Piktogram Forsamling

Forsamlinger

Forsamlingsforbuddet er ophævet, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Spørgsmål og svar

Almindelige spørgsmål om forsamlinger

Opdateret: 31. august 2021

Forsamlingsforbuddet er ophævet med virkning fra den 1. september 2021, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Det er stadig vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen:

Forebyg smitte (sst.dk)

 

Forsamlingsforbuddet er ophævet, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Det er stadig vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen:

Forebyg smitte (sst.dk)

Ja. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger gælder også, når man er forsamlet i forbindelse med et arrangement, aktivitet, begivenhed eller lignende.

Anbefalingerne kan tilgås via dette link:

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)  

Ja. Det er lovligt at afholde en fest på en restaurant eller i et forsamlingshus mv. Det bemærkes i den forbindelse, at forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der ikke længere er nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes på:

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Ja. Forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Detaljerede spørgsmål om arrangementer og forsamlinger

Politikredsene kan alene vejlede borgerne om at følge de generelle råd om smitteforebyggelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information på www.coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Der gælder ikke et afstandskrav i forhold til forsamlinger uanset formålet.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde den nødvendige afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd i udgivelsen 'Større offentlige forsamlinger, for eksempel en demonstration', som er tilgængelig på sst.dk:

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs. Der kan således heller ikke udstedes påbud til personer, der befinder sig på en legeplads, fordi de er for mange personer til stede.

Forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Der opfordres til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Ja. Forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der er ikke nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs.

Ja. Forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021, og der er ikke længere nogen grænse for, hvor mange der må samles indendørs eller udendørs. Der vil dog kunne være anden lovgivning, der sætter begrænsninger for, hvor mange der må være til en fest i en bus.

Der opfordres endvidere til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Forebyg smitte (sst.dk)