Piktogram Forsamling

Forsamlinger

Der gælder ikke et generelt forsamlingsforbud.

Der er dog en række deltagerbegrænsninger indenfor kultur, idræt, forlystelser mv. Se hvilke under tiltag for forsamlinger.

Det er desuden vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig både hjemme og i det offentlige rum.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

  • Der kan afholdes udendørs kultur- og idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg. Det er et krav, at tilskuerne m.v. i det væsentlige sidder ned. Der vil være krav om coronapas.
  • Ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder koncerter, scenekunstforestillinger, biografer, forevisninger, storskærmsarrangementer og idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, samt ved konferencer, foredrag og lignende må der højst tillades adgang for 500 deltagere, tilskuere m.v. Personerne skal i det væsentlige sidde ned. Der er krav om coronapas og mundbind.
  • Der kan afholdes kultur- og indendørs idrætsarrangementer (omfatter ikke konferencer og foredrag) med flere end 500 tilskuere med maks. tre sektioner med hver 500 tilskuere. Arrangørerne af arrangementet skal overholde en række krav ift. sektionering og servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder mv..)

Det vil ikke være tilladt at stå op på de pågældende steder, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes. Regler for udskænkning af alkohol følger regler for serveringssteder mv.

Spørgsmål og svar

Almindelige spørgsmål om forsamlinger

Opdateret: 16. januar 2022

Der gælder ikke generelle regler om, hvor mange man samles hverken indenfor eller udenfor. Der gælder dog visse begrænsninger ved afholdelse af idræts- og kulturarrangementer med publikummer og ved konferencer og foredrag.

Ved kultur- og idrætsarrangementer er der krav om, at publikummer i det væsentlige skal sidde ned. Det gælder både indendørs og udendørs.

Er der flere end 500 publikummer ved et indendørs idræts- eller kulturarrangement, gælder der krav om sektionsinddeling. Det gælder på følgende steder:

  • Biografer (loftet gælder pr. biografsal)
  • Teatre, kulturhuse, spillesteder og lokaler, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende
  • Lokaler, hvor der afholdes indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Sektionsinddeling betyder, at lokalet skal være opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder mv.). Der må maksimalt være 500 publikummer per sektion og maksimalt 1.500 personer til arrangementet i alt. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.

Ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 publikummer gælder der desuden krav om udarbejdelse af sundhedsplan mv.

Endelig gælder der krav om coronapas både ved indendørs og udendørs arrangementer og krav om mundbind eller visir indendørs.

Læs mere hos Kulturministeriet angående idræts- og kulturarrangementer (kum.dk)

Se mere under spørgsmål og svar om Kultur og Sport og fritid.

Ved indendørs konferencer og foredrag skal det sikres, at der ikke tillades adgang for flere end 500 deltagere i lokalet samtidig. Derudover er det et krav både indendørs og udendørs, at deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Det er stadig vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen:

Forebyg smitte

Der er ikke nogen grænse for, hvor mange der generelt må samles indendørs eller udendørs.

Enkelte steder, hvor der afvikles kultur-, fritids- og sportsarrangementer er lukket. Se mere om disse under kultur og sport og fritid.

Det er stadig vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen:

Forebyg smitte

Ja. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger gælder også, når man er forsamlet i forbindelse med et arrangement, aktivitet, begivenhed eller lignende. 

Anbefalingerne kan tilgås via dette link: 

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)  

Ja. Det er lovligt at afholde en privat fest i din bolig eller have. På serveringssteder er det ligeledes muligt at afholde private arrangementer, men serveringsstedet må ikke udskænke alkohol fra kl. 22 og skal holde lukket i perioden fra kl. 23 til kl. 05. Derudover er forsamlingshuse og selskabslokaler lukket, når det anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage og fester.

Der er endvidere krav om coronapas og mundbind eller visir på indendørs serveringssteder.

Der opfordres til ved private fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes på:

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Detaljerede spørgsmål om arrangementer og forsamlinger

Politikredsene kan alene vejlede borgerne om at følge de generelle råd om smitteforebyggelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information på www.coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Der gælder ikke et afstandskrav i forhold til forsamlinger uanset formålet.

Forsamlinger opfordres til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde den nødvendige afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd i udgivelsen 'Større offentlige forsamlinger, for eksempel en demonstration', som er tilgængelig på sst.dk:

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Der er ikke nogen grænse for, hvor mange der må samles på en udendørs legeplads eller lignende. Der kan således heller ikke udstedes påbud til personer, der befinder sig på en legeplads, fordi de er for mange personer til stede.

Nej. Men der gælder krav om pladsbillet og coronapas i intercity- og intercitylyn samt på fjernbusser.

Der opfordres til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Det bemærkes dog, at diskoteker, natklubber og lign. skal holde lukket.

Herudover skal serveringssteder ophøre med at sælge alkohol kl. 22 og skal holde lukket i tidsrummet mellem kl. 23. og kl. 5, og udskænkning af alkohol skal stoppe kl. 22. Endelig er forsamlingshuse og selskabslokaler lukket, når det anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage og fester.

Ja, men der gælder et forbud mod indtagelse af alkohol i busser, herunder partybusser og turistbusser.