Uddannelse

De videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag.

  • Studerende på videregående uddannelser er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasning af restriktioner mv. begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
  • Der er krav om, at studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen skal kunne fremvise et negativt testsvar, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt. Kravet om test gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.
  • Fra den 1. august 2021 ophæves testkravet.

Du kan få svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål om COVID-19 situationen på videregående uddannelser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vær opmærksom på, at der i nogle kommuner kan gælde særlige tiltag. 

Se tiltag og testcentre i din kommune:

Spørgsmål og svar

Opdateret: 8. juli 2021

Ja, de videregående uddannelsesinstitutioner er fuldt genåbnet og kan igen fungere som tidligere. Der er dog stadig et testkrav, som skal overholdes. Der er desuden generelle råd fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggelse, som bør følges.

Læs mere under spørgsmålet ”Gælder der særlige anbefalinger for uddannelsesområdet?”.

Ja, indtil den 1. august 2021 er det en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en videregående uddannelsesinstitution, at elever, studerende, ansatte og besøgende kan dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer har fået negativt svar på enten hurtigtest (antigentest) eller inden for de seneste 96 timer har fået negativt svar på en PCR-test for COVID-19. Man bør dog højst lade sig teste to gange om ugen jævnt fordelt over ugens syv dage. 

Hvis man som elev, studerende, ansat eller besøgende ikke kan dokumentere, at man opfylder kravet om et negativt testresultat, kan man blive bortvist fra uddannelsens lokalitet – dvs. både indendørs og udendørs lokaler og områder.

Der er dog visse undtagelser fra kravet om test. Kravet gælder ikke, hvis man:

  • kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test. Læs mere om ordningen her: Ny ordning for dokumentation, hvis du er undtaget for test og coronapas | Sundhedsministeriet (sum.dk)
  • kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som er foretaget ved PCR-test og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Hvis et vaccinationsforløb mod COVID-19 kræver to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne dosis.

Dokumentationskravet om negativt testresultat gælder på de videregående uddannelser indtil den 1. august 2021.

Ja, Sundhedsstyrelsen har lavet en række anbefalinger, som er relevante for uddannelsesområdet. Nogle af anbefalingerne er generelle, mens andre er målrettet uddannelsesområdet.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger kan ses her:

Generelle råd om smitteforebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens specifikke anbefalinger kan ses her: 

Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser, Sundhedsstyrelsen (pdf)

De videregående uddannelser overgik pr. 14. juni 2021 til et ”basisniveau” for håndtering af COVID-19. De videregående uddannelsesinstitutioner er som led heri undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling med henblik på, at et basisniveau kan indbefatte, at alle studerende møder fysisk frem til undervisning mv.

Nærmere information om basisniveauet kan findes her: 

Basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriet) 

De videregående uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne, men de ér omfattet af automatisk nedlukning af kommuner.  Du vil modtage nærmere information fra din uddannelsesinstitution om, hvordan du skal forholde dig, hvis din uddannelsesinstitution lukkes ned som led i nedlukning af den kommune, institutionen ligger i.

Nej, det lille forsamlingsforbud, som er på 250 personer og som  afskaffes per 1. august 2021, gælder ikke for de videregående uddannelsesinstitutioner for så vidt angår aktiviteter og arrangementer, som institutionerne afholder som led i deres almindelige drift og opgavevaretagelse.

Det store forsamlingsforbud, som er på 500 personer både indendørs og udendørs, gælder dog stadig for uddannelsesinstitutioner i forbindelse med arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende.

Nej, der ikke krav om at bruge mundbind eller visir. Der bør dog fortsat bruges mundbind i forbindelse med test på uddannelsesinstitutionen.

På de videregående uddannelser taler man ikke om ”coronapas”, men frem til den 1. august 2021 er der krav om dokumentation for negativt testresultat for COVID-19 for fysisk fremmøde. Kravet gælder studerende, ansatte, besøgende mv. Der er dog visse undtagelser fra kravet. Se nærmere under spørgsmålet ”Gælder der særlige regler for uddannelsesområdet – fx om test?” ovenfor.

Nej, der er ikke noget arealkrav for de videregående uddannelsesinstitutioners lokaler.  

Der er heller ikke krav til indretningen af uddannelsesinstitutioners lokaler. 

Sundhedsstyrelsen har dog lavet en række anbefalinger til indretningen af lokaler med offentlig adgang, herunder uddannelsesinstitutioners lokaler. Anbefalingerne kan ses her: 

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, Sundhedsstyrelsen (pdf)

De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstands-anbefaling med henblik på, at basisniveauet, som de videregående uddannelsesinstitutioner overgik til pr. 14. juni 2021, kan indbefatte, at alle studerende møder fysisk frem til undervisning mv. Nærmere information om basisniveauet kan findes her:

Basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser (pdf)