Dagtilbud

Dagtilbud er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.

  • Personale i dagtilbud opfordres fortsat til at lade sig teste to gange ugentligt, selv om den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen om at blive testet gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv., men gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret. Opfordringen ophæves den 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.
  • Anbefalinger om organisering er ophævet, så det fx igen er muligt at samle børn på tværs af stuer og gruppeinddelinger. Samtidig er det igen muligt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs. I den forbindelse ophæves også anbefalinger, der vedrører afholdelse af forskellige typer af arrangementer og aktiviteter
  • Krav om mundbind eller visir ophæves for forældre og besøgende, men pædagogisk personale vil fortsat have ret til at bære visir i dagtilbud.
  • Anbefalinger om afstand i dagtilbud ophæves.
  • Der overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig: