Kultur

Fra søndag den 16. januar 2022 vil en række lokaler og lokaliteter på kulturområdet igen være åbne. Der vil være krav om coronapas, mundbind/visir og deltagerbegrænsning flere steder.

Der gælder krav om coronapas følgende steder på kulturområdet:

 • Forlystelsesparker og omrejsende tivoli, zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, kulturhuse og lignende.
 • Biografer og lokaler og lokaliteter (udendørs og indendørs), hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende.
 • Udendørs og indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Svømmehaller, når det ikke sker som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • De videregående, kunstneriske uddannelser.
 • Indendørs træningscentre.
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Gudstjenester og religiøse handlinger, herunder vielse, dåb og begravelse mv.
 • Menighedsarrangementer.

Kravet gælder uanset, hvor mange tilskuere eller deltagere, der er. Ved gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsarrangementer gælder kravet om coronapas dog ikke, hvis det sikres, at der er færre end 100 deltagere indendørs, eller færre end 1.000 deltagere.

Der gælder krav om mundbind følgende steder på kulturområdet:

 • Biblioteker og arkiver.
 • Musik- og kulturskoler og andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler (indendørs), hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende.
 • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, biografer, zoologiske anlæg, akvarier, museer, videnspædagogiske aktivitetscentre, kulturhuse og kunsthaller.
 • Idræts- og foreningsaktiviteter som f.eks. svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Du må dog gerne fjerne dit mundbind eller visir, mens du udøver din sportsaktivitet eller f.eks. får musikundervisning.
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg og ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Der gælder følgende deltagerbegrænsninger på kulturområdet:

 • Koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, idrætsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende må alene holdes med publikummer, der i det væsentlige sidder ned. Det er således ikke tilladt at afholde arrangementer med stående tilskuere og publikummer. Det gælder både indendørs og udendørs.
 • Hvis der er flere end 500 publikummer ved indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, idrætsarrangementer og lignende, er der krav om sektionsinddeling.
 • Det betyder, at lokalet skal være opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder mv.). Der må maksimalt være 500 publikummer per sektion og maksimalt 1.500 personer til arrangementet i alt. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.
 • Ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 publikummer gælder der desuden krav om udarbejdelse af sundhedsplan mv.

Det vil ikke være tilladt at stå op på de pågældende steder, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes. Regler for udskænkning af alkohol følger regler for serveringssteder mv.

Disse steder vil stadig være lukkede:

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende
 • Spillehaller og kasinoer
 • Lege- og badelande
 • Messer
 • Forsamlingshuse og selskabslokaler, der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage og øvrige fester.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter og andre kulturarrangementer med stående publikum.

Læs mere COVID-19 information hos Kulturministeriet (kum.dk) og på Virksomhedsguiden:

COVID-19 information hos Kulturministeriet (kum.dk)

Virksomhedsguiden.dk

Spørgsmål og svar

Opdateret: 17. januar 2022

Der gælder krav om coronapas for at få adgang til følgende steder:

 • Gudstjenester og religiøse handlinger, herunder vielse, dåb og begravelse mv. samt menighedsarrangementer.
 • Svømmehaller, dog ikke i forbindelse med forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • Indendørs træningscentre.
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Videregående kunstneriske uddannelser.
 • Folkehøjskoler.
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
 • Biografer og lignende, hvor der afholdes forevisninger samt lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, foredrag, konferencer, scenekunstforestillinger m.v.

Kravet gælder uanset, hvor mange tilskuere eller deltagere, der er. Ved gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsarrangementer gælder kravet om coronapas dog ikke, hvis det sikres, at der er færre end 100 deltagere indendørs, eller færre end 1.000 deltagere.

Læs om regler for, hvor du skal bruge coronapas til kulturaktiviteter her

Koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, idrætsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende må alene holdes med publikummer, der i det væsentlige sidder ned. Det gælder både indendørs og udendørs. Det er således ikke tilladt at afholde arrangementer med stående tilskuere og publikummer.

Hvis der er flere end 500 publikummer ved indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, idrætsarrangementer og lignende, er der krav om sektionsinddeling.

Det betyder, at lokalet skal være opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder mv.). Der må maksimalt være 500 publikummer per sektion og maksimalt 1.500 personer til arrangementet i alt. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion. 

Ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 publikummer gælder der desuden krav om, at arrangøren udarbejder en sundhedsplan senest 14 dage inden arrangementet afholdes. Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon stillet til rådighed. Planen skal efter anmodning fra politiet indsende planen.

Endelig gælder der krav om coronapas både ved indendørs og udendørs arrangementer og krav om mundbind eller visir indendørs.

Læs mere hos Kulturministeriet (kum.dk)

Ja, der gælder krav om mundbind eller visir på kulturområdet, hvor der er offentlig adgang. Det gælder:

 • Biblioteker og arkiver.
 • Musik- og kulturskoler og andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler (indendørs), hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmarrangementer, konferencer, foredrag og lignende.
 • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, biografer, zoologiske anlæg, akvarier, museer, videnspædagogiske aktivitetscentre, kulturhuse og kunsthaller.
 • Idræts- og foreningsaktiviteter som fx svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Du må dog gerne fjerne dit mundbind eller visir, mens du udøver din sportsaktivitet eller fx får musikundervisning.
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg og ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal du i stedet bruge visir.

Der gælder desuden krav om coronapas.

Læs mere hos Kulturministeriet.