Sociale tilbud, plejehjem m.v. og hjemmeplejen

På social- og ældreområdet vil der forsat være stort fokus på at beskytte de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Derfor er der fortsat en række tiltag og opfordringer angående test.

Plejehjem og i hjemmeplejen:

 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres til at tage 1 PCR-test for covid-19 hver 14. dag.
 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres sideløbende med PCR-test til at tage 2 ugentlige antigenselvtest for covid-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
 • Løst tilknyttet personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) har udover muligheden for at tage en PCR-test hver 14. dag mulighed for at tage en antigenselvtest for covid-19 ved påbegyndelse af hver vagt. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
 • Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest for covid-19 inden besøg hos den +85-årige og kan, hvis de ikke er blevet testet inden besøgt, få udleveret en gratis antigenselvtest hos kommunen.
 • Beboere på plejehjem, der bliver syge med symptomer på COVID-19, anbefales at blive testet.
 • Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på COVID-19, indledes en dialog med borgeren om det videre forløb, og om der evt. er behov for at kontakte egen læge/lægevagt/1813 eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med COVID-19, bør borgeren selvisolere og støttes af hjemmeplejen, ligesom borgeren kan kontakte smitteopsporingen for rådgivning om isolation og smitteforebyggende råd.

Sociale tilbud med sårbare mennesker:

 • Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage 2 ugentlige antigenselvtest for covid-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
 • Beboere på sociale tilbud, der udviser symptomer på COVID-19, opfordres til at blive testet.
 • Ved smitte på sociale tilbud med sårbare mennesker følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som beskrevet i pjecen her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)

Derudover er der en generel anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse samt en opfordring til, at der fortsat er fokus på at blive hjemme ved sygdom, rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på sociale tilbud med sårbare mennesker.