Uddannelse, skole og dagtilbud

Har du skolebørn, eller er du selv under uddannelse, skal du være opmærksom på de særlige tiltag, der lige nu gælder for elever fra grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser og studerende på de videregående uddannelser.  Dagtilbud holdes fortsat åbne, men forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt.

 • Dagtilbud holdes fortsat åbne. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne eksempelvis være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.
 • Dagtilbud skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Afstand på to meter overholdes så vidt muligt, fx ved hente-bringe-situationer.
 • Det anbefales kraftigt, at mylder undgås eller reduceres, fx ved forskudt mødetid.
 • Det anbefales endvidere kraftigt, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Forældre og andre besøgende på 12 år eller derover i dagtilbud skal bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs.
 • Pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud har en centralt fastsat ret til at anvende visir indendørs i dagtilbud, hvis de pågældende ønsker det.
 • Elever i grundskolen fra 5. klasse og opefter er som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning. Det gælder også SFO, fritidshjem og klubtilbud. Sårbare elever i 5.-10. klasse er undtaget og må fortsat møde frem til fysisk undervisning på skolen 
 • Elever på efterskoler, folkehøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser er som udgangspunkt hjemsendt.
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser, herunder FGU og ASF-klasser i gymnasiet, er som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning.
 • Sårbare elever og kursister (specialklasser, specialskoler, STU, TAMU mv.) og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er undtaget.
 • Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskole og SFO mv. har ret til at bære visir, hvis de pågældende ønsker det.
 • Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir indenfor på skolen, SFO, klubtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning.
 • Der er krav om mundbind eller visir på ungdoms- og voksenuddannelser, folkehøjskoler og lignende. Herudover må lærere og undervisere mv. bære mundbind eller visir i videre omfang.
 • Folkehøjskoler skal derfor som udgangspunkt holde lukket for fysisk tilstedeværelse for elever og kursister på folkehøjskolen, men kan vælge at tilbyde fjernundervisning.
 • Frie fagskoler og efterskoler i hele landet kan ikke opstarte nye korte kurser.

Du kan finde retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale mv.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Du kan få svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål om COVID-19 situationen på videregående uddannelser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig: