Dagtilbud mv

Dagtilbud og private pasningsordninger er tilbage til en mere normal hverdag. Fra 6. september 2021 er der nye retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte.

 • Hvis der er smitte, vurderes hele stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling at være nære kontakter.
 • Det anbefales at børn fra 3 år, som bliver nær kontakt til en smittet i dagtilbud mv., til fritidsaktiviteter og andre aktiviteter (socialt samvær også med andre personer uden for dagtilbud mv. som legeaftaler, fødselsdage mm.), bliver testet hurtigst muligt samt derefter på 4. og 6. dagen i stedet for isolation.
 • Børn, som er i dagtilbud mv., når de får at vide, at de er nær kontakt, kan vente med test til efter endt dag. Det anbefales, at børnene først møder op igen efter negativt svar på den første test.
 • I den periode, hvor de bliver testet anden og tredje gang, kan børnene komme i dagtilbud mv., såfremt den første test er negativ, og de ikke har symptomer på COVID-19.
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt i forbindelse med hustandssmitte, anbefales at følge retningslinjer for nære kontakter som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som har været smittet for mere end 14 dage og mindre end et år siden, og som bliver nær kontakt til en smittet, anbefales at blive testet på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede.
 • Børn under 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt til en smittet, er ikke omfattet af anbefalinger om test, og kan blive i dagtilbuddet mv., medmindre de har eller får symptomer på COVID-19. Det anbefales, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende råd om god hygiejne og udluftning, evt. udvikling af symptomer samt, at kontakten med andre børn og personer (som ikke er hustandsmedlemmer) uden for dagtilbuddet mv. begrænses mest muligt, indtil alle anbefalede test er gennemført.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret og ikke har været smittet inden for de seneste 12 måneder, er opfordringen frem til 1. oktober at lade sig teste i relevant omfang. Fra 1. oktober vil opfordringen være én ugentlig test.

Dagtilbud mv. anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd til smitteforebyggelse: 

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Retningslinjer for dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

 

Spørgsmål og svar

Opdateret: 10. september 2021

Hvis et barn i dagtilbud mv. ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation i syv dage siden sidste kontakt med den smittede person.

Bemærk, at der pr. 10. september 2021 ikke længere er hjemmel til, at dagtilbud mv. kan afvise at modtage børn, der er nære kontakter, og som ikke følger anbefalingerne for børn i dagtilbud mv., der bliver nær kontakt til en smittet.

Nej, der er ikke længere en anbefaling om, at du afleverer og henter dit barn udendørs i dagtilbuddet mv.

Ved høj lokal smitte anbefales det dog, at børn afleveres og hentes udendørs.

Læs mere: 

Håndtering af lokale smitteudbrud

Snak med personalet i dit dagtilbud mv. om, hvordan aflevering og afhentning håndteres, så situationen bliver tryg og god for både dig og dit barn samt de andre familier og personalet.

Nej, der er ikke længere krav om, at forældre og andre besøgende i dagtilbud mv. anvender mundbind eller visir.

Dagtilbud mv. opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk)

Læs mere her på coronasmitte.dk:

Forebyg smitte

Nej. Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbud mv., er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.

Reglerne om forsamlinger er ophævet.

Ved høj lokal smitte anbefales dog, at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.