Grundskoler

Fra 6. september 2021 er der nye retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte for børn i grundskoler inklusiv efterskoler og frie fagskoler.

Personer med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive testet med PCR-test. Personer med symptomer på COVID-19 holdes adskilt fra de øvrige elever og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes. Personer, der har testet positiv med hurtigtest, skal selvisolere og få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt. Selvisolationen kan ophøre ved negativt svar på den opfølgende PCR test.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Til og med september 2021 opfordres ikke-vaccinerede og ikke tidligere smittede (inden for de seneste 12 måneder) medarbejdere i grundskolen og elever fra 12 år til at tage to ugentlige tests. Fra 1. oktober 2021 opfordres til én ugentlig test.

Elever fra 9-11 år, som ikke har været smittet inden for de seneste 12 måneder, opfordres til at blive testet én gang om ugen.

For elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler) gælder disse anbefalinger, når de bliver nær kontakt til en smittet :

  • Alle elever, der går i samme klasse/hold som en smittet, anses for at være nære kontakter.
  • Elever, som er nære kontakter til en smittet, opfordres ikke til selvisolation, med mindre de har symptomer på COVID-19.
  • Elever, som er nær kontakt til en smittet, og som hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet opfordres til at blive testet hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) samt at blive PCR-testet på 4. og 6. dagen.
  • Elever, som er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, anbefales at blive PCR-testet på 4. og 6. dagen.
  • Elever, som kan testes i skolen, kan blive i skolen, indtil der er svar på testen. Hvis der ikke er tilgængelig test på skolen, kan eleverne afvente med testen til efter endt skoledag. Elever, som ikke er i skolen, når de får at vide, de er nær kontakt, kan afvente med test dagen efter så tidligt på dagen som muligt, såfremt de kan testes på skolen. Elever som testes uden for skolen anbefales først at møde frem på skolen igen, når de har et negativt testsvar.

På skoler og uddannelser gælder Sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse – bortset fra anbefalingen om afstand:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

 

 

Spørgsmål og svar

Opdateret: 8. september 2021

Skoler kan fra den 10. september 2021 ikke længere afvise nære kontakter, men alene opfordre dem til at blive hjemme. Med de nye retningslinjer for smitteopsporing på grundskoler opfordres nære kontakter i grundskolen ikke længere til at lade sig isolere og dermed blive hjemme fra skole. Nære kontakter kan i stedet lade sig teste hurtigst muligt.

Ja, skoler kan afvise elever der er testet positive for, eller der har symptomer på COVID-19.

Det anbefales at følge samme testprogram som nære kontakter i skolen.

Ordningen med automatiske nedlukninger er ophævet pr. 1. september 2021 og erstattet med en række smitteforebyggende tiltag, som skoler i områder med høj smitte anbefales at tage i anvendelse ved høj, lokal smitte. Der er også anbefalede tiltag for efterskoler og frie fagskoler.

Håndtering af lokale smitteudbrud

 

I områder med høj lokal smitte er der anbefaling om to ugentlige test for ikke vaccinerede børn over 12 år samt ikke vaccinerede ansatte. Samtidig anbefales det, at man undgår aktivitet på tværs af stamklasser i det i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning. I SFO’er og fritidstilbud opfordres der til at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Der er ikke længere forsamlingsforbud. Heller ikke på skoler.

Nej. Kravet om at bruge mundbind eller visir i skoler og uddannelsesinstitutioner blev ophævet 14. juni 2021. Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir til og med den 9. september 2021, hvis de pågældende ønsker det.