Uddannelsessteder

Der er krav om coronapas og mundbind på en række uddannelsessteder.

 • Der er krav om coronapas på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre.
 • Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:
  • Børn under 15 år.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.
  • Personer, hvor uddannelsesinstitutioner vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammel.
  • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
 • Der er krav om mundbind eller visir for elever, studerende, ansatte og besøgende m.v. på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt de videregående uddannelsesinstitutioner, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen. Mundbind eller visir kan desuden fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, f.eks. ved indtagelse af mad og drikke.
 • Medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser samt på folkehøjskoler i folkeoplysningen har ret til at bære mundbind eller visir.
 • Det anbefales, at undervisningsaktiviteterne organiseres, så elever, kursister og deltagere så vidt muligt er i faste klasser, grupper eller hold i det omfang, at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.
 • Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt sker i faste klasser, grupper eller hold.
 • Det anbefales, at der holdes afstand blandt ansatte, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever, kursister og deltagere eller imellem elever, kursister, deltagere og ansatte.
 • Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværs af faste klasser, grupper eller hold. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom fester og fælles morgenmad bør holdes inden for den faste klasse, gruppe eller hold.
 • Alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også for elever, kursister og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.
 • Opfordringen om to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittet inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.
 • Elever, kursister, deltagere og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter opfordres til at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever, kursister, deltagere og ansatte. Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger er dog undtaget.
 • Der gælder andre anbefalinger for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.). Brug denne guide: Guide nære kontakter
 • Elever, kursister, deltagere og ansatte i klasse, gruppe eller på hold med en smittet regnes ikke for nære, men for øvrige kontakter.
 • Personer, der identificeres som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet, herunder værelseskammerater på kostafdelinger) anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4.-dagen (PCR-test) og 6.- dagen (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4.dagen.
 • Hvis du har fået 3. stik skal du ikke gå i selvisolation, men du anbefales en hurtigtest hurtigst mulig samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6. Gå dog straks i selvisolation, hvis du udvikler symptomer på covid-19 eller får et positivt testsvar.
 • Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke gå i selvisolation eller blive testet, medmindre du får symptomer.
 • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkit til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen. Selvtestkits forventes at blive distribueret til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner fra midten af januar 2022. Den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger udlevering og eventuel gennemførsel af selvtest på institutionen under hensyntagen til de lokale forhold.
 • Resultatet af en selvtest bliver ikke indberettet og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Elever, kursister, deltagere og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det landsdækkende net af faste teststeder.
 • Positiv hurtig- og selvtest bør følges med en PCR-test.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 17. januar 2022

Ja. Der er krav om mundbind eller visir for elever, studerende, ansatte og besøgende på de videregående uddannelsesinstitutioner, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer. Dette gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.

Ja. Der er krav om coronapas på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser, sprogcentre, universiteter, Folkeuniversitet mv. Det betyder, at elever, studerende og besøgende mv. skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at møde fysisk op på uddannelsesinstitutionerne.

Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:

 • Børn under 15 år og personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.
 • De, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.
 • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er også undtaget fra krav om coronapas.

Der gælder desuden ikke krav om coronapas for studerende eller ansatte, hvor institutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.

Nej, der kan ikke kræves vaccination forud for en studietur med mindre, det er et indrejsekrav fra rejsedestinationens myndigheder. Læs om udrejse her: Rejsevejledninger (um.dk)

Hvis en medarbejder ikke kan passe sine arbejdsmæssige forpligtelser på en studietur, er det ledelsens vurdering og beslutning om en anden medarbejder, skal rejse i stedet for.

I forhold til eleverne kan skolen gøre dem opmærksomme på, at der er aktiviteter, de ikke kan deltage i.

Ja. Fraværet regnes fra tidspunktet, hvor en elev, kursist eller deltager efter institutionens anvisninger ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål.

Ja. Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol med, at elever, kursister, deltagere og besøgende har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom.

Enhver fremmødt elev, kursist, deltager eller besøgende skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas.

Såfremt en elev, kursist, deltager eller besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende bortvises fra institutionens lokaliteter og lokaler.

Institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser tilrettelægger selv kontrollen under hensyntagen til forholdene på den enkelte institution.