Smitteopsporingen

Opsporing af nære kontakter til en smittet person er et centralt element i arbejdet med at holde COVID-19 epidemien under kontrol. Målet er at bryde smittekæderne så tidligt som muligt og forhindre, at flere bliver syge og smitter andre. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ansvarlig for at udføre smitteopsporingen inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvis man er smittet med COVID-19, opfordres man til hurtigst muligt at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11. Under alle omstændigheder forsøger Coronaopsporing at kontakte den smittede inden for 24 timer efter, at man har fået besked om et positivt prøvesvar fra Statens Serum Institut (eller private testudbydere), for at tilbyde hjælp til at opspore og kontakte de nære kontakter, som kan være smittede, og dermed også kan smitte andre.

Ring til smitteopsporingen

Hvis man er smittet med COVID-19, opfordres man til hurtigst muligt at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Find numre for smitteopsporing og spørgsmål om COVID-19 (stps.dk)

Den smittede tilbydes hjælp til at ringe og rådgive de nære kontakter. Det er frivilligt, om man vil have hjælp til denne opgave. Som smittet kan man også selv stå for at informere nære kontakter og henvise dem til Coronaopsporing på tlf: 32 32 05 11.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter borgerne både via telefon og brev i e-Boks.

Opsporing af smittede med muterede coronavarianter

Med den nye delta-PCR testmetode vil du nu få besked tidligere end hidtil, hvis du er  smittet med en muteret coronavariant.

Hvis du er testet positiv med en muteret coronavariant, som fx Delta-varianten, vil du blive informeret om det af Coronaopsporing. Det anbefales, at alle dine nære kontakter får deres henvisninger til to tests via Coronaopsporing, bl.a. for at blive prioriteret i testsystemet.

Som et led i smitteopsporing af muterede virusvarianter, vil den smittede modtage et opkald mhp. at sikre at isolationen overholdes. Samtidig tilbydes den smittede hjælp og rådgivning, hvis der opleves problemer med at overholde isolationen.

Testes man positiv for coronavirus, uden at der er tale om en muteret coronavariant, er det selvfølgelig fortsat vigtigt at overholde alle retningslinjer og anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse mere om, hvordan der arbejdes med smitteopsporing.

Hent appen smitte|stop

Bidrag til smitteopsporingen - hent Smitte|stop appen.

Hent appen smitte|stop

 

Download pjecen om smitteopsporing

Sundhedsstyrelsen har i denne pjece samlet svar på nogle af de spørgsmål, man kan have, når man er testet positiv for ny coronavirus.

Hent pjece