Frederiksø. Kunder skal forevise en covid-19-test med et negativt testresultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til et af ovennævnte lokaler.

 

Køreskoler

Køreskoler har som udgangspunkt lukket. Det gælder også teoriundervisning og køretimer.
 
Erhvervsdrivende må ikke foretage praktisk køreundervisning i motordrevne køretøjer og teoretisk undervisning i lokaler, som de råder over.
 
Dette gælder dog ikke for undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab. Derfor er der fortsat åbent for dette.

Bornholm, Christiansø og Frederiksø

Forbuddet mod at foretage praktisk køreprøveundervisning og teoriundervisning i lokaler gælder ikke på Bornholm, Christiansø og Fredriksø. Elever skal forevise en covid-19-test med et negativt testresultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes deltagelse i praktisk og teoretisk køreprøveundervisning.