Skole

Skolerne er tilbage ved en normal hverdag.

  • Elever og studerende på grundskoler, efterskoler, daghøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler mv., ungdoms- og voksenuddannelser. er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. herefter begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
  • Af hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv., må det forvente, at en række af lempelserne først vil blive implementeret pr. 1. august 2021 på skoler og uddannelsesinstitutioner.
  • Frem til den 1. oktober 2021 opfordres personale og elever fra og med 12 år i grundskolen kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).
  • Frem til den 1. august 2021 er der fortsat krav om at blive testet to gange ugentligt for elever, personale og besøgende på efterskoler, frie fagskoler, daghøjskoler, folkehøjskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Fra den 1. august og frem til 1. oktober 2021 opfordres elever, personale og besøgende på efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).
  • Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir, hvis de pågældende ønsker det.

Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Retningslinjer for folkehøjskoler hos Kulturministeriet (kum.dk)

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig: