Uddannelse

De videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag.

  • Studerende på videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
  • Der er krav om, at studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen skal kunne fremvise et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt. Kravet om test gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.
  • Fra den 1. august 2021 ophæves testkravet.

Du kan få svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål om COVID-19 situationen på videregående uddannelser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig: