Dagtilbud mv.

Der gælder særlige retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte i dagtilbud og private pasningsordninger.

Der er krav om mundbind og visir for forældre og besøgende samt ret til brug af visir for personale i dagtilbud mv.

 • Der opfordres til et skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsen generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Der opfordres til, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Der opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
 • Der er krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud mv. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal man i stedet bruge visir.
 • For personale er der ikke krav om mundbind eller visir, men medarbejdere har ret til at bære visir, hvis de ønsker det.
 • Hvis der er smitte i dagtilbud mv., vurderes børn og voksne på stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling at være øvrige kontakter.
 • Børn og medarbejdere, der identificeres som øvrige kontakter, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på dag 4 efter sidste kontakt til den smittede person. Øvrige kontakter anbefales ikke isolation medmindre, man udvikler symptomer eller tester positiv.
 • Børn, som er i dagtilbud mv., når de får at vide, at de er øvrig kontakt, kan vente med test til efter endt dag.
 • Børn under 3 år anbefales hverken test eller selvisolation som øvrig kontakt, hvis de ikke har symptomer
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt i forbindelse med hustandssmitte eller overnatning, anbefales at følge retningslinjer for nære kontakter som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk).
 • Det anbefales, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende råd om god hygiejne og udluftning, evt. udvikling af symptomer samt, at kontakten med andre børn og personer (som ikke er hustandsmedlemmer) uden for dagtilbuddet mv. begrænses mest muligt, indtil alle anbefalede test er gennemført.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret og ikke har været smittet, er der pr. 5. januar 2022 opfordring om to ugentlige screeningtest. Læs mere hos Børne- og Undervisningsministeriet: Opfordring til test (uvm.dk)

Dagtilbud mv. anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd til smitteforebyggelse:

 • Bliv vaccineret.
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.
 • Luft ud og skab gennemtræk.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Retningslinjer for dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Spørgsmål og svar

Opdateret: 16. januar 2022

Hvis et barn i dagtilbud mv. ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation i syv dage siden sidste kontakt med den smittede person.

Der er ikke hjemmel til, at dagtilbud mv. kan afvise at modtage børn, der er nære kontakter, og som ikke følger anbefalingerne for børn i dagtilbud mv., der bliver nær kontakt til en smittet.

Ja, der er en anbefaling om, at du afleverer og henter dit barn udendørs i dagtilbuddet mv.

Snak med personalet i dit dagtilbud mv. om, hvordan aflevering og afhentning håndteres, så situationen bliver tryg og god for både dig og dit barn samt de andre familier og personalet.

Ja. Der er krav om, at forældre og andre besøgende i dagtilbud mv. anvender mundbind eller visir.

Det anbefales, at kommunen iværksætter følgende smitteforebyggende tiltag:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Forebyg smitte

Nej. Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbud mv., er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.

Det anbefales, at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.