Grundskoler

Der gælder særlige opfordringer for screeningstest af elever fra 1. klasse og personale i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler).

Der gælder særlige retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler).

Der er særlige anbefalinger for at forebygge og forhindre smitte i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler).

Der er krav om mundbind i grundskolen indendørs for forældre og besøgende, og personale har ret til at bære visir og i visse situationer mundbind.

Der er krav om mundbind i grundskolen indendørs for forældre og besøgende. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal man i stedet bruge visir.

Medarbejdere i grundskolen har ret til at bære visir og mundbind. Medarbejdere i grundskolen har dog ikke ret til at bære mundbind i undervisningssituationer, eller i situationer, hvor de er i kontakt med eleverne, af hensyn til at eleverne skal kunne aflæse medarbejdernes mimik.

Alle elever fra og med 1. klasse og ansatte opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Er det mindre end 12 uger siden, at personen testede positiv for COVID-19, anbefales der ikke nogen screeningstest, da en rask og smittefrit person stadig kan teste positiv i denne periode.

For elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler) gælder disse anbefalinger, når de bliver øvrig kontakt til en smittet:

 • Alle elever, der går i samme klasse/hold som en smittet, anses for at være øvrige kontakter. Man vil dog defineres som nær kontakt til en smittet, hvis man er værelseskammerater på en efterskole m.v. eller på en lejrskole. Læs mere om nære kontakter og øvrige kontakter her.
 • Elever, som er øvrig kontakt til en smittet, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og få en hurtigtest (evt. selvtest) på dag 4 efter sidste kontakt til den smittede. Ved positiv hurtigtest eller selvtest skal der tages en opfølgende PCR-test. Er det under 12 uger siden, at personen har været testet positiv for COVID-19 behøves personen ikke, at blive testet. Personen kan nemlig stadig teste positiv i denne periode, selvom personen er blevet rask og ikke længere smitter. Hvis personen får symptomer på COVID-19, anbefales altid isolation og test.
 • Elever, som er nær kontakt til en smittet, fx husstandskontakt, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på dag 4 (PCR-test) og dag 6 (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt med den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra dag 4.
 • Elever, som er nær kontakt til en smittet, skal testes, og hvis ikke eleven har fået 3. stik eller er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger, skal eleven gå i selvisolation. Læs mere her om test og isolation for nære kontakter (sst.dk)
 • Elever, som kan testes i skolen, kan blive i skolen, indtil der er svar på testen. Hvis der ikke er tilgængelig test på skolen, kan eleverne afvente med testen til efter endt skoledag. Elever, som ikke er i skolen, når de får at vide, de er øvrig kontakt eller nær kontakt, kan afvente med test dagen efter så tidligt på dagen som muligt, såfremt de kan testes på skolen. Elever som testes uden for skolen anbefales først at møde frem på skolen igen, når de har et negativt testsvar.

Folkeskoler og fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

 • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.
 • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
 • Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
 • Anbefalinger om lokalt at overveje at aflevering/afhentning sker udendørs.

På skoler og uddannelser gælder Sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse – bortset fra anbefalingen om afstand:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

 Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Spørgsmål og svar

Opdateret: 16. januar 2022

Nej, skoler kan ikke afvise nære kontakter, men alene opfordre dem til at blive hjemme. Nære kontakter anbefales at lade sig teste hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) og på 4. og 6. dagen (PCR-test) siden sidste kontakt med den smittede. Alle elever – også vaccinerede og tidligere smittede – er omfattet af anbefalingen om at lade sig teste hurtigst muligt.

Ja, skoler kan afvise elever, der er testet positive for, eller der har symptomer på COVID-19.

Det anbefales at følge samme testprogram som øvrige kontakter i skolen.

Der er opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen for alle elever fra og med 1. klasse samt ansatte i grundskolen, dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Elever i børnehaveklassen er undtaget fra opfordringen til screeningstest.

Elever, der identificeres som øvrige kontakter i skolen, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme (0. dagstest) og få en hurtigtest (evt. selvtest) på dag 4 efter sidste kontakt til den smittede. Ved positiv hurtigtest eller selvtest skal der tages en opfølgende PCR-test. Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever, dvs. også elever, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Der gælder særlige regler for elever, der er blevet nære kontakter i forbindelse med husstandsmitte.

Der er mulighed for gratis selvtest til alle elever og medarbejdere – også for vaccinerede og tidligere smittede – i grundskolen til brug for de ugentlige screeningstests og 0. dagstest.

Læs mere om anbefalingerne til test på skolerne (uvm.dk)

Selvtest til skoleelever:

Smitten med COVID-19 er særligt udbredt blandt børn og unge, hvor mange ikke er vaccinerede. Kommunerne kan tilbyde selvtest til elever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne.

Hurtigtest kan gennemføres på grundlæggende tre forskellige måder:

 • Som assisteret podning (indgår i coronapas)
 • Som selvpodning under supervision (indgår i coronapas)
 • Som selvtest (indgår ikke i coronapas)

Læs mere om selvtest til skoleelever her:

Selvtest til skoleelever skal være med til at bryde smittekæder (sum.dk)

Folke-, fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

 • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.
 • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
 • Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Efterskoler og frie fagskoler er som udgangspunkt ikke omfattet af anbefalingerne.

Nej. Der gælder ikke forsamlingsforbud. Heller ikke på skoler.

Ja. Der er krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende indendørs i grundskoler samt krav om mundbind eller visir for forældre, besøgende og elever og ansatte på ungdomsuddannelsesinstitutioner, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer – men ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal man i stedet bruge visir.

Medarbejdere i grundskolen har ret til at bære visir og mundbind. Medarbejdere i grundskolen har dog ikke ret til at bære mundbind i undervisningssituationer, eller i situationer, hvor de er i kontakt med eleverne, af hensyn til at eleverne skal kunne aflæse medarbejdernes mimik. Ligeledes har medarbejdere på ungdomsuddannelser ret til at bære mundbind eller visir.

Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet er fra den 19. december 2021 lukket.