Denne side opdateres

Strategi for håndtering af covid-19

Denne side er under opdatering på baggrund af strategien for håndtering af covid-19 frem til foråret 2023. Læs mere om strategien her:

Covid-19 strategi

Sociale tilbud, plejehjem m.v. og hjemmeplejen

På social- og ældreområdet vil der forsat være stort fokus på at beskytte de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Derfor er der fortsat en række tiltag og opfordringer angående test.

Plejehjem og i hjemmeplejen:

 • Personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, og som ikke har været smittet med covid-19 inden for de seneste 60 dage, opfordres til at blive PCR-testet 1 gang hver 14. dag.
 • Det anbefales, at antigen-selvtest stilles til rådighed for løst ansat personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, og som ikke har mulighed for at blive PCR-testet, sådan at disse medarbejdere har mulighed for at tage en selvtest ved begyndelse af en vagt.
 • Der opfordres til, at pårørende til ældre +85 år på landets plejehjem og til ældre +85 år, der modtager hjemmepleje, bliver testet inden besøg og kan desuden få udleveret en selvtest forud for besøg.
 • Beboere på plejehjem, der bliver syge med symptomer på covid-19, anbefales at blive testet.
 • Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på covid-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med covid-19, bør borgeren selvisolere og støttes af hjemmeplejen, ligesom borgeren kan kontakte smitteopsporingen for rådgivning om isolation og smitteforebyggende råd.

Sociale tilbud med sårbare mennesker:

 • Personale, der arbejder på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage én selvtest hver 14. dag uanset vaccinationsstatus.
 • Pårørende til evt. +85-årige borgere på sociale tilbud opfordres til at blive testet inden besøg.
 • Beboere på sociale tilbud, der udviser symptomer på covid-19, opfordres til at blive testet.
 • Ved smitte på sociale tilbud med sårbare mennesker følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)

Derudover er der en generel anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse samt en opfordring til, at der fortsat er fokus på at blive hjemme ved sygdom, rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på sociale tilbud med sårbare mennesker.