Plejehjem og hjemmeplejen

For at beskytte beboere på plejehjem mod COVID-19 anbefales personale og pårørende at blive testet løbende. Samtidig opfordres til fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på plejehjemmene.

Pressemeddelelse: COVID-19 skal holdes ude af plejehjemmene (sm.dk)

  • Medarbejdere, der er er vaccinerede eller smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder, opfordres til at blive PCR-testet en gang om ugen.
  • Ikke-vaccinerede medarbejdere opfordres til to ugentlige PCR-test.
  • Medarbejdere på plejehjem vil fortsat kunne blive testet på arbejdspladsen i løbet af dagen.
  • Alle besøgende til beboere på plejehjem opfordres til at blive testet på forhånd. Uanset vaccinationsstatus. I løbet af efteråret nedskaleres muligheden for antigentest (hurtigtest), hvorfor der med fordel kan anvendes en PCR-test.
  • Beboere på plejehjem, der udviser symptomer på COVID-19, bliver testet.
  • Ved smitte på et plejehjem vil alle blive testet for hurtigst muligt, for at kunne bryde smittekæder og begrænse, at smitten breder sig.
  • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på COVID-19, indledes en dialog om det videre forløb. Det kan enten være via egen læge eller hjælp til at bestille tid til test.
  • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med COVID-19 skal borgeren selvisoleres og bliver rådgivet af smitteopsporingen, samt støttet af hjemmeplejen. Derudover vil medarbejdere, der har været nær kontakt blive kontaktet med henblik på evt. selvisolation og test. Læs mere om anbefalinger for nære kontakter.
  • Fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard er ligeledes vigtigt for at holde smitten ude.

Kort over COVID-19 testcentre